Jdi na obsah Jdi na menu
 

Sherlock Holmes- The Awakened

25. 6. 1997

TOPlist

Sherlock Holmes:The Awakened

7.2.2007 Autor návodu-Karin Madukas

Hra začíná pohledem na posteli převracejícího se Dr. Watsona,který má těžké sny a ze sna žádá Sherlocka o pomoc.

Londýn 6. září 1894
Do známého sídla v Baker Street přijíždí Dr. Watson.Holmes se evidentně nudí,žádná záhada na obzoru.Watson se zmíní o tom, že by Holmes měl navštívit Barnesovo knihkupectví a cestou koupit noviny.Holmes vidí z okna kamelota.Prohlédněte si psací stůl u levého okna a seberte z něj zápalky.Tím je dostanete do inventáře.Pravým klikem inventáře otevřete. Najdete zde mimo zápalek ještě nůž.Levým klikem můžete jakoukoli položku vyzvednout a pravým klikem ji dostanete napravo nahoru do hry.Zpět do inventáře ji dáte zase levým klikem na políčko v inventáři.No, toto pro zkušené adventuristy jistě nebude žádný problém.Absence kurzoru je trochu nezvyklá, ale není nepřekonatelná. Dá se na to docela dobře zvyknout. Prohlédněte si místnost a vyjděte ven jedinými dveřmi nalevo. Jděte dolů a ven na ulici.Postavte se čelem ke kamelotovi a klikněte. Chlapec vám sdělí informace o zmizení skandinávské princezny.Noviny se vám objeví ve složkách.Přečtěte si je.Otočte se doprava a jděte ke strážníku Ruflesovi,stojícímu na rohu.Od něj se dozvíte cestu do Barnesova knihkupectví.Proto pokračujte ulicí Baker St. vpřed a potom vpravo do ulice Melcombe St. Před sebou vidíte květinářku paní Flemingovou.Pozdravte se s ní.Stojí na rohu Glenwort St.V této ulici nalevo je Barnesovo knihkupectví.Vstupte dovnitř.Jděte k žebříku přímo před vámi a podívejte se na stopu na jednom ze schůdků.Potom si promluvte s Barnesem,který pro vás má připravené knihy.Jděte proto vlevo ke dvěma stolkům před knihovnami.Seberte knihu o pirátech a o mořské fauně.Vraťte se k pultu a podívejte se na květinu ve výloze.Promluvte si znovu s Barnesem.Vyjděte ven a dejte se zpět do Baker St.Na druhé straně Melcomb St. na vás zavolá dr. Whatson, který jde na návštěvu ke svému pacientovi kpt. Stenwickovi.Jděte s ním a dozvíte se o zmizení kapitánova maorského sluhy Baowpy.Promluvte si i se seržantem Ruflesem, který vám sdělí, že toto je jen další z případů zmizelých chudých přistěhovalců.Jděte vlevo kolem domu.Podívejte se na zámek na dveřích do chatrče, který jak je vidět,byla příbytkem sluhy (ani se nedivím, že zmizel).Zámek není poškozený.Nad dveřmi seberte kousek žluté látky. Uvnitř si prohlédněte maorskou kresbu na zemi.Létající ryba? Lupou prozkoumejte mísu u zdi a seberte namodralou kuličku.Žádná jiná stejně sebrat nejde.Jděte ke zdi za boudou a lupou prozkoumejte stopy u zdi. Všimnete si že u pravé boty někomu chybí cvoček.Stopy si taky změřte. Kousek vlevo od levé stopy najdete lupou rybí šupinu, kterou také seberte. Když se podíváte nahoru, zjistíte ohnuté kovové zábradlí a ještě cosi.Je to však příliš vysoko.Jděte ven na ulici,zahněte 2x vlevo podél zdi Stenwickova domu.Najdete ohnuté zábradlí nahoře a pod ním stopy.Sledujte je až k žebříku, který seberte a postavte k ohnutému zábradlí.Klikem se dostanete nahoru a seberete kus vlákna.Vraťte se na zahradu pohovořit se Stenwickem.Poté se ocitnete v Baker St. Po rozhovoru našich dvou pánů odchází Watson do knihkupectví zjistit vše o maorských zvycích a promluvit si s kamelotem.Sherlock bude zkoumat nalezené corpus delicti.Klikněte na židli u stolu s přístroji.Vložte do mikroskopu vpravo látku.Kliknutím na ni pak skončíte prohlížení. Výsledek zkoumání najdete v inventáři v kolonce Zprávy(Reports).Dál do mikroskopu vložte rybí šupinu.Použijte k prohlížení pinzetu.Zjistíte, že je z komerčně prodávané mořské ryby.Kompletní výsledek je opět v Reports.Poté vložte do mikroskopu vlákno.Nožíkem odříznete jinak zbarvený kousek.Tento kousek vložte do analyzačního přístroje vlevo na stole.Seberte lahvičku vody (water),rozpouštědla (solvent),kyselinu (acid) a alkohol (spirit).Na vlákno nalijte rozpouštědlo.Stroj začne analýzu.Přečtěte si zprávu a dozvíte se, že skvrna je od sazí.Z inventáře vezměte kuličku a vložte do mikroskopu.Nožem ji rozříznete na dva kousky.Pinzetou seberte směs semínek a vložte do analyzátoru.Na směs nalijte kyselinu.Zápalkami klikněte na přístroj a už to jede.Výsledek analýzy máte opět ve zprávách.Dozvíte se, že je to směs opiátů a dalších příměsí.Kliknutím na židli ukončíte analýzu.Jako Watson jste na ulici,od kamelota se dozvíte,že princeznin obrovitý tělesný strážce zmizel v první den příjezdu.Pak jděte do knihkupectví.Pohovořte s Barnesem a v prostřední kóji knihovny vlevo do Barnese seberte ze stolu knihu do lidských rasách.V inventáři si přečtěte část o maorských kresbách a jejich výkladu snů.Vraťte se do Baker St. buď pomocí mapy v inventáři nebo holt pěšky.Promluvte s Holmesem a dostanete otázku: Z které části Londýna přišel jeden ze dvou únosců maorského sluhy.Pomocí klávesnice napište slovo Docks nebo Wharf nebo Thames.Zkuste třeba Wharf. Zmáčkněte enter nebo žluté znamínko.Otevřete mapu a jděte k molu č. 13 u Temže, Vpravo je hospoda Cursed Mermaid Pub.Vstupte dovnitř a promluvte si s barmanem o námořníkovi na lodi s kotlem na uhlí.Doporučí vám promluvit si s Harperem.Jeho dům poznáte podle kotvy.Nejdřív ale zjistěte co trápí muže vedle u baru.Dozvíte se, že zásilka s jeho dřevěnou rukou nedorazila.Teď jděte navštívit Harpera.Vyjděte z hospody a zahněte vlevo.Jděte vpřed přes most,dolů po schodech a vpřed k cihlové budově nalevo.Zjistíte, že dveře jsou zamčené.Jděte k pytlům kousek dál od dveří a seberte provaz.Proti Harperovu vstupte do domu Nepálců a promluvte si s plačící Nepálkou,Zjistíte,že Harper minulou noc odjel na moře.