Jdi na obsah Jdi na menu
 

Safari Adventures in Africa

1. 12. 1997

TOPlist

Safari Adventures in Africa

19.prosince 2007 Autor návodu: Karel Frey

Po spuštění hry si vyber postavu Emmy nebo Alexe, se kterou budeš poznávat Afriku a zvířata, která zde žijí. Dále si zvol jednu z barevných figurek pro ukládání a načítání hry. Figurka též slouží pro posun mezi jednotlivými místy na mapě Afriky. Při své výpravě po Africkém kontinentu poznáš celkem devět jeho rozmanitých oblastí. Takže vzhůru za dobrodružstvím!

1) Etiopské hory

Na začátku hry se setkáš se svým průvodcem, který se stará o ochranu Africké přírody. Zároveň si vyzkoušíš jak se hra ovládá. Promluv si s průvodcem a poté jdi za ním k řece. Zde seber ze země láhev. Věci které během hry sebereš se vždy objeví v inventáři v pravé dolní části obrazovky. Nyní naplň láhev vodou z řeky. Uděláš to tak že klikneš na láhev v inventáři a pak na řeku. Při používání věcí z inventáře je tedy nejprve aktivuješ a poté ukážeš na místo, zvíře nebo osobu, kde je chceš použít. Průvodce ti dále vysvětlí jednotlivé symboly menu v levé dolní části obrazovky. Symbol pandy zobrazí encyklopedii s popisem zvířat se kterými se setkáš, symbol fotoaparátu zobrazí deník s fotkami zvířat které během hry vyfotíš a symbol Afriky slouží pro opuštění a uložení hry. Dále jsou zde symboly, kde se zobrazuje různý počet a druh zvířat nebo osob v dané lokaci. Aktivní zvíře nebo člověk je vždy v kruhu uprostřed a napravo od něj je zároveň zobrazen popis hlavního úkolu, který máš pro něj splnit. Tvým prvním úkolem od průvodce je najít kozorožce. Jdi tedy směrem dolů kde kozorožce najdeš. Promluv si s ním. V inventáři se objeví sedlo. To znamená, že se na tomto zvířeti můžeš projet. Použij tedy sedlo na kozorožce a tak na něj nasedneš. Nyní ovládáš pohyb kozorožce. Přeskákej po skalních plošinkách úplně doprava, kde opět sesedneš. Osloví tě vlk. On a jeho dva kamarádi se bojí zapálených ohňů a nemohou se tak dostat do svých doupat. Použij láhev s vodou na první oheň a tak ho uhasíš. Naber si do prázdné láhve vodu z řeky a uhas postupně ještě další dva ohně. Poté si promluv s prvním vlkem. Za odměnu že jsi vlkovi pomohl si ho vyfotíš. Na fotku se můžeš podívat do svého deníku. Vyfocení jakéhokoliv zvířete je znamením toho, že jsi úspěšně splnil zadaný úkol. Vrať se ke kozorožcovi, promluv si s ním a použij na něj sedlo. Pokud není přímo u skal tak se tam nejprve přemístí a musíš ho osedlat znovu. Přeskákej na kozorožcovi zpět na levou stranu a poté co z něj slezeš si ho za odměnu vyfotíš. Dojdi za průvodcem a promluv si s ním. Dostaneš od něj lékárničku na ošetřování poraněných zvířat a před jeho odchodem si ho vyfotíš. Tím končí první kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

