Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

The Ball

18.11.2010 Autor návodu-Standa Madukas

Ball je Unreal Engine 3 singleplayer akčně- logická hra. Jste archeolog pracující na svazích spící sopky kdesi v Mexiku.Technická porucha vás uvězní v jeskyni.Odhalíte antické ruiny skryty po celá staletí.Budete řešit hádanky a drtit monstra s velkým ,řízeným míčem.Nejlepší Singleplayer Mod roku 2008 podle ModDB Moty 2008.

Pehua

Přijedete k velké hoře,spustíte se dolů do jeskyně.Jděte kupředu,prkna se prolomí a vy spadnete dolů.Utíkejte kupředu,z podstavce si vezměte zvláštní zbraň a utíkejte nahoru po schodech ke svítícímu čtverci na kterém je vyobrazené kladivo.Stoupněte si se zbraní až k přímo ke čtverci .Povalíte tak hradbu před vámi.Vyskákejte nahoru a utíkejte kupředu k obrovským vratům,které se začnou otvírat.Vejděte dovnitř,jděte ke svítícímu čtverci na podlaze/vyobrazení člověka/.Otevřou se dveře před vámi,jděte kupředu.Uvidíte jak od stropu spadne dolů velký míč.Levým myšítkem ho vystřelte kupředu a jděte za míčem.Ocitnete se v místnosti,kde na druhé straně vidíte svítící modrý čtverec.Je potřeba se k němu dostat a aktivovat ho.Vystřelte tedy míč dolů a nasměrujte ho na dva červené čtverce proti sobě.Tím vám nahoře vyjedou dvě kladiny proti sobě.Po těchto kladinách se dostanete ke svítícímu čtverci,který aktivujte,dole napravo/z pohledu nahoře/ se vám otevře místnost,kterou projděte i s míčem.Checkpoint.Ocitnete se v místnosti ,před vámi je velká stela/deska s obrazci/u které sedí opička.Projděte nejprve chodbou nalevo k velké hlavě,kterou si vezměte.Pak se vraťte a vystřelte míč do chodby vpravo a projděte s ním dolů.Vyskočte na míč a zněj přeskočte k modrému čtverci na podlaze.Tím se vám otevřou dveře naproti a také brána nalevo.Pravě sem nakoulejte míč na oranžový čtverec na podlaze.Sjede vám dolů výtahová plošinka,naskočte na ní,vyjeďte nahoru a stoupněte si na modrý čtverec na podlaze.Skočte dolů k míči,stoupněte si na výtahovou plošinku a vystřelte míč na druhou stranu.Míč projede přes čtverec na podlaze a plošina vás vyveze nahoru,kde projděte k velké hlavě kterou si vezměte.Skočte dolů k míči a nakoulejte ho do první chodby nalevo.Vystřelte míč na druhou stranu,tak aby přešel přes ocelové hroty a vy přeskákejte po trámu na druhou stranu k míči.Nakoulejte míč až dolů.Jsou tu na podlaze dva čtverce.Na modrý si stoupněte a na oranžový nakoulejte míč.Otevřou se vám dveře za míčem.Míč nakoulejte skrze dveře k dalším ocelovým hrotům.Střelte míč na druhou stranu ,na oranžový čtverec na podlaze.Hroty zajedou do podlahy ,nakoulejte míč k otvoru,proběhněte dolů k míči a přitáhněte si ho k sobě do místnosti s lávou.Na pravé zdi vidíte oranžový čtverec na který vystřelte míč..Vyjede kladina po které projděte nad lávou na druhou stranu.Stoupněte si na modrý čtverec na podlaze,otevře se vám průchod na levé straně,kterým si přitáhněte míč.Projeďte s ním po obvodu opět do místnosti,kde jsou dva čtverce na podlaze –oranžový a modrý.Vidíte tu dvě kladiny vedle sebe.Nasměrujte na ně míč a nakoulejte ho na druhou stranu a koulejte ho vpřed do místnosti,kde je velká kostka,která blokuje dveře.Jděte s míčem ke kostce,zmáčkněte klávesu E.Tím připoutáte kostku lanem k míči.Pravým myšítkem kostku odtáhněte a projděte do další místnosti,kde od stropu spadne dolů velká kostka.Kostku dostrkejte na čtvercový obrazec nalevo a pak vystřelte míč na popraskanou zeď,prorazíte ve zdi díru.Otočte se na druhou stranu a opět střelte míč do rozpraskané zdi.Otočte se a proběhněte otvorem,kde byla popraskaná zeď.Proběhněte ke kostce,kterou dostrkejte do hlavní místnosti a dotlačte jí na čtvercový obrazec,je jedno kam .Pak proběhněte naproti do dalšího otvoru,kde byla popraskaná zeď a proběhněte na konec do místnosti,kde jsou dvě velké kostky.Ty dostrkejte do hlavní místnosti a opět je dotlačte na čtvercové otvory.Otevře se vám velká brána,kterou nakoulejte míč kupředu,vystřelte ho na oranžový čtverec ve výtahové plošině a pak vlezte do výtahu a aktivujte modrý čtverec,sjedete dolů.Proběhněte vodou kupředu,stoupněte si na modrý čtverec.Míč spadne dolů,pravým myšítkem si ho přitáhněte a postupujte s ním k popraskané zdi.Vystřelte míč a projděte dveřmi do dalšího levelu.