Žena si stěžuje, že zmizel její 16ti letý syn.Naposledy byl viděn ve společnosti muže se stříbrným okem.Podívejte se na oltář vpravo od ženy a seberte medailon.Vyjděte z domu a jděte dále vpravo.Uvidíte muže, potácejícího se mezi přepravními bednami.Zdá se, že je dost opilý. Pomocí mapy jděte do hospody (WHARF 13).Barman vám řekne,že muž se stříbrným okem Sommers zde najímal námořníky pro plavbu. Byl dost nervozní a měl u sebe nůž.Vstupte za pravý závěs proti baru a podívejte se zblízka na rytinu na stole.Pomocí mapy se vraťte k domu Nepálců, jděte dál k opilci.Jděte vpravo k věží,u ní doprava,kupředu a nahoru po schodech.Dál vpřed úzkou uličku mezi dvěma budovami,pokračujte přes prkno,položené přes jámu.Podívejte se na dvorek s tuříny, ukrytými pod plachtou.Z inventáře vezměte láhev,která se vám tam objevila a potom otevřete dveře mezi dvěma hromadami tuřínů.Promluvte si s pokoutním výrobcem alkoholu.Dostanete od něj balíček.Vezměte medailon z inventáře a potom znovu klikněte na dveře.Tentokrát palič říká,že kamarád Brannoch dostal medailon v docích od jednoho dělníka s červenou čepicí a zaječím pyskem.Brannoch je však nyní také nezvěstný.Jděte zpět pomocí mapy do hospody.V inventáři spojte nůž s balíkem a objevíte náhradní dřevěnou ruku.Dejte ji muži u baru.Když se pootočí, seberte hák.Pomocí mapy jděte okolo domu Nepálců k věži u opilce.Ten tu sice není,ale vy jděte vlevo od věže mezi rozestavěnou lodí a zdí vpřed k zeleným dveřím. Na budově vpravo zjistíte číslo skladiště (7).Zahněte vpravo,vpřed a znovu zahněte vpravo.Přijdete ke dvěma budovám se zelenými dveřmi proti sobě.Zkuste nejdřív otevřít levé dveře.Podívejte se nahoru a uvidíte ulomená prkna. V inventáři spojte lano s hákem.Použijte ho na díru mezi prkny.Musíte však jít těsně ke dveřím a pak najet kurzorem nahoru.Pak teprve klikněte.Jako Watson si promluvte s Holmesem.Jděte na pravou stranu budovy, za její roh a uvidíte špinavá okna.Klikněte na ně a při držení levé myši a jejím pohybem okna vyčistěte.Podívejte se na zelené dveře uvnitř budovy.Na podlaze vidíte visací zámek na zemi,lano,hák a pákový zámek na dveřích.Vaším úkolem je zachytit hákem visací zámek.Za držení levé myši pohybujte hákem nejlépe nahoru a pak prudce dolů, hák se rozkomíhá a zámek zachytí.Zámkem pak udeřte na páku na dveřích a ty se otevřou.Seberte železnou tyč z dlažby vpravo.Jděte vpřed a prohlédněte si předměty na podlaze mezi přepravními bednami.Najdete pas nějakého Američana jménem Amos Colby.Přečtěte si dokumenty.Podívejte se znovu zblízka na předměty a seberte jehlici do klobouku vlevo.Její hrot je od krve.Použijte železnou tyč na přepravní bedny.V pravé bedně jsou plachty,v levé seberte lucernu.Jděte k velkým padacím dveřím na podlaze. Prozkoumejte stopy před nimi.Dveře nejdou nijak otevřít.Na druhé straně od dveří vidíte pověšený kotel a kohout na rouře vedle něj vpravo. Vylezte přes prkna ke kotli(po straně).Přesuňte kotel držením levé myši pod kohoutek.Slezte zpátky na podlahu a jděte k plechovému kotli s nádrží vpravo od dveří.Otočte kohoutkem u země na zdi vpravo.Pověšený kotel se naplní vodou.Znovu jej přesuňte,tentokrát dál k rampě na protější zdi.Pak na tuto rampu vylezte sami po prknech opřených o bednu. Klikněte na lano na kladce a pak na kotel.Tím lano ke kotli přivážete. Jděte k padacím dveřím a klikněte na druhý konec lana vlevo od poklopu a pak na poklop.Jděte ke kotli a nožem přeřízněte kolmo dolů visící lano, kotel spadne a dveře se otevřou.Vstupte do prostoru za poklopem.Jděte kupředu, dokud nepřijdete do místnosti s podstavcem uprostřed.Vezměte z inventáře lucernu a klikněte na podstavec.Prohlédněte si obrazce na zdi. Pak klikněte vpravo dole na obrazovce a zobrazí se vám další glyfy. Jděte ke kovovým dveřím.Po obou stranách vidíte další obrazce.Klikněte na prostřední glyf vlevo,potom vrchní glyf vpravo,spodní glyf vpravo, vrchní glyf vlevo.Dveře se otevřou a vy jste uvnitř chrámu.Hezky si všechno prohlédněte.Jděte vlevo a najdete na stole šperky se znakem pelikána.Vraťte se ke dveřím a jděte vpravo.V rohu vedle matrace najdete bedýnku s uhlím.Kousek si vezměte.Zase se vraťte ke dveřím a jděte vpřed mezi sloupy k tomu poslednímu vpravo.Na podlaze najdete zvláštní kresbu. Na druhé straně sloupu najdete šaty.Prozkoumejte je a najdete kus tiskopisu agentury Northwood.Na něm najdete otisk prstu.Otočte se vlevo a jděte vpřed k pracovnímu stolu.Prohlédněte si rozsypaný prášek, ve kterém poznáte opium.Ze stolu seberte krabici s kresbou protěže.Její obsah prozkoumáme později.Je zde také džbán s vodou,která rovněž obsahuje opiáty.Jděte kousek zpět a po schodech nahoru.Na obětním oltáři najdete mrtvé umučené tělo.Na krku oběti najdete kurzor ve tvaru oka a na něj klikněte.Podívejte se na pravou ruku mrtvoly a lupou najdete prach na jednom z prstů.Mohl by to být autor otisku na tiskopise.Stejně si prohlédněte levou ruku.Na konečcích prstů najdete vpich od jehlice na klobouky.Seberte rozbitou sošku u hlavy mrtvoly.Klikněte na výčnělek u zdi u nohou mrtvoly.Použijte nalezený tiskopis na kresbu a uhlem ji okopírujete.Holmes shrne dosavadní výsledky pátrání.Ocitnete se zpět v Baker St. Holmes odešle kopii kresby z náhrobku bratru Mycroftovi do Diogenes Clubu.Klikněte na židli u pracovního stolu a provedeme prozkoumání krabice s protěží.Otevřete ji nožem a získaný bílý prach položte pod mikroskop.Pomocí pinzety prach promíchejte.Získaná zrníčka dejte do analyzátoru vlevo.Klikněte sirkami na přístroj a zjistíte,že se jedná o podobnou sloučeninu,kterou jste již jednou v přístroji zkoumali. Watson Holmese informuje o způsobu dodávek zdravotnických materiálů z ciziny, které díky tomu nejsou tak přísně kontrolované.Pomocí mapy se přemístěte do hospody.Promluvte si s barmanem o celníkovi.Dozvíte se, že Beddoes je obvykle na molu blízko lodi.Půjdeme se tam tedy podívat. Pomocí mapy se dostaňte k domu Nepálců.Zde se otočte a jděte do celnice nalevo.Jděte dovnitř prostoru celnice a z bedny vezměte dopis od Phila O´Reilyho.Prohlédněte si seznam na bedně vlevo a vidíte, že zvláštní zásilka je uložená ve skladišti č. 16.Pomocí mapy jděte k hospodě a zde do skladiště č. 16 napravo.Na dveřích si přečtete, že je generální stávka.Podívejte se na zem.Zde najdete stopy od dehtu.Pomocí lupy se podívejte na vršek pravé stopy a zjistíte,že to byl starý známý bez cvočku.Pak si botu změřte – velikost č. 7, jako ve Stenwickově zahradě. Pomocí lupy vpravo od stop najdete klíč, který seberte.Sledujte stopy po schodech až k zamčeným dveřím.Do nich použijte nalezený klíč.Ze země uvnitř seberte malou nálepku.Má na sobě znak Black Edelweiss Institutu. Štítek si prohlédněte v dokumentech.Nyní se vraťte na Baker St. Na stole najdete dopis od Mycrofta.Holmes shrne vyšetřování.Musíte odpovědět na otázku:Kde bude pokračovat vyšetřování? Odpověď: Switzerland. Pak klikněte na odškrtávátko nebo klávesu Enter.Ocitneme se ve vlaku. Pánové se dohodnou, že v Lyonu se rozdělí.Watson bude pokračovat v cestě do Black Edelweiss Institutu a Holmes bude vyšetřovat z jiné strany.Pokud Watson bude potřebovat pomoc,kontaktuje superintendenta Bilgera ve Valley.