2) Subsaharská savana

V úvodu si pohovoříš se žirafou. Dozvíš se o požáru, který spálil stromy akácie, jejíž listy jí slouží jako potrava. Doporučí ti pro vytrhání ohořelých stromů využít pomoci slona. Popojdi doprava a promluv si se slonem. Ten je však poraněný takže na něj použij lékárničku abys ho uzdravil. Za odměnu si ho vyfotíš. Nyní se vrať k ohořelým stromům a slon půjde za tebou. Klikni na jeden ze stromů až se nad ním objeví symbol slona. Slon strom vytrhne a odnese stranou. Takto s pomocí slona postupně vytrhej všechny ohořelé stromy. Jdi si promluvit se žirafou. Nyní je potřeba sehnat semínka akácie abys je mohl vysadit. Promluv si s pelikánem který přiletěl. Pelikán ti slíbí že ti semínka sežene a odletí pro ně. Vydej se napravo k jezírku, kde už na tebe pelikán čeká a on ti semínka věnuje. Vrať se na spáleniště a zasaď semínka do všech děr po vytržených stromech. V okamžiku z nich vyrostou nádherné stromy akácie. Žirafa ti poděkuje a za odměnu si jí vyfotíš. Dojdi znovu k pelikánovi u jezírka a promluv si s ním. Jezírko je znečištěné převrženým barelem, takže je potřeba to napravit. Budeš k tomu ale potřebovat pomocníka. Vydej se doprava přes most a promluv si s hrochem. Ten ti pomoc přislíbí ale potřebuje k tomu své kamarády. Jelikož ale řeka vyschla, jsou všichni pryč. Je potřeba opravit potrubí, které je na několika místech děravé a také posbírat odpadky, které se povalují všude okolo. Seber tedy do tašky kterou jsi dostal od hrocha všechny odpadky které najdeš (celkem 7 kusů). Poté si dojdi pro bednu s nářadím na opravu potrubí. Najdeš jí na levé straně vyschlé řeky u křoví hned za mostem. Nyní přejdi most, dojdi k potrubí a oprav ho pomocí nářadí na třech místech kde prosakuje voda. Poté si promluv s hrochem. Za odměnu si ho vyfotíš. Vrať se za pelikánem a spatříš, jak hroši vyndali barel z jezírka a valí ho pryč. Promluv si s pelikánem a za odměnu si ho vyfotíš. Vrať se k žirafě a za odměnu si vyfotíš všechna zvířata, kterým jsi pomohl. Tím končí druhá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

3) Pohoří Tanzanie

V úvodu si promluv s opičkou colobusem, která sedí na stromě. Dozvíš se, že pytlák Mank chytil lva do klece. Vydej se napravo a promluv si s Mankem. Poté si promluv se lvem uvězněným v kleci. Poradí ti abys našel něco, čím by šly přeříznout lana klece. Jdi nalevo a promluv si s rejskem. Dozvíš se že jeho kamarádi se ztratili v horách. Slíbíš mu že je najdeš a vezmeš si rejska k sobě. Vrať se ke kleci se lvem a použij na ní rejska. Rejsek překouše lana, klec se rozpadne a lev je vysvobozen. Lev zažene Manka a tobě slíbí, že tě odveze do hor. Za odměnu si lva vyfotíš. Vezmi si rejska a jdi dolů ke skalám kde už na tebe lev čeká. Nasedni na lva a přeskákej po skalních plošinkách doprava doprostřed skal. Po sesednutí si vezmi ze země prkna. Vyskákej po plošinkách nahoru a pomocí prken se dostaň k uvězněným rejskům na vzdálené plošince nalevo a napravo. Prkno vždy polož na okraj vzdálené plošinky když se objeví symbol otazníku. Po osvobození obou rejsků se vrať ke lvovi, nasedni na něj a přeskákej po plošinkách úplně napravo. Rejskové ti poděkují za záchranu a ty si je za odměnu vyfotíš. Popojdi doprava a promluv si s ptákem turaco. Dozvíš se že někdo shodil jejich hnízda ze stromů. Posbírej tedy ze země všechny tři hnízda a dej je zpět na stromy. Za odměnu si turaca vyfotíš. Jdi doprava a promluv si s bezohledným turistou Rashburnem, který zde stanuje. Aby mu rejskové svačinu nesnědli, políčil okolo ní pasti. Klikni postupně na všechny pasti a tak je s pomocí colobuse zneškodníš. Hladoví rejskové se vrhnou na přichystané jídlo a Rashburn uteče. Ty si celou akci vyfotíš. Na závěr si ještě vyfotíš colobuse. Tím končí třetí kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