Oztoc 1

Koulejte míč až k velkým deskám s obrazci.Uprostřed jsou tři kůly,které zajíždějí do země a zase vyjíždějí.Střelte míč skrze ně na druhou stranu a dokoulejte ho ke vchodu pobitému prkny.Střelte míčem do prken a projděte chodbou vpřed do místnosti s vodou.Míč shoďte do vody ,skočte za ním a otvorem dole ve vodě míč koulejte kupředu do otvoru nalevo.Vyplavte v místnosti nahoru,jděte k modrému čtverci na zdi.Vypustíte vodu v místnosti.Skočte dolů k míči a koulejte ho do další místnosti,kde ho nakoulejte doleva k oranžovému čtverci.Místnost se okamžitě začne plnit vodou,otočte se a proplavte otvorem naproti k modrému čtverci na zemi,který aktivujte.Vraťte se zpět,v místnosti už voda vytekla.Přitáhněte si míč pravým myšítkem a projděte s ním nové otevřenou chodbou napravo.Nakoulejte míč uličkou doleva až dolu k oranžovému čtverci,před kterým vidíte vystřelovat šípy na druhou stranu.Místnost je naplní vodou.Skočte do vody,plujte k míči a vyskočte nahoru.Projděte na konec a na zemi si stoupněte na modrý čtverec.Vraťte se zpět k míči,vidíte,že se otevřel prostor pod míčem a ten propadl dolů.Skočte dolů do koridoru ve kterém je míč a plujte na druhou stranu.Na zemi tu vidíte oranžový čtverec na který potáhněte míč.Tím voda v místnosti zmizí a vy projděte chodbou nalevo od míče do další místnosti,kde vidíte dva modré klíny,které jsou připevněny k velkým kolům po stranách.Oba klíny uvolněte,kola se začnou točit a velké dveře se otevřou.Přitáhněte si míč z vedlejší místnosti a rozbijte s ním vchod pobitý prkny.Nakoulejte míč skrze chodbu až nahoru do velké místnosti,kde vidíte nahoře další míč od kterého vede provaz.Vraťte se zpátky dolů chodbou k otvoru,kde je modrá kostka.Postrčte ji na konec a projděte do místnosti a jděte po schodech nahoru.Stoupněte si na plošinu,ta s vámi pojede pomalu dolů,takže rychle skočte na vedlejší plošinu.Ta také sjede dolů.Odhalí se vám tajná skrýš ,kde si vezměte velkou hlavu.Vraťte se do místnosti,kde jste nechali míč.Na zemi jsou ohnivé zapálené louče.Pomocí louče zapalte provaz který vede od míče nahoře.Tím zrušíte hradbu na které je míč a otevře se vám cesta dál.Projděte s míčem jeskyní až k zavřeným dveřím.Vyjděte vpravo nahoru do patra.Na konci je velká modrá kostka,kterou dostrkejte na výtahovou plošinu vedle.Ta sjede dolů a otevře vám zavřené dveře dole.Projděte s míčem kupředu,před vámi po kolejích projede vláček.Stoupněte si na modrý čtverec na zemi.Objeví se monstra,která na vás útočí.Přitáhněte si míč pravým myšítkem,držte ho a válcujte kolem sebe útočící monstra.Až je pobijete tak projděte do první chodby nalevo.Opět na vás zaútočí monstra,takže je převálcujte a pak se za míč schovejte a postupujte až k ochozu na kterém stojí tři monstra,která na vás vystřelují ohnivé koule.Pilíř pod ochozem už je načatý/viz obrázek/,takže do něj střelte míčem.Ochoz spadne a betonový stupínek zabije všechny tři monstra.Pak si míčem přitáhněte betonový stupínek ke spadlému ochozu,vyskočte na něj a nahoře si stoupněte na modrý čtverec.Otevře se vám cesta vpřed nalevo.Projděte s míčem chodbou,koulením zlikvidujte všechna monstra v místnosti a pak jděte s míčem dozadu na výtahovou plošinu na které jsou oranžový a modrý čtverec.Míč dejte na oranžový čtverec a vy si stoupněte na modrý.Výtahová plošina sjede dolů.Míč nakoulejte až dolů do velké místnosti ve které se míč okamžitě přilepí k jednomu z magnetů,které tu jsou po stranách.Stoupněte si na svítící,modrý čtverec na podlaze.Míč se odlepí od stávajícího magnetu a přilepí se k magnetu na druhé straně.Projděte chodbou k hrotům,které přeskočte a stoupněte si na modrý čtverec.Vraťte se zpět do velké místnosti s magnety a míčem.Vidíte,že místnost se přepažila velkou stěnou.Stoupněte si na modrý čtverec na podlaze,míč se odlepí od magnetu a otevře se vám chodba napravo.Vezměte míč a nakoulejte ho dolů na krytý můstek,kde si stoupněte na modrý čtverec.Otevřou se vám dveře do další chodby,kde vystřelte míč na dveře na konci.Pak koulejte míč kolem lávy nalevo do další části,kde zneškodněte míčem další monstra a jděte až na konec.Vidíte,že se tudy s míčem dál nedostanete,protože je tu spadlá kláda.Otočte se a projděte úzkým otvorem až ke čtverci na podlaze.Stoupněte si na něj,otevřou se vám dveře naproti.Vraťte se k míči a nakoulejte ho právě do dveří které se otevřeli.Jděte s míčem  k vozíku na kolejích napravo.Nejprve si do vozíku vlezte a pak si přitáhněte míč do vozíku pravým myšítkem.Otočte se k ovládací páce a stiskněte klávesu E.Vozík se dá do pohybu,projedete nádherným jeskynním komplexem.Až zastavíte ,tak vystupte z vozíku,rychle si přitáhněte míč pravým myšítkem a s jeho pomocí zlikvidujte útok monster.Až je pobijete tak míč koulejte chodbou vpřed až na krytý most.Tady i s míčem spadnete do vody a prudký proud vás i s míčem odnese až k vodopádu.Napravo od vodopádu je most.Přitáhněte si míč,jděte k mostu a za pomoci míše vyskočte na most a projděte do zatopené vesnice.Zaútočí na vás monstra,takže je opět pomocí míče zneškodněte a pak jděte až k velké pyramidě.Pomocí míče odstraňte velký kvádr z cesty a projděte k dalšímu kvádru u pyramidy.Ten pomocí lana přivažte ke kvádru a pravým myšítkem míč s kvádrem odtáhněte.Takhle to udělejte i s druhým kvádrem.Opět na vás z chodby zaútočí monstra.Až je zabijete ,tak projděte chodbou vpřed do dalšího levelu.