11. září, 1894
Watson přijede bryčkou do Black Edelweiss Institutu.Klikněte na dveře. Otevře Kuntz.Promluvte si se slečnou Mullerovou.Stanete se svědky setkání jedné pacientky s jejími rodiči.Při rozhovoru s Dr. Gygaxem o léčebné metodě institutu,vidíte muže, který se blíží ke stolu a představuje se jako Amos Colby.Watson prohlásí,že ten muž je podvodník a vysvětluje Dr. Gygaxovi důvod své návštěvy.Watson je vyzván,aby se vrátil druhý den.Dr.Gygax Colbyho vyšetří a prohlásí ho za paranoika. Pak ho odvedou pryč.Tato událost podivně zapůsobí na pacientku,která je pak ošetřena na ošetřovně.Jako falešný Amos vezměte injekční stříkačku, naplňte ji sedativem a pak obsah vystříkněte do sklenice vody.Musíte rychle,než přijdou ošetřovatelé.V cele se Holmes zbaví převleku za falešného Amose.V inventáři uvidíte klobouk,kabát a paruku.V dokumentech si přečtěte odpověď od Mycrofta o překladu z chrámu.Podívejte se na dalšího obyvatele cely.U jeho seberte lžíci a misku.Na druhé posteli použijte matraci na postel a žlutý džbán.Na to umístěte klobouk a kabát. Lžíci použijte na zamčené dveře.Úkolem je seřadit čísla od 1 do 10.Do vrchní a spodní řady můžete vložit jen jedno číslo,prostřední řady mohou obsahovat více čísel.Klikněte na číslo a držením je přemístěte na požadované místo.Do prostřední řady musíte dostat čísla vzestupně od 1 do 10.Čísla můžete odkládat tak,aby v řadách,které umožňují odložení více čísel,šla čísla popořadě buď vzestupně nebo sestupně.Dveře se otevřou.Další dveře vlevo jsou zamčené.Otočte se doprava a jděte vpřed. Pak zahněte vlevo a podívejte se na cedulku vlevo na dveřích - Dr. Gygax.Vstupte dovnitř.Nyní však musíte být opatrní nebo pokusit se nějak zneškodnit ošetřovatele,třeba ho uspat.Stiskněte klávesu CTRL,vlevo uvidíte Holmesovu přikrčenou postavu.Jděte vpřed k prvnímu stolu vpravo. V jeho spodní části seberte 3 stříkačky – 12, 15 a 18 mm.Na stolem vidíte váhu a nalevo na zdi je panenka.Ošetřovatel je v chemické místnosti.Vyjděte ven,jděte vlevo a nyní už se můžete narovnat (stisknout CTRL).Promluvte si s Mauriziem.Shání se po páčidle,které zde zanechali dělníci.Pokud mu je nedáte,prozradí vás řediteli.Jděte na konec chodby.Klíč k místnosti údržbářů vpravo je ve škvíře vlevo od dveří.Klikněte na škvíru vlevo a klíčem si odemkněte.Podívejte se na kovadlinu vpravo.Je zde také páčidlo,které seberte.Z krabice vlevo za dveřmi uvnitř seberte posuvné měřítko.V dalším rohu místnosti šikmo vlevo od dveří se podívejte na 4 trubky na bednách.Můžete vzít vždy jen jednu. Pomocí měřítka z inventáře je změřte.Jsou zde průměry 10, 16, 18 a 22 mm.Pokud chceme vyrobit foukačku,vezměte trubku o průměru 16 mm,v inventáři spojte sedativum a stříkačku o průměru 15 mm.Toto pak přidejte ke trubce.Foukačka je hotová.Vraťte se k Mauriziovi a dejte mu páčidlo. Maurizio rozbije zámek a varuje Holmese, že pokud ho chytí,skončí špatně.Vstupte znovu do laboratoře naproti,vezměte z inventáře foukačku a znovu se přikrčte(CTRL).Jděte ke stolu nejblíže k ošetřovateli.V intru Holmes ošetřovatele uspí foukačkou. Vstupte do chemické laboratoře. Nejdřív seberte dopis, který má u sebe(musíte ho obejít).V dokumentech se dozvíte o Dr. Gygaxovi a kamenech.Všimněte si dvou kanystrů vpravo od ošetřovatele.V jednom je potaš,který se používá na výrobu kouře.Na polici vedle vidíte růžové krystaly.Za nimi seberte dózičku s protěží. Na polici vpravo jsou lahve s chlorem.Otočte se a přečtěte si knihu objednávek na levé straně dveří.Je zde dopis od společnosti v Curychu, potvrzující slevu na zboží objednané dr. Gygaxem.Vyjděte z místnosti a dejte pozor na ošetřovatele.Jděte vpravo na roh chodby,klenutým průchodem ke schodům vlevo.Seberte svazek klíčů na podlaze u levých dveří.Vraťte se ke dveřím proti schodům.Vlevo od těchto dveří lžící odemkněte skříňku a seberte bílý plášť.Dveře vedle si odemkněte svazkem klíčů.Dveřmi vpravo od skříňky vyjdete do zimní zahrady.Uprostřed jsou v kleci papoušci.Promluvte si s pacientkou.Dozvíte se,že Bauer 2 dny ptáka nenakrmil.Bauer tvrdí,že ptáci jsou nemocní.Jděte k vodní fontáně v rohu zahrady a naberte si misku vody.U dalšího východu ze zahrady stojí ošetřovatel.Vyjděte nehlídaným východem ze zahrady a podívejte se na dveře šikmo vlevo.Je to místnost slečny Mullerové.Jděte dolů k celám a zahněte vlevo.Svazek klíčů použijte vpravo od vaší původní cely (jistě si vzpomenete na spolunocležníka).Promluvte si s Gerdou v druhé levé cele.Shání se po své panence.Jděte ven a zahněte vlevo.Projděte kolem laboratoře,pak kolem místnosti údržby vpravo,dál jděte za roh vlevo a klíčem odemkněte dveře na konci chodby.Jděte druhou uličkou vlevo.Vlevo je cela Beckera,s kterým pohovořte.Chce růžové krystaly jako lék pro papoušky,proto jděte do laboratoře,kde je můžete nyní sebrat.Vraťte se k Beckerovi.Krystaly musíte rozpustit ve vodě.Proto je v inventáři spojte s miskou vody a tím dostanete potřebný lék pro papoušky.Dejte ho Beckerovi.Ale on nemá klíč od ptačí voliéry.Gerda,která chce panenku,o klíči ví.V laboratoři proto panenku seberte.Dejte jí Gerdě a promluvte s ní.Mimo jiné se dozvíte,že klíč od voliéry je v místnosti zlého muže naproti voliéře.Sherlock však ví,že tam je ženské oddělení.Klíč k té místnosti je v Heidině žaludku.Nakonec ho Holmes přeci jen dostane. Jděte klenutým průchodem,po schodech nahoru a chodbou u zimní zahrady. Vpravo odemkněte místnost slečny Mullerové klíčem od Gerdy.Vezměte z věšáku vpravo na zdi vedle stolu kovovou nádobku pověšenou na provázcích.Rovněž ze stolu vezměte opletenou láhev,papír a brýle.V dokumentech si prohlédněte obsah papíru.Jděte do další místnosti se skříňkou.Ve skříňce seberte klíč z bílé košile.Jděte do zimní zahrady a klíčem klec s ptáky(levá strana).Nastane chaos a vy máte volný východ ze zahrady.Šikmo vpravo jsou dveře s nápisem Kuchyně.Zkuste vstoupit,ale nejdříve musíte vypudit kuchařku.Jděte k fontáně v zahradě a naplňte modrou láhev vodou.Sejděte do laboratoře a vstupte do chemické místnosti.Spojte v inventáři potaš z kanystru vedle spícího ošetřovatele s jídelní miskou.Z police vezměte láhev chloru.Pak jděte dopředu k váze,která je na stole a postupně na ní dejte misku s potašem,láhev chloru a nakonec láhev s vodou.Poté v inventáři spojte misku s potaší s lahví vody a lahví chloru.Vraťte se ke kuchyni a klikněte připravenou lahví na dveře.Kuchařka uteče a vy můžete vstoupit.Seberte provázek z jídelního stolu uprostřed a lístek ze stolku u levé zdi.V dokumentech se dozvíte,že 3 krátká zazvonění platí pro odeslání výtahu na jídlo z ordinace.Jděte přes zahradu,po schodech dolů, podél laboratoře,druhou uličkou a promluvte s Beckerem.Otočte se vlevo a jděte vpřed k bráně vlevo.Vpravo od ní na zdi jsou 2 páky:levá otevírá bližší dveře,pravá ty vzdálenější.Jděte do místnosti údržby a seberte kovadlinu.Vezměte vozík vpravo od Beckerovy cely.Stiskněte pravou páku a umístěte pod ní vozík. Pak na páku použijte kovovou nádobku s provázky.Do ní vložte kovadlinu. Z inventáře použijte na vozík dole provázek.Zatáhněte za levou páku. Vstupte dovnitř a potom zatáhněte za lano na zemi.Jděte dolů po točitých schodech.Pokuste se promluvit s dalším pacientem v první cele - Wolffem. Pokouší se násobit,ale chce mluvit pouze s profesorem Schwartzem.Jděte pravou chodbou a pak vpřed až na její konec.Zde je kancelář dr. Gygaxe, ale je zamčená.Vraťte se zpět 1x vpřed,zabočte vpravo ke kanceláři vedle cely pacienta Sigmunda.Je zde stejný zámek,jaký už známe.Použijte opět lžíci a uspořádejte čísla od 1-10.Opět do první a poslední řady dostanete jenom jedno číslo,ostatní řady umožní vložení více čísel.Kliknutím na číslo a jeho držením jej přesunete na potřebné místo. Dveře se otevřou.Hrůza.Vpravo od dveří seberte ze země klíč.Pak se vraťte ke kanceláři Dr. Gygaxe na konci souběžné chodby.Pomocí nalezeného klíče vstupte.U levého okraje krbu seberte pohrabáč.Vpravo se podívejte na stůl u umyvadla.Prohlédněte si knihu o upírech a lebku. Otevřete skříňku vlevo a přečtěte si Wolffovu kartu.Získáte fotografii profesora Schwarze.Na druhé straně vezměte klíč od učebny a list.Ten si přečtěte v dokumentech.Dozvíte se o dražbě šperků i o vydražené ceně. Pomocí pohrabáče otevřete vrchní pravou zásuvku stolu.Seberte papíry, telegram a v dokumentech si je přečtěte.Jsou to většinou bankovní zprávy o různých transakcích a také rukou psaný dopis,který je cítit jódem. Také si přečtěte osobní Holmesovy poznámky.Pomocí pohrabáče otevřete dveře vlevo od skříňky a vstupte.Na tabuli najdete hlasové lekce. Podívejte se na lehátko.Pak jděte na druhou stranu a prohlédněte se přístroj na elektrošoky s klikou.Na stole v rohu si přečtěte záznamy dr. Gygaxe o jeho experimentech.Malé upozornění,všude si vše musíte prohlédnout,jinak nemůžete pokračovat dál ve hře.Je zde také mrtvý pták používaný k pokusům.Podívejte se v inventáři do dokumentů,abyste si novinky ověřili.Opusťte tuto místnost,jděte zase po točitých schodech nahoru a stiskněte páku na pravé zdi před dvojitými dveřmi.Promluvte si s Beckerem o Wolffovi .Také se dozvíte,že profesor Schwartz zemřel už dávno.Holmes se zmíní o Wolffových lékařských záznamech. Jděte chodbou, zahněte vpravo a otevřete si klíčem učebnu vpravo.Vše si prohlédněte a jděte šikmo vlevo proti dveřím ke knihovně a seberte z prostřední police falešné vousy.Z učitelského stolu seberte papír a v dokumentech si ho přečtěte.Je to dopis od profesora Herzoga se zmínkou o nějakém nejmenovaném pacientovi.To by chtělo nalézt záznamy dr. Gygaxe.Proto jděte první chodbou vlevo,dvojitými dveřmi dolů do Gygaxovy kanceláře. V kartotéce seberte složku bez jména.Patří pacientovi,který byl nalezen v Riverbank a který trpí úplnou amnézií.Ideální na pokusy?Víme,že dr. Schwartz nosí brýle a má vousy.V inventáři spojte falešný vous a brýle a máte dokonalý převlek.Promluvte si s Wolffem o cizincích.K jejich setkání s dr. Gygaxem má dojít po světelném signálu.Jděte na chodbu před Gygaxovou kanceláří a klikněte na nerozsvícenou pochodeň na levé straně dveří.Pak jděte před Wolffovu celu a klikněte na pochodeň naproti na druhé straně.Jděte do chodby s mučírnou(vpřed a doprava vedle cely Sigmunda).Klikněte na nerozsvícenou pochodeň naproti dveřím mučírny. Otevře se tajný vchod.Uvnitř najdete jogína.Po rozhovoru se jogín zeptá: „Kdo jsem?“ Odpověď je Light of Abyss – světlo propasti.Stiskněte klávesu Enter.Jogín poněkud zmateně mluví o důležitém muži,který přichází.Jděte do Gygaxovy kanceláře v souběžné chodbě.V levém zadním rohu jsou 2 táhla zvonků.Zatáhněte za levé kratší táhlo 3x a za to delší jednou.Výtah se otevře a vy sjedete do prádelny.Na schodech spatříte ošetřovatele.Jděte opatrně vpravo k cele neznámého pacienta.Lžící si odemkněte a zkuste s pacientem 2x promluvit.Jděte vpřed a po schodech vpravo nahoru.Pokračujte za policemi doprava.Pak v polici vezměte Amosův převlek a vyjděte ven.Přijíždí Watson a superintendant Bilger.Watson falešného Amose zatkne,ale pak Holmese pozná.Ocitnete se ve vlaku, Otázka zní:Jakým směrem se bude ubírat další vyšetřování? Odpověď:New Orleans a klávesa Enter.Následuje malé intro.Zatím vlak přijede do New Orleans.Oba pánové jdou do města.V inventáři máte nůž,sirky,směnku, peníze a rozbitou sošku.Porozhlédněte se kolem Port Discrit a vidíte výletní člun The Louisiana nymph.Policejní budova je vlevo.Pokračujte však doprava a vpřed do banky vpravo.Promluvte si s hlídačem a dozvíte se,že pan Blackman je mimo a vrátí se za 3 dny.Uplaťte hlídače penězi, které máte.Další cesta je do Cajun Quarters.Po cestě vás vedou cedulky, umístěné podél cesty.Jinak nalevo vstupte dřevěnými vraty do ohrady (cedule Cajun vlevo).Jděte do dveří označených Smith,Smith…,dalšími dveřmi pak ven.Trochu vlevo kolem vozu a do dveří před vámi.Pak dalšími dveřmi a po dřevěném chodníku vpravo až na konec.Promluvte se Sahmpagne. Dejte mu peníze a dozvíte se o drahokamech koupených od Ashmata a o tichém společníkovi Arnesonovi.Transakce se stala před 5 dny.Teď musíte najít Arnesona.Jděte zpět po dřevěném chodníku a pak zloděj ukradne Watsonův kufr.Musíte ho chytit.Zloděj většinou někde čeká a vy ho můžete vidět.Vstupte do skladiště a z něj dalšími dveřmi ven.Dál kvůli vozidlu nemůžete.Jděte vpravo po schodech a zavřete boční dveře.Vůz obejděte. Přejděte rampu s houpajícími se pytli a nastupte do lodi.Projděte okolo beden a prken doprava vpravo k chatrči.Jděte vlevo,spusťte můstek a pak přímo na balkon.Rozbitým zábradlím vlevo skočte dolů.Projděte vlevo od psa po schodech a podél budovy.Vpravo pomocí sítě s chaluhami přeskočte na druhou stranu.Vstupte do skladiště,kde jeden námořník zametá podlahu a ven jděte dalšími dveřmi.Branou vstupte do Čínské čtvrti.Quarters. Vylezte na rampu a na konci seskočte a jděte vpřed.Odsuňte dvě bedny z plošiny nákladního výtahu kousek dál před vámi.Jděte vpravo místností kolem spícího Číňana,seskočte dolů na druhé straně.Pak vylezte na schody vpravo a přeskočte na balkon(vidíte zloděje?).Zahněte vlevo,podívejte se nahoru a vylezte výš.Jděte do budovy,vlevo,vpravo a pak levou chodbou na konec ke dveřím.Za nimi jsou další dveře do místnosti,kde muž myje podlahu.Venku vidíte zloděje.Přeskočte balíky a přes žebřík na římsu další budovy.Jděte vpřed přes most.Pak dál kupředu po levé římse budovy a levou stranou jděte dovnitř.Seskočte dolů, projděte chodbou až uvidíte černocha vlevo.Jděte po schodech dolů a pak nahoru a vpravo. Ocitnete se v hale s mužem,kutícím cosi u zdi.Vylezte na kovový žebřík uprostřed místnosti.Nahoře se otočte,jděte vpřed a vidíte,že zloděj přelezl po prknech do další budovy.Prkna spadnou.Otočte se a klikněte na pytel,pověšený na kladce vlevo.Jděte jedinou možnou cestou.Na konci římsy vylezte na žebřík vpravo a pokračujte dál až na konec.Seskočte dolů do místnosti s velkým větrákem vlevo.Je zde další muž,čistící zábradlí vpravo.Po schodech jděte k větráku a přisuňte k němu kovový stroj.Podél pravé strany větráku jděte kupředu,pak dolů skluzavkou na dvůr.Dveřmi v plotě vlevo jděte ven.Jděte kupředu a setkáte se s šerifem a jeho zástupci.Za nimi vidíte zdrhajícího zloděje.Po hovoru pomocí mapy jděte do Francouzské čtvrti.V dálce před sebou vidíte ženu stojící před vraty.Když k ní dojdete,žena – nejspíš služka uteče.Zazvoňte na zvonec u dveří,od kterých utekla.Služka se přeci jen vrátí.Dozvíte se, že její bratr Davy zmizel.Poslední stopa je ve stáji.Pomocí nože otevřete dveře a uvnitř leží žíznivý kůň.Na prvním stole vlevo vidíte nějaké hřebíky,ale zatím je nepotřebujete.Dalšími dveřmi vyjděte ven.Jděte vpravo k hlavnímu vchodu do domu kolem pečlivě ošetřované zahrady.Hlavní vchod je zamčený. Jdětě proto okolo celého domu na jeho opačnou stranu k fontáně.Ze záhonu proti ní seberte tři druhy květin:Incanova Lily,Bluebelland,White Lily.Pokračujte dál podél záhonu a seberte kovovou tyč. Podívejte se na zem před schody vlevo od fontány.Pomocí lupy vidíte krev a stopy bláta.Sledujte kapky krve po cestičce až k otevřené brance.Na jedné ze stop opět použijte lupu.Vaši cestu zastaví moskyti. Jděte zpět a u fontány vlevo vstupte do domu zadním vchodem.Hned za dveřmi najdete na podlaze další krev. Vstupte do dveří proti vchodu. Dost nechutná kuchyň.Podívejte se na šunku vlevo na stole.Ze dřezu vlevo seberte umyvadlo a jako Watson jdete ven a ve fontáně umyvadlo naplníte vodou.Tím posloužíte žíznivému koni ve stáji vlevo za domem.Až se kůň postaví,seberte pod ním kladivo.Vraťte se k Holmesovi do kuchyně a spolu vyjdete ven a jdete doleva.Pak vpřed a před dveřmi vlevo si prohlédněte stopy na podlaze.Pomocí lupy vypátráte na jedné stopě rýhu po dvou prstech ruky.Vstupte do místnosti u těchto stop.Porozhlédněte se zde.Vlevo na posteli najdete šaty malé velikosti.Podívejte se na obraz na zdi–Arneson se sluhou.V nohách postele najdete blátivé stopy.Nakonec na postel klikněte a na podlahu za ní použijte nůž.Seberte rubín a vyjděte z místnosti.Jděte vpravo.Cestou si prohlédněte další stopy na podlaze.Pokračujte k dalším dveřím vpravo.U nich je větší množství krve.Zkuste,i když marně otevřít dveře.Vstupte do místnosti naproti.Prozkoumejte pravou ruku mrtvoly,ležící na podlaze.Pomocí lupy dojdete k závěru,že to je zahradník.Otevřete skříňku vpravo od dveří a seberte šampus(ale, ale)Podívejte se na obraz vlevo od dveří –Arneson s mrtvým medvědem.V krbu najdete ohořelý papír,který už vám moc nepomůže.Na podlaze najdete pohozený svícen s krví poblíž jídelního stolu(vražedná zbraň).Na stolku vlevo prozkoumejte popelník s nedopalky doutníků.Prohlédněte si povalené křeslo.Jděte ke dveřím vpravo od krbu.Vpravo dole zjistíte na obložení u podlahy další stopy krve.Vyjděte ven a podívejte se na krev před dveřmi.Pak jděte po schodech nahoru do patra.Vstupte do prvních dveří ložnice.Podívejte se na psací stůl vpravo.Seberte papír a přečtěte si ho v dokumentech.Zjistíte, že bratr služky Davy je němý,vinou psychického traumatu.Jděte ke knihovně.Zde vás budou zajímat dvě knihy,které si prohlédněte v dokumentech.U stolku u dalších oken otevřete krabici a seberte kovovou trubku.Dveřmi vedle vyjdete na terasu a zde uvidíte citroník v květináči.Teď se ale vraťte zpět dovnitř.Jděte ke stolku vpravo od postele i zde si přečtěte dokument na něm.Pokud jste všechno provedli správně,otevřou se dvířka sejfu ve zdi.Řešení:Pro každé z čísel na hodinách od 1 do 12 si napište všechna čísla,kterými jdou dělit beze zbytku.Počet těchto dělitelných čísel je jedním z čísel kódu pro otevření sejfu.Příklad: číslo 6 je beze zbytku dělitelné čísly 1, 2, 3 a 6.Jsou to 4 čísla,takže šesté číslo z kombinace pro otevření sejfu je 4.(začněte samozřejmě od jedničky). Nápovědu najdete také v dokumentech.Na horní řádce vyplňte čísla 1 2 2 3, uprostřed 2 4 2 4, a dole 3 4 2 6. Klikněte na křížové otvírání sejfu.Seberte klíč a prohlédněte si zbraň.Vyjděte z ložnice a jděte do dalších dveří vpravo.Nejdřív si je ovšem musíte otevřít klíčem,nalezeným v sejfu.V té chvíli uslyšíte někoho křičet.Zdá se, že zvuk jde ze stájí.Rychle tam běžte,ale dveře jsou zevnitř zatarasené.Otočte se a vezměte kládu po vaší pravé ruce a použijte ji jako beranidlo.Uvnitř již Watson zachraňuje služku Eulalii.V inventáři najdete výhružný dopis.Vraťte se do místnosti s trofejemi a rozhlédněte se kolem. Jděte ke stolu vlevo vzadu.Na kulatý otvor uprostřed umístěte kovovou trubičku z ložnice.Vpravo na zdi je vycpaný kozorožec,kterému chybí jeden roh a pod ním je nápis moje nejlepší trofej.Jděte ke stolu před oknem na druhé straně místnosti a seberte roh vpravo před fotografií.Tento roh dejte kam patří,to je na hlavu kozorožce a místo dalšího sejfu uvidíte fotografii Arnesona s nějakou ženou.Vlevo na zdi vidíte velkou tapiserii s ještěrem.Místo okna má díru.Vraťte se ke středu místnosti a uslyšíte jistý zvuk.Při pohledu na podlahu je kurzor aktivní.Jděte na terasu u ložnice a vezměte citrónovník.V trofejní místnosti jej pak umístěte na toto místo.Ještěrovi na tapiserii vražte do oka kovovou tyč z inventáře a otevřou se tajné dveře.Vstupte a prozkoumejte skříňku vlevo – ovšem zamčenou.Na stole vlevo si přečtěte oba dokumenty a prohlédněte si fotografii.Vyjděte ven a jděte po schodech dolů.Uvidíte Davyho, který se schovává v místnosti.Jděte do stáje a promluvte si s Watsonem a Eulálií.S její pomocí se k Davymu dostanete.Davy se vyjadřuje pomocí čísel, která píše na tabuli.Tato čísla pak najdete v inventáři.Po rozhovoru uvnitř jděte po cestě k otevřené brance v zahradě,dokud vás nezastaví moskyti.Vraťte se do místnosti s trofejemi,utrhněte citron a dejte ho Watsonovi.Citron moskyty odpudí a vy můžete pokračovat dál.Jdete po cestě,dokud nenajdete na zemi velké tratoliště krve.Pak jděte na konec mola před vámi.Na sloupku vlevo je uvázané lano.Pomocí mapy jděte do Port District a vidět šerifa s jeho zástupci.Jděte k lodi Lousiana Nymph a promluvte si se zde přítomnou dámou.Zjistíte, že na lodi se nalézá něco jako vykřičený dům.V inventáří spojte tři květiny a dejte je bordelmamá.Vyjde ta,kterou hledáte – Lucy. Dozvíte se,že Eroll Arneson přijel do města již před dvěma lety.Chtěli se vzít,jakmile Lucy splatí dlužnou částku bordelmamá.Také se dozvíte,že v tajné místnosti za tapiserií je sejf v zamčené skříňce, který se otvírá Arnesonovým pečetním prstenem,který nosil na pravé ruce.Pomocí mapy jděte před Champagneovu chatu.Promluvte s ním,zda by vás nevzal s sebou do močálů v noci.Šampus z inventáře poslouží k zaplacení prken a lucerny,ještě potřebujete zaplatit člun.Pomocí mapy jděte do Francouzské čtvrti do Arnesonova domu.Watson se zeptá na další postup a dostanete další hádanku.Kdo má Arnesonův prsten? Odpověď zní RACCOON nebo RACOON (mýval severní nebo mýval americký)+klávesa ENTER.Jděte do kuchyně a vezměte nahnilý kus šunky.Jděte ven zadním východem a najděte mývalí stopy u velkého stromu vpravo od schodů.Umístěte šunku na stopách v písku.Pak mývala pozorujte a najdete jeho noru.Jděte do stáje, seberte hřebíky a v inventáři je spojte s prkny.Pak na ně použijte kladivo a získáte žebřík.Vstupte do domu a jděte do ložnice v patře,na její terasu.Klikněte s žebříkem na lavičku u zdi vpravo.Vyšplhejte se nahoru a podívejte se,kde je mývalí úkryt.Kliknutím na něj získáte prsten.Jděte do tajné místnosti a použijte prsten na zámku u skříňky vlevo.Seberte peníze z červené krabice a pušku ze stojanu.Jděte ven domem po schodech dolů.Tam hlídkuje šerif se zástupci.Vraťte se proto do ložnice,jděte na terasu a vezměte žebřík. S žebříkem klikněte na zábradlí terasy a v intru vidíte úprk do přístavu.Pomocí mapy jděte k Champagneově chatě. Promluvte s ním a dejte mu peníze.Znovu si v dokumentech přečtěte Arnesonovy dokumenty.Ocitnete se na lodi a po tmě.To však nevadí,protože pokud si z pilnosti prohlédnete celou lokaci,brzy zjistíte,že všechny ostatní cesty brzy skončí,takže jediná možná cesta je držet se podél levého břehu.Cestou projedete kolem různých objektů,které si můžete blíže prohlédnout,někdy od směru musíte trochu uhnout, když budete objíždět padlý strom.Pak se ale zase hned vraťte na levou stranu.Nakonec doplujete k velkému stromu,který má ve větvích zvláštní ovoce.Pod tím to stromem vlevo ve vodě hlídkují krokodýli.Vezměte z inventáře pušku a střelte do mrtvoly vpravo na stromě (aktivní kurzor).Krokodýli se jdou nakrmit a vy můžete projet místem,kde ještě před chvílí byli.Veslujte stále vpřed a dojedete k malému molu.Vystupte na břeh.Vlevo najdete ještě živého Arnesona,ležícího na katafalku.Odněkud přiběhne pomatený černoch,kterého Watson musí trochu usměrnit.Vstupte do přístřešku a prohlédněte si velkou sochu.Pak se podívejte dolů a umístěte rozbitou sošku z inventáře na malý kulatý podstavec.Získáte knihu o nářečích.Vraťte se k Arnesonovi a klikněte na něj.Automaticky se ocitnete v Champagneově chatě.Po dalším intru se dostanete zpět do Londýna.
V Baker St. Se nejdřív podívejte do inventáře na čísla dodaná Davym.První sada 9 čísel je oddělená lomítkem.Pak si vytvoříme sady o 8 číslech a při bližším prozkoumání zjistíme,že v každé té sadě jedno číslo chybí.Pak si přečtěte v dokumentech zprávu od Mycrofta.Je čas rozluštit Davyho šifru.V první řádce na začátku je zpřeházená posloupnost čísel 1-9 oddělená od ostatních lomítkem.Je to nápověda,že čísla za lomítkem jsou taky v posloupnostech.Za lomítkem je dalších jedenáct zpřeházených posloupností.U devíti z nich chybí v posloupnosti jedno z čísel (1-9).Řešení: v řadě čísel za lomítkem si oddělte jednotlivé posloupnosti(až se bude opakovat jedno z čísel,tak to už je z následující posloupnosti) a čísla která v nich chybí si zapište.Dostanete tak hledanou kombinaci čísel.

21467983 - 5 chybí
93421758 - 6 chybí
812365497 – žádné číslo nechybí
52761938 - 4 chybí
57986421 - 3 chybí
24538971 - 6 chybí
Výsledkem je číslo 56436
597248613 - žádné číslo nechybí
37589214 - 6 chybí
82974365 - 1 chybí
96752481 - 3 chybí
98256371 - 4 chybí
Výsledkem je číslo 6134

Otázka zní:Jaké je výsledné číslo kódu od Davyho?Napište 56436(zde nezapomeňte udělat mezeru)6134. Pokračujte klávesou ENTER.Pak si přečtěte v dokumentech zprávu od Mycrofta.Podívejte se v dokumentech do knihy,nalezené v chatě v močálech.Holmes se chce o výkladu z knihy poradit z knihkupcem Barnesem.Jděte tedy do knihkupectví a předejte Barnesovi uvedenou knihu.Holmes chce přeložit dvě strany z tého knihy. Zatím jděte ke kamelotovi pro jeden výtisk novin a přečtěte si je.Holmes se dozví o pohřešovaných lodích na pobřeží Skotska a Irska.Druhá zpráva je o ženě ve Francii,která se nechala úmyslně oloupit tak,že zloději ukázala tajnou chodbu ve svém domě,která ústila u vlakové stanice.Holmes chce získat mapu pobřeží Skotska.Pomocí mapy jděte na Wharf 13 a promluvte si s barmanem.Dostanete klíč k zadnímu pokoji,kde je námořní mapa pobřeží Skotska.Odemkněte si tedy dveře na pravé straně od baru a uvnitř se vzadu vlevo podívejte na dokumenty.Také si prohlédněte fotku lorda Rochestera.Podívejte se na mapu.Levým klikem a držením levé myši můžete mapou pohybovat.Zde použijete Davyho kód: zeměpisná délka je 5.6436 a zeměpisná šířka(horizontální)-6.134.Klikněte v průsečíku,kde se nachází pobřeží Ardnamurcham.ObrazekPromluvte si o tomto pobřeží s barmanem.Dozvíte se,že zde byl postaven maják a pod ním byla pirátská skrýš.Vraťte se do Baker Street a od kamelota se dozvíte,že máte ihned jít do knihkupectví.Tak tam tedy jděte.Na dvou přeložených stranách knihy je popis nějaké příšerné sekty,která uctívá monstrum,údajně žijící v moři.Tato sekta chce monstrum přivolat při nejbližší příležitosti hvězdné rovnováhy.Pak nastane konec světa.

Ardnamurcham Lighthouse prosinec 1894
Naši pánové připlují k majáku.Prohlédněte si okolí a jděte po schodech k majáku.Prohlédněte si 2 sfingy a vezměte železnou tyč u pravé sfingy.Dveře do majáku jsou zamčené.Otočte se a podívejte se na chatku daleko před vámi.Jděte blíž a ruinu si prohlédněte.Vpravo najdete sud sladké vody a nalevo kbelík.Uvnitř seberte lano z podlahy.Vyjděte ven a jděte vpravo při pohledu na maják.Najdete zde zbytky z ztroskotaných lodí.Také je zde další použité lano.Pokud jste už sebrali to v ruině,druhé už vzít nemůžete.Od barmana víme,že pod majákem byla pirátská skrýš.Postavte se zády k moři a jděte na protilehlou stranu(od majáku vlevo)až ke 3 gejzírům.Podívejte se do dokumentů na obsah knihy o pirátech.Zde je popsána cesta ke skrýši jako:ze středu tří plivajících úst 30 kroků směrem k beranovi.Postavte se do středu 3 gejzírů,čelem ke skále ve tvaru berana(na vrcholku má něco jako dva rohy)a jděte vpřed,dokud Holmes neprohlásí,že už jste na místě.Použijte železnou tyč na balvan před vámi a podívejte se na otvor.Jděte vlevo a použijte lano na druhý balvan.Automaticky vstoupíte do skrýše.Lano se přetrhne a Holmes padá.Žádá Watsona o železnou tyč, kterou by mohl potřebovat.Jděte vpřed až najdete vpravo kostru.Seberte u ní dýku a jděte kousek dál až k rovné desce vpravo.Na ni dýku použijte.Sice se zlomí,ale po dalším kliknutí se přece jen deska pohne. Uvnitř najdete pravé pirátské doupě.Jděte přímo k visící kostře vpravo.Klikněte na ní a seberte prázdnou láhev.Podívejte se nahoru na hák,na kterém kostra visela.Sledujte lano ke zdi vpravo a najdete ovladač. Zatím ale nemůžete nic dělat.Jděte vpřed do další jeskyně.Podívejte se zblízka na kostru vpravo a seberte u ní láhev s rumem.Pak jděte dál vpřed a seberte trychtýř.Na druhé straně seberte zrezivělý kus vrat, který může být použit jako žebřík.Vyjděte z této jeskyně a jděte ke stavebnímu lešení a k bednám u něj. Na jedné z nich použijte dýku a seberte plachtu.Pak jděte vpravo a klikněte na dvě prkna.Nad nimi spatříte skalní římsu.Vylezte na prkna a opět se podívejte nahoru.Kurzorem najděte místo,na kterém Holmes poznamená,že něco vidí.Vraťte se k háku,kde visela kostra a pověste na něj lucernu.Jděte k ovladači na konci lana a klikněte na něj.Lucerna vyjede do výšky.Pak se vraťte k prknům.Vylezte na ně a z inventáře použijte kus zrezivělé konstrukce na římsu.Podívejte se nahoru a prázdnou láhev naplňte prachem se sudu. Vraťte se dolů a kliknutím na ovladač seberte lucernu.Jděte podél lešení vpravo(lešení máte po levé ruce) až dojdete k jeskyni,která je zatarasená balvany.Přelezte přes ně a přejděte po prknech na druhou stranu. Pokud jste udělali v hlavní jeskyni všechno,co bylo potřeba,prkna spadnou a lucerna se rozbije.Jděte malý kousek vpřed a uvidíte křižovatku(no spíš neuvidíte,ale prostě tam je).Jděte vpřed.Pak u padající vody se podívejte nahoru a najdete otvor.Na něj použijte trychtýř,tak můžete promluvit s Watsonem a požádat ho o sirky.Vraťte se zpět na křižovatku a zahněte vpravo.Dojdete k další křižovatce a na ní se dáte vpravo. Seberte kosti.V inventáři spojte plachtu s lahví rumu.Do ní pak namočte kost a zapalte ji sirkami. Kliknutím na kost můžete lucernu používat.Jděte ven a pak vpravo až na konec.Ve štěrbině na druhé straně vidíte cosi červeného na zemi.Klikněte na balvan vlevo.V inventáři zkombinujte hadr a láhev s prachem. Vzniklou bombu použijte na balvan vlevo.Na druhé straně seberte červený pásek z kostry.Jděte vpřed a prohlédněte si zavřená vrata vpravo a něco jako sejf vlevo.Na sejf klikněte.Vlevo nahoře je ovládací knoflík a pod ním panýlek se čtyřmi světly.Zatím svítí jedno a vaším úkolem je rozsvítit všechny čtyři. Zhruba uprostřed je velké kolo s několika prstenci.Klikněte na prstenec ve středu tak,aby lebka byla ve správném postavení.Pak klikněte na ovládací knoflík.Další vnitřní kruh otočte 3x a zase klikněte na knoflík.Měla by svítit 2 světla.Klikněte na vnější prstenec 3x a klik na knoflík.Svítí 3 světla.Otočte třetím prstencem počítáno od středu 2x a klik na knoflík.Svítí všechna 4 světla.Po pravé straně je páka, se kterou nejde hnout.Vezměte velký kámen ze země a použijte ho na visací zámek.Pak použijte červený opasek na kolo na levé straně sejfu.Zatáhněte za páku a brána se zvedne.Vezměte si zpět červený pásek do inventáře.Zvednutou bránou jděte do další jeskyně.Na zemi najdete díry.Do každé z nich hoďte zapálenou pochodeň.Pak si ovšem musíte vyrobit další.U jedné z děr Holmes řekne,že tam něco je.Měla by to být horní pravá díra,pokud stojíte zády ke vstupu.Použijte opasek na balvan ve středu a automaticky se spustíte do otvoru.Vyrobte si další pochodeň z kostí a jděte vpřed až dojdete na mělčinu.Zde jděte doleva a vidíte východ zablokovaný skálou.Seberte dřevěnou nohu,zachycenou u skály.Vraťte se do středu jeskyně a pak jděte vlevo a vpřed k bráně.Podívejte se dolů na šlápotu vlevo a důlek vpravo.Vezměte dřevěnou nohu z inventáře,postavte se do šlápoty vlevo a nohu použijte na díru.Brána se otevře.Jděte vpřed a klikněte na bednu vlevo před trůnem.Vezměte šavli z pravé ruky kostry.Otočte se a projděte pravou jeskyní.Na konci klikněte na díru nad hlavou.Holmes žádá Watsona o nějakou kládu.Jako Watson se již otočíte a jdete vpravo podél pobřeží.Zde seberte kládu ze země a hodíte ji do otvoru.Kláda vytvoří most po kterém přejdete držením levé myši.Jděte vpřed a po kovovém žebříku nahoru.Kolem sebe vidíte kbelíky s jedovatým plynem, proto otevřete dveře před vámi.Venku jděte k ruině a vlevo od ní seberte kbelík.Pak jděte vpravo a kbelík naplňte vodou ze sudu.Vraťte do majáku a použijte kbelík na zdroje plynu.Strhne se přestřelka.Pomatený Ashmat začne střílet po Watsonovi.Vzadu vlevo na kamenném sloupu najdete dvě páky.Zatáhněte za tu levou a poblíž útočníka spadne bedna.Ashmat se lekne a uteče po schodech nahoru.Pokud jste nestačili nalít vodu na všechny zdroje plynu,můžete tak učinit nyní.Jděte po schodech nahoru a na podestě se podívejte dolů. Najdete pentagram s monstrem ve středu.Jděte dál a na konci schodů na podlaze vpravo najdete kaluž krve. Vlevo seberte kus desky a klikněte jí na krev.Vlevo máte krvavé znaky.Kliknutím na jednotlivé znaky je přesunete na desku.Klikejte postupně na jednotlivé body podle obrázku.ObrazekJděte kupředu směrem k Ashmatovi.Holmes ukáže Ashmatovi desku s pentagramem,což Ashmata očividně skolí. Jděte dál po schodech nahoru.Dveře zde jsou zamčené.Použijte na ně železnout tyč a ze dveří vyběhně hindský chlapec,kterého se ujme Watson.Holmes se setká se Sommersem,který ho chvíli ohrožuje řetězem. Nakonec nedopatřením vypadne z okna.Jděte ke dveřím na konci schodů(po cestě si prohlédněte dokument na stole vpravo)a automaticky se Watsonem ocitnete o 2 patra níže.Potřebujete klíč.Otázka zní:Kam hindský chlapec schoval klíč? Odpověď vyťukejte zase na klávesnici:STOMACH(žaludek)a ENTER.Holmes si o klíči promluví s Watsonem.Ten klíč již získal a dává ho Holmesovi.Znovu vyběhněte až nahoru a klíčem si odemkněte.Zde najdete lorda Rochestera a jeho sektu.Musíte přehodit světla na majáku.V dokumentech si přečtěte přeloženou stať o sektě a majáku.Postavte se ke světlům tak,aby to zelené bylo vpravo.Pod ním seberte prázdnou láhev.Jděte k modrému světlu a láhev pověste do oka pod kohoutkem.Pak na kohoutek klikněte a lahve se vymění.Modrou láhev seberte.Jděte zpět k zelenému světlu.Modrou láhev dejte do oka dole a kohoutkem láhve prohoďte.Následuje intro a konec lorda Rochestera.Závěrečná scéna se již odehrává v Baker St.,kde Holmes shrne výsledky celého případu.Konec hry.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Sherlock Holmes-The Awakened

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jméno Osvíceného

(Vlastik, 12. 1. 2010 22:13)

Jméno Osvíceného je pro CZ verzi: SVĚTLO Z HLUBIN, píše se i s dia. :)

Hotovo

(Johan3, 5. 11. 2008 17:36)

Hoho tak jsem to sám vyřešil. Já blb to předtím nezkusil napsat spisovně teda Švýcarsko ;)

čeština

(Johan3, 4. 11. 2008 21:58)

Ahoj lidi,
jsem v části, kde po mě chce Sherlock napsat na co si vzpomenu když si představím obdelník a v něm kříž. Mělo by to být switzerland i dle návodu no jenže já mám českou verzi tak nevím co do toho napsat. Zkoušel jsem hodně, svycarsko atp. nevítě někdo náhodou přesně co tam napsat? díky moc

šaman

(zoro, 18. 9. 2008 23:13)

jaká je odpověd na otázku : Jaké jest jméno osvíceného Díky

technický problem

(Radek, 1. 8. 2008 23:05)

Už jsem celkem nedaleko od konce hry,ale mám problém technického rázu. Holmes mi položí otázku ohledně šifry a já na ni musím odpověděť čísly.Jenže je problém že na mém notebooku tam nemohu nijak dostat čísla,i když přepínám klávesnici na anglickou. Neví někdo prosím jak by to šlo obejít?Pokažde tam mám jen písmena s háčky.Děkuji

Radek

(zasek-vyřešeno, 4. 7. 2008 17:36)

V pohode...uz jsem na to přišel,ja to mel totiž popsano v inventaři uplně jinak,tak jsem ozkoušel vše a šlo to.Díky za snahu

odpověd

(stan, 4. 7. 2008 17:10)

poptám se ještě karin jestli si to nepamatuje,ale já určitě ne.udělal jsem přes 100 návodů ke hrám a asi tak 3 stovky her jsemm odehrál tak fakt nemám takovýho pamatováka abych si nosil všechno v hlavě

zásek-miska

(radek, 4. 7. 2008 16:18)

Díval jsem se do obou návodů...v jednom je napsane,že je v kuchyni a v druhem se mluvi jen jako o misce. Ja ale v kuchyni predtim dle navodu,žadnou misku sebrat neměl a ani tam žadna není.Předtím ještě u Mullerove jsem měl nějakou sebrat(nějakou visíci na zdi),kterou ale v inventáři nemám a v te mistnosti nic už se sebrat nedá. Opravdu netuším a celkem mě to štve,pže jsem to hře obětoval dost času:(

odpověd

(stan, 4. 7. 2008 15:25)

já už si to nepamatuju,ale projed znova návod a někde se o té misce musí mluvit tak z toho poznáš kde jí hledat,nejspíš si to přehlídnul.

zásek

(Radek, 4. 7. 2008 15:18)

Prosím poradte...jsem v sanatoriu,mám u cel otevřít mříž pomocí dvou pák,k čemuž ale potřebuju nějakou misku(zavěsit na páku) a vůbec nevím kde ji najít. pry bud v kuchyni a nebo v místnosti Mullerove,ale nic jsem tam nenasel takoveho a v inventari to nemam.
Dekuji

co doporučit?

(stan, 4. 1. 2008 3:45)

víš každý máme jiný vkus ,takže bych se nerad stavěl do pozice toho,kde určuje co je a co není dobrá hra.pro každého je to jiné.ber to jen jako moje doporučení,ale pak už záleží na tvém vkusu.raději než si něco vybereš a koupíš tak si přečti nejdřív recenze a podívej se na obrázky ze hry,abysis udělat nějakou představu co je to za hru.no a tady máš doporučení na dobré hry.nejdřív z těch na které najdeš i návody na našich stránkách-BROKEN SWORD 4-THE ANGEL OF DEATH
DREAMFALL-THE LONGEST JOURNEY
KEEPSAKE
THE SACRED RINGS/AURA 2/
THE SECRETS OF DA VINCI -THE FORBIDDEN MANUSCRIPT
SECRET FILES TUNGUZKA

no a pak jsou výborný hry-siberia 1 a 2,runaway 1+2,amerzone,ankh-1.díl,atlantis-všechny díly,posel smrti,paradise

určitě jsem na spoustu dalších zapoměl,ale je jen na tobě co si vybereš.přeju at vybereš dobře.

dotaz

(honza, 3. 1. 2008 22:08)

tak mi doporuc nejakou takovouhle lepsi adventuru ale nejlepe s ceskou lokaci .. anglictina mi v nekterejch adventura dela problemy ...

odpověd

(stan, 3. 1. 2008 2:53)

hra to není špatná,ale přece jen jsem od toho čekal víc.ale pokud se u toho dobře bavíš tak je to v pohodě a tak to má i být.já spíš v adventurách dávám přednost takovým hrám jako je tunguska,siberie nebo broken sword.jak sherlock tak agatha christie mi připadaj takový nevýrazný

sedativa

(honza, 3. 1. 2008 2:34)

uz jsem zkousel ale sejvy nejak nepomahali .. naposled sem to ukladal nazacatku v tech docich tak sem to dohral .. jinak docela necekane dobra hra .. nejak se od ni nemohu odtrhnout i kdyz je skoro rok stara :)

sedativa

(stan, 3. 1. 2008 2:26)

aha,tak to se nejspíš daleko nedostaneš.zkus si stáhnout uložené pozice pod návodem a najdi si nejbližšší uloženou pozici

sedativa

(honza, 2. 1. 2008 22:49)

co kdyz jsem v Black Edelweiss Institutu hned nazacatku nevzal ty sedativa .. to sem docela v coudu co ?

save

(Hannah37, 21. 12. 2007 16:59)

Ahoj potřebovala bych uložení z New Orleans. Potom co vložíš v "loveckém pokoji" tu tyč do oka. Tyč totiž prostě nemám:)) a takterá je ve stolku mi nejde vytahnout.

díky

rada

(STAN, 22. 10. 2007 19:00)

víš on je asi trošku rozdíl v tom,že karin hru hrála v angličtině,kdežto ty jí máš nejspíš v češtině takže v tom byl problém.ale jinak je dobře ,že jsi na to přišel.

rada

(petr pipek, 22. 10. 2007 12:26)

tak jsem zjistil že to tam musíš napsat česky takže ne docks ale molo.pak už to běží v pohodě ale stejně díky za radu a ochotu.

save

(stan, 19. 10. 2007 20:43)

myslím,že by u toho souboru co stáhneš měl být popis kam to nakopíruješ.většinou je to vehře adresář s názvem save,saved,savegames nebo něco podobného.to tohoto adresáře to nakopíruješ.ale pozor!!!nejdřív si z toho adresáře někam zazálohuj svoje savy abys pak mohl zase hru popřípadě rozehrát od toho místa,kam jsi se naposledy dostal.jinak do té složky nakopíruješ vše co stáhneš.