4) Albertinský příkop

Nejprve si promluv s gorilou. Ta tě požádá, abys vyhnal Rashburna, který gorily ruší svými osvětlovacími lampami. Jdi nahoru a promluv si s Rashburnem který chce gorily fotit. Abys jeho plány překazil, odbrzdi mu jeho vozidlo. To se rozjede z kopce a Rashburn se za ním rozběhne. Dojdi k truhle mezi osvětlovacími lampami a otevři jí. Najdeš v ní lano a maskovací barvy. Jdi za gorilami a vydej se cestou napravo vedoucí přes hory. Na druhé straně si promluv s gorilou. Požádá tě abys zneškodnil bambusovou past, která je zde na gorily políčena. Jdi nahoru a promluv si s pytlákem Mankem, který zde chytá vzácné motýly.Dozvíš se že to byl on kdo přichystal past na gorily. Jdi dolů doprava ke kleci s chycenými motýli a ptáky turaco. Promluv si s nimi a oni tě požádají o vysvobození. Seber ze země okolo klece ananas, banán a mango. Podívej se na zámek klece a nastav na něm kombinaci ovoce ve stejném pořadí jak jej máš v inventáři. Dveře klece se otevřou. Ptáci ale nechtějí odletět pryč protože se bojí, že by je Mank zase chytil. Bude tedy potřeba Mankovi v dalším lovení zabránit. K tomu se ti bude výborně hodit past na gorily. Dojdi k pasti a natáhni mezi dva kolíky na zemi před ní lano. Teď bude potřeba nalákat Manka do pasti. Promluv si s pelikánem a přesvědčíš ho aby ti pomohl. Použij na něj maskovací barvy a tak bude k nerozeznání od ptáka turaca. Nyní doleť s pelikánem k Mankovi a nalákej ho aby došel až k provazu před pastí. Mank o něj zakopne a spadne do pasti která se zavře. Polapeného Manka si společně se zamaskovaným pelikánem vyfotíš. Nyní se vrať ke kleci a promluv si s osvobozenými motýli a ptáky. Motýli si za odměnu vyfotíš. Tři ptáci turaco jsou poraněni. Uzdrav je tedy pomocí lékárničky a poté si je za odměnu vyfotíš. Nyní se vydej po cestě napravo do hor a promluv si s gorilou. Aby mohly gorily pokračovat dál, je potřeba odstranit z cesty popadané balvany. Gorila ti v tom pomůže. Tvým úkolem je přemístit ve správném pořadí malé i velké balvany na vyznačená místa na výběžku v dolní části obrazovky. Velké balvany patří na dvě místa úplně dole a malé balvany na tři místa výše. Vezmi tedy malý balvan a přemísti ho pomocí gorily na vyznačené horní místo v levé části výběžku. Nyní vezmi velký balvan a umísti ho na spodní místo v pravé části výběžku. Další malý balvan umísti do pravé části výběžku a přidej k němu malý balvan, který jsi předtím umístil nalevo. Další velký a malý balvan umísti na vyznačená místa v levé části výběžku. Cesta dál je volná. Vydej se za gorilami po cestě napravo. Za to že jsi jim pomohl dostat se do jejich domova si je vyfotíš. Tím končí čtvrtá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

5) Pralesy v povodí Konga

V úvodu si promluvíš s průvodcem. Než odejde, dostaneš od něj za úkol vyléčit nemocné gorily. Použij tedy lékárničku na všechny tři gorily a tak je uzdravíš. Od páva který přiletěl se dozvíš že gorilí máma s mládětem jsou kdesi v pralese. Jdi doprava k ceduli u cesty a podívej se na ní. Poté se podívej na křoví, které cestu blokuje. Promluv si se slonem který přišel a požádej ho o pomoc. Poté s pomocí slona křoví z cesty odstraň. Nyní se vydej uvolněnou cestou doprava. Na jejím konci najdeš dvě nemocné gorily které šetři. Za odměnu si je vyfotíš. Poté se od páva dozvíš že zahlédl okapi uvězněné na pláni mezi ostnatými keři. Naber si zásobu banánů (2x seber) a vydej se přes lávku směrem nahoru. Napravo mezi keři spatříš okapi. Dojdi k němu a promluv si s ním. Okapi se bojí přejít okolo keřů ale zároveň je hladové. Abys ho dostal do bezpečí, pokládej před něj na zem banány a tak vytvoř cestičku mezi ostnatými keři. Mezi jednotlivými banány nesmí být moc velký rozestup. Okapi bude banány postupně jíst a půjde tak za tebou. Až nebudeš mít žádné banány, dojdi si pro ně ke gorilám a dokonči banánovou cestičku až k lávce abys okapi vyvedl do bezpečí. Za odměnu si okapi s pávem vyfotíš. Vrať se cestou doleva na místo kde jsi začínal a nyní jdi doleva k cestě kterou hlídá šimpanz. Promluv si s ním ale on tě nechce pustit dál. Dej mu tedy banán a poté můžeš projít. Dojdi doleva k řece a přeskákej přes kameny na druhý břeh. Šimpanze u břehu si nevšímej a pokračuj dál doleva. Promluv si se šimpanzem, který stojí u poraženého dutého kmenu. Dostaneš od něj za úkol vystopovat osobu, která v pralese kácí stromy. Vrať se k řece a přeskakuj po kamenech směrem nahoru a poté skoč na další břeh nalevo. Jdi doleva a promluv si s Mankem, který zde pomocí traktoru s pilou kácí stromy. Vezmi si plechovku s barvou a vrať se přes kameny v řece k šimpanzovi u dutého kmenu. Promluv si s ním a společně vymyslíte na Manka léčku. Označ dutý kmen barvou a gorila ho odnese na domluvené místo. Dojdi znovu na místo kde Mank poráží stromy a zatáhni za lano připravené pasti. Dutý kmen spadne na Manka a jelikož je označený, traktor se za ním rozjede, aby ho podřízl. Zděšený Mank uprchne pryč. Vrať se k šimpanzovi a za odměnu si ho vyfotíš. Poté přeskákej na druhý břeh řeky a dojdi si promluvit s průvodcem. Tím končí pátá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

6) Guinejské deštné pralesy

V úvodu si promluvíš s průvodcem. Dostaneš od něj za úkol vyfotit zlatou kočku. Jdi doprava a promluv si se zlatou kočkou, která odpočívá na stromě. Nechá se vyfotit za předpokladu, že zavřeš důl, který byl postaven v jejím teritoriu. Popojdi doprava a promluv si s gorilou. Není jí moc dobře poté co se napila vody z řeky. Požádá tě abys našel toho, kdo řeku znečišťuje. Uzdrav gorilu za pomoci lékárničky a za odměnu si jí vyfotíš. Jdi doprava a promluv si s Mankem, který svým těžebním strojem znečišťuje řeku. Vrať se ke gorile a promluv si s ní. Společně s orlem který přiletí vymyslíte plán, jak se Manka zbavit a důl zavřít. Využiješ k tomu jeho klobouk. Jdi znovu k Mankovi a promluv si s orlem. Poté ukaž na Manka, orel mu sebere klobouk a odláká ho na most. Nyní seber pilu, která leží na zemi. Až se Mank vrátí, dojdi na most a uprostřed ho nařízni. Poté se vrať k Mankovi a znovu zopakuj trik s jeho kloboukem. Tentokrát Mank po sebrání klobouku spadne do řeky a její proud ho odnese pryč. Dojdi ke stroji a vypni ho. Poté dojdi za gorilou a za odměnu si jí společně s orlem vyfotíš. Nyní dojdi za zlatou kočkou a promluv si s ní. Kočka odběhne na svůj oblíbený strom u zavřeného dolu. Jdi za kočkou a promluv si s ní. Musíš ještě zatarasit jámu dolu a vysadit pokácené stromy. Dojdi za gorilou, požádej jí o pomoc a poté se s ní vrať k dolu. Nyní s pomocí gorily seber prkna, polož je všechny na jámu s rourami a tím důl zatarasíš. Teď se vydej hledat semena stromů. Jdi doleva a přejdi po lávce na druhou stranu řeky. Uzdrav dva šimpanze a za odměnu se s nimi vyfotíš. Šimpanzi začnou samou radostí poskakovat a házet po sobě plody stromů. Najdeš mezi nimi i semena stromů která seber. Všimni si že na poházené ovoce má chuť vzácné zvíře nazývané chocholatka Ogylbiova. Je však velmi plachá takže když tě spatří, raději uteče. Schovej se tedy do vysoké trávy a počkej až přijde. Až bude jíst přichystané pochoutky, klikni na ní a tak chocholatku vyfotíš. Vrať se k zavřenému dolu a do děr po vykácených stromech zasaď semena. V okamžiku z nich vyrostou nádherné stromy. Promluv si se zlatou kočkou a za odměnu si jí vyfotíš. Nyní jdi doleva k lávce, kde si uděláš společné foto tvých zvířecích kamarádů. Vrať se doleva k průvodci a promluv si s ním. Tím končí šestá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

7) Namibijská poušť

V úvodu si promluvíš se žlutým ptákem dudkem chocholatým a poté i s nosorožcem. Ten tě požádá abys mu přinesl klobouk, který mu zabavil Mank. Jdi vlevo nahoru a spatříš Manka, jak seká sekyrou do vzácného stromu. Promluv si s ním a poté prozkoumej strom (symbol otazníku). Zkus sebrat klobouk položený na zemi ale Mank ti ho nedá. Vrať se k dudkovi a promluv si s ním. Poradí ti jak Manka obelstít. Poté si promluv s jedním z dropů Kori. Dropové se seřadí vedle sebe a předvedou ti svojí pěveckou šou. Tvým úkolem je postupně zopakovat správné pořadí v jakém dropové zpívají za sebou. Když si označíš dropy zleva doprava čísly 1 až 4, tak správné pořadí jejich zpěvu (celé písničky) je následující: 1, 3, 2, 2, 4, 1, 1 a 4. Za odměnu si dropy vyfotíš. Dojdi s dropy k Mankovi a tam opět zopakuj pořadí jejich písničky. Poté začnou dropi zpívat sami a tím přilákají pozornost Manka. Využij toho a seber klobouk ze země. Vrať se k nosorožcovi a klobouk mu dej. Poté odveď nosorožce k Mankovi. Ten před rozzuřeným nosorožcem raději uprchne. Ty celou akci jako vždy vyfotíš. Nyní jdi napravo a promluv si s gepardem. Ošetři ho pomocí lékárničky a za odměnu si ho vyfotíš. Gepard ti navíc dá balónek a chce po tobě, abys ho někam hodil a on pro něj doběhl. To se ti bude za chvilku hodit. Popojdi nalevo a promluv si se zebrou. Požádá tě abys spravil ohradu a zahnal do ní kozy, které jí zde spásají trávu. Dojdi tedy ke kozám napravo a hoď mezi ně balónek. Gepard pro něj doběhne a vylekané kozy popoběhnou kousek dál. Tímto způsobem tedy procvičuj geparda v běhu dokud nebudou všechny kozy v ohradě napravo. Nyní se jdi poohlédnout po prknech kterými bys ohradu spravil, aby kozy zase neutekly. Dojdi k boudě nahoře a prozkoumej její dveře. Vrať se k zebře a promluv si s ní. Dojděte spolu k boudě a zebra její dřevěné dveře vykopne. Seber prkna z rozbitých dveří, dojdi k ohradě s kozami a sprav její průchozí místa. (Pokud ti kozy mezitím zase utekly, zažeň je do ohrady známým způsobem.) Dojdi za zebrou a za odměnu si jí vyfotíš. Poté zajdi ještě za hrochem a i jeho s dudkem si vyfotíš. Tím končí sedmá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do další oblasti.

8) Deštné pralesy Madagaskaru

Na začátku si promluv s Rashburnem, který je zde shodou okolností také na výletě. Poté si promluv s Rajčatovou žábou uvězněnou v dřevěné boudě. Požádá tě o vysvobození. Musíš ale nejprve zjistit kód zámku. Přejdi most napravo a jdi nahoru. Promluv si s opičkou Indri která sedí na stromě. Bojí se strašáka kterého zde postavil Rashburn, aby zabránil v jejímu zpěvu. Poraz tedy strašáka na zem a za odměnu si opičku vyfotíš. Nyní jdi vpravo dolů a najdeš zde několik nemocných ptáků Mesitů hnědých. Promluv si s jedním z nich. Ptáci jsou nemocní z odpadků, které zde Rashburn pohodil. Uzdrav tedy všechny ptáky pomocí lékárničky a poté posbírej všechny odpadky. Vrať se k Rashburnovi u boudy a promluv si s ním. Poté mu dej tašku s posbíranými odpadky. Rashburn i s taškou odejde. Vydej se za ním přes most a v trávě najdeš ještě jeden odpadek, který zde Rashburn vytrousil. Seber ho a poté si jdi promluvit s ptáky Mesity k poraženému strašákovi. Za odměnu si je vyfotíš. Nyní se vydej úplně doprava a promluv si s jedním z gekonů třásnitých v trávě nebo na kládě. Odkáží tě na svého krále. Promluv si s králem gekonů který sedí sám na kládě napravo. Poradí ti jak zjistit kód zámku. Budeš k tomu potřebovat gekoního špióna. Také tě požádá o vysazení palmy, kterou Rashburn vykácel. Jdi úplně napravo a ve vysoké trávě vzadu najdeš gekona kterého si vezmi k sobě. Pokud chceš, můžeš si s ním promluvit v inventáři. Vrať se k boudě a polož gekona na stěnu boudy nalevo od dveří se zámkem. Za chvilku přijde Rashburn, pro něco si dojde do boudy a pak boudu zase zamkne a odejde. Zeptej se gekona na správnou kombinaci zámku. Je to banán, klobouk a tužka. Zadej tuto kombinaci na zámku a dveře boudy se otevřou. Vezmeš si k sobě osvobozenou Rajčatovou žábu a vytrženou palmu. Žába tě požádá, abys jí odnesl do jejího domova. Jdi tedy nahoru a doprava až dojdeš do močálů, kde žábu polož. Za odměnu si jí vyfotíš. Vrať se ke gekonům dole napravo a zasaď palmu kam patří. Poté si promluv s králem gekonů. Požádá tě abys Rashburna uvěznil v jeho boudě. Pomůže ti v tom jeden z gekonů, kterého si vezmeš na kládě. Za odměnu si gekony vyfotíš. Dojdi na most a polož gekona na kůl. Rashburn se poleká a uteče k boudě. Tam ho opička Indri vystraší svým zpěvem a Rashburn tak uteče. Za odměnu si uděláš společnou fotku opičky a gekonů. Tím končí osmá kapitola a ty se můžeš na mapě Afriky posunout se svojí figurkou do poslední oblasti.

9) Savana v Zambezi

Promluv si s plačícím ptákem Heronem. Požádá tě abys vrátil vodu zpět do delty. Jdi tedy doleva a promluv si s Mankem, který úmyslně odčerpává vodu z řeky. Poté seber kanystr pohozený u čerpadla a vrať se k Heronovi. Promluv si s ním o tom co jsi zjistil a on dostane nápad jak Manka vystrašit. Stačí jen probudit spící krokodýly. Seber ze země lžičku a dojdi ke křoví před krokodýly. Polož kanystr na zem a poté do něj bouchni lžičkou. Krokodýlové se probudí a jelikož jsou hladoví, vydají se pronásledovat vyděšeného Manka. Seber kanystr ze země a jdi vypnout čerpadlo. Voda se vrátí zpět do delty. Vrať se k Heronovi a promluv si s ním. Za odměnu si ho vyfotíš. Vrať se ke kanoi a nesedni do ní. Dopluj na protější břeh a promluv si s divokým psem. Požádá tě zda bys ho odvezl za jeho bratry. Nasedni do kanoe a divoký pes naskočí též. Pluj trochu doprava a pak nahoru a vysaď divokého psa na pevnině, kde už čeká jeho bratr. Nasedni znovu do kanoe a dopluj ještě pro jednoho divokého psa na ostrůvek nalevo. Poté co ho přivezeš tak si divoké psy za odměnu vyfotíš. Poté přiletí Heron a řekne ti, že je potřeba ošetřit nemocnou antilopu bahenní. Dopluj tedy ke břehu napravo, kde spatříš zelený dým. Ošetři antilopu a ona tě požádá, abys našel lesoně. Jdi napravo a promluv si s Mankem, který vypouští jedovatý plyn z tlakové láhve. Vydej se nahoru a promluv si s lesoněm. Nechce ti uvěřit a tak za ním musíš poslat 3 zvířata aby ho přesvědčily. Dojdi tedy za antilopou a heronem a pošli je za lesoněm. Poté dopluj na ostrůvek pro jednoho divokého psa a přivez ho. Dojdi se psem za lesoněm a ten je konečně ochoten ti pomoct. Dojdi s lesoněm za Mankem. Lesoň Manka nabere na své dlouhé rohy a vyžene ho tak pryč. Poté si lesoně za odměnu vyfotíš. Vypni láhev s jedovatým plynem a ošetři všechny přiotrávené antilopy. Za odměnu si je vyfotíš. Poté ještě ošetři Manka, který se také nadýchal jedovatého plynu. Ten se naštěstí konečně rozhodne že Afriku nadobro opustí a už se sem nikdy nevrátí. Nakonec přijdou všechna zvířata a ty se s nimi rozloučíš. Vyfotíš společnou fotografii a poté i ty odjedeš do svého domova. A to je konec tvého nádherného a poučného dobrodružství na překrásných místech Afrického kontinentu.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Safari Adventures in Africa

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Dostupnost

(Ballu, 22. 11. 2020 14:14)

Dá se dnes ještě někde sehnat a zavzpomínat na dětská léta?

25.12.2011

(Peťa, 25. 12. 2011 20:54)

Dobrý deň,neviem kde mám dať tú červenú žabu,vôbec mi nejde nikam dať.Vedeli by sme mi niako poradiť ?? _:)

Rashburn

(Violet, 22. 5. 2011 15:42)

ahoj já nechápu jak mam rashburna přesvědčit aby šel zpátky k té své boudě abych mu mohla dát tu tašku

drop

(edita, 4. 5. 2011 14:28)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda se musí postupovat přesně v pořadí, jak je popsáno výše. Jsme v Namibijské poušti č.7, prvně jsme zahnali kozy a teď nám dropi něchtějí zazpívat. Seřadí se do řady a po kliknutí na jednoho z nich je to špatně. Nevím, jak určit to pořadí.
Děkuji

dropi

(aňule, 15. 2. 2010 21:21)

no jo ale nechápu to s těma dropama jak maji spivat to na ně mam kliknout nebo co?protože když na ně kliknu tak to je blbě tak by mě zajimalo jak to mam udělat esik mi někdo poradi??

Zpívající dropi

(julie, 27. 11. 2009 17:53)

Máme verzi hry, kde je kombinace zpívajících dropů následující 113132213224114, bráno zleva.

odpověd

(stan, 25. 11. 2009 8:29)

jsme rádi,že vám naše stránky pomohou.to je také jejich smysl.také nechápu proč autoři her nedělají ke hrám své vlastní návody

díky

(tomislaf, 25. 11. 2009 8:15)

Chtěl bych moc poděkovat za tyto stránky. Když už není taková nápověda součástí hry. Protože dostat se zpět k zadání úkolu je prakticky nemožná věc (pokud nechcete začít hrát znovu) a pak nejsem schopen pomoci svému dítěti v pokračování.

Hustéé_xD

(Marťa, 9. 7. 2009 19:48)

ty jo nebawilo by me to tk psat_ale musim uznat ze mi tohle parkrat pomohlo kdyz jsem to hrala_ae to se musim upe mega maximalne nudit kdyz to zacnu hrat_je to docela blbost hra ae NUDA JE SVINE_!!!