Oztoc 2

Nakoulejte míč dolů do velké jeskynní místnosti .Projděte nejprve od důlního vozíku napravo na konec a s pomocí míče vyskočte na kameny a nahoře si vezměte velkou hlavu.Pak se s míčem vraťte k důlnímu vozíku,nakoulejte na něj míč a pak rozjeďte vozík klávesou E.Opět se projedete krásným jeskynním komplexem,cestou zničíte tři zátarasy z prken a přejedete mnoho monster.Koleje v jednom místě končí a vy spadnete do vody.Vylezte ven a jděte nalevo k bráně.Přitáhněte si míč na oranžový čtverec na zemi,brána se vám otevře a vy jděte s míčem kupředu a pak až dolů,kde vidíte stát nahoře na ochozu nějakého muže.Míč se automaticky přitáhne k magnetu a bude viset nahoře i s ostny.Jděte do uličky doleva,z vody vylezte ,dejte si pozor na monstra a utíkejte po obvodu místnosti na druhou stranu ke schodišti po kterém vyběhněte až nahoru,kde si stoupněte na modrý čtverec na podlaze.Magnet pustí míč ,ten prorazí prkna a spadne dolů do jeskyně.Skočte dolů za míčem a nakoulejte ho k bráně pobité prkny.Prorazte ji a pak s míčem projděte až do místnosti,kde vidíte po stranách jakési čtvercové plošiny.Když na ně míč umístíte,tak plošina sjede trochu níž a ta druhá výše.Udělejte následující.Nakoulejte míč k jedné plošině a pak si jděte stoupnout na druhou plošinu.Pravým myšítkem si přitáhněte opatrně míč na protější plošinu,plošina na které stojíte s vámi vyjede nahoru a vy rychle přeskočte z plošiny k modrému čtverci a aktivujte ho.Dole vám vyjedou dvě klády jako kolejnice.Nakoulejte na ně míč tak,aby byl proti oranžovému čtverci na stropě.Vlezte si pod míč a vystřelte ho na oranžový čtverec na stropě.Otevřou se vám dveře po straně,kterými i s míčem projděte až do jeskyně vlevo.Míč vám spadne do vody a bude unášen tunelem vpřed,následujte ho.Pak míč přitáhněte a dejte ho na oranžový čtverec na podlaze.Tím se vypustí voda a vy projděte i s míčem do velké obřadní místnosti,kde na konci vidíte svítící modrý čtverec.Po stranách jsou ochozy,takže si přitáhněte míč a vyjděte až nahoru dozadu.Zde jsou dva svítící čtverce,modrý a oranžový.Nastavte si míč k oranžovému čtverci ,vy si stoupněte na druhé straně na modrý čtverec a přitáhněte míč na oranžový čtverec.V animaci uvidíte jak do obřadní místnosti bude téct od stropu voda.Vraťte se tedy do obřadní místnosti a míčem ucpěte díru dole.Voda začne stoupat a vy s její pomocí proplavte k plošině na které je modrý čtverec a aktivujte ho.Pak skočte do vody a míč si přitáhněte z ucpané díry k sobě.Voda z místnosti vyteče a vy projděte otevřeným vchodem dál přes jeskyni, až k místu kde je láva a za ní na zdi oranžový čtverec.Střelte na čtverec míč,vysunou se vám klády po kterých projděte do další chodby.Kde aktivujte modrý čtverec.Tady se vám postupně budou otvírat zábrany nahoře a dole.To znamená,že si přitáhněte míč a ten vystřelte dole na oranžový čtverec.Pak postupte vpřed přitáhněte si míč a aktivujte modrý čtverec.Takhle to dělejte až do chvíle ,kdy přijdete do chodbičky,kde vystřelíte míč do velké místnosti a pak do místnosti projděte.Vidíte,že míč drží nahoře magnet.Dole jsou dva svítící modré čtverce,které otáčejí kládami nahoře na jejichž koncích jsou magnety.Účelem je dostat míč na protější stranu právě pomocí klád na kterých magnety jsou.Až se vám to povede tak míč spadne dolů a před vámi se otevře další chodba.Zlikvidujte monstrum a pak jděte chodbou vpřed až dolů na koec,kde se i s míčem propadnete dolů k lávě.Před sebou vidíte jakési můstky na stojato.Pomocí míče do nich střelte,ty spadnou jako domino a vy po nich přeskákejte na druhou stranu.Přitáhněte si míč a dejte ho na oranžový čtverec před dveřmi.Ty se vám otevřou a vy projděte vpřed.Ocitnete se v kruhové místnosti s rumpálem.Jděte k modře svítícímu znaku/kladivo/a klepněte do něj levým myšítkem.Rumpál otočí místností a vy i s míčem projděte do místnosti,kde ze země uprostřed je vír ,který vás nadnáší.Po straně jsou otvory,takže skočte otvorem dolů a jděte ke dvěma sloupům ,které podpírají horní plošinu.Sloupy pomocí levého myšítka rozbijte,plošina si sedne dolů,až k oranžovému čtverci.Vírem se nechte vynést nahoru,přitáhněte si míč a pošlete ho na oranžový čtverec.Pak se vraťte do kruhové místnosti i s míčem a pomocí rumpálu otočte místností tak,abyste prošli ke dveřím před kterými je na zemi svítící modrý čtverec.Cestou zlikvidujte monstra,stoupněte si na čtverec a s míčem projděte do místnosti,kde opět zlikvidujte monstra.Míč nakoulejte  na plošinu pod modrým čtvercem.Vyběhněte nahoru ke čtverci a aktivujte ho.Vyjedete kousek nahoru,jděte ke zvednutému můstku a pomocí levého myšítka udeřte do modrého znaku.Můstek spadne dolů a vy po něm projděte na druhou stranu a vyjděte až do místa,kde už nepokračují schody.Vlezte do malého otvoru po straně a pak střelte do jednoho z modrých znaků na kládě.Ta zajede dovnitř.Vraťte se zpět na schodiště,vidíte,že to vyjelo ven a vy můžete stoupat  nahoru.Nahoře si stoupněte na modrý čtverec.Začne se před vámi točit kláda na kterou si stoupněte,jděte do dřepu a pak rychle proběhněte k dalšímu modrému čtverci na podlaze.Seskákejte dolů ,přitáhněte si míč a projděte nově otevřenou chodbou nalevo až k lávě.Po římse na straně projděte vpřed ,kousek doprava,je tu oranžový čtverec,ke kterému si přitáhněte míč.Objeví se před vámi kladina/viz obrázek/po které projděte kupředu.Z ní seskočte dolů,přeskákejte po plošinkách až k modrému čtverci na zdi a aktivujte ho.Pak si přitáhněte míč do pozice jakou vidíte na obrázku a pak přeskákejte podél zdi do malé chodbičky/držte se stále pravé strany/kde si stoupněte na modrý čtverec.Tím se vám otevře průchod do další části,takže míč nakoulejte do vedlejší místnosti,přeskákejte po plošinkách na  konec,přitáhněte si míč a stoupněte si na konci na modrý čtverec na zemi.Otevřou se vám další dveře v chodbě.Jděte kupředu,v animaci se objeví postava muže v masce a pak se pod vámi otevře otvor a vy i s míčem budete padat dolů do vody.Plavte k modrému čtverci a od něj jděte chodbou vpřed ,do dalšího levelu.

Teotl 1

Nakoulejte míč kupředu až spadne do vody.Ocitnete se před městem Teotl.Vezměte si míč a nakoulejte ho přes most za brány města.Nakoulejte míč dolů k velkému,dlouhému podstavci.Míč umístěte na oranžový čtverec na zemi a vy si stoupněte na ten modrý.Podstavec sjede dolů a trochu se na něm objeví trhliny.Přitáhněte si míč,ten rozboří podstavec a zůstane jen torzo.Nyní na vás zaútočí spousta monster na omezeném prostoru.Přitáhněte si míč a začněte jím monstra válcovat.Až je všechny pobijete tak vyjděte nahoru  a umístěte míč na oranžový čtverec na zemi.Pak míč nasměrujte na kladiny,které se tu objevili jako kolejnice a pak si míč přitáhněte a projděte otevřenou branou vzadu do města.Jděte doleva na prostranství,kde vidíte tři otvory v podlaze ze kterých vyjíždějí nahoru a dolů ostré hroty.V otvoru jsou i modře svítící čtverce.Vezměte míč,nakoulejte ho do otvoru,sjedete dolů ke čtverci a až ho aktivujete ,tak vyjeďte nahoru,přitáhněte si míč a to samé udělejte u zbývajících dvou otvorů.Otevře se vám brána na druhé straně kterou projděte.Míčem zlikvidujte všechna monstra ,která na vás zaútočí a pak s míčem projděte do zadní části,kde vidíte tři velké sloupy ve vodě a kousek od nich oranžovou dlaždici.Na dlaždici umístěte míč a pak se vraťte na předchozí prostranství s jedním sloupem a projděte nově otevřenými dveřmi/viz obrázek/Sejděte dolů,kde najdete dvě velké kostky.Vystrkejte první kostku ven a umístěte ji na oranžový čtverec na podlaze.Poté vystrkejte nahoru další kostku a místěte ji doleva k jezdící plošině tak,abyste z kostky mohli přeskočit na plošinu/viz obrázek/Nahoře si stoupněte na modrý čtverec,v animaci uvidíte jak velký sloup na prostranství zajede dolů.Jděte si pro míč a projděte s ním až do části,kde vidíte jakousi trámovou bránu.Sejděte dolů,po stranách tu vidíte modrý a oranžový čtverec.Na oranžový umístěte míč a na modrý si stoupněte.Pak si vezměte míč a projděte nově otevřenou branou až do velké svatyně,kde na vás válečníci vystřelují ohnivé koule.Dole vidíte vor.Jděte k němu,připojte k němu lany míč a pak vor pomocí míče táhněte směrem k sobě.Pak míč nakoulejte na vor a jděte k modré dlaždici na zdi napravo.Aktivujte ji,do svatyně nateče voda a vor s míčem vyplavou nahoru.Míč nakoulejte až dozadu k velkým ozubeným kolům a připevněte míč pomocí lana k čepu uoprostřed.Poté míčem čep vytáhněte.Ozubená kola se roztočí a do místnosti začne natékat voda.Vyplavte zase do svatyně a proplavte otvorem dole na levé straně k modrému čtverci,který aktivujte.V animaci uvidíte jak na prostranství zajede další sloup dolů.Nyní se i s míčem vraťte zpět na prostranství a s míčem projděte do zadní části,kde vidíte tři velké sloupy ve vodě a kousek od nich oranžovou dlaždici/viz obrázek/Umístěte na ní míč,prostřední sloup sjede dolů.Vy proplavte vzadu nalevo do tajné chodby ,kde si vezměte velkou hlavu.Vraťte se zpět,stoupněte si pod vodou na prostřední sloup a přitáhněte si míč.Sloup vyjede nahoru.Vy přeskočte na sloupy po stranách a aktivujte modré čtverce.V animaci uvidíte jak sloup na prostranství úplně sjede dolů.Jděte k němu a stoupněte si na modrý čtverec ,který na něm je.Uvidíte jak naproti sloupu zmizí zábrany a otevře se brána vzadu.Vezměte si míč a projděte vpřed do místnosti,kde na levé straně míčem prorazte vchod pobitý prkny a pak projděte k velké kostce ,kterou nastrkejte na protější stranu do otvoru.Otevře se vám vchod ze zábran napravo.Přitáhněte si míč a vystřelte ho kupředu do jakéhosi kulatého otvoru,který se za míčem zavře.Vy jděte nově otevřeným vchodem nalevo od kostky.Ocitnete se v místnosti s lávou.Jděte do dřevěné kabinky a z ní přeskočte na plošinky nad lávou.Přeskákejte po nich k další kabince a pak na konci projděte k míči,který nakoulejte na oranžový čtverec na zemi.Otevře se před vámi chodba.Jděte vpřed a nakoulejte míč na plošinu u které jsou po stranách otvory na kostky/viz obrázek/Vy pak jděte do místnosti nalevo,kde je beztížný stav.Nechte se vynést nahoru na podstavec uprostřed místnosti.Je na něm velká kostka,kterou střelte dolů a dotlačte jí do jednoho z otvorů na kostku ,kde jste umístili míč.Pak projděte do další místnosti ,kde vidíte velký magnet a v zadní místnosti nahoře velkou kostku.Protože budete potřebovat míč ,tak si ho přitáhněte do místnosti tak,abyste mohli z míče přeskočit k modrému svítícímu čtverci na zdi/viz obrázek/Až ho aktivujete,tak se vám dole rozsvítí další modrý čtverec a zaktivuje se vám velký magnet.Zůstaňte stále nahoře.Míč překoulejte k magnetu a pak si vlezte na trámek naproti míči/viz obrázek/a z něj přeskočte na míč a pak přeskákejte po trámcích až k velké kostce,kterou shoďte dolů a jděte s ní až k otvoru pro druhou kostku.Nakoulejte míč na plošinu uprostřed mezi kostkama a na plošinu si stoupněte.Vyjedete i s míčem nahoru.Jděte s míčem přes krytý most,chodbou až k oranžovému čtverci na zemi,který vám otevře vchod do velké místnosti.Míč se okamžitě gravitací přitáhne nahoru.Nyní bude vašim úkolem na čtyři modré čtverce v rozích nalákat monstra tak,aby sjel dolů mechanismus s hroty a monstrum zabil.Vždy když monstrum zabijete,tak hroty zůstanou dole.Až takhle zvládnete všechny čtyři čtverce,tak uprostřed místnosti vyjede nahoru k míči sloup a vám se otevře další chodba kterou projděte.Nyní musíte přeskákat po plošinkách a prknech k oranžovým čtvercům ,které jsou nad vámi.Na tyto čtverce musíte nakoulet míč.Nejprve ho tedy nakoulejte doleva do rohu a pak až se vám otevře další část ,tak ho nakoulejte zase tam.Nakonec se vám otevře část ,kde po stranách bude téct láva a z otvoru před vámi budou vyskakovat monstra a útočit na vás.Protože nemáte míč tak je musíte pomocí zbraně shodit do horké lávy.Levým myšítkem je tam tedy postupně všechny čtyři shoďte.Poté v animaci zajede velký sloup do země,vy si přitáhněte míč a až spadne dolů tak projděte nově otevřenou chodbou.  Do velké a vysoké jeskyně a pak do další chodby,kde projdete přes modrý čtverec na podlaze do dalšího levelu.

Teotl 2

Jděte kupředu ke čtvercovým plošinkám.Vidíte na nich modré svítící znaky.Když do nich zbraní levým myšítkem střelíte,tak plošinky různě vyjíždějí nahoru a sjíždějí dolů.Úkolem je dostat se za plošinky na druhou stranu ,kde je na zdi svítící modrý čtverec.Když ho aktivujete ,tak plošinky zajedou a vy si můžete přitáhnout míč,který umístěte na oranžový čtverec na podlaze a chodbou jděte kupředu.Nakoulejte míč do jakéhosi výtahu s provazy.Vy pak projděte po kladině k modrému čtverci  a odtud skočte na míč a z něj na kladinku,která jezdí nahoru a dolů.Až bude dole tak přeskočte otvorem k oranžovému čtverci na podlaze .Podívejte se nad sebe,vidíte na stropě modrý znak do kterého udeřte zbraní levým myšítkem.Uslyšíte cvakání,musíte rychle skočit na jezdící kladinku,z ní skočit na míč a od něj utíkat ke kladině k modrému čtverci.Otočte se rychle k míči a vystřelte ho nahoru.Nahoře míč nakoulejte doprava k oranžovému znaku na zdi.Nakoulejte míč opatrně na nakloněné lyžiny ,míč pak se sám dokutálí ke znaku.Pak jděte zpátky po kladině k modrému čtverci ,přitáhněte si míč,který spadne až dolů do výtahu s provazy.Skočte zas míčem dolů a nakoulejte ho na oranžový čtverec.Otevře se před vámi chodba,jděte s míčem vpřed.Na konci proražte míčem bránu pobitou prkny a s míčem jděte kolem vodopádu do protější chodby,kde si stoupněte na modrý čtverec na podlaze.Otevře se vám další chodba,kterou jděte vpřed až k dalšímu modrému čtverci na podlaze.Stoupněte si na něj,před vámi se otevře v podlaze propadlo.Přitáhněte si míč a střelte ho do propadla.Otevřou se před vámi dveře,kterými projděte do místnosti z které vedou cesty do všech stran.Vaším úkolem je nakoulet míč až do místnosti ,kde jsou na zdi tři obrazce/viz obrázek/Nakoulejte míč do rohu napravo ke dveřím,které jsou zatím zavřené.Jdět k obrazcům na stěně a klikněte na ně postupně v tomto pořadí-prostřední,napravo a vlevo.Otevřou se vám dveře u kterých je míč.I s míčem dveřmi projděte.Nakoulejte míč do místnosti s hroty a vy pomocí vzdušného výtahu napravo se vzneste nahoru,kde vidíte celou místnost i s hroty.Aktivujte modrý čtverec na zdi,vyjedou před vámi podstavce.Úkolem je rychle přeskákat na druhou stranu,kde je na podlaze další modrý čtverec na který si stoupněte.Nahoře na stropě se objeví oranžový čtverec.Skočte dolů,dejte míč přímo pod tento oranžový čtverec a přeskákejte zpět na druhou stranu,kde vzdušným výtahem  se vzneste nahoru a opět aktivujte modrý čtverec na zdi.Podstavec i s míčem vyjede nahoru k oranžovému čtverci/viz obrázek/a otevře vám dveře za míčem.Přeskákejte opět na druhou stranu.I s míčem projděte chodbou,zlikvidujte monstra,prorazte zátaras a nakoulejte míč chodbou vpřed,kde opět zlikvidujte monstra a vykoulejte míč ven k obrovskému chrámovému komplexu v jeskyni u velkého vodopádu.Jděte i s míčem vpřed a zahněte hned na první odbočce doprava.Zlikvidujte monstrum.Vidíte tu uprostřed rumpál a kolem něj troje dveře za kterými jsou čtverce na zemi.Jděte k rumpálu a pomocí levého myšítka ho otočte tak,aby se vám otevřeli dveře napravo.Nakoulejte na oranžový čtverec na zemi velkou kostku ,vraťte se k rumpálu a otočte ho tak ,aby se vám otevřeli dveře ,které jsou uprostřed.Nastrkejte míč na oranžový čtverec.Opět jděte k rumpálu a otočte ho tak,aby se otevřeli poslední dveře s modrým čtvercem na zemi.Na tento čtverec si stoupněte.Uvidíte jak velký podstavec sjede dolů.Jděte k rumpálu,otočte ho tak,aby se vám otevřeli dveře,kde je míč.Vykoulejte ho ven a pak si jděte stoupnout na modrý čtverec na podstavci.V animaci uvidíte další velký podstavec,který sjede trochu dolů.Nyní i s míčem projděte k hlavní cestě a pak do protější uličky,kde míč nakoulejte ke dveřím nalevo.Jděte k rumpálu a otočte ho 3x tak,abyste mohli po vysunutých plošinkách napravo vzadu přeskákat až nahoru na střechu budovy u které je míč.Vidíte,že na konci místnosti je modrý čtverec na podlaze.Skočte tedy dolů do místnosti,stoupněte si na modrý čtverec a rychle si přitáhněte míč,kterým zlikvidujte monstra.Přitáhněte míč k oranžovému čtverci,uvidíte jak podstavec sjede zase trochu níž.Vykoulejte míč z uličky na hlavní cestu,jděte kousek dolů a zahněte doleva.Zlikvidujte monstrum a pak nakoulejte míč k oranžovému čtverci vlevo,propadnete se dolů do vody.Vylezte z ní a jděte kupředu k modrému čtverci a pak k dalšímu modrému čtverci nalevo.Otevře se vám průchod naproti,kde proti vám jdou monstra.Obejděte je,protože míč máte stále nahoře a utíkejte až na konec,kde aktivujte modrou dlaždici na zdi nalevo.Přitáhněte si míč až do uličky ,tak aby spadl na oranžový čtverec na zemi.Tím se zaktivuje výtahová plošina hned vedle,která jezdí nahoru a dolů.Vyskočte na ní a z ní přeskočte na horní patro.Proběhněte až dozadu,kde aktivujte dva modré čtverce a pak koulejte míč pod vám až na oranžový čtverec na zemi.Tím se vám otevře průchod do další části.Skočte dolů,monster si nevšímejte a utíkejte až na konec k modrému čtverci na který si stoupněte.Uvidíte jak podstavec opět sjede trochu níž.Naproti máte výtahovou plošinu a v ní dva čtverce-modrý a oranžový.Je tedy potřeba přitáhnout míč až k výtahové plošině.Dávejte si pozor na monstra ,která vás pořád nahánějí.U výtahové plošiny si po prknech nalevo od výtahové plošiny přitáhněte míč,zválcujte monstra a pak na oranžový čtverec dejte míč a na modrý si stoupněte,vyjedete výtahovou plošinou nahoru.Pak s míčem jděte na hlavní cestu a projděte do protější uličky,kde nakoulejte míč pod spadlé lávky ,kde jsou ocelové hroty.Střelte míč kupředu,postupně tak zvednete lávky  a pak po lávce přeběhněte až k modrému čtverci na zemi.V animaci uvidíte jak podstavec sjede opět dolů.Přitáhněte si míč a jděte doleva a pak doprava /jsme stále v uličce/a vystřelte míč na kolejnice dopředu.Jděte pod míč a vystřelte ho nahoru na oranžový čtverec,velký podstavec sjede dolů a vy míč potáhněte do další části,kde vedou kolejnice.Nyní se vraťte na začátek,kde kolejnice začínají,vyskočte na jednu z kolejnic a jděte po ní až k míči.Nyní musíte míč vystřelit nahoru,protože kolejnice vedou do kopce.Na konci míč nakoulejte na oranžový čtverec.Podstavec  sjede až dolů.Vezměte si míč a jděte na hlavní cestu až dolu k podstavci na kterém je oranžový čtverec na který umístěte míč.Otevře se vám brána nalevo,projděte i s míčem dovnitř a jděte dozadu,kde na oranžový čtverec umístěte míč a na modrý čtverec si stoupněte.V animaci uvidíte jak se na hlavní cestě otevře velká brána naproti podstavci a vyjde z nich velká gorila,která zamíří k vám.Svedete boj s gorilou,taktika je taková,že když si stoupnete na aktivní modrý čtverec nalevo ,tak kousek od vás vystřelí z pece ohnivá koule,která gorilu zle popálí.Musíte však gorilu nahnat přímo do cesty letící ohnivé koule.Pokud to takhle uděláte třikrát,tak ohnivá kole gorilu spálí a vy konečně můžete projít hlavní bránou až k dlouhému mostu po kterém projděte chodbou až k velké výtahové plošině.Nakoulejte si na ní míč a pak si stoupněte na modrý čtverec na zemi,sjedete dolů,kde projděte kupředu k modrému čtverci a pak do dalšího levelu.

Hueca

Jděte kupředu,do místnosti ve které je velký stroj s velkými koly.Jděte do přední části,kde umístěte velký míč a pak si vylezte nahoru na stroj.Stiskněte klávesu E a rozjeďte se proti dveřím.Ty se otevřou,jeďte po mostě kolem vodopádů až k velké pyramidě/za ní jsou další pyramidy/Slezte ze stroje,přitáhněte si míč a jděte ke vchodu do pyramidy.Projedete po oranžovém čtverci na zemi,vchod se vám otevře a vy nakutálejte míč až dolů.Jděte s ním doleva,postavte ho na díru na zemi tak,abyste mohli skočit na míč a z něj pak k modrému čtverci na který si stoupněte.Přitáhněte si míč k sobě a střelte ho na konec.Jděte kousek nalevo,kde vidíte ostré hroty.Přitáhněte si po nich míč,otočte se s ním a vystřelte ho směrem na oranžový čtverec na zdi.Opět si míč přitáhněte,střelte ho přes ocelové hroty vpřed a napravo projděte za míčem.Velké kolo u výtahu se pomalu roztočilo.Projděte mezi kládami na druhou stranu,kde na vás válečník střílí ohnivé koule.Čeká vás dost těžký úsek,protože je potřeba po potrubí vyskákat až nahoru k modrému čtverci na zdi a aktivovat ho.Je to ztížené tím,že na vás střílí ohnivé koule další válečník nalevo.Až se vám povede aktivovat čtverec,tak se vraťte zpět k míči a nakoulejte ho na oranžový čtverec na výtahové plošině,sjedete s míčem dolů.Shoďte míč dolů otvorem a skočte za ním.S míčem pobijte pavouky a pak jděte ke dveřím u kterých je na zemi modrý čtverec,stoupněte si na něj.Dveře se otevřou a vy projděte s míčem až dozadu k průlezu,který je zatarasený traverzou.Projděte bez míče vpřed,v animaci uvidíte obřího červa jak vyleze ze země a sežere monstrum.Jděte tedy směrem ,kde je velký červ.Po stranách vidíte modré čtvercové znaky,jsou celkem čtyři.Úkolem je tyto čtverce aktivovat pomocí levého myšítka.Až se vám povede všechny čtverce aktivovat tak se nad červem objeví prudký plamen,který ho spálí a zabije.Vzadu se vám za mřížovým otevře vstup k modrému čtverci na zdi.Jděte k němu a aktivujte ho.Otevře se vám vchod k výtahové plošině.Vraťte se zpět k míči,nakoulejte ho na výtahovou plošinu na díru a vy si stoupněte na modrý čtverec.Plošina vyjede nahoru.Vykoulejte míč ven na oranžový čtverec,v animaci uvidíte jak se velké zrcadlo nad vámi pootočí.Vraťte se na výtahovou plošinu i s míčem a stoupněte si na modrý čtverec.Sjedete dolů,vykutálejte míč k velkému stroji,nasedněte na něj a jeďte k pyramidě nalevo.Otevřete si dveře tím,že míčem přejedete přes oranžový čtverec na zemi a pak míč kutálejte až dolů,kde ho vystřelte na oranžový znak,míč spadne dolů a vy ho následujte.Zabijte monstrum a jděte s míčem vpřed do místnosti,kde je něco jako beztížný stav.Vystřelte míč nahoru a pak za ním vyskočte.Přijdete k místu ,kde jsou napravo ostré hroty.Nakoulejte si míč doleva,kde hroty nejsou a pak se vzneste do vzduchu a přeskočte na druhou stranu.Vytáhněte si míč nahoru a pokračujte vpřed.Jistě jste si všimli,že když jste v určitém dosahu míče,tak se můžete vznášet.Takže s pomocí míče aktivujte tři modré čtverce rozmístěné v prostoru.Otevřou se vám velká vrata,kterými projděte k lávovému jezírku.Úkolem je s pomocí míče překonat toto jezírko.Míč si dejte vždy mezi jednotlivé lávky tak,abyste mohli doskočit na tu další.Když se takhle dostanete na druhou stranu,tak si stoupněte na modrý čtverec,přitáhněte si míč a střelte jím do oranžového čtverce.Propadlo se otevře a míč spadne dolů,skočte za ním,rychle vyplavte ,přitáhněte si míč a nakoulejte ho na oranžový čtverec na zemi.Seskočte dolů,přitáhněte si míč a jděte kupředu.Cestou likvidujte jak monstra ,tak i pavouky.Na konci je vzdušný vír na který nakoulejte nejprve míč a pak vyskočte nahoru.Projděte dopředu,vidíte tu dalšího obřího červa.Úkolem je donutit červa ,aby praštil do čtyř oranžových čtverců,které má kolem sebe.Když se vám to povede,tak do místnosti nateče voda.Nyní je potřeba se dostat na druhou stranu,kde vidíte dvě jiskřící malé koule.Přitáhněte si k nim míč a o červa se už nemusíte starat,zabije ho elektřina.Pak jděte i s míčem zpět,jakoby ke vzdušnému víru ,ale zahněte vlevo.Jezdí tady sem a tam plošina.Vyskočte na ní i s míčem a pak projděte až do výtahu,kde dejte míč na díru a vy si stoupněte na modrý čtverec.Vyjedete nahoru,kde opět nakoulejte míč ven,na oranžový čtverec.Zrcadlo nahoře se pootočí.Vraťte se zpět do výtahu,dejte míč na díru a stoupněte si na modrý čtverec,sjedete dolů.Vykoulejte míč ven,nasedněte na stroj a jeďte i s míčem k pyramidě naproti,napravo. Otevřete si dveře tím,že míčem přejedete přes oranžový čtverec na zemi a pak míč kutálejte až dolů,kde si stoupněte na modrý čtverec,vyjedou mříže nahoru.Vystřelte míč tak,aby když slezete ze čtverce mříže nesjeli dolů,ale zastavili se o míč.Vy tak projděte na druhou stranu,kde si stoupněte opět na modrý čtverec,mříže vyjedou nahoru a vy si přitáhněte míč.Nakoulejte míč  až do místnosti,kde na zdi vidíte za ostrými hroty tři oranžové čtverce.Vraťte se zpět k modrému čtverci u kterého je jakási trouba.Stoupněte si na čtverec,uslyšíte čtyři tony,které musíte ve stejném pořadí určit na oranžových čtvercích na zdi za hroty.Míč tedy postupně vystřelte na prostřední čtverec,čtverec nalevo,čtverec napravo a nakonec čtverec nalevo.Hroty zajedou dolů,vy opatrně také skočte dolů a projděte s míčem chodbou až k pavučině.Míč spadne dolů,skočte za ním a pak bez míče projděte kolem monster dvěma dírami ve zdi až k místu,kde je velký červ.Protáhněte se kolem něj a aktivujte modrý čtverec na zdi,otevřete si tak přístup k výtahové plošině.Vraťte se zpět k míči a koulejte ho zpátky až ke spadlým dveří/viz obrázek/po kterých míč vykoulejte a pak s ním pokračujte až do výtahu,kde míč umístěte na díru a vy si stoupněte na modrý čtverec.Výtahem vyjedete nahoru,kde míč vykoulejte ven a umístěte ho na oranžový čtverec na zemi.V animaci uvidíte jak se zrcadlo pootočí a otevřou se velké dveře do velké svatyně vzadu.Nakoulejte míč do výtahu,sjeďte dolů ,vykoulejte míč ke stroji,nasedněte na něj a jeďte k velké svatyni.Dejte si pozor na supa ,který nad vámi krouží a shazuje na vás ohnivé kameny.Projeďte i se strojem dveřmi do svatyně a pak s míčem jděte kupředu ,do dalšího levelu.

Cahua 1

Jděte s míčem do uličky vlevo,připoutejte míč lanem k podstavci na kterém jsou koule a vytáhněte ho do hlavní místnosti.Odpojte míč od podstavce a jděte s ním na druhou stranu do uličky,kde propojte mezi sebou podstavec s koulemi vlevo a podstavec  vpravo.Dojde k elektrickému propojení a do místnosti začne natékat voda.Nevstupujte do ní,zůstaňte u podstavce a míč vystřelte na druhou stranu k podstavci,který jste dotáhli do hlavní místnosti lanem.Tím propojíte oba podstavce elektřinou a velké dveře se vám otevřou.Jděte do hlavní místnosti,vystřelte míč ke stroji,nasedněte na něj a projeďte s ním přes lávu až ven do obrovské lávové jeskyně,která je propojena soustavou potrubí.Jeďte až na konec doleva ke vchodu pobitém prkny/viz obrázek/Prorazte vchod míčem,nasedněte do výtahu,dejte míč na oranžový čtverec a vy si stoupněte na modrý.Sjedete dolů a pak i částečně spadnete.Jste v oblasti ,kde je zase zvláštní beztížný stav.Ovšem jen v dosahu míče.Ze zdi se vysouvají ostré hroty,shoďte míč dolů a pak skočte na modrý čtverec.Pak skočte na další modrý čtverec o kousek dál a pak vyskočte nahoru na plošinu u které jsou jakési kolejnice.Přitáhněte si míč nahoru,umístěte ho na kolejnice a skočte na druhou stranu ,kde je oranžový čtverec.Přitáhněte si míč ke čtverci.Ostré hroty na zdi nalevo zajedou dovnitř a otevřou vám průchod do další části.Vystřelte tam míč a pak tam i skočte.Jděte kupředu,pozor na miny na zemi .Střelte míč do výklenku,kde je oheň,míč po chvilce vyjede ven ,ale je rozpálený do červena.Nedotýkejte se ho a rovnou ho střelte naproti do vchodu,kde vidíte nějaký hadr.Ten od ohnivého míče chytne a vy už můžete opět s vychladnutým míčem projít vpřed.Objeví se velké monstrum,které musíte zlikvidovat pomocí ohnivého míče.Je tu další výklenek s ohněm,takže tam nakoulejte míč a pak ohnivý míč přitáhněte na monstrum.Když mu takhle třikrát popálíte pozadí,tak monstrum zemře a vy projděte dolů na velkou výtahovou plošinu,kde míč postavte na oranžový čtverec a vy si stoupněte na modrý.Vyjedete nahoru,vyjděte ven.Jděte vpřed k ozubenému kolu,které je zablokováno kamenem.Připojte ke kameni provazem míč/viz obrázek/a míčem kámen stáhněte dolů.Přitáhněte si kámen co nejblíže k podstavci s modře svítícím čtvercem.Z prken vyskočte na kámen,z něj na míč a z míče na podstavec,kde aktivujte modrý čtverec.Otevřou se vám mříže vzadu,kde je uvnitř oranžový čtverec,na který nakoulejte míč.Otevře se vám velká brána za kterou je váš stroj.Jděte k němu,umístěte míč dopředu a pak se strojem projeďte branou až k velkému továrnímu komplexu.Projděte i s míčem dovnitř a jděte ke vzduchovému výtahu.Umístěte na něj nejprve míč a pak si na něj stoupněte i vy.Vír vás vynese nahoru,kde vás čeká další souboj s velkým monstrem.Opět je tu výklenek s ohněm,takže vám nemusím popisovat co máte dělat.Až monstrum zlikvidujete,tak zlikvidujte i další dvě plazivky a pak projděte do nově přístupné části,kde se opět utkáte s velkým monstrem.Střelte míč do výklenku s ozubeným znakem a pak si míč přitáhněte a vystřelte ho směrem na monstrum.V dráze z míče odpadají miny,na které obratně monstrum navádějte tak,aby na ně šláplo.Až takhle monstrum zlikvidujete,tak projděte do další nově otevřené části a jděte ke vzdušnému výtahu.Opět nejdříve nahoru pošlete míč a pak i vaši maličkost.Zde se opět utkáte s monstrem.Ve výklenku tentokrát míč nabijete elektřinou a když míč propojíte s ostatními koulemi,tak velké monstrum dostane ránu.Až ho zabijete,tak pobijte i ostatní monstra a nakoulejte míč na oranžový čtverec na podlaze.Pak se vraťte k výklenku,kde jste nabíjeli míč elektřinou a míč vystřelte na pobité potrubí napravo.Střelte míč do potrubí a do potrubí skočte.Dole se dejte nově otevřenou bránou až k lodi na které je oranžový čtverec .Umístěte na něj míč,loď se dá do pohybu přes lávové jezero k finální části továrního komplexu.V dálce vidíte válečníka a po jeho boku dvě velká monstra.Až přijedete blíž tak odejdou a vy projděte kupředu do dalšího levelu.

Cahua 2

Jděte kupředu,držte se levé strany a až narazíte na velké dveře,které se otevřou,tak projděte dovnitř do místnosti,kde před sebou vidíte obrovský větrák.Postavte míč na oranžový čtverec a vy si stoupněte na modrý čtverec.Pak si vezměte míč a jděte kupředu.Pobijte útočící monstra a postupujte chodbou doprava po kolejích až k vozítku,na které nakoulejte míč a pak ho klávesou E aktivujte.Vozík prorazí první zábranu,projede kolem dvou velkých monster a zůstane stát o kousek dál.Odlákejte monstra od modrého čtverce na zdi a pak ho aktivujte.Poté se i s míčem vraťte k velkému větráku.Nalákejte na sebe obě monstra,stůjte před větrákem a vystřelte míč směrem ke dveřím,kterými jste sem přišli.Míč se překulí oranžový čtverec na zemi a z dopravníkových pásů po stranách začnou pod nohy monster létat miny.Až je miny zabijí ,tak se vám dveře naproti obřímu větráku otevřou a vy jimi projděte zpět a jděte ke dveřím naproti,které se otevřou.Opět dejte míč na oranžový čtverec a vy si stoupněte na modrý čtverec na zemi.Objeví se další dvě velká monstra.Utíkejte vpřed a projděte vlevo užším otvorem do místnosti,kde je velká kostka.Nastrkejte jí na oranžový čtverec na podlaze.Elektrický proud začne procházet skrze koule.Vraťte se tedy zpět ke dvěma monstrům a přitáhněte míč k jiskřícím koulím tak,aby míč byl také pod elektřinou a aby monstra prošla pod elektrickým výbojem.Tím dostanou ránu a to je oslabí.Pokud takhle každé z monster dostane tři elektrické rány tak zemře.Až tedy monstra zlikvidujete, tak shora spadnou dolů dvě velké kostky.Nyní musíme elektrický výboj dotáhnout do místnosti nalevo,kde se otevřeli velké dveře.Takže nakoulejte míč k jiskřícím koulím tak,aby míč byl v uličce a pak nastavte první velkou kostku tak,aby výboj přecházel z míče na kostku.Vidíte to na tomto obrázku.Takhle to udělejte i s druhou kostkou a na konci to propojte s koulemi.Začnou pracovat buchary,roztočí se ozubená kola,vše se dá do pohybu.Vraťte se zpět do hlavní místnosti a jděte doprava,kupředu.Projděte otevřenou branou a skutálejte míč až dolů k mostu.Jděte k bráně nalevo,ta se pomalu otevře,vstupte do místnosti a dejte míč na oranžový čtverec a na modrý si stoupněte.Do místnosti vtrhnou dvě velká monstra.Nyní nás čeká dost obtížný úkol jak je zlikvidovat.Po stranách vidíte dvě větší nádrže ve kterých je nafta.Nalevo za nádrží je průchod a na konci je hořící louč.Udělejte následující,vezměte míč a rychle ho nakoulejte přes obě nádrže k průchodu a vystřelte míč k hořící louči.Ta zapálí naftu,která začne hořet po celé trase míče.Rychle proběhněte kolem nádrže tak,že jí oběhnete,a až bude oheň u první nádrže ,tak proběhněte rychle doleva.Tím se ocitnete za hořícím ohněm a monstra půjdou směrem k vám a popálí se.Takhle to udělejte třikrát a tím monstra zlikvidujete.Pak pobijte i další menší monstra,která se tu objeví a pak projděte otevřenou bránou do další části,kde vidíte vyhaslou louč.Úkolem bude ji zapálit.Přitáhněte si míč a jděte k otevřené bráně,vidíte tu po stranách další dvě menší nádrže s naftou.Namočte do té nalevo/na té straně co je hořící louč v průchodu/míč,jeďte s ním zpátky k vyhaslé louči a pak se opět vraťte do nádrže u dveří a od ní pokračujte k nádrži u průchodu k hořící louči.Míč vystřelte směrem k hořící louči,nafta chytne a tím jak jste míčem vytvořili cestičku až k vyhaslé louči tak ji zapálíte.Začnou pracovat buchary a vy vykoulejte míč z místnosti ven a pak přes most na druhou stranu.Koulejte ho do pootevřených vrat na levé straně.Nejprve s míčem jděte do chodbičky nalevo.Na levé straně si stoupněte na modrý čtverec a míč nechte před tryskou,ze které vyšlehne na míč plamen ,hned jak si stoupnete na modrý čtverec.Poté popadněte míč,vykoulejte ho z chodbičky a pak ho koulejte doleva a nahoru do kopce na obrovskou plošinu,na které je uprostřed prohlubeň do které míč nakoulejte.Míč obejmou obruče.Kolem dokola je deset obručí a osm větráků/viz obrázek/.Z větráků vyfoukne pára.Vraťte se dolů a stoupněte si na modrý čtverec na zemi.Velká vrata se začnou pomalu zavírat,do místnosti nalezou monstra.Až se dveře úplně zavřou ,tak utíkejte do chodbičky,kde je modrá dlaždice na zemi a ohnivý plamen,před který monstra nažeňte a spalte je.Vraťte se nahoru k míči.Vidíte že modré znaky jsou aktivní,takže postupně klikněte na obruče zleva doprava v pořadí-1,3,4,7,9,5,8,2,6 a 10.Obruče postupně zůstanou nahoře.Spustí se animace ve které uvidíte,že plošina na které i s míčem stojíte je velký létající talíř,který vystoupá nahoru.Z talíře pak seskočte a proběhněte jeskyní.Kolega nahoře vám hodí lano a tím vás zachrání.Konec hry.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

 

Náhledy fotografií ze složky The Ball

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář