Jdi na obsah Jdi na menu
 

Nancy Drew – Ransom of the Seven Ships

23. 10. 2001

TOPlist

Nancy Drew – Ransom of the Seven Ships
23.10.2009 Autor návodu-Karin Madukas
Hra začíná jako vždy. Prohlédněte si složku přípradu a po kliknutí na letenku si vyberte obtížnost Senior Detektiv. Náš příběh začíná příletem Nancy na ostrov, kde jsou na dovolené i Nancyini přátelé George a Bess.  Pilot Nancy upozorňuje, že ostrov je místem duchů. Po příletu se na molu objeví George a snaží se vrátit letadlo zpátky. Marně. Dozvíme se, že Bess byla unesena a majitelé rekreačního centra Gibbsonovi odjeli rybařit (alespoň to tak vypadá).
George nás seznámí se situací a potom si přečtěte poznámku, kterou zde zanechali Gibbsonovi. Další vzkaz je od únosců. Bess bude vyměněna za poklad jistého španělského kapitána, ukrytého před 300 lety.  Klikem dostanete formulář do inventáře.  Nyní následuje konverzace s Georgie, ze které se dozvíte o možnosti používat golfový vozík k pohybu po areálu. Vpravo si prohlédněte mapu ostrova. Nakreslete si ji na papír pečlivě, ušetří spoustu práce. Pak se přesuňte k pohovce proti stolu George. Zde najdete knihu In Search of Seven Virtues Fleet, ze které se dozvíte i o pokladu, který máte najít. Potom jděte k pravému rohu místnosti, kde zatím necháme na pokoji papouška na stojanu. Od něj vpravo pod skleněným poklopem jsou informace o netopýrech a ptácích na ostrově. Vpravo od vitríny leží přístroj na identifikaci zvuků netopýrů. Klikněte na něj, ale aby fungoval, musíte složit všechny jeho součástky. Jedno z možných řešení máte zde./viz obrázek/Přístroj je sestaven, ale ještě potřebujeme baterii, kterou však získáme později  Vpravo si prohlédněte panel o opicích a o jimi vydávaných zvucích. To se nám ještě bude hodit. Ještě vpravo leží kniha Sonny Joon Research Notes, ze které vyberte lístek do inventáře. Na tomto lístku je popsána jakási akce s opicemi, ale k tomu se dostaneme. Nakonec jděte k papouškovi a pohovořte s ním. Jmenuje se Coucou a nejraději má ovoce. Vyjděte dveřmi na verandu a vlevo najdete zmíněný golfový vozík. Pod jeho sedadlem najdete zprávu, že potřebujete destilovanou vodu k jeho zprovoznění, neboť nádrž je prázdná. Nějaká voda by mohla být v kůlně u vozíku, ale ta je zamčená. Jděte zpět do recepce a George vám dá klíč. Baterii do netopýřího přístroje však nemá. Klíčem odemkněte kůlnu. Vlevo jsou složeny plachty, vpravo si přečtěte lístek o použití destilky a seberte lahve s vodou. Vpravo na dveřích kůlny seberte lopatu. U vozíku zvedněte sedadlo, vložte lahve s vodou a čeká vás další hádanka. Potřebujete do všech lahví dostat 100 ml vody. Vlevo je sloupec A (lahve shora dolů 1-3), vpravo sloupec B (lahve 1-3). Uprostřed je šest ovladačů, které jsou na začátku ve svislé poloze, tzn. že přívod je uzavřen. Klikem na ně je otevřete všechny. Pak začněte tak, že otevřete všechny přívody a zmáčkněte kterékoli z modrých tlačítek dole. Pak otevřete pouze trubky A3, B1 a B2, ostatní zavřete a zmáčkněte modré tlačítko. Pak otevřete trubky A2 a B1 + modré tlačítko. Další otevřete trubky A1, A3, B2 a B3 + modré tlačítko. Nakonec otevřete trubku A1 + modré tlačítko. Zavřete sedadlo a klikněte na volant. Teď máme pohled shora a vidíte dvě vyježděné cesty. Dejte se tou nejbližší vlevo, na nejbližším rozcestí zase vlevo, zajeďte na parkoviště a jste u pláže Shark Cove. Jděte na pláž a dejte se vlevo, dokud zase nezískáte pohled shora. Nyní jděte pod spodním okrajem jezírka před vámi a kousíček nahoře jsou dvě palmy rostoucí těsně u sebe. Dojděte až těsně k nim a nyní se budeme řídit návodem, který únosci Nancy zanechali. Pro lepší orientaci uvádím světové strany. Severem se míní horní okraj obrazovky. Takže:
3 kroky na západ, 9 kroků na sever, 9x západ,2x sever,3x západ,15x jih,4x západ,6x jih,12x východ,5x sever,6x východ,4x  jih,8x východ,2x sever, pak klikněte pravou myší a objevíte truhlu s knihou s obrázky a nákresy. Na její pravé straně objevíte zašifrovaný text. Nejlepším řešením tohoto puzzle je dobrá znalost angličtiny a prvotním nalezením slov jako je and, it, is apod. My ostatní asi budeme pokračovat podle návodu. Klikněte na vybraný symbol nahoře, zažlutí se všechny stejné symboly na této straně. Pak klikněte dolů na odpovídající písmeno. Tak pokračujte na všech stranách a zde je ten text:
In the black of night, with hurricane winds wailing and giant waves pounding, I ordered my fleet to change course and make for land. But with this island in sight, the Caridad foundered and
disappeared into the sea, while the Castidad was set ablaze when lightning ignited her sails and sank amid the smoke and flames. The remaining five ships managed to reach the island, where we
dropped anchor, and waited out the tempest.

The light of dawn revealed catastrophic damage. Only a third of my men survived. Worse, not one of my ships is salvageable. None shall ever sail again. We are shipwrecked. The only hope we have
of ever leaving this accursed place is to be seen by a passing ship. Lest it be a pirate ship, I have undertaken to hide our cargo. As a loyal servant of the King, it is my duty.

Seven ships set sail, and so seven pieces shall open the seal. I have tasked each surviving ships’ crew with hiding a single item, its location known only to them and to me. Securing the treasure itself shall be my task alone. I write this in English so that no one here with me will know how to find it. In this manner, any attempt to force the location of the treasure from my men will be fruitless.
Hrubý překlad hovoří o obrovské bouři, ve které ztroskotají dvě lodi ze sedmi a zahyne třetina posádky. Druhý den ráno zjistí kapitán, že  zbývajích pět lodí není schopno plavby. Úkolem kapitána bylo ukrýt na ostrově poklad. Posádka bude rozdělena do sedmi skupin. Každá obdrží část pečeti, kterou ukryje na ostrově a jen ona bude znát její umístění. Pouze spojením všech sedmi částí pečeti bude možno získat poklad. Nyní je čas informovat George o výsledku Vašeho pátrání. Potom se vraťte k vozíku a jedeme dál. Přesuňte se do Blue Hole. Dojdete až ke kamenné desce, na které vidíte části kladky, z nichž jeden díl chybí. Dál jedeme do Monkey Center, kde nás čeká hra s opicemi, která je popsaná na lístku v inventáři. Nejprve začněte s opicí uprostřed. Jde o klasickou hru Člověče nezlob se. Až se dostanete do cíle jako první, vyberte si ovoce guava. Potom na opici vpravo musíte vyhrát barevný disk a část kladky. Vaším úkolem je rozmístit svoje barevná políčka tak, aby zabíraly co nejvíce místa a zároveň se snažte zabránit ve hře soupeři. Stejně barevná pole se nesmí dotýkat. Potom se vraťte do Blue Hole a zde vložte získaný díl kladky na zeď. Očíslujte si jednotlivé díly kladky – dole 0 a po směru hodinových ručiček 1 – 4. Pak klikněte na jednotlivé části v pořadí : 423413. Provaz nadzdvihne poklop a vy získáte druhý barevný disk. Nyní se vraťte do recepce a promluvte si s George a i s Coucou, kterému nabídněte guavy. Předvede vám svoje kousky. Potom se přemístěte ke dveřím vlevo od George a podívejte se na světelný zámek vpravo. Cílem je zhasnout všechna světla. Očíslujte si políčka shora dolů a stiskněte č. 20,14,8,9,4 5, Uvnitř vlevo najdete vysílačku, seberte potápěčskou výstroj a podívejte se na mapu nahoře. Zde jsou označena všechna místa, kde Nancy řešila své případy. Pod mapou je zásobník vzduchu do lahví. Vlevo nahoře na monitoru teď máte ikonu se stavem vaší vzduchové lahve. Na zdi nad vitrínou s obrázky netopýrů si znovu prohlédněte vlajky a čísla, která jsou jim přiřazena. Nyní jděte do kůlny u golfového vozíku a na číselném zámku navolte odpovídající čísla 79204, uvnitř seberte plachty. Jděte zpět na verandu a přesuňte se k východu na pláž do přístavu. Plachtami klikněte na člun a vyrazíme. Cestou dávejte pozor na žraloky, velryby a další překážky v moři. Pokud si člun hodně otřískáte, stačí, když se vrátíte do přístavu a síly se vám obnoví. Nyní musíte v moři kolem ostrova najít devět lahví s částmi úryvku básně E.A. Poa. Místo jejich nálezu se může měnit, takže hezky pátrejte. Až se vám to povede, vraťte se popovídat si s George, kterou seznámíte s nejnovějšími poznatky. Potom pomocí vozíku jeďte na Sangre Beach. Jděte na pláž s úžasnou barvou písku. Je zde zakotvený člun Bess, ale na vaše volání nikdo neodpoví. Dejte se vlevo, kde uvidíte Bessin sandál. Když na něj kliknete, ocitnete se v pasti. Objeví se jakési individuum, které vás nakonec pustí na zem. Je to Johnny Rollo z Jamaiky a zde na ostrově loví ryby. Opice mu však poškodily všechno včetně člunu. Také vám sdělí, že na ostrově se objevili cizí lidé. Po skončení konverzace na něj znovu klikněte a zeptejte se ho, zda má baterii, kterou potřebujete do netopýřího přístroje. Baterii vám dá pouze výměnou za bójku, kterou ztratil kdesi v moři. Takže musíte znovu na plachetnici. Obeplujte ostrov a severně od pláže Sangre Beach najdete dvě špičaté skály, trčící z vody a mezi nimi seberte bójku. Johnny vám za ní dá slíbenou baterii, kterou hned dejte v inventáři do přístroje. Pak si znovu promluvte s Johnnym a požádejte ho o zapůjčení detektoru kovů, který nutně potřebujete při nalezení pokladu. Jamajčan však dbá na výměnný obchod a za detektor požaduje kompas, které mu opice ukradly. Jděte proto do Monkey Center a na opici vlevo vyhrajte kompas. Střílíte na různé symboly a tím získáváte body. Nejvýše ohodnocený je krab a kokos. Střílí však i opice, takže vám nějaký symbol může vyfouknout. Hrajte dokud nezískáte zmíněný kompas. Ten pak vyměňte u Johnnyho za detektor. Musíte na něj kliknout vlevo u stanu. Jeďte s plachetnicí na moře vpravo podél břehu najdete půlkruh skalního útvaru, vystupujícího do moře. Odtud se dejte vpravo na moře, dokud neuvidíte další půlkruh z kamenů, zakotvěte a skočte do vody klikem na žebřík vlevo. Ve vodě vám ubývá vzduch, takže si to tu moc neprohlížejte. Pokud se zdržíte, musíte do recepce naplnit láhev a pak se vrátit. Nahoře se vám objeví červený proužek, což je graf z detektoru. Když se zcela zaplní, jste u něčeho kovového. Pak klikněte pravou myší a nález se objeví. Vlevo od stožáru najdete velikonoční vejce, které seberte. Vplujte doprostřed lodi a zde najdete truhlu. Klikem zobrazíte zámek, jehož řešení je stejné jako u sudoku. Čtverečky musí obsahovat rozdílné barvy jak po řádcích, tak ve sloupcích, tak i v jednotlivých čtvercích./viz obrázek/Z truhly pak vyzvedněte obě věci. Vraťte se na loď a do přístavu. Poinformujte George a potom vytáhněte z inventáře ten podivný předmět, který byl v truhle. Je to astroláb – něco jako dalekohled. Obraťte ho i na druhou stranu. Potom otevřete El Torův deník a objeví se další stránky k dešifrování. Způsob je stejný jako minule.
1. strana Befriended one of the families of bats that call this island home. Their gargantuan ears and winged antics provide much needed laughter for my men as the creatures devour the insects attracted to our lanterns. The cave which they call home has become a safe haven to us
2. strana Explored the interior of the isle searching for supplies. From its highest point, found a view most worthy. Half a fathom tall, the astrolabe guides the way to a flying dove and a watery grave
3. strana Discovered a bounty of seafood at Halfmoon Reef. Divers swim down to the secret entombed behind death. Two form a perfect square times three, three create four, four makes five. Then they return to the surface, prize in hand
4. strana A challenge issued today by Generosidad's cabin boy, Manuel, to helmsman, Andres, for ownership of a hammock which washed ashore. Pointing to two three hundred KG rocks, Manuel proposed that whoever lifted one of them first would win. Andres, the stronger by far, quickly accepted. He had not yet budged his rock when Manuel, having used six loops of a fifty foot rope over pulleys raised his with ease and walked off with the hammock
5. strana More losses at the blue hole when a group of men dove in and lost their bearings. Danger! Heed this warning: death awaits all who enter these caves unprepared. Poisonous guardians of the deep strike with no warning. Stay away! Only those who follow the signs will find their way
1.    strana – netopýři, obývající ostrov a vyznačující se obrovskýma ušima, jsou vítanými společníky trosečníků, protože chytají hmyz, který se stahuje ke světlu pochodní.
2.    strana – z nejvyššího bodu ostrova pomocí astrolábu najdete místo vodního hrobu a letící holubici k dalšímu prozkoumání.
3.    v místě zvaném Halfmoon Reef ponořte se k ukrytému místu. Zde musíte vytvořit tři, čtyři a pět čtverců. Teprve s výhrou v ruce se můžete vynořit na hladinu.
4.    popisuje způsob uvolnění sítě, kterou moře vyplavilo. K řešení se jistě dostaneme.
5.    varování pro ty, který se dostanou do jeskyní. Čekají zde jedovatí strážci, kteří usmrtí nepřipravené.
 Nyní se dejte k papouškovi a požádejte ho o jeho bidýlko. Coucou chce ale jiné bidýlko. Teď nastane trochu ježdění po ostrově. Je zde nyní rozeseto pět kousků větviček, které by se na bidýlko hodily. Dva jsou v Shark Cove, dva na Sangre Beach a jeden v Blue Hole. Problém je v tom, že se vám podaří sebrat vždy jen jeden a když ho nabídnete papouškovi, nemusí se mu líbit a vy můžete jít pro další kousek. Nakonec se ale Coucou s jedním klacíkem spokojí a vy získáte jeho bidýlko. Nyní se dejte do Bat Steep, které nemá parkoviště, ale podle mapky ho jistě najdete. Zde dojděte k útesu a vyšplhejte nahoru. Cesta však není tak jednoduchá, musíte uhýbat kamenům. Po cestě uvidíte jeskyni, ale vy šplhejte až nahoru. Zde jsou další opice, které vydávají specifický zvuk, který potřebujeme identifikovat. Vraťte se do recepce a na informační tabuli zjistíte, že tento zvuk znamená MÍČ. Obrázek pod ním praví, že se tím míní mořský ježek. Tohoto živočicha najdete u potopené lodi. Doplňte si kyslík a jeďte na dané místo. Ponořte se dolů a klikem na dva šedé kameny najdete a seberete ježka. Toho pak hoďte opicím na vrcholku útesu. Po cestě po vrcholku dojdete ke kameni s otvorem. Do něj vložte papouškovo bidýlko, na to pak dejte astroláb. Klikem na prostředek astrolábu vidíte celé okolí ostrova a najdete tak dvě místa, o kterých se pravilo v deníku. Dove Isle a Halfmoon Reef.  O svém zjištění informujte George a pak jedeme plachetnicí na průzkum nových míst. Jeďte z přístavu vlevo, nahoru podél ostrova k Sangre Beach a pak jihovýchodním směrem, tam co jste našli truhlu. Plavte rovnou dolů a uhýbejte medúzám. Na dně trochu vlevo najdete škebli, kterou seberte. Pak plavte vpravo a začněte stoupat pomalu nahoru. Uvidíte jeskyni se znakem. Přibližte si pohled. Uvnitř je chobotnice, kterou potřebujeme vylákat pryč. Tak položte na kámen vaši škebli, chobotnice ji popadne a vy můžete dovnitř. Máme zde k řešení další hádanku. Musíte přesunout svítící proužky tak, aby vytvořily 3, 4 a 5 čtverců. Tedy postupně. Není to těžké, případně použijte náš save. Uvnitř najdete další barevný disk, který seberte. Vraťte se na loď, ale opatrně s vynořením. Musíte pomalu, jinak zemřete. Pak si nejspíš budete muset v recepci doplnit kyslík a dalším cílem naší cesty bude Dove Isle. Od přístavu plujte severovýchodně. Na pobřeží najdete podstavec s několika slunečními hodinami. Na kameni je nápis Atocha, což byla jedna ze sedmi lodí. Nancy však nezná klíč. Zavoláme tedy George vysílačkou, aby se podívala do kůlny, kde jsme viděli celý výstřižek o této lodi. Teď se přehrajeme na George, která zjistí, že kůlnu vyplenily opice. Na místě s výstřižkem chybí to podstatné, stříbrná mince s datem ztroskotání lodi. Musíme tedy do Monkey Centra a na opici uprostřed ji vyhrát. Datum je 6.9.1622. Tím máme kód. Hodiny pod písmenem C nastavte na č. 6, písmeno H na číslo 2, písmeno O na č. 1, písmeno A vlevo na číslo 6, písmeno A vpravo na číslo 2 a písmeno T na č. 9. Získáte jakousi minci s kočkou a popsanou desku. Vraťte se na ostrov a jeďte do Shark Cove. Na místě, kde jsme hledali truhličku s deníkem nyní pomocí detektoru hledáme tři zásadní věci. Bessin náramek, 3 mince se symboly zvířat a jakousi formu, která zůstane na povrchu písku. Kromě toho najdete pár nepotřebných věcí. Se třemi mincemi se vraťte na místo, kde je na povrchu ona forma a vložte do ní minci s kočkou uprostřed. Ostatní mince již ve formě jsou. Pak 1x otočte mincí vlevo dole a přesuňte ji doprostřed, pak 2x otočte mincí vpravo dole a dejte ji rovněž do středu. Zařízení se otevře a vy máte další barevný disk. Nyní jděte na místo Blue Hole, kde se potopte v malém jezírku. Viditelnost zde však je špatná, takže musíme Johnnyho požádat o svítící tyčinky. Na oplátku mu musíte na jeho GPS zadat souřadnice některých míst. Souřadnice jsme viděli na dně plachetnice, kterou se plavíme. 
 Bermuda Triangle – 24.18 N, 73.27 W
 Danger Reef - 24.09 N, 74.18 W
 Dread Isle - 24.00 N, 73.24 W
 Gull Rock - 23.51 N, 73.48 W
 Half Moon Bay - 23.57 N, 74.30 W
 Kraken Whirlpool - 23.54 N, 74.12 W
 Shipwreck Shoals - 24.06 N, 74.00 W
 USS Cyclops - 24.09 N, 73.42 W
Tím je úkol splněn. Dejte GPS Johnnymu a za to dostanete svítící tyčinky. Nyní jeďte na Bat Steep a vlezte do první jeskyně nad Vámi. Z inventáře vyndejte netopýří přístroj a otáčejte vyhledávacím kolečkem, dokud nenajdete správnou frekvenci obyvatelů jeskyně. To musíte udělat v pěti jeskyních. Takže pevné nervy a hbité uhýbání před kameny.   Nakonec si najděte jeskyni, kde netopýři vysílají na frekvenci 16 MHz. Uvnitř na zemi najdete dva reflektory, jejichž světlo musíte složit tak, aby osvětlily místo vpravo. Zde je obrázek.Na tomto místě pak najdete poslední barevný disk a desku popsanou znaky. V té chvíli zhasne světlo a vchod do jeskyně bude zatarasen. Nancy ani nestihne propadnout panice, protože začne chrčet vysílačka, takže může přivolat George na pomoc. Jako George vyjděte ven a jste automaticky u jeskyní. Na zataraseném vchodu vidíte jakousi lebku. Promluvte si s Nancy a klikněte na lebku. Objeví se další hádanka. Nejdřív vidíte kresbu velblouda, která se pak rozsype na malé kousky. Vaším úkolem je ho zase složit zpět, ale je to na 2 etapy. Nejdřív složte tento obrázek.
Potom zjistíte, že kostky vytvořily čtverce, kterými můžete hýbat. To už není tak těžké, ale stejně:896 321,456 325,874 569,874 569,854 789
Vchod do jeskyně se otevře, George se vrátí ke svému telefonu a Nancy může pokračovat v pátrání po Bess. Ještě před opuštěním jeskyně se podívejte u východu z jeskyně vpravo. Zde najdete Johnnův řidičák, ale kupodivu na jiné jméno. To si s ním musíte co nejdříve promluvit. Během rozhovoru se dozvíte i ledacos nového. Pak jeďte na Blue Hole. Nejdřív zkontrolujte hladinu kyslíku, zda jej nepotřebujete doplnit. Pak se ponořte do jezírka a zde máte trasu plavby : Dejte se vpravo a připlavete na místo se symboly na stěnách. Pak pokračujte dál a na první křižovatce se dejte vpravo dole, dále vpravo dole, vpravo nahoře, vpravo nahoře, pak zase vpravo nahoře 2x. Vlevo klikněte na otvor a objeví se další hádanky. Ze všech indicií, které jsme dosud našli, můžeme sestavit barevné disky ve správném pořadí: nahoře včela, mravenec a osel. Dole pak sova, panter a velbloud. Nyní budeme disky otáčet tak, aby panter a velbloud se dotýkali tyrkysovou barvou, velbloud a osel fialovou barvou, včela a mravenec barvou červenou, včela a sova žlutou, sova a panter zelenou. Dveře se otevřou a vy se dostanete do další místnosti, kde vám nebude ubývat kyslík. Nejdřív seberte z přesýpacích hodin klíč. Toto puzzle je zapeklité. Řešení mi zabralo několik večerů a nebýt kolegy Karla (díky) tak jsem to snad vzdala. Takže cílem je vysypat všechny přesýpací hodiny ve stejné chvíli. Pořadí klikání je jednoznačné – Humilidad, Generosidad, Castidad, Paciencia, Templanza, Caridad a Diligencia. Na Humidad klikněte, když je písek těsně před 2. čárkou shora. Na Generosidad taktéž, na Castidad mezi 1-2. čárkou, na Paciencia mezi 1-2. Čárkou (těsně před půlkou), Templanza – mezi 2-3.čárkou, Caridad – mezi 2-3 čárkou a pak už jen klik na Diligencia. Nevím, jestli to byla náhoda, ale Karel si šel mezi pokusy s Nancy zaplavat ven a po návratu se mu to podařilo. Já jsem to udělala taky a pomohlo to. Buď jak buď, máme save. Dveře se otevřou a objeví se truhla s pokladem. Navrchu seberte mapu ostrova a plavte ven. Kdo máte málo kyslíku, naplňte si ji v jeskyních. Nasedněte na vozík a jeďte si promluvit s George. Zde se dozvíte, že únosci chtějí, aby nalezenou mapu obdržel Johnny Rollo. Zde si hru uložte. Teď máte dvě možnosti. Můžete si jít vylepšit bonusový účet nebo držet se pokynu pirátů. Zvolíte-li první možnost, můžete např. vyhrát na opicích co nejvíce cen, hledat po ostrově další velikonoční vajíčka, shlédnout všechny kousky papouška, přehrabat Shark Cove a vybrat všechen šrot apod. Druhá možnost – Jeďte na Sangre Beach a v průběhu rozhovoru s Johnnym zjistíte, že hlavním viníkem je právě on a že Bess uvěznil v podzemní jeskyni. To, že se tam s Nancy za chvíli ocitneme taky, je jasné. Jděte vlevo ke zdi a na pravé straně najdeme otvor, do kterého vložíme klíč, získaný u přesýpacích hodin. Ocitneme se v pirátské skrýši. Všechno si prohlédněte a pak z pařátu kostry seberte další klíč El Toro. Obraz, býčí hlava, meč a štít jsou vyobrazeny i v deníku El Toro. Vlevo od kostry jděte ke dveřím a klikněte na ně. Objeví se sada zámků, které při odstoupení od dveří, mění svou pozici. Vložte nyní klíč přesýpacích hodin z inventáře do zámku s osmi hroty. Obraz býka částečně spadne z háku a odkryje tak trezor. Je zde další hádanka. Vidíte symboly, které se také objevily v deníku. Vložte nejdřív oba klíče do zámků a pak stiskněte I, II, IV a V. Teď konečně máme poklad El Toro. Zbývá ještě dostat se ven. Vraťte se ke dveřím se sadou zámků. Na poslední stránce deníku je malá nápověda. Protože je postavení zámků různé, budeme se držet zámku v podobě srdce. Zde jsou čtyři řešení. Pokud toto vyřešíte pomocí nápovědy z deníku, dobře. Pokud je postavení zámku v podobě srdce jiné, než uvedené řešení, prostě jenom odstupte a vraťte se.
1.    Je-li srdce ve 4. sloupci třetího řádku, vložte klíč do zámku v levém dolním rohu.
2.    Je-li srdce ve 3.sloupci třetího řádku, správný zámek je je na konci prvního řádku.
3.    Je-li srdce ve čtvrtém sloupci prvního řádku, je to 4.zámek na 2. řádku
4.    Je-li srdce ve 2.sloupci druhého řádku, je to 3.zámek v 1.řádku.
Pak už jen následuje závěrečná scéna a ocenění vaší hry. 
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Nancy Drew – Ransom of the Seven Ships

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář