Jdi na obsah Jdi na menu
 

Riddle of the Sphinx

10. 6. 1998
Riddle of the Sphinx
16.5.2010 Autor návodu: Karel Frey
Historické pozadí.
10500 př.n.l.
Zatímco poslední doba ledová končí, jiná záhada začíná.Na bujnou saharskou krajinu se lijí husté deště…vytvářejí ideální podmínky pro novou civilizaci.
Přibližně 2500 př.n.l.
Pro faraóna Cheopse (Khufu) je postavena Velká pyramida…bylo použito přes 2,3 milionu kvádrů, vážících celkem přes 6,5 milionu tun…poslední ze „Sedmi divů starověkého světa“.Velká Sfinga je vytvarována do podoby Chephren (Khafre).Podobně jako jeho otec Cheops, buduje i on stejně impozantní pyramidu střeženou „Otcem teroru“, Velkou Sfingou.
Přibližně 820 n.l.
Hledač pokladů Caliph Al Mamoun se prokopává k Velké pyramidě…tajný vstup je stále skrytý, je tedy nucen kopat skrz kvádr…posléze se prolamuje skrz stěnu tajného průchodu.
1940 n.l.
Okultista Edgar Cayce předpovídá komoru pod tlapami Sfingy…Cayce také tvrdí, že poblíž Sfingy je Chodba Pokladů…vše co předpovídá se stane na konci 20. století.
1986 n.l.
Francouzští architekti vrtají otvory do západní stěny Královniny komory…tento pokus odhaluje prostornou dutinu naplněnou neobvykle jemným pískem…jejich práce je pozastavena.
1987 n.l.
Ve Sfinze je objevena tajná chodba…jsou zde nalezeny pouze noviny z 20. století a boty.
1988 n.l.
Profesor Yoshimura objevuje ve Velké pyramidě nové komory…krátce poté ukončují Egypťané Yoshimurovu práci.
1991 n.l.
Seismologie odhaluje pod Sfingou komory a tunely…geolog Dr. Schoch zjišťuje, že Sfinga je erodována deštěm a je mnohem starší…právě když tyto objevy vyplouvají na povrch, je Westova práce ukončena.
22. březen 1993 n.l.
Rudolf Gantenbrink objevuje ve Velké pyramidě tajné „dveře“…s pomocí robota „Upuaut II“ jsou tyto „dveře“ nalezeny ve větrací šachtě ve výšce 200 stop… je mu však zakázáno tyto dveře otevírat a pokračovat v jeho práci.
2001 n.l.
Velká pyramida je přerušovaně uzavírána a přístup do ní je omezen…Sfinga a ohrada okolo ní je uzavřena – rychle se zhoršuje její stav…žádné další práce spojené s jakýmikoliv objevy nejsou povoleny…
Přítomnost
Prudké písečné bouře opět skryly větší část Sfingy.Geoffreys objevuje uvnitř Velké pyramidy novou tajnou komoru a nově je odhalen tunel, který k ní vede pod Sfingou!Shlukují se zde pyramidologové, aby se dotkli zdí pyramidy a meditovali…ufologové jsou propojeni přes satelitní přenos a očekávají návrat…na okraji pouště mohou být v noci viděny pohanské obřady..a náboženské skupiny se domáhají proroctví.
Nyní je čas prozkoumat, jaká tajemství střeží Velkou Sfingu…objevit, zda uvnitř Velké pyramidy existují tajné chodby…probádat osobně většinu tajemných památek starověkého Egypta…a rozluštit záhadu impozantních rozměrů…
Náhorní plošina v Gize
Známému archeologovi Gilovi Blythe Geoffreysovi se po letech kopání podařilo pod velkou Sfingou v Gize objevit tunel, na jehož konci je za ocelovými dveřmi ukryta zatím neprobádaná tajná komora. Při své dřívější výpravě Gil objevil starověký papyrusový svitek, který by mohl vést k překonání dveří do právě objevené tajné komory. Po rozlomení pečeti svitku a rozluštění jeho hieroglyfů si však Gil uvědomil, že tím rozpoutal starověké prokletí, které by ho případně mohlo připravit o život. Proto se v dopise obrátil na tebe, jako na svého nejlepšího přítele a kolegu a požádal tě, abys přiletěl a pomohl mu dokončit jeho nejnovější objev. Nyní se tedy nacházíš ve vrtulníku a letíš na náhorní plošinu v Gize. Po přistání před velkou Sfingou se na obrazovce objeví okno s nápovědou, ze kterého se můžeš dozvědět něco o pozadí tohoto dobrodružství, zjistíš co je tvým hlavním úkolem, jak se ovládá inventář a jaké je vlastní prostředí a ovládání hry.
Ovládání hry
Hra se ovládá výhradně pomocí levého tlačítka myši (pohyb, sbírání a používání předmětů). Pokud nějaký předmět sebereš, můžeš jej buď ihned použít na nějaký jiný předmět poblíž, nebo s předmětem v ruce můžeš chodit, nebo můžeš předmět odložit do inventáře. Ale pozor! Pokud máš v ruce jeden předmět a následně sebereš ještě další předmět, první předmět se automaticky vrátí na své původní místo! Na svá původní místa můžeš předměty odkládat i manuálně. Hlavní menu, které obsahuje i inventář se otevírá a zavírá pomocí pravého tlačítka myši nebo mezerníku. Předměty se do inventáře vkládají tak, že je přetáhneš do batohu v levé spodní části obrazovky. Již vložené předměty se pak berou přímo z jednotlivých políček inventáře. Tlačítko Save slouží k přeuložení naposledy načtené pozice bez možnosti změnit název, tlačítko Save As pak umožňuje uložit novou pozici. V pravé části inventáře se dá nastavit několik grafických a zvukových předvoleb. Zde bych upozornil na volbu Warp (žlutá šipka), pomocí které se dá rychleji přesouvat v již prozkoumaných lokacích.
Gilův stan
Po pročtení všech důležitých instrukcí stiskni klávesu H, abys zrušil okno s nápovědou a vystup z vrtulníku. Dojdi až ke stanům naproti a vejdi do stanu tvého přítele Gila, který je úplně vzadu. Přistup ke stolu nalevo a podívej se blíže na magnetofon v levé části pracovní desky. Uchop do ruky audiokazetu, stiskni na magnetofonu tlačítko Stop/Eject a vlož kazetu dovnitř. Nastav jezdec hlasitosti VOLUME v přední části magnetofonu na maximum (úplně vpravo) a poté si přehraj kazetu stiskem zeleného tlačítka Play. Po přehrání vzkazu od Gila se magnetofon automaticky vypne. Odstup od magnetofonu a prozkoumej dopis položený na stole. Je to zpráva od Gilova přítele Julese, ve které jej informuje o brzkém ukončení financování vykopávek v Gize. Odlož dopis, odstup od stolu a otoč se 3x doprava. Přistup k truhle před sebou a podívej se na její visací zámek. Odemykání zámku je podobné jako u trezoru, takže pro jeho překonání je nejprve potřeba zjistit určitou číselnou kombinaci. Odstup tedy od truhly, otoč se 2x doleva a přistup blíže ke krabici v levém zadním rohu stanu. Uchop do ruky vyhozený obal od visacího zámku použitém na truhle a otoč jej na druhou stranu. Je zde popsán podrobný postup pro použití tohoto zámku /obr. obal zámku/. Nejprve je vhodné zámek vynulovat tlačítkem uprostřed (Tumble), poté se zadá první číslo kombinace otáčením ciferníku doprava (Right), poté se zadá druhé číslo kombinace otáčením ciferníku doleva (Left) a nakonec se zadá třetí číslo kombinace otáčením ciferníku doprava (Right). Pokud se kombinace na zámku zadá správně, měl by se zámek otevřít. Odlož obal od zámku, odstup od krabice a otoč se doleva. Přistup znovu blíže k psacímu stolu a vytáhni ven pomocnou pracovní desku nad třemi šuplíky v levé části stolu. Podívej se na vysunutou desku blíže. Je na ní přilepen papír s nápovědou, pomocí které se lze dopátrat ke kombinaci zámku na truhle /obr. úseky kazet/. Nápověda k prvnímu číslu kombinace zámku se nachází na jakési audiokazetě č.3 na úseku pásky 105, nápověda ke druhému číslu se nachází na audiokazetě o artefaktech na úseku pásky 223 a nápověda ke třetímu číslu se nachází na audiokazetě č.1 na úseku pásky 31. Teď už tedy zbývá jen tyto tři audiokazety najít. Odstup od pomocné desky, zavři jí a zkus otevřít některý ze čtyř šuplíků stolu. Jsou zamčené, takže je nyní třeba najít od nich klíč, který bude asi schovaný někde ve stanu. Odstup tedy od stolu, otoč se 2x doprava a přistup blíže ke stolu s plynovým vařičem. Nebudu tě dlouho napínat, klíč od šuplíků psacího stolu je schovaný v hrnku postaveném na vařiči. Podívej se do hrnku, ale je v něm blíže neidentifikovatelná ztuhlá hmota. Klíč je sice na dně hrnku, ale kvůli ztuhlé hmotě nejde vyndat. Budeš tedy muset ztuhlý obsah hrnku nejprve rozpustit. Odstup od hrnku a od stolu s vařičem, otoč se 3x doprava a přistup blíže k nočnímu stolku vedle postele. Uchop do ruky krabičku zápalek položenou u svícnu, vyndej z ní jednu zápalku a zapal jí pomocí škrtátka. Nyní rychle odstup od bedny se svícnem, otoč se 2x doleva a přistup znovu k plynovému vařiči. Otoč plynovým kohoutem napravo a zapal pomocí zápalky plynový hořák. (Pokud ti zápalka stačila zhasnout, musíš si dojít zapálit jinou.) Podívej se do hrnku s rozehřátou hmotou, ze které po chvilce vyplave na povrch klíč. Vypni plynový vařič a klíč z hrnku vyndej. Odstup od stolu s vařičem, otoč se 2x doleva a odemkni pomocí klíče všechny čtyři šuplíky psacího stolu. Otevři levý horní šuplík, ve kterém jsou dvě audiokazety a skica nádob, kterou si můžeš prohlédnout. Vezmi do ruky audiokazetu nalevo, je to audiokazeta č.3. Odstup od šuplíku, přibliž se k magnetofonu v levé části stolu, otevři dvířka kazetového prostoru a vyměň vloženou kazetu za kazetu, kterou máš v ruce. Převiň kazetu č.3 na začátek pomocí tlačítka Rewind a poté vynuluj počítadlo přehrávání. Z nápovědy pro kazetu č.3 vyplívá, že důležité informace by měly být na části kazety začínající úsekem pásky 125. Spusť tedy přehrávání kazety a pomocí tlačítka FF posuň pásek na číslo na počítadle 125. Poslechni si následný úsek pásky, na kterém je důležitá tato nápověda: počet dní + počet hrdliček + počet holubů. Zastav přehrávání kazety, odstup od magnetofonu a opět otevři levý horní šuplík stolu. Vezmi do ruky audiokazetu napravo, je to audiokazeta o artefaktech. Odstup od šuplíku, přistup k magnetofonu a zopakuj s kazetou stejný postup jako s předchozí kazetou. Tentokrát jsou důležité informace na části kazety začínající na počítadle číslem 223. Na uvedeném úseku pásky je důležitá tato nápověda: počet býků + 5 – počet koz. Zastav přehrávání kazety, odstup od magnetofonu a levý prostřední šuplík stolu. Je v něm album s novinovými výstřižky o archeologických úspěších tvého přítele Gila, který si můžeš prohlédnout. Poté album odlož, zavři levý prostřední šuplík a nyní otevři levý dolní šuplík stolu. Vezmi do ruky audiokazetu, je to audiokazeta č.1. Odstup od šuplíku, přistup k magnetofonu a zopakuj s ní stejný postup jako s předchozími dvěma kazetami. Tentokrát jsou důležité informace na části kazety začínající na počítadle číslem 31. Na uvedeném úseku pásky je důležitá tato nápověda: počet let -30. Zastav přehrávání kazety a odstup od magnetofonu. Z kazet si se sice nedozvěděl přímo číselnou kombinaci k zámku na truhle, nyní už ale znáš, jak se jednotlivá čísla kombinace spočítají a že neznámé v těchto rovnicích najdeš v Bibli, konkrétně v knize Numbers (4. kniha Mojžíšova). Když už jsi prohledal tři šuplíky v levé části stolu, nebude od věci podívat se i do šuplíku v pravé části stolu. Přistup tedy k tomuto šuplíku a otevři ho. Jsou zde tři zajímavé srolované listy papíru. Na prvních dvou zleva jsou mapy souhvězdí na noční obloze, první z roku 10500 př.n.l. a druhá ze současnosti. Tyto dvě mapy se ti budou hodit v samotném závěru hry. Na třetím listu papíru jsou zmapovány doposud objevené vykopávky pyramid a sfingy v Gize. Je zde popsán i průřez chodbami a komorami pyramid. Z poznámek jsou však nejdůležitější tyto dvě informace: ve Sfinze byl objeven skrytý tunel a ve velké Cheopsově pyramidě byla lokalizována nová komora. Mapy souhvězdí si s sebou vzít nemůžeš, ale víš kde je najdeš, až je budeš potřebovat. Zavři tedy šuplík v pravé části psacího stolu. Nyní je potřeba najít ve stanu bibli. Odstup tedy od stolu, otoč se 2x doleva a podívej se blíže do spodní části nočního stolku u postele. Mezi srovnanými knihami se nachází hledaná Bible. Vyndej jí tedy, otevři jí a klikni v levé části obsahu na knihu Numbers. Tato kniha ze Starého zákona je však stejně jako ostatní knihy v Bibli poměrně rozsáhlá, takže pro nalezení konkrétního odstavce, kde se nachází počty dní a zvířat z audiokazet by se ti hodila další nápověda. (Jen tak mimochodem, Bible se dá prolistovat a pročíst od začátku až do konce. Obsah všech jejích knih je tedy kompletní.) Zavři Bibli a pokud chceš, můžeš si prohlédnout i ostatní knihy uložené v nočním stolku. Jedná se zleva o „Matematickou analýzu pyramidy v Gize“,  „Překlad egyptských hieroglyfů“ a „Monumenty a mýty Egypta“, jejíž autorem je tvůj přítel Gil. Ve své knize má Gil záložku, která odkazuje na zvýrazněné texty knihy na straně 90 a 91. Asi další Gilova nápověda. Po prozkoumání všech knih odstup od nočního stolku. Nyní se podívej blíže na krabičku položenou na posteli vlevo od stolku a otevři jí. Uvnitř je uschován Gilův pas, jeho rozbité hodinky a peněženka. Otevři peněženku a vysuň (co nejvíce) nahoru modrou kreditní kartu. Najdeš pod ní schovaný papírek s poznámkami, který vysuň ven též /obr. peněženka 1/. Na papírku jsou zapsány čísla Biblických veršů z knihy Numbers, ve kterých najdeš hledané počty dní a zvířat. Pro výpočet prvního čísla kombinace najdeš neznámé členy rovnice v 6.kapitole a 10.odstavci, pro výpočet druhého čísla najdeš neznámé členy rovnice v 15.kapitole a 24.odstavci a pro výpočet třetího čísla najdeš neznámé členy rovnice v 8.kapitole a 25.odstavci. Zasuň papírek i kreditní kartu zpět do peněženky a nyní ještě vysuň Gilovu legitimaci z Archeologického institutu v levé spodní kapse peněženky /obr. peněženka 2/. Je na ní vyraženo Gilovo identifikační číslo, které se ti bude hodit později. Je to číslo 1007-72-33-1334. Zavři peněženku, odstup od postele a podívej se znovu blíže do spodní části nočního stolku u postele. Nyní už znáš všechny tři nápovědy a z nahrávek víš, že je najdeš v bibli v konkrétních odstavcích a verších knihy Numbers. Vezmi tedy bibli do ruky, otevři jí a vyber z levé části obsahu knihu Numbers. Pro rychlý přesun na 6.kapitolu použij šipku vpravo dole, nebo stiskni tlačítko Qick Find hned vedle, najeď na knihu Numbers a zvol 6.kapitolu. Nyní posuň text 6.kapitoly tak, abys viděl obsah 10.odstavce. Z textu odstavce vyplývá, že počet dní je 8, počet hrdliček 2 a počet holubů 2 /obr.bible 1/. Prvním číslem kombinace zámku je tedy po dosazení do rovnice číslo 12. Nyní najdi stejným způsobem v knize Numbers 15.kapitolu a 24.odstavec. Z textu odstavce vyplívá, že počet býků je 1 a počet koz je 1 /obr. bible 2/. Druhým číslem kombinace zámku je tedy po dosazení do rovnice číslo 5. Nyní najdi stejným způsobem v knize Numbers 8.kapitolu a 25.odstavec. Z textu odstavce vyplívá, že počet let je 50 /obr. bible 3/. Třetím číslem kombinace zámku je tedy po dosazení do rovnice číslo 20. Nyní už tedy konečně znáš číselnou kombinaci zámku na truhle, která je 12-5-20. Odlož tedy bibli zpět do stolku a dojdi k truhle v zadní části stanu. Přibliž si pohled na zámek a postupuj přesně dle instrukcí na zadní straně jeho obalu. Nejprve je na ikoně ruky T, takže uchop ciferník zámku a několikrát jím otoč libovolným směrem. Poté co ciferník zastavíš, je na ikoně ruky R, takže otoč ciferníkem zámku ve směru hodinových ručiček tak, aby byla pod ryskou v horní části přesně ryska čísla 12. Poté co ciferník zastavíš, je na ikoně ruky L, takže otáčej ciferníkem zámku proti směru hodinových ručiček tak, abys jednou protočil číslo 5 okolo rysky v horní části a při následném otočení byla ryska čísla 5 přesně pod ryskou v horní části. Poté co ciferník zastavíš, je na ikoně ruky opět R, takže otoč ciferníkem zámku ve směru hodinových ručiček tak, aby byla pod ryskou v horní části přesně ryska čísla 20. Pokud jsi vše udělal správně, visací zámek se odemkne. (Pokud jsi však při otáčení ciferníkem udělal i nepatrnou chybu, zámek se neotevře a proto musíš začít s postupem otevírání zámku znovu.) Odjisti tedy ještě spony na víku truhly vpravo a vlevo od zámku a poté truhlu otevři. Podívej se blíže na modrou knihu v pravé části truhly, otevři jí a uchop do ruky svitek, který je schován ve vyříznutém otvoru mezi stránkami. V pravé části svitku je nakresleno šest kamenných desek, na kterých jsou vyobrazeny hlavy různých egyptských bohů. Na třech deskách jsou navíc znázorněni tři skarabové v rozích pyramidy /obr. svitek 1/. Po prohlédnutí svitku jej sroluj (klikni mimo svitek), otevři inventář pomocí pravého tlačítka myši a vhoď svitek do svého batohu. Svitek uložený v inventáři si budeš moci později kdykoliv prohlédnout tak, že na něj v políčku inventáře klikneš. Opětovným kliknutím na svitek v políčku inventáře svitek zase sroluješ. Zavři inventář a nyní uchop do ruky audiokazetu položenou vedle knihy. Jedná se o audiokazetu s překladem nalezeného svitku. Nech si kazetu v ruce a dojdi s ní k magnetofonu umístěném na psacím stole. Vlož kazetu do magnetofonu a spusť její přehrávání. Gil na záznamu popisuje, co se ze svitku dozvěděl. (Pokud chceš, můžeš se během přehrávání na svitek v inventáři podívat.) Ze svitku vyplívá i jedna důležitá rada, že je nutné nejprve použít šest vyobrazených desek. Poté co záznam na kazetě skončí, vypni její přehrávání a odstup od stolu. Pokud jsi nyní příliš unaven z hledání kombinace zámku na truhle a chceš si trochu odpočinout, můžeš si na chvilku zdřímnout v posteli kliknutím na polštář. Po probuzení je však venku ještě noc a kupodivu je i velmi větrno. (V noci sice nejde zapálit plynový vařič a ohřát si něco k snědku, ale pokud zapálíš svícen postavený na nočním stolku, můžeš si přečíst Gilův tajný vzkaz na papíře, který je schovaný pod polštářem. Alespoň se tak zpětně dozvíš, že neidentifikovatelný obsah hrnku, který jsi ohříval abys v něm našel klíč, by mělo ve skutečnosti být dušené maso se zeleninou.) Schrupni si ještě jednou a po následném probuzení je už opět den. Vylez tedy ven z postele a opusť Gilův stan.
Vykopávky u Sfingy
Venku se otoč a vydej se po dřevěné lávce nalevo směrem ke Sfinze. Přejdi přes nohu Sfingy a na druhé dřevěné lávce sejdi po šikmé plošině až dolů. Otoč se doleva a dojdi až k podpěrné konstrukci lávky, po které jsi před chvílí přešel. Zde si všimni nápisu na šikmém podpěrném prknu v pravé části obrazovky /obr. datum lešení/. Je zde uveden datum stavby lešení a lávek okolo sfingy, které je 02/17. Projdi pod konstrukcí lávky, pokračuj směrem dozadu a všimni si otvoru ve stěně na boku Sfingy. Vejdi dovnitř, projdi vykopaným tunelem až dozadu a narazíš na kruhové ocelové dveře. Na dveřích je vyryt obrazec s šesti kruhy, který je zobrazen i na svitku z Gilova stanu. Abys dveře otevřel, budeš muset nejprve najít šest desek, o kterých se Gil zmiňoval v nahrávce a které jsou také detailně zobrazeny na svitku z truhly. Opusť tedy chodbu vykopanou v boku Sfingy, dojdi známou cestou k šikmé plošině na přední straně Sfingy a přejdi po lávkách ke Gilovu stanu. Zde se otoč doprava, dojdi k vrtulníku a nastup do něj.
Velká Cheopsova pyramida
Po příletu k velké Cheopsově pyramidě vystup z vrtulníku a dojdi k přístřešku, který je naproti přistávací rampě. Vezmi si z pravé části stolu kanystr benzínu a poté otoč kohoutkem ve spodní části várnice nalevo. Z kohoutku začne vytékat čaj. Podívej se na zem pod várnici a zjistíš, že vyteklý čaj utvořil v písku menší prohlubeň. Podrž tedy otevřený kohoutek na várnici ještě přibližně 20 vteřin, poté se opět podívej na zem a nyní najdeš v písku odkrytou nádobu se zastrčeným svitkem. Vyndej svitek z nádoby aby sis jej prohlédl. Je na něm detailnější popis kruhových dveří v tunelu pod Sfingou. V šesti kruzích obrazce jsou nyní zakresleny jisté neznámé symboly /obr. svitek 2/. Po prohlédnutí svitku jej sroluj a dej ho do svého batohu. Poté odstup od stolu, otoč se, dojdi až před přistávací rampu s vrtulníkem a znovu se otoč. Nyní se vydej vpřed cestou napravo, která je lemovaná žlutým plotem. Až dojdeš před vchod do pyramidy, otoč se doprava směrem k červenému generátoru a naplň jeho nádrž benzínem z kanystru. Poté generátor zapni zeleným tlačítkem. Tím zprovozníš osvětlení zavedené do chodby v pyramidě. Vlez do osvětlené chodby v pyramidě, která vede šikmo dolů. Popojdi 9x vpřed a narazíš na otvor ve stropě. Podívej se do otvoru a zjistíš, že je to vstup do chodby, která vede šikmo nahoru. Vlez tedy do této chodby a popojdi 13x vpřed. Narazíš na vstup v podlaze vedoucí do další paralelní chodby. Než se vydáš dál, otoč se doprava a zvedni dřevěnou mřížku nad otvorem na okraji chodby. Podívej se do otvoru a prohlédni si papírek přilepený na pravé stěně šachty. Je to dopis od Gila /obr. dopis pod mřížkou/. Z prostřední části dopisu se dozvíš jak získat kód k tajným dveřím, které v nitru pyramidy objevil profesor Gantenbrink. Kód vznikne sečtením posledního čtyřčíslí identifikačního čísla Gilovy legitimace s datem, kdy bylo postaveno lešení u Sfingy. Kód ke dveřím je tedy 1334+0217=1551. Odlož dopis, odstup od šachty a otoč se zpět směrem doleva. Vydej se paralelní chodbou ve spodní části obrazovky až dorazíš do místnosti na konci. Jedná se o královninu komoru.
Královnina komora
Přistup ke stolu v rohu místností a pročti si blok s Gilovými poznámkami. Dozvíš se z nich mimo jiné o způsobu použití průzkumného robota. Odstup od stolu, otoč se doprava a vezmi do ruky robota, který je položený na bednách v rohu. Odstup od beden, otoč se zpět doleva směrem ke stolu a všimni si malého čtvercového otvoru ve stěně komnaty. Popojdi k otvoru a umísti robota dovnitř. Odstup od otvoru ve stěně, otoč se doprava směrem ke stolu a přistup blíže k přístroji, který je postaven uprostřed. Nejprve přístroj zapni hlavním vypínačem vlevo nahoře, poté zapni ovládání a kameru robota vypínačem vlevo uprostřed a nakonec zapni i databázi přístroje vypínačem vlevo dole. Stiskni tlačítko č.2 v databázi přístroje. Dozvíš se jak se robot ovládá. Stiskni ještě tlačítka č.6 a poté č.12. Zjistíš, že při dřívějším používání robota nastaly určité problémy. Nyní stiskni tlačítko Library 1 v prostřední pravé části přístroje. Tím zapneš záznam kamery umístěné na robotovi. Rozjeď se s robotem uvnitř dlouhé úzké chodbičky podržením druhého přepínače zleva směrem nahoru (Forward). Cestou narazíš v chodbičce na sutiny, které překonáš přidržením prvního přepínače směrem dolů (Aux 2). Až dojedeš na úplný konec chodby, objeví se na kameře přepážka (Gantenbrinkovy dveře) a na displeji ve spodní části přístroje požadavek pro zadání autorizačního kódu. Zadej tedy pomocí numerických tlačítek dříve vypočítaný kód 1551 /obr. kód robota/. Robot přepážku odsune, díky tomu se v jedné ze stěn královniny komory odsune vnitřek výklenku. Vzniklou chodbu zatím zkoumat nemusíš, podíváš se tam později. Otoč se tedy doleva, vejdi do chodby kterou jsi přišel, dojdi až na spojnici s hlavní chodbou a v místě kde je po levé straně konec žebříku a mřížka na zemi se 2x otoč doleva. Nyní se vydej po levé lávce směrem nahoru, pokračuj po lávce uprostřed až narazíš na vstup do další chodby. Prolez chodbou až na konec a ocitneš se v králově komoře.
Králova komora
Popojdi k nádrži v zadní části komory a všimni si že jeden z kvádrů na stěně  za nádrží je oproti ostatním mírně zapuštěný. Popojdi blíže k tomuto kvádru a v čelním přiblíženém pohledu jej zasuň dovnitř. Tím se před tebou otevře vstup do tajné chodby. Vlez tedy do chodby, prolez až na její konec a ocitneš se přímo v králově hrobce plné pozlacených předmětů.
Králova hrobka
Popojdi k sarkofágu uprostřed místnosti, sehni se dolů a podlez pod sarkofágem na druhou stranu. Na konci návazné chodby zahni doprava a pokračuj chodbou nahoru až dolezeš do větší chodby s lampou ve tvaru obří kobry. Tato obvodová chodba má tvar uzavřeného čtverce a po její pravé a levé straně jsou vždy tři místnosti, které se vydáš prozkoumat. Lampa ve tvaru obří kobry ti tedy poslouží jako dobrý záchytný bod, až se budeš vracet zpět do královy hrobky. Otoč se tedy nejprve doleva, dojdi až na roh chodby a zde se znovu otoč doleva. V pravé stěně chodby jsou za sebou tři vstupy do jednotlivých místností. Popojdi 3x vpřed a otoč se doprava k prvnímu vstupu. Je to vstup do trůnní komnaty což indikuje symbol trůnu nad jejím vstupem.
Trůnní komnata
Projdi chodbou do trůnní komnaty, ve které je odloženo spoustu vladařských předmětů. Popojdi k truhlám v pravém zadním rohu místnosti a všimni si stříbrné mísy na zemi mezi truhlami. Sundej z mísy víko směrem dozadu a vezmi si heraldický klíč, který je uvnitř. Otoč se doleva a zjistíš, že v boční stěně komnaty je vstup do další přilehlé místnosti. Než se tam vydáš, podívej se ještě na stolek v rohu napravo. Je na něm položen zlatý disk se symbolem boha Anubise, na kterém je znázorněno schéma kruhového labyrintu. Odstup od stolku, otoč se doleva a vejdi do postranní místnosti. Sedni si na trůn vpravo a to způsobí, že se odsune socha v protějším rohu místnosti, za kterou je další tajná chodba. Projdi touto chodbou a dorazíš do tajné místnosti. Vezmi si královský teleskop položený na podlaze uprostřed místnosti a poté se podívej blíže na stěnu vzadu. Je na ní nakreslen připomínající hřeben se šesti hroty /obr. symbol na zdi/. Tento symbol asi bude mít nějaký význam při tvém dalším průzkumu. Opusť tajnou místnost, pokračuj průchodem do hlavní části komnaty a vyjdi ven průchodem napravo. Poté co vyjdeš z trůnní komnaty se otoč doprava, popojdi 5x vpřed a otoč se doprava ke druhému vstupu. Je to vstup do zbrojní komnaty což indikuje symbol dýky nad jejím vstupem.
Zbrojní komnata
Projdi chodbou do zbrojní komnaty, kde jsou odloženy různé druhy zbraní a zastav se naproti schodům uprostřed místnosti. Dojdi k dřevěné truhle vpravo od schodů, otevři jí a prohlédni si svitek který je uvnitř. Na svitku je zobrazena loď a také hlavy boha Sobeka v šesti z osmi kruhů. Možná se jedná o jakýsi kód /obr. svitek 3/. Vlož svitek do svého batohu a poté si ještě vezmi několik šípů z vázy vedle truhly. Měly by ti stačit 2 šípy, případně se sem můžeš později vrátit pro další. Odstup od truhly, otoč se doleva a vyjdi po schodech nahoru. Odsuň víko kamenné truhly a vezmi si zlatou dýku, která je uvnitř. Sejdi dolů ze schodů a zastav se před sloupy. Ještě než komnatu opustíš, otoč se doprava a prozkoumej blíže nádobu položenou na zemi před tebou. Na přední straně nádoby je mřížka s různě umístěnými hvězdami a na spodní straně nádoby je vyryt jakýsi symbol. Tento symbol však není shodný se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na přední straně nádoby pro tebe není důležitá. Polož nádobu na zem a opusť zbrojní komnatu. Venku se otoč doprava, popojdi 6x vpřed a otoč se doprava k třetímu vstupu. Je to vstup do slavnostní komnaty což indikuje symbol trubky nad jejím vstupem.
Slavnostní komnata
Projdi chodbou do slavnostní komnaty, kde jsou odloženy různé hudební nástroje a společenské hry. Poté co vstoupíš do komnaty, spatříš uprostřed sochu. Nejprve se však otoč doprava, popojdi k předmětům v rohu místnosti a seber trumpetu postavenou na podlaze. Poté si prohlédni svitek, který je uložen v nádobě poblíž. Na svitku je žena, která hraje kobře v koši a také jakýsi kód znázorněný počtem osmi měchů /obr. svitek 4/. Ulož svitek do svého batohu. Otoč se doleva, popojdi do protilehlého rohu místnosti a prozkoumej nádobu na zemi poblíž sloupu. Na přední straně nádoby je opět mřížka s jinak umístěnými hvězdami a na spodní straně nádoby je vyryt další symbol. Tento symbol však není shodný se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na přední straně nádoby pro tebe není důležitá. Polož nádobu na zem a podívej se blíže na stolek se společenskou hrou hned vpravo. Otevři šuplík v pravé části stolku a vyndej z něj klíč se lněným knotem místo držadla. Odstup od herního stolku, otoč se doprava a popojdi blíže k soše uprostřed místnosti. Před sochou je umístěn zlatý dvojdílný držák. Obejdi sochu dozadu a zjistíš, že na zádech sochy je jakési potrubí, které má vyndanou zátku. Zazátkuj tedy potrubí, vrať se k držáku před sochou a polož na něj při pohledu z boku trumpetu /obr. trumpeta na stojanu/. Zahraj na trumpetu a sklo na výklenku naproti praskne. Odstup od držáku, obejdi jej na druhou stranu a polož trumpetu na držák tentokrát z protilehlého boku. Opět zahraj na trumpetu a sklo v protějším výklenku opět praskne. Odstup od držáku, trumpetu vrať zpět do batohu a dojdi se podívat na oba dva výklenky. V jednom z výklenků je vstup do místnosti, která je plná rozdrážděných kober, takže tam raději nechoď. Ve druhém výklenku je jakýsi měch. Na posledním nalezeném svitku bylo znázorněno 8 měchů. Stiskni tedy měch ve výklenku 8x za sebou a socha uprostřed místnosti začne hrát. To uklidní kobry v protějším výklenku a ty zalezou do svých košů. Vlez tedy výklenkem do místnosti s kobrami, prokličkuj po chodníčku z kamenů mezi podstavci na kterých jsou koše s kobrami až k zadní stěně místnosti. Vezmi si kamennou Hathorovu desku, postavenou na podstavci s kobrami. Jedná se o první ze šesti desek, které budeš dle Gilova přeloženého svitku potřebovat. Když však porovnáš nalezenou kamennou desku s deskou zobrazenou na svitku tak zjistíš, že na rozdíl od té nakreslené má skutečná deska v rozích pyramidy tři skaraby. Hledané desky tedy asi budou mít opačnou symboliku skarabů než ty nakreslené na svitku. Tato informace bude pro tebe později životně důležitá! Opusť známou cestou místnost s kobrami, po návratu do slavnostní komnaty se otoč doleva a popojdi blíže k nádobám v levém rohu místnosti. Prohlédni si svitek, který je položený v jedné z nádob. Je na něm nakreslen trůn a symboly hvězd a slunce. Na postavě obklopující trůn jsou nakresleny čtyři hvězdy /obr. svitek 5/. Ulož svitek do svého batohu a poté prozkoumej nádobu povalenou na zemi. Na přední straně nádoby je opět mřížka s jinak umístěnými hvězdami a na spodní straně nádoby je vyryt další symbol. Tento symbol však není shodný se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na přední straně nádoby pro tebe není důležitá. Polož nádobu na zem, opusť slavnostní komnatu a venku pokračuj směrem doprava. V rohu chodby se otoč doleva a pokračuj dál až do protilehlého rohu chodby. (Cestou budeš míjet dveře se symbolem slunce na pravé stěně chodby a otvor u země na levé stěně chodby. Sem se vrátíš později.) V rohu chodby se opět otoč doleva, popojdi vpřed a otoč se doprava ke čtvrtému vstupu. Je to vstup do zásobovací komnaty což indikuje symbol šípu nad jejím vstupem.
Zásobovací komnata
Projdi chodbou do zásobovací komnaty. Poté co do komnaty vstoupíš popojdi 2x vpřed a otoč se doprava. V zásobovací komnatě je celkem šest sloupů, uvnitř kterých jsou uzavíratelné schránky a dále tři výklenky. Jeden výklenek naproti a po jednom výklenku na pravé a levé straně komnaty. Prozkoumej nejprve všechny výklenky. Ve výklenku nalevo najdeš v půlkruhové schránce klíč s rákosovým listem místo držadla, který si vezmi. Ve výklenku naproti a napravo najdeš další dvě nádoby na jejichž předních stranách jsou opět mřížky s jinak umístěnými hvězdami a na spodních stranách nádob jsou vyryty další symboly. Tyto symboly však nejsou shodné se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na předních stranách nádob pro tebe není důležitá. Nyní postupně dojdi před všech šest sloupů a přeřízni pomocí zlaté dýky lana, kterými jsou zajištěny kliky jejich dvířek. Po odjištění dvířek na všech sloupech je zkus postupně otevřít. Povede se ti to však pouze u dvířek na prostředním sloupu v pravé části komnaty. Po otevření dvířek zjistíš, že uvnitř dutého sloup se nachází lano. Vylez tedy po lanu až nahoru a ocitneš se před provazovým mostem sestrojeným z lan a kostí. Přejdi po mostě na druhou stranu a najdeš zde nádobu s ohněm a dvěma šípy. Uchop jeden šíp do ruky, zapal jej v ohni a otoč se doprava. Spatříš před sebou samostříl a v dálce žebřík z kostí vedoucí k výklenku s dvěma deskami. Po stranách žebříku jsou dvě sochy. Tvým úkolem je zapálit je obě pomocí hořícího šípu. Vlož tedy zapálený šíp do samostřílu, otoč samostřílem do strany tak, aby šíp zamířil na jednu ze soch a poté ze samostřílu vystřel. Pokud se ti podaří sochu trefit, rozhoří se v jejích rukou oheň. Pokud sochu netrefíš a dojdou ti šípy odložené u ohně, použij šípy z inventáře nebo si dojdi pro nové do zbrojní komnaty. Poté co zapálíš obě sochy, přisune se k tobě od výklenku naproti spojovací lávka. Přejdi po lávce na druhou stranu, vylez po žebříku nahoru do výklenku s deskami a ulož si hru! Nyní musíš vybrat správnou desku kterou si vezmeš, protože pokud vybereš špatně, zemřeš. Na svitku z Gilova stanu na Anubisově desce skarabové nakresleni nejsou. Vezmi si tedy Anubisovu desku nalevo, na které jsou kromě hlavy Anubise zobrazeni i tři skarabové. Otoč se, slez dolů po žebříku z kostí a vydej se přes lávku zpět. Až dojdeš ke stojanu se samostřílem, prozkoumej ho a ve výklenku uvnitř najdeš další svitek. Na svitku je zobrazen bůh Sobek, který stojí v bráně tvořené kameny, na nichž jsou vyryty určité počty čárek /obr. svitek 6/. Dej si svitek do batohu a odstup od výklenku. Popojdi za stojan se samostřílem, otoč se doleva, přejdi po mostu z kostí na druhou stranu a slez po laně uvnitř sloupu až dolů do zásobovací komnaty. Popojdi vpřed, otoč se doleva, popojdi ke stěně před sebou, otoč se ještě jednou doleva a opusť zásobovací komnatu. Venku se otoč doprava, popojdi 6x vpřed a otoč se doprava k pátému vstupu. Je to vstup do náboženské komnaty což indikuje symbol lodi na vrcholu pyramidy nad jejím vstupem.
Náboženská komnata
Projdi chodbou do náboženské komnaty a prozkoumej podstavec uprostřed místnosti. Je na něm model lodi uprostřed místnosti se sloupy. Když některý ze sloupů uchopíš a zatáhneš za něj, loď se na chvilku posune směrem dozadu. Asi se jedná o model skutečného mechanismu. Odstup od podstavce, popojdi ke druhému sloupu zprava v zadní části místnosti a pokud chceš, můžeš prozkoumat bednu s náboženskými předměty položenou u sloupu. Nic z ní vyndat nejde, takže odstup od bedny, otoč se doprava a popojdi ke skříňce v pravém zadním rohu místnosti. Otevři čelní dvířka skříňky a seber sloupový klíč, který je uvnitř. Odstup od skříňky, otoč se, popojdi k bedně u sloupu a otoč se doleva. Popojdi k truhle položené u sloupu na protější straně místnosti a otevři jí. Uvnitř najdeš posvátný amulet a další svitek. Obojí si vezmi a vlož do batohu. Na svitku je zobrazena žena používající posvátný amulet proti kobře /obr. svitek 7/. Odstup od truhly, otoč se doleva a opusť náboženskou komnatu. Venku se otoč doprava, popojdi 5x vpřed a otoč se doprava k šestému vstupu. Je to vstup do potravinové komnaty což indikuje symbol nádoby nad jejím vstupem.
Potravinová komnata
Projdi chodbou do potravinové komnaty a dojdi až ke stolku u zadní stěny místnosti. Uchop do ruky nádobku se zlatým víčkem položenou nalevo, posuň víčko do strany a vyndej z nádobky klíč se symbolem Ankh. Odlož nádobku, odstup od stolku a otoč se. Popojdi blíže do rohu místnosti vpravo od vchodu, ve kterém leží další dvě nádoby na jejichž předních stranách jsou opět mřížky s jinak umístěnými hvězdami a na spodních stranách nádob jsou vyryty další symboly. Symbol na jedné z nádob sice není shodný se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na přední straně této nádoby pro tebe důležitá není, symbol na dně druhé nádoby však již shodný je, tudíž schéma umístění hvězd na přední straně této nádoby asi důležité bude. Je tedy vhodné zakreslit si přesné umístění všech devíti hvězd na rastru 9x10 vytvořeném svislými a vodorovnými čárami, protože se ti toto schéma bude hodit později /obr. dno nádoby 6 a obr. nádoba 6/. Po zakreslení schématu hvězd z nádoby s hřebenem se otoč, popojdi vpřed k dalším nádobám a podívej se blíže na další nádobu a její dno. Tento symbol však není shodný se symbolem na stěně v tajné místnosti trůnní komnaty, takže informace o umístění hvězd na přední straně nádoby pro tebe není důležitá. Odlož tedy nádobu, odstup dozadu, otoč se doprava a opusť potravinovou komnatu. Venku se otoč doleva a dojdi až na konec chodby. Po otočení v rohu chodby směrem doprava popojdi 6x vpřed až ke dveřím symbolem slunce na levé stěně chodby. Otoč se doleva směrem ke dveřím a klikni na ně. Poté co se dveře otevřou, vejdi do chodby za nimi. Pokračuj chodbou stále vpřed a vyjdi nahoru po schodech vzadu. Takto pokračuj stále dál do vyšších pater až dojdeš do Astrologické komnaty úplně nahoře. (Cestou si můžeš na jedné ze stěn chodby všimnout páky s hvězdou, která je však zatím nefunkční.)
Astrologická komnata
V zadní části místnosti jsou dvě sochy stojící proti sobě, na stěně mezi nimi je rastr, který vypadá podobně jako rastr s hvězdami na osmi nádobách, které jsi mohl prozkoumat v různých komnatách pyramidy. Přistup k rastru na stěně a zjistíš, že by se do něj měli nějaké hvězdy vložit. Ty ale u sebe žádné hvězdy nemáš. Odstup tedy od rastru, otoč se doleva a prozkoumej obsah nádoby postavené u stěny místnosti. Na dně nádoby jsou zlaté hvězdy, na každé z nich je různý znak, obdobně jako na dnech osmi nádob. Najdi hvězdu se znakem hřebenu s šesti ostny (klikáním na hvězdy na dně nádoby) a nech si jí v ruce (kliknutím na vybranou hvězdu). Odstup od nádoby, otoč se doleva a přistup blíže k rastru na zdi. Nyní je tvým úkolem umístit postupně celkem devět hvězd se symbolem hřebenu do takových otvorů rastru, aby výsledné uspořádání hvězd bylo stejné, jako bylo na nádobě, která měla na dně symbol hřebenu. Umísti tedy nejprve první hvězdu na správné místo, dojdi si do nádoby pro další hvězdu se symbolem hřebenu atd. Správné umístění hvězd je patrné z následujícího obrázku /obr. umístěné hvězdy/. Po správném umístění poslední hvězdy vypadne do rukou sochy nalevo zlatý hranol s průřezem ve tvaru hvězdy a stěna s rastrem se změní na schodiště. Zkus po schodech vyjít ale zjistíš, že v místnosti nahoře je tma. Vrať se tedy dolů a vezmi si z ruky sochy zlatý hvězdný hranol. Opusť astrologickou komnatu a cestou dolů se v jednom z mezipater zastav u stěny s hvězdou a pákou. Otoč se směrem na hvězdu a všimni si, že dole je ve zdi ještě otvor ve tvaru hvězdy. Vlož tedy do otvoru hvězdný hranol a poté zatáhni za páku s hvězdou. Páka se otočí vpravo a symbol hvězdy se změní na symbol slunce. Vrať se tedy nahoru do astrologické komnaty, vyjdi po schodech v zadní stěně místnosti a ocitneš se (v nyní již osvětlené) tajné astrologické observatoři na samotném vrcholu pyramidy.
Astrologická observatoř
Poté co vejdeš do astrologické observatoře, popojdi blíže k páce na podlaze naproti schodům. Po otočení směrem ke schodům za páku zatáhni a schody se stáhnou zpět do stěny astrologické místnosti. Vejdi do slepého otvoru s nově vzniklým schodištěm a seber svitek položený na konci schodů. Svitek vypadá podobně jako jeden ze svitků nalezený v trůnní komnatě s tím rozdílem, že na tomto svitku bůh Horus pozoruje hvězdy pomocí teleskopu /obr. svitek 8/. Otoč se, vyjdi po schodech nahoru a opět zatáhni za páku, aby se schody opět vysunuly směrem k tobě. Poté se otoč doleva a dojdi do rohu místnosti, kde jsou odloženy dvě povědomé desky. Zde si ulož hru! Přistup k desce, u které sedí kostra a všimni si poznámky, která je napsána na papíře u kostry – Prokletí je skutečné. Tato deska tedy asi nebude ta pravá, což je potvrzeno i tím, že je stejně jako deska na svitku z Gilova stanu bez třech skarabů v rozích pyramidy. Odstup tedy od kostry, přistup k desce, která je opřena u kvádru napravo a vezmi si Thothovu desku se třemi skaraby do batohu. Poté se otoč, přistup blíže k lůžku uprostřed místnosti a lehni si na něj. Po probuzení je venku noc, tedy správný čas pro pozorování hvězd. Zvedni se z lůžka a všimni si, že na každé ze čtyř stěn observatoře je výklenek, nad ním je socha různého egyptského boha a před výklenkem je vždy jakýsi stojan. Otoč se tedy třeba doleva, popojdi k výklenku se sochou ibise (Thoth) a připevni na stojan pod výklenkem královský teleskop. Podívej se do okuláru teleskopu a spatříš v něm první souhvězdí na noční obloze /obr. souhvězdí 1 thoth/. Odstup od teleskopu, vezmi si jej do ruky, otoč se 2x doleva a popojdi k dalšímu výklenku se sochou sokola (Horus). Připevni na stojan pod výklenkem královský teleskop, podívej se do jeho okuláru a spatříš v něm druhé souhvězdí na noční obloze /obr. souhvězdí 2 horus/. Odstup od teleskopu, vezmi si jej do ruky, otoč se 2x doleva a popojdi k dalšímu výklenku se sochou krávy (Hathor). Připevni na stojan pod výklenkem královský teleskop, podívej se do jeho okuláru a spatříš v něm třetí souhvězdí na noční obloze /obr. souhvězdí 3 hathor/. Odstup od teleskopu, vezmi si jej do ruky, otoč se 2x doleva a popojdi k poslednímu výklenku se sochou hrošího boha (Hippopotamus). Připevni na stojan pod výklenkem královský teleskop, podívej se do jeho okuláru a spatříš v něm čtvrté souhvězdí na noční obloze /obr. souhvězdí 4 hippopotamus/. Odstup od teleskopu a počkej v astrologické observatoři, dokud se nerozední. Pokud se ti nechce čekat, lehni si ještě jednou na lůžko uprostřed místnosti a po probuzení už je venku opět den. (Souhvězdí která jsi v noci pozoroval na obloze budeš moci identifikovat pomocí map z Gilova pracovního stolu až se vrátíš zpět k vykopávkám u Sfingy.) Opusť astrologickou laboratoř. (Aby ses dostal na schody, musíš si nejprve stoupnout za páku pro jejich zasouvání, která je v jednom z rohů místnosti.) Projdi astrologickou komnatou, sejdi až dolů po schodech s mezipatry a projdi otočnými dveřmi na chodbu ve tvaru uzavřeného čtverce. Nyní prolez otvorem ve spodní části protější zdi a ocitneš se v Sobekově komnatě.
Sobekova komnata
Uprostřed místnosti je středně velká loď, která je podobná malému modelu v náboženské komnatě. Po stranách místnosti je celkem šest soch boha Sobeka s hlavou krokodýla, tři vpravo a tři vlevo. Když ke každé ze soch přistoupíš a najedeš kurzorem na její oči, změní tyto oči dočasně svou barvu. Oči třech soch při pohledu vlevo od vchodu se změní na barvu bílou, zelenou a bílou. Oči třech soch při pohledu vpravo od vchodu se mění na barvu zelenou, modrou a červenou. Poznamenej si tuto informaci na později. Na zadní stěně místnosti je namalována kresba připomínající kormidlo. Opusť Sobekovu komnatu a dojdi pravou nebo levou stranou čtvercové chodby k lampě ve tvaru obří kobry na protější straně. Otoč se směrem k otvoru ve spodní části zdi naproti kobře a prolez chodbou do královy hrobky. Prolez pod sarkofágem a pokračuj další chodbou u země do královy komory. Opusť komoru otvorem vlevo vzadu, prolez chodbou a pokračuj po lávkách v šikmé chodbě směrem dolů. Až slezeš z lávky, otoč se a prolez chodbou pod lávkami až do královniny komory.
Královniny tajné komnaty
Otoč se nalevo a vejdi do chodby, která se vytvořila odsunutím výklenku. Popojdi 3x vpřed a podívej se blíže na otvor ve spodní části pravé zdi. Vlez do otvoru, pokračuj chodbou a na křižovatce odboč doprava. Dolez na konec chodby a ocitneš se ve větší chodbě se sloupy a sochami, po jejíchž stranách jsou různé tajné královniny komnaty. Ještě než se vydáš dál, otoč se doleva a vejdi do komnaty, nad jejímž vchodem je zlatý znak ve tvaru kruhového labyrintu. Dojdi k soše na konci komnaty a vezmi si do ruky její zlaté žezlo. Otoč se, popojdi ke vchodu do komnaty a zasuň žezlo do otvoru napravo. Zatáhni za žezlo, řetězy na okrajích vchodu vytáhnou nahoru kvádr a tím se vchod uzavře. Možná se tímto způsobem otevře jiná komnata. Zatáhni za žezlo ještě jednou a poté co se kvádr zasune dolů, opusť tuto komnatu. Popojdi 2x vpřed a otoč se nejprve doleva a poté doprava. Vydej se chodbou se sloupy vpřed, pokračuj dál okolo jedné sedící sochy vpravo a až dorazíš ke dvěma sedícím sochám faraóna vpravo, otoč se doleva a vejdi do chodby před sebou. Pokračuj na její konec a až dorazíš ke kvádru s ohněm, klikni na sloupy napravo. Sejdi po točitých schodech lemovanými sloupy a dole klikni do levé části obrazovky. Pokračuj chodbou dál a ocitneš se v místnosti s obrovskými sloupy. Dojdi až těsně před sloup, okolo kterého je obtočena obří zlatá kobra, obejdi sloup zprava na druhou stranu a pokračuj chodbou dál dozadu. Vejdi do místnosti ve tvaru pyramidy, nad jejíž vstupem je zlatý skarab. Přibliž se k podstavci uprostřed místnosti a klikni na klíč ve tvaru harfy. Klíč se otočí, tím se někde něco natáhne a poté uslyšíš rozladěnou melodii zabrnkanou na harfu. Opusť místnost ve tvaru pyramidy, obejdi sloup s kobrou na druhou stranu a otoč se doprava směrem k ocasu kobry. Vstup na ocas a vydej se směrem nahoru okolo sloupu po točitém těle kobry. Nahoře prolez průchodem v hlavě kobry a ocitneš se na vrcholu sloupu. Je zde celkem pět soch harfistů. Když některou z nich prozkoumáš blíže, zjistíš, že ve spodní části harfy chybí jeden z pěti klíčů, které slouží pro napínání strun. Klíče mají stejný tvar jako klíče, které jsi našel dříve a jejich tvar je též znázorněn vlevo od otvorů, kam se zasouvají. Dojdi tedy postupně ke všem pěti sochám harfistů a zasuň do otvoru ve spodní části harfy správný chybějící klíč. Poté opusť vrchol sloupu, sejdi dolů po těle kobry, otoč se doleva a dojdi okolo sloupu až do místnosti ve tvaru pyramidy. Klikni opět na klíč ve tvaru harfy, opět uslyšíš zabrnkat melodii, tentokrát však jinou než předtím (nyní už víš že jí hrají harfisté na vrcholu sloupu). Po dohrání melodie harfový klíč ze stojanu vypadne, takže si jej vezmi. Opusť místnost ve tvaru pyramidy, obejdi sloup s kobrou na druhou stranu, dojdi do zadního pravého rohu místnosti s obřími sloupy a vydej se ven z této části pyramidy. Vyjdi po točitých schodech nahoru, otoč se doleva a dojdi až na hlavní chodbu se dvěma sedícími sochami. Zde se otoč doprava, popojdi 6x vpřed a otoč se doleva směrem na jednu sedící sochu faraóna. Klikni na sochu a ta se odsune do strany. Prolez otvorem ve spodní části zdi, pokračuj na konec chodby a zde se otoč doleva. Přistup k otvoru v podlaze před tebou a slez dolů po žebříku. Projdi do místnosti před sebou, v jejímž prostoru spatříš egyptskou pohřební loď. Otoč se doleva sejdi dolů po první části schodů a na plošině vedoucí k další části schodů prozkoumej obsah velké nádoby. Najdeš v ní tyčku se schody, kterou si vezmi. Odstup od nádoby, otoč se doprava, sejdi dolů po druhé a třetí části schodů a ocitneš se přímo před pohřební lodí. Všimni si, že levé lano, kterým je loď ukotvena je přetržené. Po stranách místnosti jsou vždy čtyři sloupy, ve kterých jsou zaražené skoby sloužící jako žebřík. Vydej se vpřed nejprve pravou stranou místnosti mezi lodí a sloupy a až budeš u třetího sloupu, otoč se směrem doprava. Přistup blíže k žebříku na sloupu ale zatím nahoru nelez. Všimni si košíku, který je vlevo za sloupem. Přistup ke košíku, odklop jeho víko a uvnitř najdeš tyčku s pyramidou, kterou si vezmi. Odstup od košíku, otoč se doleva a všimni si schodů v pravém zadním rohu místnosti. Ty vedou na vyvýšenou rampu, na které se nachází kormidlo. K jeho ovládání se ale dostaneš o něco později. Nyní tedy vejdi do výklenku v levé části obrazovky, který je naproti druhému konci pohřební lodi. Na konci výklenku je kamenná brána uvnitř které je Sobek, přesně podle kresby na jednom z nalezených svitků. Všimni si, že některé z kamenů brány jsou zapuštěné. Poznamenej si tedy, které kameny to jsou, tato informace se ti bude hodit poději. Když si označíš kameny zleva doprava, kde kámen číslo jedna je vlevo dole tak jsou zapuštěny tyto kameny: 3, 7, 9, 12, 18 a 20 /obr. sobekova brána/. Nyní klikni na podlouhlou nádobu v pravém rohu výklenku. Nádoba se rozbije a vypadne z ní tyčka s nádobou, kterou si vezmi. Odstup od rozbité nádoby, otoč se a vyjdi ven z výklenku. Vydej se vpřed opačnou (pravou) stranou místnosti a všimni si lávky, která je opřena o pohřební loď. Otoč se směrem na lávku, vylez po ní na palubu lodi. Otoč se doprava čelem k boudě na lodi a otevři její dveře. Vejdi do boudy, otevři dřevěnou bednu uprostřed a najdeš v ní tyčku se sluncem, kterou si vezmi. Odstup od bedny, opusť boudu a slez dolů z lodi po lávce na boku. Zde se otoč doleva a dojdi do rohu místnosti vpravo od vstupních schodů. Prozkoumej obsah nádoby, která stojí před výklenkem pokrytým pavučinami a najdeš v ní tyčku s křížem, kterou si vezmi. Poté se otoč doleva a vejdi do výklenku, na jehož konci je socha krokodýlího boha Sobeka uvnitř brány z kamenů. Jednotlivé kameny jdou stisknout a tak je nyní tvým úkolem stisknout určité kameny brány v určitém pořadí. Jak to, které kameny a v jakém pořadí je stisknout zjistíš? Nápověda které z kamenů stisknout byla zobrazena ve výklenku na protější straně místnosti. Když tuto informaci spojíš se svitkem, na kterém je nakreslen sobek v bráně z kamenů, na kterých je různý počet čárek tak zjistíš že: na kamenu 3 je 13 čárek, na kamenu 7 je 17 čárek, na kamenu 9 je 9 čárek, na kamenu 12 jsou 2 čárky, na kamenu 18 jsou 4 čárky a na kamenu 20 je 8 čárek. Když si kameny seřadíš podle počtu čárek od nejmenšího po největší počet, vyjde ti následující pořadí mačkání kamenů: 12, 18, 20, 9, 3 a 7. Stiskni tedy odpovídající kameny okolo sochy Sobeka ve vypočítaném pořadí zleva doprava. Pokud si kameny stisknul správně, začne se socha Sobeka na chvíli otáčet. Na nic nečekej, stoupni si na otočný podstavec sochy a dostaneš se tak do tajné chodby na druhé straně. Vydej se chodbou dál a dojdeš k jezírku s živými krokodýly. Vejdi na pěšinu vedoucí přes jezírko a poté co odpočívající krokodýl odleze, pokračuj dál. Až dorazíš k vodnímu příkopu, počkej až připlavou tři krokodýli a v okamžiku, kdy se seřadí za sebe, přejdi po nich na druhou stranu. Popojdi až k zadní stěně jeskyně, kde jsou opřeny dvě povědomé desky. Než na některou z nich sáhneš, ulož si hru! Vezmi si Sobekovu desku napravo, na níž nejsou symboly třech skarabů, což je opačná deska než je nakreslena na svitku. Nyní se otoč a vydej se známou cestou zpět do místnosti s pohřební lodí. Až dorazíš k otočným dveřím se Sobekovou sochou, stačí si stoupnout na otočnou plošinu a dostaneš se na druhou stranu. Nyní je čas prozkoumat osm sloupů se žebříky. Než tak učiníš, vzpomeň si na svitek, na kterém byl nakreslen půdorys této místnosti. Bylo v něm sice také zakresleno osm sloupů, ale označeno hlavou krokodýla bylo jen sloupů šest. Při pohledu od vstupních schodů to byl na levé straně místnosti sloup 2, 3 a 4, na pravé straně místnosti to byl pro změnu sloup 1, 3 a 4. Dojdi tedy ke druhému sloupu na levé straně místnosti (při pohledu od vstupních schodů) a vylez po skobách které jsou na něm až nahoru. Zde si všimni, že horní část sloupu je otočná a dá se na ní nastavit hlava krokodýlího boha Sobeka s různě zabarveným okem. Jakou barvu je ale nutné nastavit? Využiješ k tomu informaci ze Sobekovy komnaty s menší lodí a šesti sochami krokodýlů, jejichž oči svítily různými barvami. Když tuto informaci spojíš s kresbou na svitku se sloupy označenými krokodýlí hlavou tak zjistíš, že na tomto sloupu je potřeba nastavit bílou barvu oka krokodýla. Otoč tedy horní částí sloupu jednou doprava a Sobekovo oko by nyní mělo být bílé. Slez dolů ze sloupu, vylez na třetí sloup na levé straně místnosti. Na tomto sloupu je potřeba nastavit zelenou barvu oka krokodýla. Sobekovo oko však již zelené je, takže s horní částí sloupu není potřeba otáčet. Slez tedy dolů ze sloupu, vylez na čtvrtý sloup na levé straně místnosti. Na tomto sloupu je potřeba nastavit bílou barvu oka krokodýla. Otoč tedy horní částí sloupu jednou doprava a Sobekovo oko by nyní mělo být bílé. Slez dolů ze sloupu, otoč se čelem vzad, dojdi ke sloupu naproti a vylez na čtvrtý sloup na pravé straně místnosti. Na tomto sloupu je potřeba nastavit červenou barvu oka krokodýla. Otoč tedy horní částí sloupu jednou doleva a Sobekovo oko by nyní mělo být červené. Slez dolů ze sloupu, vylez na třetí sloup na pravé straně místnosti. Na tomto sloupu je potřeba nastavit modrou barvu oka krokodýla. Otoč tedy horní částí sloupu 2x doleva nebo doprava a Sobekovo oko by nyní mělo být modré. Slez dolů ze sloupu, dojdi až k prvnímu sloupu na pravé straně místnosti a vylez na něj. Na tomto sloupu je potřeba nastavit zelenou barvu oka krokodýla. Sobekovo oko však již zelené je, takže s horní částí sloupu není potřeba otáčet. Slez tedy dolů ze sloupu, otoč se doleva, dojdi až ke schodům v zadním rohu místnosti a vyjdi po nich  ke kormidlu umístěném na vyvýšené rampě. Toto kormidlo slouží pro posouvání pohřební lodi místností vpřed nebo vzad. Stoupni si čelem ke kormidlu, podívej se směrem dolů a zkus kormidlem zatočit. Kormidlo se sice trochu otočí, ale jelikož v objímce na pravé straně kormidla chybí čep spojující kormidlo s hřídelí, pohřební loď se díky otáčení kormidla nepohne ani o milimetr. Přibliž se tedy k otvoru pro čep a zjistíš, že hlava čepu by měla mít tvar vázy. Vlož tedy do otvoru tyčku s vázou, která tam dokonale pasuje. Odstup od objímky a klikni na kormidlo. Kormidlo se nyní několikrát otočí a pohřební loď v místnosti se díky propojeným lanům posune směrem k tobě. Otoč se doprava, sejdi dolů z vyvýšené rampy a dojdi až před vstupní schodiště. Zde se otoč doleva a popojdi směrem k posunuté pohřební lodi. Vlez do odkrytého otvoru v podlaze a prolez tunelem až do jeskyně, uprostřed které najdeš otvor v zemi naplněný vodou.
Zatopená jeskyně
Vlez do vody, ponoř se 2x dolů a otoč se doprava. Nyní pluj 8x vpřed a vynoříš se na hladině zatopené jeskyně. Otoč se směrem doprava a jdi vodou 13x vpřed. Spatříš před sebou tři chodby v jeskyni, kterými se můžeš vydat /obr. křižovatka se třemi chodbami/. Jdi tedy nejprve chodbou napravo, pokračuj stále vpřed až nakonec vylezeš z vody na břeh. Otoč se doleva, popojdi 2x vpřed a podívej se za velký kámen před sebou. Je za ním chodba ve tvaru trojúhelníku. Vlez do chodby, pokračuj stále vpřed, propluj zatopenou částí chodby až narazíš na žebřík, po kterém vylez až nahoru. Ocitneš se v jeskyni pod povrchem pouště, kde byly prováděny vykopávky. Popojdi levou stranou na plošinu před sebou, kde je odložena aktovka a krumpáč. Otevři aktovku a přečti si blok s poznámkami, který je uvnitř. Jsou zde zapsány poznatky Gilových kolegů, jakým způsobem se má na kobru střežící jistou chodbu použít posvátný amulet, který jsi našel v náboženské komnatě uvnitř Cheopsovy pyramidy. Odlož blok s poznámkami, odstup od aktovky a vezmi si krumpáč opřený hned vedle. Zavři aktovku, odstup ještě jednou dozadu a jdi prozkoumat zadní část plošiny. Je zde kostlivec, který drží v ruce další desku. Na tuto desku však v žádném případě nesahej, jelikož je stejná, jako deska ne svitku! Za kostlivcem je bedna s několika nádobami, ale žádná z nich sebrat nejde. Otoč se tedy doleva, opusť plošinu a všimni si kruhového sloupu s otvory, který je vedle otvoru se žebříkem. Dojdi tedy ke sloupu a vylez po něm až nahoru. Zde najdeš odloženou Horusovu desku bez třech skarabů, kterou si vezmi. Slez dolů ze sloupu, otoč se doprava a přistup k žebříku v otvoru nalevo. Slez po žebříku do vody a vrať se známou cestou až na břeh v jeskyni zatopené vodou. Zde se otoč doprava, vlez do vody a jdi stále vpřed. Poté co projdeš okolo křižovatky a automaticky se vydáš (levou) chodbou naproti, pokračuj stále vpřed a na konci jeskyně kde zní hudba narazíš na stěnu s hieroglyfy. Přistup až ke stěně a spatříš v ní otvor ve tvaru oka. Zde si ulož hru! Vezmi si z inventáře krumpáč a sekni s ním 2x do desky před sebou. Tím sice zvětšíš otvor v desce, ale ihned poté se před tebou objeví kobra. Rychle tedy odlož krumpáč do batohu, vezmi si do ruky posvátný amulet a na kobru jej použij. Poté co kobra uteče a ty vstoupíš to tajné místnosti, odlož posvátný amulet zpět do batohu a vydej se po dřevěné lávce vpřed. Na konci místnosti je socha kobry, u které se otoč čelem vzad. Všimni si schovaných desek vlevo od lávky. Přistup k nim blíže a ulož si hru! Vezmi si Tauertovu desku bez skarabů, která je nalevo. Odstup zpět na lávku, otoč se doprava a opusť tajnou místnost. Dojdi vodou až na křižovatku se třemi chodbami, nyní se na ní díváš z levé chodby /obr. křižovatka z levé strany/. Zde odboč do (prostřední) chodby nalevo a jdi vodou stále vpřed. Na konci jeskyně projdi bránou a ocitneš se v bazénu uvnitř ztraceného chrámu.
Chrám boha Ra
Dojdi až k okraji bazénu, otoč se doleva a vyjdi ven z vody. Zde se otoč ještě jednou doleva a dojdi podél bazénu až k hromadě písku u protější zdi. Otoč se doprava a přistup k soše v rohu nádvoří. Jsou na ní dvě zajímavé sady znaků. Na hrudi sochy je zleva červená čára, zelené kolečko a modré kolečko. Na noze sochy jsou tři slunce, ale pouze prostřední slunce je černé /obr. socha 1/. Otoč se, popojdi vpřed, otoč se doleva a dojdi až k bráně v přední části chrámu. Projdi bránou ven z chrámu a dojdi až k jezeru před sebou. Ve skále naproti jsou vytesány čtyři sochy faraónů. Otoč se doprava a jdi okolo jezera stále vpřed. Projdi okolo palmy mezi písečnými dunami a až dojdeš před další palmu rostoucí ve vodě jezera, otoč se doleva. Přejdi po kvádrech ve vodě ke kamenné bráně na ostrůvku a poté vylez nahoru na její vrchol. Spatříš zde tři zlaté kopulovité kryty. Když na některý z nich klikneš tak se kryt na chvilku odsune a objeví se pod ním obarvená kopule. Zleva doprava je to modrá, žlutá a červená kopule. Odstup od kopulí, otoč se a slez dolů z brány. Přejdi po kvádrech na břeh jezera, zde se otoč doleva a pokračuj dál okolo jezera. Až dojdeš do stínu skály, na chvilku se zastav a všimni si předmětu ležícího v písku poblíž pravého okraje obrazovky. Přistup k předmětu a vezmi si ho do batohu. Jedná se o závaží se skarabem. Odstup zpět a vydej se stínem skály dál okolo jezera. Pokračuj dál okolo břehu jezera a dojdeš ke čtyřem obrovským sochám faraónů. Než se vydáš na jejich průzkum, projdi vodou okolo vstupní rampy vedoucí k sochám, pokračuj dozadu a otoč se. Přistup blíže ke spadlé hlavě jedné ze soch a prozkoumej její ucho. Najdeš v něm další závaží se skarabem. Odstup od hlavy, otoč se doprava a dojdi zpět až ke vstupní rampě. Zde se otoč doleva, vyjdi po rampě nahoru, projdi mezi sochami a vejdi do místnosti ve skále. Seber svitek ležící v písku a prozkoumej ho. Jsou na něm čtyři sedící faraónové a pod nimi sloupce s různými znaky nebo zvířaty /obr. svitek 9/. Ulož svitek do batohu a otoč se. Vyjdi ven z místnosti, popojdi až ke vstupní rampě a otoč se doleva. Popojdi 4x vpřed, otoč se doleva a vejdi do mezery mezi podstavci soch. Vyjdi nahoru po schodech, klikni na stěnu před sebou a vylez po výstupcích ve skále až na rameno sochy. Zde se otoč doprava a vylez po schodech a výstupcích až nahoru. Otoč se doleva a vyjdi po schodech až na hlavu sochy faraóna. Až se pokocháš výhledem na chrám, který je na protější straně jezera, podívej se směrem dolů. Na hlavě faraóna jsou v kruzích vyryty tři povědomé znaky /obr. znaky na hlavě/. Stejné znaky jsou nakresleny mezi dalšími znaky na posledním nalezeném svitku s tím rozdílem, že znaky vyryté na hlavě sochy jsou oproti těm ze svitku zrcadlově obráceny. Když tedy tyto znaky v levé části svitku porovnáš se zrcadlově odpovídajícími znaky v pravé části svitku zjistíš, že jim odpovídá obrázek ryby, želvy a čápa. Znaky na hlavě sochy jsou v kruzích, tudíž jim jsou přiřazeny i jednotlivé barvy kopulí z brány na ostrůvku. Rybě je tedy přiřazena modrá barva, želvě žlutá barva a čápovi červená barva. Tato kombinace zvířat a barev se ti bude hodit později. Nyní se podívej zpět nahoru, otoč se, slez z hlavy faraóna a poté slez ze sochy po schodech a výstupcích až úplně dolů. Zde sejdi po dalších schodech, projdi mezerou mezi podstavci soch a otoč se doprava. Popojdi ke vstupní rampě, otoč se doleva a vydej se známou cestou zpět k chrámu boha Ra na protější straně jezera. Zde pokračuj dál okolo břehu jezera, projdi mezi palmami v písku až dojdeš před bránu ve skále. Projdi bránou, pokračuj vpřed po dřevěné lávce a poté co projdeš další bránou, ocitneš se v oáze se zlatou pyramidou ukrytou mezi skalami. Dojdi až přímo před vchod do pyramidy a zjistíš, že když najedeš kurzorem nad zrcadlo před sebou, začnou se zde pod sebou objevovat čtyři různé symboly. Abys ses tedy do pyramidy dostal, budeš potřebovat další nápovědu. Otoč se tedy čelem vzad a sejdi dolů z rampy u pyramidy. Popojdi ještě jednou vpřed a u jedné z palem před sebou spatříš blýskající se předmět. Přistup tedy blíže k předmětu a zjistíš, že se jedná o další závaží se skarabem. Vezmi si ho tedy do batohu. Odstup od palmy, vydej se vpřed k bráně ve skále před sebou a dojdi známou cestou zpět před chrám boha Ra. Vejdi vstupní branou do chrámu a popojdi až k okraji bazénu. Otoč se doleva, popojdi ke sloupům, otoč se doprava a dojdi podél bazénu až k protější zdi nádvoří. Klikni na zeď a po otočení vlevo vejdi do dveří v rohu nádvoří. Projdi lomenou chodbou, vyjdi nahoru po schodech a ocitneš se na venkovní terase na zdi chrámu. Přejdi po terase, vejdi do chrámové věže naproti a vyjdi nahoru po schodech. Poté co vyjdeš do druhého patra věže se otoč a spatříš před sebou další sochu se sadou znaků. Na hrudi sochy je zleva červené kolečko, zelená čára a modré kolečko. Na noze sochy jsou tři slunce, ale pouze horní slunce je černé /obr. socha 2/. Otoč se, projdi místností, vyjdi ven z věže a vejdi do chrámové věže naproti. Projdi místností až k soše s další sadou znaků. Na hrudi sochy je zleva zelená čára, modré kolečko a červená čára. Na noze sochy jsou tři slunce, ale pouze spodní slunce je černé /obr. socha 3/. Sejdi dolů po schodech před sebou a ocitneš se v místnosti s jakousi váhou, na jejíchž stranách visí tři povědomá závaží. Další tři závaží na váze chybí. Přistup tedy blíže k váze a zavěš na její řetízky chybějící závaží se skarabem, které máš ve svém batohu. (Závaží se na řetízek přichytí pouze v tom případě, pokud se po najetí háčkem závaží na konec řetízku závaží zvětší a ikona myši se změní na sevřenou ruku.) Po nasazení všech třech závaží se váha vyváží a ty si všimni, že v prostřední části váhy jsou nad sebou tři koule, na kterých se dají nastavit barevné znaky podobné těm, které jsou nakreslené na hrudích třech soch. Nastav tedy na horní kouli znaky z hrudi sochy, která měla na noze začerněno horní slunce: červené kolečko, zelená čára a modré kolečko. Dále nastav na prostřední kouli znaky z hrudi sochy, která měla na noze začerněno prostřední slunce: červená čára, zelené kolečko a modré kolečko. Nakonec nastav na spodní kouli znaky z hrudi sochy, která měla na noze začerněno spodní slunce: zelená čára, modré kolečko a červená čára /obr. nastavená váha/. Po správném nastavení barevných znaků na všech třech koulích se řetězy za váhou posunou a někde se asi něco otevře. Odstup od váhy, otoč se a vyjdi nahoru po schodech. Projdi místností a opusť chrámovou věž. Na terase mezi věžemi popojdi až na úroveň zlatého gongu, který visí po levé straně (v místě zastavení již gong nevidíš), otoč se doprava a dojdi na konec vysutého balkonu. Podívej se dolů a spatříš pod sebou nádvoří s bazénem, na jehož dně jsou nad sebou vyryty čtyři symboly /obr. symboly v bazénu/. (Symboly na dně bazénu se objeví pouze tehdy, kdy je správně nastavena váha v chrámové věži a posunou se tak řetězy za váhou.) Jedná se shora o kruh s tečkou uprostřed, kobru, loď a tři vlny. Tyto symboly se ti budou hodit, až se budeš chtít dostat do zlaté pyramidy mezi skalami. Podívej se zpět nahoru, odstup od okraje balkonu, otoč se a všimni si kreseb, které jsou vyryty na zlatém gongu. Jsou to stejné kresby, jako jsou nakresleny uprostřed svitku, který jsi našel v místnosti u soch na druhé straně jezera. Popojdi ke gongu, otoč se doprava, vejdi do chrámové věže před sebou a dojdi známou cestou až ke vstupní bráně chrámu. Vyjdi ven z chrámu, před jezerem se otoč doleva a dojdi známou cestou až k pozlacené pyramidě mezi skalami.
Pozlacená pyramida
Přistup ke vchodu do pyramidy a všimni si, že když několikrát přejedeš ze strany na stranu nad jednotlivými symboly na zrcadle na dveřích pyramidy, tyto symboly se změní. Nastav tedy na zrcadle takové symboly, které jsi viděl na dně bazénu. Každý ze symbolů je po jeho nastavení nutné ještě potvrdit kliknutím /obr. dveře zlaté pyramidy/. Po správném nastavení všech symbolů se dveře pyramidy sklopí dovnitř. Ještě než vejdeš do pyramidy, bude dobré prozkoumat její exteriér. Otoč se tedy třeba doleva, obejdi roh pyramidy a zastav se uprostřed levé stěny pyramidy. Otoč se směrem k pyramidě a vylez po výstupcích ve stěně nahoru. Spatříš zde zlatou kopuli, v jejímž středu jsou vyryty stejné symboly jako na gongu v chrámu a po jejímž obvodu jsou vyryta různá zvířata, která byla pro změnu nakreslena na svitku nalezeném u soch na druhé straně jezera. Vylez až nahoru nad kopuli, kde je umístěna socha kobry, která v tomto případě sedí na menší modré kopuli. Klikni kurzorem myši dolů na zlatou kopuli a zjistíš, že z této pozice se dá s okrajem kopule otáčet. Na základě informací, které jsi zjistil dříve nastav pod kobru s modrou barvou symbol ryby /obr. symbol 1 ryba/. Odstup od zlaté kopule, slez dolů z pyramidy, otoč se doleva a vydej se k zadní stěně pyramidy. Vylez po výstupcích uprostřed stěny nahoru a zjistíš, že kopule pod kobrou má žlutou barvu. Nastav tedy na zlaté kopuli pod kobrou se žlutou barvou symbol želvy /obr. symbol 2 želva/. Odstup od zlaté kopule, slez dolů z pyramidy, otoč se doleva a vydej se k poslední (pravé) stěně pyramidy. Vylez po výstupcích uprostřed stěny nahoru a zjistíš, že kopule pod kobrou má červenou barvu. Nastav tedy na zlaté kopuli pod kobrou s červenou barvou symbol čápa /obr. symbol 3 čáp/. Po správném nastavení třetí polokoule ze z vnitřku pyramidy ozve cvaknutí. Odstup od zlaté kopule, slez dolů z pyramidy, otoč se doleva a vydej se okolo rohu ke vchodu do pyramidy. Vejdi do pyramidy a všimni si, že jsou zde sochy třech faraónů. Po stranách každé sochy jsou kresby dvou různých egyptských bohů a pod kresbami jsou sloty, do kterých by mohly pasovat nalezené kamenné desky. Konečně nastal čas odložit tento ne zrovna lehký náklad! Dojdi tedy postupně ke všem třem sochám a polož do slotů po stranách odpovídající kamenné desky jednotlivých bohů. Zleva doprava je to ve směru hodinových ručiček deska boha Anubise, Hathora, Horuse, Sobeka, Taureta a Thotha. Pokud jsi desky umístil do správných slotů, objeví se vždy v otvorech nad nimi svitky, které si vezmi. Je to svitek komplexu v Gize, svitek Mayských pyramid, svitek Velikonočního ostrova, svitek Atlantidy, svitek Bermudského trojúhelníku a svitek Stonehenge. Na každém ze svitků je nakreslen specifický znak, který se ti bude hodit později jako nápověda /obr. svitek 10, obr. svitek 11, obr. svitek 12, obr. svitek 13, obr. svitek 14 a obr. svitek 15/. Opusť pozlacenou pyramidu a dojdi známou cestou zpět do chrámu boha Ra. Vlez do bazénu na nádvoří a vydej se zpět známou cestou zatopenou jeskyní. Jdi vodou stále v před a dojdi až k místu kde ses při cestě sem vynořil /obr. místo ponoru/. Ponoř se pod hladinu, otoč se, propluj otvorem ve skále až do zatopeného vstupního otvoru. Zde se vynoř na hladinu a vylez ven z vody. Podívej se nahoru, otoč se a vyjdi ven z jeskyně.
Královniny tajné komnaty podruhé
Opusť po vstupních schodech místnost s pohřební lodí, vylez po žebříku který je v otvoru ve stropě nahoru a vrať se zpět na chodbu královniných tajných komnat. Zde se otoč doleva a dojdi do místnosti na začátku chodby, nad jejímiž dveřmi je symbol ve tvaru kruhového labyrintu. Uvnitř místnosti se otoč a zatáhni za páku vedle vchodu. Nyní ale na nic nečekej a rychle místnost opusť, než se kamenný kvádr vysune až nahoru. Poté dojdi okolo sedících soch až na opačný konec chodby a všimni si dveří do další místnosti se znakem kruhového labyrintu, které jsou nyní díky tvé předchozí akci otevřeny. Vejdi do místnosti, popojdi k trůnu naproti a seber z něj ovládací kolo s kobrou. Odstup od trůnu, otoč se doprava a podívej se blíže na kresbu namalovanou na stěně vlevo /obr. schéma otočného labyrintu/. Jedná se o schéma menšího kruhového labyrintu, do kterého se za chvilku podíváš. Vnitřek labyrintu je navíc otočný a lze tak skrz něj projít z hlavní široké chodby vyznačené dole buď do protější komnaty (nahoře) nebo do boční komnaty (napravo). Záleží pouze na tom, jak je zrovna vnitřek labyrintu natočen. Odstup od kresby, otoč se doprava a opusť tuto místnost východem nalevo. Na chodbě se otoč doleva a popojdi ke stojanu uprostřed chodby. Vlož do stojanu ovládací kolo s kobrou a všimni si zablokovaného vstupu před sebou, nad nímž je též znak kruhového labyrintu. Jedná se o vnitřní část menšího otočného labyrintu. Otoč jednou ovládacím kolem s kobrou a kruhový labyrint před tebou se otočí proti směru hodinových ručiček. Nyní se sice již dá labyrintem projít do komnaty na protější straně, ale tam se vydáš později. Nejprve musíš navštívit komnatu vpravo od hlavní chodby. Otoč tedy ovládacím kolem ještě 2x a nyní už by měl být labyrint natočen správně. Vejdi tedy do labyrintu, pokračuj jeho vnější chodbou doleva ve směru hodinových ručiček, na konci se otoč doprava, vejdi do střední kruhové chodby labyrintu, zde pokračuj opět doleva ve směru hodinových ručiček, odboč do průlezu mezi střední a vnější chodbou po levé straně, otoč se doleva a popojdi k východu z labyrintu. Projdi východem, prolez přízemní chodbou a ocitneš se v boční tajné komnatě. Přistup k oltáři a seber z něj posvátnou naběračku. Odstup od oltáře, otoč se doprava a přistup blíže ke kostře ležící na zemi. Vezmi si svitek, který má kostra pod rukou a prohlédni si ho. Jsou na něm jakési nádržky naplněné vodou a na každé z nich je pro danou lokaci (vyznačenou dole) nakreslen nahoře specifický symbol /obr. svitek 16/. Odlož svitek do batohu, odstup od kostry a opusť tuto místnost. Projdi labyrintem na druhou stranu a postav se před stojan s ovládacím kolem. Otoč jednou ovládacím kolem s kobrou a vnitřní část labyrintu se otočí proti směru hodinových ručiček. Nyní by měl být labyrint natočen tak, že se dá skrz něj projít na druhou stranu. Vejdi tedy do labyrintu, pokračuj jeho vnější chodbou doprava proti směru hodinových ručiček, na konci se otoč doprava a projdi chodbou do větší tajné komnaty. Popojdi k většímu otvoru ve tvaru velké klíčové dírky, který je uprostřed místnosti. Na schodech se zastav a všimni si stojanu napravo, na němž jsou čtyři povědomé otvory. Vyndej tedy z batohu zlatý harfový klíč a vlož jej do otvorů na stojanu. Klíč se automaticky otočí a ze dna otvoru před tebou se vysune jakýsi trůn se sochami. Než se k trůnu vydáš, prozkoumej nejprve další části místnosti. Otoč se tedy čelem vzad, popojdi až ke stojanu s lampou, který je u vstupu do místnosti, otoč se doprava, dojdi až k boční stěně místnosti a po otočení doprava dojdi až k truhle mezi sloupy. Otevři truhlu a všimni si mechanismu, který je uvnitř. Blíže k tobě je znázorněno slunce, které je provázkem propojeno s dřevěnou destičkou dál od tebe. Když pootočíš páčkou, která je na obvodu slunce, změní se slunce na hvězdu a dřevěná destička popojede dozadu. Asi se jedná o znázorněný princip jakéhosi výtahu. Odstup od truhly, otoč se a dojdi po obvodu místnosti až na její opačný konec. Zde se otoč doprava a spatříš před sebou dvě sochy držící zásobník s pískem. Podívej se dolů pod zásobník, přibliž se ke stojánku a polož na něj posvátnou naběračku. Zatáhni za páku na zásobníku a do naběračky se nasype písek. Vezmi si plnou posvátnou naběračku, odstup od stojanu, podívej se zpět nahoru, otoč se doprava a vydej se zpět k trůnu, který vyjel ze dna otvoru uprostřed místnosti. Před trůnem je nádobka, do které vysyp písek z posvátné naběračky. Poté si sice můžeš na trůn za nádobkou sednout, ale nic se nestane. Dojdi tedy ještě několikrát k zásobníku s pískem, naber jej do naběračky a dones písek vysypat do nádobky před trůnem. Až do nádobky nasypeš šestou naběračku s pískem, automaticky si sedneš na trůn a sjedeš na něm dolů do podzemí.
Anubisův podzemní labyrint
Vystup z trůnu, respektive z kabiny výtahu, popojdi po schodech nahoru a pootoč kamenné dveře před sebou. Projdi okolo dveří a ocitneš se na začátku Anubisova podzemního labyrintu. Pokud si na to ještě vzpomeneš, tak schéma tohoto labyrintu jsi viděl na zlatém disku v trůnní komnatě /obr. disk s labyrintem/. Schéma sice není moc zřetelné ale alespoň víš, že musíš začít chodbou na obvodu labyrintu směrem doleva ve směru hodinových ručiček, dostat se až do středu labyrintu a správnou cestu ti pomohou najít sochy Anubise. Podívej se za sochu kobry, která je před tebou. Jedná se o jakousi studnu, která je zakryta mřížkou. Odstup od kobry, otoč se doleva, popojdi vpřed a otoč se 2x doprava. Nyní by jsi měl stát čelem k soše kobry. Než se vydáš do labyrintu, ulož si hru! Otoč se doleva a popojdi chodbou ve směru hodinových ručiček 10x vpřed. Otoč se doprava, popojdi k soše Anubise, ještě jednou se otoč doprava a popojdi chodbou proti směru hodinových ručiček 13x vpřed. Otoč se doleva, popojdi k soše Anubise, otoč se doprava, popojdi chodbou proti směru hodinových ručiček 11x vpřed a automaticky se otočíš do další chodby. Popojdi chodbou ve směru hodinových ručiček 6x vpřed, otoč se doprava a popojdi k soše Horuse. Popojdi chodbou napravo proti směru hodinových ručiček 4x vpřed a ocitneš se před další sochou Anubise. Popojdi 1x vpřed, otoč se doprava směrem na sochu Anubise, popojdi 1x vpřed, následně popojdi  chodbou proti směru hodinových ručiček 3x vpřed a ocitneš se před další sochou Anubise. Popojdi 2x vpřed a ocitneš se v další kruhové chodbě. Popojdi chodbou napravo proti směru hodinových ručiček 13x vpřed a vlevo od tebe by měl být vchod k bazénu uprostřed labyrintu. Než se tam vydáš, popojdi ještě jednou vpřed, otoč se doprava a přistup blíže k šesti nádržkám umístěným na stěně výklenku. Jsou to stejné nádržky, jaké jsou nakresleny na posledním nalezeném svitku. Každá nádržka má svůj symbol, nahoře a dole má napouštěcí a vypouštěcí ventil a uvnitř nádržky je pět kuliček, jejichž poloha (počet kuliček v horní nebo dolní polovině) se dá regulovat množstvím napuštěné vody. Pro nastavení všech nádržek však budeš potřebovat další nápovědu. Odstup tedy od nádržek na stěně a vejdi do místnosti s bazénem uprostřed labyrintu. Po obvodě místnosti je šest soch Anubise. Dojdi před některou z nich, třeba před první sochu vlevo od vchodu, a zatlač na ní. Poté co se socha odsune dozadu, přibliž se k mechanismu na podlaze pod sochou. Všimni si specifického znaku na kole nalevo a symbolu pěti kuliček v červeném, bílém nebo kombinovaném poli napravo. Je to nápověda pro nastavení nádržek na stěně výklenku. Zapamatuj si tedy toto nastavení kuliček pro daný symbol a poté dřevěným kolem otoč. To samé udělej u zbylých pěti soch Anubise po obvodu místnosti. Po otočení posledního dřevěného kola se symbolem se bazén uprostřed místnosti vypustí. Než se spustíš na dno bazénu, dojdi do výklenku s nádržkami a nastav na nich správné polohy kuliček. Zleva doprava je to čtyři bílé a jedna červená, tři bílé a dvě červené, dvě bílé a tři červené, pět červených, pět bílých, jedna bílá a čtyři červené /obr. nastavené nádržky/. Nyní znovu vejdi do místnosti s vypuštěným bazénem, dojdi k žebříku na jeho protější straně a slez po něm dolů. Po obvodu bazénu je šest dveří se znakem dané lokace a v každých z nich je zamřížovaný otvor. Přistup k některým ze dveří a stiskni kruhové tlačítko se symbolem odpovídající nádržky. Pokud jsi výšku kuliček v dané nádržce nastavil správně, zamřížovaný otvor se otevře. Vlez do otvoru, projdi dlouhou chodbou a na konci dorazíš do tajné místnosti. Někde v místnosti by měly být dvě klečící sochy některého z egyptských bohů držící v ruce truhlu. Otevři truhlu a najdeš v ní jeden z klíčů pro danou lokaci ve tvaru pochodně. Vezmi si tento klíč, vrať se do vypuštěného bazénu a zopakuj tento postup pro ostatních pět dveří s mřížemi. Poté co navštívíš všechny tajné místnosti, měl bys mít v batohu těchto šest klíčů: Bermudský klíč, klíč Gizy, Stonehenge klíč, klíč Velikonočního ostrova, Mayský klíč a Atlantský klíč. Po nalezení posledního klíče se vrať do vypuštěného bazénu a vylez po menším žebříku do otvoru ve stěně bazénu. Prolez potrubím až na konec a dostaneš se tak až ke mříži v soše kobry na začátku Anubisova labyrintu. Vyhákni kovovou tyčku ve spodní části mříže a poté vylez volným otvorem ven z potrubí. Opusť labyrint, projdi pootočenými dveřmi, dojdi k výtahu a vysyp nádobku naplněnou pískem. Poté co se automaticky posadíš na sedadlo, vyjedeš výtahem nahoru. Opusť výtah, vyjdi ven z tajné komnaty a projdi menším labyrintem na druhou stranu. Projdi chodbou okolo sedících soch faraónů a na konci vlez do otvoru u země. Prolez chodbou do královniny komory s přístroji na stole, otoč se doprava a vydej se známou cestou ven z Cheopsovy pyramidy. Až dorazíš před pyramidu, nastup do vrtulníku a odletíš s ním zpět ke Sfinze.
Vykopávky u Sfingy
Vystup z vrtulníku a pokud chceš, dojdi nejprve do Gilova stanu. Zde můžeš pomocí map souhvězdí z pravého šuplíku psacího stolu identifikovat souhvězdí, které jsi viděl teleskopem z vrcholu Cheopsovy pyramidy. Zjistíš, že bohu Thothovi odpovídá souhvězdí Gemini, bohu Horusovi odpovídá souhvězdí Crater, bohu Hathorovi odpovídá souhvězdí Taurus a bohu Hippopotamusovi odpovídá souhvězdí Lepus. Nyní Gilův stan opusť, venku se otoč a dojdi známou cestou k otvoru v boku Sfingy. Vejdi dovnitř a projdi vykopaným tunelem až dozadu ke kruhovým ocelovým dveřím. Aby  se dveře otevřely, je potřeba do otvorů po obvodě umístit šest nalezených klíčů. Pro správné umístění klíčů reprezentujících šest různých lokací nám pomůže svitek nalezený před Cheopsovou pyramidou. Je na něm rozmístěno šest symbolů znázorňující jednotlivé lokace, které můžeš rozluštit pomocí dalších šesti svitků, které jsi nalezl v pozlacené pyramidě. Správné umístění klíčů na ocelových dveřích je tedy následující: do otvoru vpravo nahoře patří klíč Stonehenge a dále je to ve směru hodinových ručiček Bermudský klíč, klíč Velikonočního ostrova, Atlantský klíč, Mayský klíč a klíč Gizy. Po zasunutí posledního klíče na správné místo se kruhové dveře odvalí. Vejdi dovnitř a v chodbě se před tebe vysune hvězdářský dalekohled se šesti okuláry. Nyní si ulož hru! Když najedeš na jeden ze šesti okulárů, objeví se uprostřed kruhu určité souhvězdí. Tvým úkolem je vybrat okulár s takovým souhvězdím, které odpovídá bohu Anubisovi. Čtyři ze souhvězdí můžeš vyloučit hned, jelikož patří jiným bohům. Viděl jsi je v noci z astrologické komnaty na vrcholu Cheopsovy pyramidy a patří bohu Thothovi, Horusovi, Hathorovi a Hippopotamusovi. Jedná se o souhvězdí vpravo dole – Gemini, souhvězdí úplně vpravo – Crater, souhvězdí úplně vlevo – Taurus a souhvězdí vpravo nahoře – Lepus. Zbývá souhvězdí vlevo dole, což je dle mapy noční oblohy z Gilova psacího stolu souhvězdí Leo a souhvězdí vlevo nahoře, což je souhvězdí Orion. Souhvězdí Leo je na mapě hvězd ze současnosti, souhvězdí Orion je na mapě hvězd z roku 10500 př.n.l. Správné souhvězdí je tedy vlevo nahoře a jedná se o souhvězdí Orion /obr. okulár 6 orion/. Vyber tedy toto souhvězdí a cesta dál je volná. Popojdi k Truhle úmluvy, která je ukryta na tomto tajném místě a klikni na ní. Přijde tvůj starý přítel Gil a poděkuje ti za tvojí pomoc při objevení tohoto velmi vzácného artefaktu. Poté co Gil odejde, klikni na truhlu ještě jednou, odsuň její víko a klikni na zářící světlo v truhle. Tímto jsi právě úspěšně dokončil tuto velmi zajímavou, na egyptské památky zaměřenou hru.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Riddle of the Sphinx

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář