Jdi na obsah Jdi na menu
 

The Sacred Rings (Posvátné prsteny)

29. 4. 1996
TOPlistThe Sacred Rings (Posvátné prsteny)
 
24.4.2007 Autor návodu: Karel Frey
 
Hra The Sacred Rings svým příběhem navazuje na první díl s názvem Aura – Fate of the Ages (Osud věků). Nebude tedy od věci připomenout si některé souvislosti.
 
Rod Strážců má od nepaměti za úkol hlídat Posvátné prsteny. Pomocí těchto prstenů je možné vytvářet nové světy. Umang, nejlepší student z rodu Strážců, byl poslán svým učitelem Arakonem do světa Ademika, aby zde pokračoval ve svém vzdělávání. Zde také začalo jeho dobrodružství. Učitele Grifita, který ho tady měl očekávat však Umang nenalezl a tak musel začít sám prozkoumávat zdejší vynálezy. Po vyřešení mnoha nelehkých úkolů a hádanek Umang zprovoznil ukrytý dopravní prostředek pro přesun do dalších světů. Před odjezdem se však od strážce Belika dozvídá, že v jednom ze světů vypuklo povstání. Jeho vůdce Durad chce uchvátit Posvátné prsteny a Tetrahedron, aby jejich spojením získal neomezenou moc a nesmrtelnost. Arakon tedy Umanga pověřil, aby procestoval další světy a Posvátné prsteny nalezl. Měl také najít Grifita a s jeho pomocí získat Tetrahedron. Umang tedy procestoval světy Dragast a Na-Teixu a nakonec Posvátné prsteny nalezl. Během svého putování však byl neustále sledován Duradem prostřednictvím amuletu který nosil u sebe. Nakonec Umang odcestoval na Ostrov Jednoty, kde se setkal s Grifitem a obdržel od něj Tetrahedron. Poté použil poslední z objevených portálů pro přesun do jiného světa a unikl tak svým pronásledovatelům.
 
V tento okamžik pokračuje dál Umangův příběh. Bargul, velitel Temné legie, sleduje v magické kouli Umangův přesun do tohoto světa. Chválí svého kouzelníka Gugona, který  pomocí kouzel ovládl Durada a podnítil tak některé ze Strážců ke vzpouře. Bargul přikazuje svému strážci, aby našel Umanga a přinesl Posvátné prsteny a Tetrahedron. Hází mu svůj amulet který ho za Umangem dovede. Také se ptá Gugona, jak dlouho ještě dokáže ovládat Durada svými kouzly. Moc času nezbývá, proto je třeba jednat rychle. Bargul má totiž v plánu napadnout nový svět Strážců.  
 
Umang přicestoval do neznámého světa a nyní leží v bezvědomí poblíž podivného domu. Po chvilce vykoukne ze dveří zvláštně oblečený člověk a dojde k němu. Umang se po nějakém čase probouzí na lůžku v místnosti uvnitř domu a setkává se s jeho jediným obyvatelem Nikiforem. Ten nejprve zdůrazňuje, že je to jeho dům, protože ho objevil dřív. Poté žádá Umanga, aby mu dělal pomocníka. Jeho prvním úkolem je najít způsob, jak otevřít velké kovové dveře na chodbě. Nikifor si jde zatím na chvilku lehnout.
Nikiforův dům
Ložnice: Nejprve se podívej do inventáře. Máš u sebe amulet a Tetrahedron s Posvátnými prsteny. Přistup ke skříni v rohu místnosti a otevři jí. Přečti si knihu, která je uvnitř. Je v ní popsána symbolika několika různých zvířat, rostlin a přírodních úkazů. Polož knihu zpět, odstup od skříně a opusť ložnici dveřmi naproti. Na chodbě popojdi doleva a otoč se nalevo. Stojíš před zamčenými kovovými dveřmi, o kterých mluvil Nikifor. Podívej se nad dveře na bílou tabulku se symbolem. Otoč se doleva, jdi dopředu a projdi skrz dvoukřídlé dveře. Nacházíš se na ochozu nad přízemní halou domu. Jdi doleva a vstup do dveří na konci.
Pracovna: Dojdi ke knihovně, zkus otevřít její horní skříňku, ale je zamčená. Popojdi do rohu knihovny nalevo od schůdků a posuň jeden ze svitků. Vezmi si nalezený klíč a odemkni s ním skříňku v knihovně. Přečti si papír se třemi poznámkami. Jsou to věty z knihy popisující symboliku přírody, kterou sis četl v ložnici. Vrať se tedy zpět do ložnice a zjisti, kterým zvířatům, rostlinám nebo přírodním úkazům věty odpovídají.
 
I depend only on myself – 1. Elephant 
(Jsem závislý pouze na sobě) – 1. slon
 
Decisiveness is more important than eloquence – 7. An owl
(Rozhodnost je důležitější než výmluvnost) – 7. sova
 
It belongs to the grazer,  instead of thereaper – 17. A stack of wheat
(Patří spíše pastevcům než žencům) – 17. svazek pšenice
 
Jdi opět do pracovny a přistup ke schránce podobné globusu v rohu místnosti, napravo od prázdné ptačí klece. Na čtyřech otočných prstencích schránky jsou symboly, které znáš z knihy v ložnici. Natoč do sloupce před sebe symboly z nápovědy na papíře. Na spodním prstenci nastav symbol slona, nad něj symbol sovy, další prstenec zatím nenastavuj a na horním prstenci nastav symbol svazku pšenice. Poté otáčej nenastaveným prstencem tak dlouho, dokud se globus neotevře. Posledním hledaným symbolem je tedy krokodýl.Obrazek
Uvnitř schránky najdeš 4 klíče od dveří strojovny které si vezmi. Odstup od schránky, otoč se a podívej se blíže na stůl. Přečti si kapitánův deník. Nejprve si prohlédni obrázek portálu s kapitánovou poznámkou:
Today we visited the Manula Valley where we found a strange looking portal. I believe it belonged to the Keepers. It seems that neither war nor time have had any effect on it. I wonder where it leads to, and if it still works?
(Dnes jsme navštívili Manula Valley, kde jsme objevili zvláštně vypadající portál. Věřím, že patřil Strážcům. Zdá se, že ani válka ani čas na něj neměli žádný vliv. Zajímalo by mě kam asi vede, a co když ještě funguje?)
 
Poté si prohlédni obrázek mapy s popisem trasy:
I have finally derived a complete set of coordinates from the Manula Valley to the land of the forgotten.  This is going to be my last journey. Tle path from Manula S S W W S W N W S.
(Konečně jsem odvodil kompletní soubor souřadnic z Manula Valley do země zapomnění. Tato cesta bude mou poslední. Trasa z Manuly J J Z Z J Z S Z J.)
 
Stránky z kapitánova deníku se zapíší do tvého deníku vedle inventáře. Po chvilce přijde odpočinutý Nikifor. Umang se dozví, že Manula je název nedalekého údolí, ve kterém se ale nenachází nic zajímavého. Umang Nikiforovi řekne, že tento zvláštní dům je pravděpodobně obrovský dopravní prostředek. Poté co Nikifor odejde, vysuň skládací roletu u přihrádky na stole. Vyndej z přihrádky papíry s poznámkami prohlédni si je. Na prvním papíře si nejprve prohlédni obrázek generátoru a přečti si poznámku:
 
Tle generator directs the power from battery crystal to all mechanical devices on the ship. (Generátor přivádí energii z baterií do všech mechanických zařízení na lodi.)
 
Poté si prohlédni obrázek krystalu a přečti si poznámku:
 
Each mechanical device requires a different number of crystals to run.
(Každé mechanické zařízení vyžaduje pro svůj chod různý počet krystalů.)
 
Tle crystal can found in …
(Krystal můžeš najít v …)
 
Na dalším papíře si prohlédni obrázek dalekohledu a jeho kódu a přečti si poznámky:
 
Telescope. To activate the telescope, one needs to get the key from the safe.
(Dalekohled. K aktivaci dalekohledu je potřebný klíč z trezoru.)
To open the safe follow the diagram
(K otevření trezoru použij schéma)
 
Z následujícího listu se dozvíš následující:
 
Self destruct. Use with extreme caution at the proper time. When activated, …RUN!!!
(Sebezničení. Použij s mimořádnou opatrností ve vhodný okamžik. Pokud je aktivováno, …BĚŽ!!!)
 
Z ostatních listů se ještě dozvíš kód k bezpečnostní schránce a informaci, že navigační mapa může být použita k odvození kurzu.
Nalezení krystalů
Kódy krystalů: Odstup od stolu a dojdi až před dveře. Otoč se doleva a přistup k ovládacímu stojanu. Nejprve pomocí šipek nastav na levém panelu kód pro bezpečnostní schránku.Obrazek
Nyní je panel napravo aktivní. Pomocí stisků jeho tlačítka zjisti, jaký počet krystalů odpovídá jednotlivým symbolům, které se zobrazují na panelu nahoře. Při dalším průzkumu domu následně zjistíš, co jednotlivé krystaly aktivují./viz obrázek/
Odstup od stojanu, opusť pracovnu a sejdi dolů do přízemí po schodech uprostřed ochozu. Vyjdi ven z domu dveřmi před tebou a porozhlédni se po okolní krajině. Vrať se dovnitř a dojdi ke dveřím nalevo od schodů. Zasuň do jejich klíčových dírek čtyři klíče, které si našel v pracovně. Zachovej přitom stejné pořadí v jakém jsou klíče uloženy v inventáři. Poté každým z klíčů otoč pomocí tlačítka a tím dveře odemkneš. Pro úspěšné odemčení dveří by měly být na zámcích, poté co otočíš klíče (převrátíš obrázky), nastaveny tyto symboly:Obrazek
 
Vstup do chodby, otoč se doprava a sejdi dolů po schodech. Otoč se doprava a vejdi do dveří před tebou.
Místnost s čerpadlem: Přistup ke stolku napravo a vezmi si montážní klíč. Poznamenej si též diagram nakreslený na zdi nad stolkem. Otoč se a sejdi po schůdcích k čerpadlu. Na jeho ovládacím panelu chybí levá páka. Zasuň tedy na její místo montážní klíč. Na základě diagramu nad stolkem nastav páky do následujících poloh: levou páku úplně dolů, prostřední páku o jednu polohu výš a pravou páku o jednu polohu výš než prostřední páku.Obrazek
Čerpadlo je nyní aktivní. Vrať se až ke vstupním dveřím a přistup k ovládacímu kolu napravo. Nastav ovládací páku na třetí symbol zleva. Tím si aktivoval žlutý okruh, který odpovídá nastavenému symbolu. Odstup od ovládacího kola a opusť místnost.
Strojovna: Za dveřmi se otoč doprava a přistup k ovládacímu kolu naproti schodům. Nastav ovládací páku na čtvrtý symbol zleva. Tím si aktivoval zelený okruh, který odpovídá nastavenému symbolu. Odstup od ovládacího kola a otoč se doleva. Dojdi k panelu na konci strojovny a otevři ho. Jsou v něm zasunuty dva krystaly ze šesti. Symbol nad dveřmi skladu, které máš za úkol otevřít, je na bílé tabulce. Tomuto symbolu odpovídá 1 aktivní krystal. Stiskni tedy jeden krystal a na stěně před sebou stiskni bílé tlačítko. Odstup od panelu a jdi ke schodům vedoucím ze strojovny. Cestou potkáš udiveného Nikifora. Jako obvykle netuší co zde Umang dělá. On snad vůbec nezná svůj vlastní dům. Opusť strojovnu a dojdi ke dveřím skladu vedle ložnice. Vejdi do skladu a rozhlédni se okolo sebe. Vezmi si lano pověšené na stěně vedle vstupních dveří. Seber též vodní lampu položenou na sudu v rohu místnosti. Poté přistup ke skříní naproti dveřím a otevři její prostřední dvířka. Uvnitř najdeš olejničku a pouzdro na krystaly. Přistup ke kruhové okenici a otevři jí. Podívej se na kovové příčky nalevo pod oknem a připevni k nim lano. Vylez po laně ven z domu. Vydej se dopředu a porozhlédni se okolo. Podívej se na dům, který zepředu vypadá spíše jako obří brouk. Vrať se zpět k visícímu lanu. Podívej se vlevo dolů a seber ze země páčidlo. Vylez po laně nahoru a vyjdi ven ze skladu. Otoč se doleva a projdi dvoukřídlými dveřmi před sebou.
Kapitánský můstek: Dojdi k pravým nebo levým dveřím umístěným ve stěně protější místnosti a vejdi dovnitř. Sejdi dolů po schodech a porozhlédni se okolo. Nacházíš se na kapitánském můstku. Vepředu je před prosklenou přídí umístěno kormidlo, nalevo od něj další ovládací kolo se symboly. Na pravé stěně místnosti je panel, který indikuje aktivované okruhy. Sejdi po schůdcích do snížené části místnosti a přistup ke knihovně. Na zemi je pohozená kniha, která knihovně chybí. V odkrytém místě mezi knihami je tlačítko od tajné místnosti. Stiskni ho, ale vstup do místnosti je zamčen. Vrať se zpět do strojovny a otevři panel s krystaly. Aktivuj oba krystaly a na stěně před sebou stiskni černé tlačítko. Dojdi znovu ke knihovně na kapitánském můstku a stiskni tlačítko mezi knihami.
Tajná místnost: Po odsunutí knihovny Umang vstoupí do tajné místnosti. U stolu sedí kostlivec. To byl určitě poslední skutečný majitel tohoto mobilního domu. Přistup blíže a všimni si tabulky s černým symbolem na zdi nad stolem. Je to symbol této místnosti. Vezmi si dalekohled položený na stole. Otoč se, dojdi k truhlám naproti a vezmi si krystal, který je na nich položen. Poté otevři truhlu a prohlédni si svitek, který je uvnitř. Je na něm obrázek šesti skleněných trubic s červenou a modrou koncovkou. Všechny trubice mají červenou koncovku nahoře. Otoč se doleva a spatříš schránku, na které je tabulka s červeným symbolem. Vrať se ke stolu a stiskni tlačítko, které bylo předtím zakryto dalekohledem. Schránka na druhé straně místnosti se otevře. Dojdi k ní a prozkoumej skleněné trubice uvnitř. Jedna z nich je narozdíl od obrázku otočena červenou koncovkou dolů. Odstup od schránky, opusť tajnou místnost a poté i kapitánský můstek.
Výtah: Na chodbě přistup k výklenku naproti dvoukřídlým dveřím. Zatáhni za páku napravo, kulatý otvor nahoře se otevře a poté se znovu zavře. Otoč se doprava a vyjdi na venkovní terasu dveřmi naproti. Otoč se ke dveřím a zavři je za sebou. Vylez na střechu po kovových stupíncích, které jsou na vnější straně dveří. Všimni si tabulky se světle zeleným symbolem nalevo od motoru. Otoč se doprava a podívej se dolů na ozubené kolo otočné věže, které blokuje kámen. Použij páčidlo na odstranění kamene. Slez dolů ze střechy, vejdi dovnitř a přistup znovu k výklenku. Zatáhni za páku a dolů sjede výtah. Nastup do něj, stiskni tlačítko a Umang vyjede nahoru.
Pozorovatelna: Nacházíš se v místnosti s dalekohledem, který je zatím nefunkční. Jdi napravo a přistup ke stojanu, na kterém je tabulka se žlutým symbolem. Stojan, který je vlastně trezorem je nutné nejprve aktivovat. Nastup tedy zpět do výtahu a Umang sjede dolů. Dojdi do strojovny a otevři stojan s krystaly. Vezmi si do ruky pouzdro na krystaly a klikni s ním na prázdný otvor na stojanu. Tím do stojanu vložíš třetí krystal, který si měl v inventáři. Aktivuj všechny tři krystaly a na stěně před sebou stiskni žluté tlačítko. Nyní se vrať známou cestou do pozorovatelny. Přistup ke stojanu napravo, který je nyní aktivní. Jeho kruhový ovládací panel je rozdělen na čtyři segmenty. Klikni postupně na horní, dolní, pravý a levý segment. Po odsunutí segmentů do stran se objeví další čtyři segmenty. Nyní použij při odsouvání segmentů nápovědu pro otevření trezoru, která byla na papíru v pracovně:Obrazek
Klikni tedy postupně na pravý, dolní, horní a levý segment. Po odsunutí segmentů do stran se objeví poslední čtyři segmenty. Klikni tedy postupně na dolní, pravý, horní a levý segment. Po odsunutí segmentů najdeš uvnitř trezoru klíč dalekohledu, který si vezmi. Odstup od stojanu a projdi přes výtah na druhou stranu místnosti. Přistup k ovládacímu kolu a nastav jeho páku na druhý symbol zleva. Odstup od ovládacího kola a popojdi doprava. Otoč se doleva ke stojanu s kopulí, otevři výklopnou schránku a vlož do ní klíč dalekohledu. Následně se otevřou okna pozorovatelny a dalekohled se překlopí do vodorovné polohy. Podívej se skrz dalekohled a zpozoruješ, jak k domu přijíždí vojáci Temné legie na svých trojkolkách. Vojáci hledají Umanga a chtějí, aby vyšel ven, jinak dům zničí. Poté co jim Nikifor sdělí, že v domě nikdo jiný není a dům není možné zničit, rozhodnou se vojáci vyčkávat. Umang Nikiforovi navrhne, že nejlepší způsob jak se zbavit vojáků bude odjet s domem pryč. Nemá ale dostatečný počet krystalů pro jeho zprovoznění. Nikifor navrhne, že by Umang mohl krystaly získat z trojkolek vojáků. Nejlepší bude počkat až bude noc.
Odjezd do Manula Valley
Získání dalších krystalů: Poté co se v noci probudíš, vyjdi ven z ložnice a jdi doleva ke dveřím do skladiště. Dveře skladu, z jehož okna chceš vylézt ven jsou ale zamčeny. Dojdi tedy do strojovny, vypni dva krystaly a stiskni bílé tlačítko. Vrať se před nyní už odemčené dveře skladu a vejdi dovnitř. Přivaž lano k příčkám pod oknem a vylez ven z domu. Jdi dvakrát vpřed a otoč se doleva. Jdi dvakrát vpřed a spatříš spící stráže u ohně. Dál nechoď nebo je vzbudíš. Otoč se a vydej se vpřed okolo domu. Až bude cesta špatně osvětlena, posviť si vodní lampou, abys mohl jít dál. Obejdi dům na druhou stranu a poté dej lampu zpět do inventáře, abys na sebe neupozornil vojáky. Ulož si hru. Pokračuj vpřed až narazíš na trojkolky vojáků. Přistup blíž a prozkoumej schránku na jedné z trojkolek. Jelikož mají její dvířka zrezlé panty, namaž je olejničkou, abys při jejich otevírání nevzbudil vojáky. Poté schránku otevři a pomocí pouzdra vyndej krystal, který je uvnitř. Ten samý postup použij u druhé trojkolky a získáš tak další krystal. Poté se otoč a vrať se okolo domu (s použitím lampy na špatně osvětlených místech) až k visícímu lanu. Vylez po něm zpět do domu a vyjdi ven ze skladu. Nikifor z bezpečnostních důvodů zamkne všechny dveře a ráno budete pokračovat ve svém plánu.
Zjištění cílových souřadnic: Opusť ložnici a dojdi do strojovny k panelu s krystaly. Umísti do něj pomocí pouzdra dva další krystaly a zaktivuj čtyři z nich. Na zdi před sebou stiskni levé spodní světle modré tlačítko a vydej se známou cestou na kapitánský můstek. Dojdi k ovládacímu kolu nalevo od kormidla a nastav jeho páku na první symbol zleva. Odstup od ovládacího kola a podívej se blíže na panel se symboly na kormidle. Symboly znázorňují souřadnice místa, kde se právě nacházíš. Odstup od kormidla a otoč se. Sejdi po schůdcích do snížené části místnosti a dojdi ke knihovně. Otoč se doprava, přistup ke stolu a otevři panel s kódy. Zadej na panelu symboly z papíru v pracovně a deska stolu se otočí.Obrazek
 Nyní máš před sebou mapu, pomocí které musíš odvodit souřadnice místa, kam s domem odjedeš. Nejprve nastav na panelu napravo souřadnice z kormidla.ObrazekNastav druhou a třetí souřadnici/s první nejde pohnout/Na mapě je kružnicí vyznačena poloha místa kde se právě nacházíš. Nyní musíš nalézt oblast s údolím Manula Valley, kde se dle kapitánova deníku nachází portál Strážců. Pomocí páky vpravo nahoře posuň mapu třikrát doprava. Spatříš před sebou mapu údolí zakreslenou v kapitánově deníku a na panelu vpravo se změní první ze tří souřadnic.Obrazek
 
                                         V deníku byla popsána trasa z Manula Valley na toto místo, takže trasa zpět bude opačná: S V J V S V V S S. Popojeď tedy po této trase kružnicí na mapě s pomocí šipek napravo. Kružnice vyznačí na mapě polohu v pravém horním rohu a na panelu se objeví následující
souřadnice:Obrazek
Zprovoznění pohonu a odjezd: Odstup od stolu s mapou, opusť kapitánský můstek a dojdi do strojovny. Zaktivuj všech pět krystalů a na stěně před sebou stiskni pravé prostřední zelené tlačítko. Vrať se zpět na kapitánský můstek a přistup ke kormidlu se souřadnicovým panelem. Zadej na panelu souřadnice Manula Valley a poté zatáhni za páku nalevo od kormidla. Dům se přetransformuje v chodící vozidlo podobné obrovskému pavoukovi a vydá se zadaným směrem. Vojáci prchají, ale marně. Jejich trojkolky jsou bez zdroje energie. Po chvilce jízdy, kdy Umang řídí pavouka skrz úzký kaňon, se jedna z jeho nohou zasekne o skálu. Cesta končí a brzy tu budou další vojáci. Je potřeba vymyslet jak se jich zbavit.
Zavalení kaňonu: Sejdi dolů do místnosti s čerpadlem vedle strojovny a přistup ke stojanu vedle stolku u dveří. Pomocí pouzdra vyndej krystal a čerpadlo se zastaví. Opusť místnost a dojdi ke stojanu ve strojovně. Vlož do něj pomocí pouzdra šestý krystal a všechny krystaly zaktivuj. Poté stiskni na stěně před sebou pravé spodní červené tlačítko a tím zaktivuješ sebedestrukční přístroj. Vydej se na kapitánský můstek a projdi knihovnou do tajné místnosti. Přistup ke schránce se skleněnými trubicemi. Dle nápovědy je pro spuštění sebedestrukce nutné, aby byly všechny červené koncovky nahoře. Zkus si zatočit každou z šesti trubic a zjistíš, které trubice se otáčí společně s ní. První trubice zleva otáčí ještě druhou a šestou. Druhá trubice otáčí ještě třetí a pátou. Třetí trubice otáčí ještě první a čtvrtou. Čtvrtá trubice otáčí ještě druhou a pátou. Pátá trubice otáčí ještě třetí a šestou. Šestá trubice otáčí ještě první, třetí a čtvrtou. Odstup od trubic aby se natočili do výchoz polohy a opět k nim přistup. Otoč postupně druhou, pátou, šestou a třetí trubicí a tím spustíš sebedestrukci mobilního domu. Poté uposlechneš rady z papíru v pracovně a společně s Nikiforem utečeš ven. Ihned poté dům exploduje, jeho trosky zavalí průchod skrz kaňon a zatarasí tak cestu vojákům. Nikifor ti „poděkuje“ za zničení jeho obydlí a odejde.
Manula Valley
Portál Strážců: Otoč se a podívej se na zničený mobilní dům, který zavalil kaňon. Otoč se doprava a seber železnou tyč zapíchnutou do země. Otoč se doprava a vydej se kaňonem vpřed. Až dojdeš ke kráteru, pokračuj po cestě napravo. Uprostřed kráteru je skála a na ní dřevěný přístřešek. Je to stanice kolejnicové dráhy, ve které je přistaven vozík. Ke stanici vedou lana převozní lávky, jejíž pohon je zatím nefunkční. Pokračuj dál po cestě až dojdeš k portálu Strážců uprostřed skal. Portál je dle kresby v kapitánově deníku tvořen kamennými kruhy na zemi a třemi sochami okolo. Napravo před portálem je ještě jedna socha, ze které vede na zem potrubí. Otoč se, jdi 3x zpět, otoč se doleva a vyjdi nahoru po schodech ve skále. Dojdi ke stojanu před sochou. Objeví se hlídač portálu Michael, který už Umanga očekával. Poví mu pravdivý příběh, který se zde odehrál. Strážci použili Posvátné prsteny a Tetrahedron k otevření nových světů. Jeden z nich je však ovládán vojáky Temné legie. Umang musí legii zničit, než si její vůdce Bargul podmaní i ostatní světy. Umang se proto musí vydat do paláce Strážců, který Temná legie obsadila. K tomu je však potřeba otevřít portál. Poté co Michael zmizí, prozkoumej stojan před sebou. Jsou na něm kroužky, pomocí kterých lze otáčet kamennými kruhy portálu. Vedle nich je vyrytá kresba která ukazuje, jak mají vypadat drážky na kruzích po jejich správném natočení. Vnitřní kroužek otáčí vnitřním kruhem portálu, ale prostřední kroužek otáčí prostředním i krajním kruhem portálu. Není tedy možné kruhy správně natočit. Dojdi zpět k portálu a podívej se dolů na jeho vnější kruh. Je v něm otvor, do kterého zasuň železnou tyč. Zablokuješ tak otáčení vnějšího kruhu. Dojdi znovu k ovládacímu stojanu. Stiskni 5x prostřední kroužek a 4x vnitřní kroužek. Kruhy se natočí do správné polohy. Centrální socha vyšle energii třem sochám portálu, aby jej aktivovala. Energie portálu se ale po chvilce vybije. Znovu se objeví Michael a řekne Umangovi, že je potřeba najít pro portál jiný zdroj energie. Bude moudré „zeptat se oblohy“. Umang též bude potřebovat znamení Temné legie. Michael mu dá klíč od pohonu převozní lávky a poté zmizí. Sejdi po schodech na cestu a dojdi zpět k převozní lávce. Otevři dvířka jejího pohonu a vlož dovnitř klíč od Michaela. Otoč ovládacím kolem a přijede lávka na kterou si stoupni. Zatáhni za páku a přejedeš ke stanici kolejnicové dráhy. Dojdi k vozíku a nastup do něj. Na jeho ovládacím panelu jsou čtyři tlačítka se symboly dalších zastávek. Dole je tlačítko se symbolem zastávky v kráteru, kde se právě nacházíš.
Opuštěný důl v lesním světě: Stiskni pravé dolní tlačítko a zatáhni za páku uprostřed ovládacího panelu. Vozík se rozjede po své dráze a po chvilce jízdy dorazíš do lesního světa. Vystup z vozíku a vydej se vpřed. Po pár krocích dorazíš k chatě, před kterou sedí na lavičce muž. Promluv si s ním. Jmenuje se Nafal a Umang se ho zeptá na znamení Temné legie. Poté vylez nahoru po žebříku a vejdi do chaty. Popojdi dopředu a promluv si s ženou ležící na posteli vpravo. Jmenuje se Sára a moc se toho od ní nedozvíš. Vyjdi ven z chaty a pokračuj po cestě dál, až dorazíš k opuštěnému dolu. Na konci cesty je studna a vedle ní pět zvonků, zavěšených na kruhovém stojanu. Klikni na všechny zvonky a zjistíš, že každý z nich vydává jiný tón. Vrať se k chatě a znovu si promluv s Nafalem. Umang chce zjistit, jakým způsobem je možné dostat se do chodeb dolu. Nafal mu vypráví příběh o Firdovi, bývalém katovi sloužícím v Temné legii. Jeho syn Rizan se zamiloval do Bargulovy konkubíny Mily. Poté co Trey vyzradil jejich vztah Bargulovi, očaroval Firda kouzelník Gugon. Ten pak svému synovi pod vlivem kouzla setnul hlavu. Konkubína Mila též nebyla ponechána naživu. Fird byl propuštěn a po dlouhém putování se uchýlil do opuštěného dolu, kam mu Sára nosí jídlo. Po skončení rozhovoru vejdi do chaty a promluv si se Sárou, jak se dostat do dolu. Sára je nemocná a žádá Umanga aby jí přinesl lék proti bolesti hlavy – výtažek z Lukérie. Přistup ke stolu nalevo od dveří a vezmi si prázdnou baňku. Vyjdi ven z chaty, vrať se k vozíku a nastup do něj.
Alchymista v ledovém světě:  Stiskni levé horní tlačítko a zatáhni za páku uprostřed ovládacího panelu. Po krátké jízdě se ocitneš nad oblaky v ledovém světě. Vystup z vozíku a vydej se vpřed po klikaté lávce až dorazíš k budově na jejím konci. Vstupní dveře jsou zamčeny. Zatáhni za lano které visí napravo a vlevo vedle dveří se vysune schránka. Vlož do ní amulet a schránka se zasune. Vejdi do budovy a promluv si s alchymistou sedícím u stolu nalevo. Jmenuje se Himus a Umang ho požádá o pomoc při výrobě léku. Himus však žádá něco na oplátku, jelikož „věnovaný“ amulet mu nestačí. Umang je tedy jeho dlužníkem a musí si pomoci sám. Himus ještě zaznamená do knihy číslo Umangova dluhu 247 a poté odejde. Popojdi dopředu, obejdi zástěnu napravo a ocitneš se v Himusově laboratoři. Prozkoumej knihu, která leží v levé části police. Jsou zde zaznamenány symboly odpovídající deseti různým přísadám: Měsíční voda, víno z Merkuru, mořská sůl, octový olej, ranní rosa, krev jednorožce, popel, nehašené vápno, prášek z Lukérie a fosfor.Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Také jsou zde postupy výroby několika lektvarů. Najdeš zde též návod na výtažek z Lukérie. Pro jeho namíchání je potřeba jeden díl solného oleje (cure oil) a jeden díl Měsíčního elixíru (Moon elixir).Obrazek
 
 
 
 
Solný olej se namíchá z ¼ vína z Merkuru, ½ octového oleje a ¼ ranní rosy.Obrazek
 
 


Měsíční elixír se namíchá z ¼ krve jednorožce, ¼ mořské soli a ½ Měsíční vody.Obrazek
 
 
Namíchání léku: Polož knihu zpět na polici a popojdi doprava k laboratornímu stolu. Přistup k dávkovacímu přístroji a polož pod něj prázdnou baňku. Přístroj má nahoře otočný zásobník s přísadami, pod ním jsou dvě odměřovací zkumavky oddělené ryskami na čtvrtiny a pod nimi směšovací baňka. Postup míchání je následující: Nejprve postupně nastavuj na zásobníku jednotlivé přísady pro Solný olej a v potřebném množství je pomocí kohoutku odlij do jedné z odměřovacích zkumavek (¼ množství = 1 kliknutí). Poté obsah zkumavky vylij do směšovací baňky. Ten samý postup použij pro Měsíční elixír, jehož přísady odměř ve druhé zkumavce a vylij do směšovací baňky. Namíchaný roztok nakonec vylij do připravené baňky pod přístrojem. Baňku s lékem si vezmi. Opusť budovu, dojdi zpět k vozíku a nastup do něj.
Zvonkový rébus v lesním světě: Stiskni pravé dolní tlačítko a zatáhni za páku uprostřed ovládacího panelu. Dojedeš tak zpět do lesního světa. Vystup z vozíku, dojdi do chaty za Sárou a dej jí baňku s lékem. Aby se Umang mohl dostat do dolu, dá mu Sára hudební kouli. Opusť chatu a dojdi ke stojanu se zvonky v opuštěném dole. Polož na prostřední misku pod zvonky hudební kouli a klikni na ní. Koule přehraje melodii, kterou pomocí zvonků zopakuj. Pořadí zvonků odpovídající tónům melodie je zleva: 4 5 4 2 5 1. Hudební koule zmizí a ze studny vyjede nahoru výtah do kterého nastup. Umang sjede dolů do podzemní místnosti. Fird, kterého zde spatří však nechce být nikým rušen a proto Umanga pošle pryč. Dojdi znovu do chaty za Sárou a požádej jí o pomoc. Sára ti sdělí, že si jí přinesl jiný lék než po tobě žádala. Vezmi si baňku s lékem ze stolu nalevo od dveří a opusť chatu. Dojdi k vozíku a nastup do něj.
Víla ve světě bažin: Stiskni levé dolní tlačítko, zatáhni za páku uprostřed ovládacího panelu a po krátké jízdě dorazíš do deštivého světa bažin. Vystup z vozíku a dojdi k mostu s kruhovou branou uprostřed. Brána je blokována silovým polem. Přistup k ovládacímu panelu před mostem, na kterém jsou čtyři různobarevná tlačítka. Vyzkoušej všechna tlačítka, která vytvoří v bráně různé druhy silových polí: fialové tlačítko – oheň, modré tlačítko – led, šedé tlačítko – kouř a žluté tlačítko – elektřina. Po stisku modrého tlačítka dostane Umang nápad. Stiskni tedy znovu toto tlačítko a silové pole se přemění na led. Dojdi k bráně a rozbij led páčidlem. Projdi bránou a za mostem pokračuj dál až dorazíš k podivnému domu. Podívej se na jeho vstupní dveře. Je na nich koule na které sedí žába. Z koule vychází tři paprsky. Vstup dovnitř a projdi dveřmi nalevo do další místnosti. Dojdi k víle která sedí u stolu napravo a třikrát po sobě si s ní promluv. Jmenuje se Reina a požádá Umanga, aby jí přinesl popel Firdova syna a Himusovu knihu alchymie. Nápovědu pro získání knihy získá Umang od motýla v močálech. Po skončení rozhovoru se porozhlédni okolo. Vezmi si baňku s fosforem z police a také si prohlédni knihu kouzel. Dozvíš se z ní následující informace:
 
One can change the weather to fog, rain, or lightning using three powerful spells which are:
(Počasí je možno změnit na mlhu, déšť nebo blesky s použitím těchto tří mocných kouzel:)
 
Pro jednotlivé druhy počasí jsou zde vyobrazeny jejich znaky a kouzelná formule. Na další stránce je doplňující informace:
 
But one needs more then just the three spells. One must also place all of the mood-statues on the correct alter to cast the spell.
(Ale někdy je potřeba více než právě tyto tři kouzla. Je nutné také umístit všechny sochy nálad ve správném sledu tak, aby se kouzlo spustilo.)
 
Je zde též obrázek stojanu se třemi držáky na sochy nálad. Opusť místnost a popojdi dopředu. Vylez nahoru po žebříku a ocitneš se na střeše chýše. Je zde stojan s držáky, který jsi viděl v knize. Na jednom z držáků je socha nálady. Slez dolů po žebříku, popojdi dopředu a vyjdi ven z domu dveřmi nalevo. Dojdi až k mostu ale nevstupuj na něj. Otoč se doleva a vydej se po pěšině mezi močály až na její konec. V trávě spatříš bílého motýla na kterého klikni. Barva motýlích křídel se začne měnit následovně: žlutá, zelená, modrá, růžová, zelená a červená. Vrať se zpět k vozíku a nastup do něj.
Získání Himusovy knihy alchymie: Stiskni levé horní tlačítko, zatáhni za páku a dojedeš tak do ledového světa. Vystup z vozíku, dojdi k Himusovu domu a vejdi dovnitř. Obejdi stůl u kterého Himus seděl a vezmi si knihu, do které si zapsal tvůj dluh. Vrať se před stůl, vejdi do vchodu nalevo a vyjdi po točitých schodech do místnosti v prvním patře. Na stěnách místnosti jsou plakáty se symboly a v podlaze je kovová schránka chráněná silovým polem. Otoč se vpravo, podívej se dolů a uchop kouzelnou hůlku, která je umístěna ve stojanu. V prostoru před sebou spatříš poletující světelné body s chvosty, které postupně mění svojí barvu. Klikni postupně širší částí hůlky na kterékoliv světelné body v takovém pořadí barev, v jakém se měnila barva křídel motýla. Je nutné kliknout ihned poté co se požadovaná barva bodu zobrazí, jelikož barvy se mění dost rychle. Pro lepší přehled které barvy už byly odkliknuty je napravo dočasně zobrazeno šest koleček. Klikni tedy postupně na žlutý, zelený, modrý, růžový, zelený a červený světelný bod. Kovová schránka vyjede z podlahy a otevře se. Vezmi si z ní papír s poznámkami a knihu alchymie. Abys mohl opustit místnost která je nyní zamčena, polož do schránky Himusovu knihu dluhů a schránka zajede zpět do podlahy. Přečti si deník se zaznamenanou poznámkou, ze které se dozvíš následující informace:
 
I am sure that the Keeper´s portal requires a massive amount of energy to work. This much energy would be comparable only to a lightning strike. But then again, what do I know: I couldn´t even figure out how the damn thing works!
(Jsem si jist, že portál Strážců potřebuje pro svou činnost vydatné množství energie. Síla této energie může být srovnatelná pouze s úderem blesku. Co už ale nyní vím: Neumím si  dokonce ani představit, jak ta zatracená věc funguje!)
 
All the standard medications have had no effect on Sarah´s headaches. I have discovered that adding a flower from the sorceress swamp to a common medicine works perfectly. Unfortunately it blooms so rarely.
(Žádný z běžných léků na Sářiny bolesti hlavy nezabral. Vypozoroval jsem, že po  přidání květiny z kouzelného močálu má obyčejný lék skvělé účinky. Naneštěstí tato květina rozkvétá pouze zřídka.)
 
Today that sorceress came and asked to borrow my book of alchemy! Of course I didn´t give it to her. I think she was quite shocked by this. After she left one of my butterflies was missing. Hmm…
(Dnes přišla kouzelnice a zeptala se mě, jestli si může půjčit mojí knihu alchymie! Samozřejmě že jsem jí knihu nedal. Myslím že tím byla dost šokovaná. Po jejím odchodu zmizel jeden z mých motýlů. Hmm…)
 
Nyní už znáš všechny souvislosti. Opusť místnost a sejdi dolů po schodech. Vyjdi ven z domu, dojdi k vozíku a nastup do něj.
Lék z výtažkem Lukérie: Stiskni levé dolní tlačítko, zatáhni za páku a dojedeš tak do světa bažin. Vystup z vozíku, přejdi most, odboč za ním na pěšinu napravo a dojdi na místo, kde si předtím viděl motýla. Nyní je zde rozkvetlá květina Lukérie kterou si utrhni. Vrať se k vozíku, nastup do něj, stiskni levé horní tlačítko a zatáhni za páku uprostřed. Dojedeš tak do ledového světa. Vystup z vozíku a dojdi do Himusova domu. Přistup k polici za zástěnou a vpravo vedle knihy spatříš mlýnek. Polož pod něj baňku s lékem a otevři horní víko mlýnku. Dej do mlýnku květinu Lukérie a pomocí kliky jí rozemel. Automaticky tak získáš baňku s lékem z výtažku Lukérie. Vyjdi ven z domu, nastup do vozíku stiskni pravé dolní tlačítko a dojeď do lesního světa. Vystup z vozíku a dojdi do chaty za nemocnou Sárou. Dej jí lék z výtažku Lukérie. Sára požádá Umanga, aby jí nechal chvilku o samotě. Vyjdi ven z chaty, dojdi k vozíku a nastup do něj.
Správce hřbitova ve světě hrobek: Stiskni pravé horní tlačítko a zatáhni za páku uprostřed ovládacího panelu. Po krátké projížďce dorazíš do pochmurného světa hrobek. Vystup z vozíku a dojdi po cestě k vratům hřbitova. Zkus projít vrátky napravo a objeví se správce hřbitova. Jmenuje se Salan. Umanga však na hřbitov nepustí. Vrať se do vozíku, stiskni levé dolní tlačítko a dojeď do světa bažin. Dojdi za Reinou a dej jí Himusovu knihu alchymie. Vrať se do vozíku, stiskni pravé dolní tlačítko a dojeď do lesního světa. Dojdi před chatu a promluv si s Nafalem. Umang se ho zeptá na správce hřbitova Salana. Dozví se, že Salan opouští hřbitov pouze tehdy, když někdo zemře. Umang dostane nápad jak toho využít. Vejdi do chaty a zkontroluj Sáru, jestli už je jí lépe. Vyjdi ven z chaty a vrať se k vozíku. Nastup do něj, stiskni pravé horní tlačítko a dojeď do světa hrobek. Vystup z vozíku, dojdi k vratům hřbitova a promluv si se Salanem. Umang mu sdělí že Sára umírá. Salan díky této lsti opustí hřbitov a odjede vozíkem do lesního světa.
První hrobka: Vejdi na hřbitov a pokračuj po cestě až k rotundě se sochou uprostřed hřbitova. Obejdi rotundu, pokračuj dál po cestě za ní a dojdi až ke kamenné klenbě na konci. Otoč se doleva a vstup do první hrobky. Podívej se napravo a prozkoumej desku na stěně hrobky Umang přečte nápisy v jazyce Strážců které jsou na ní vytesané.
 
„A dumb person wrote these letters. A blind person read them. A mute person repeated them.“
(„Hloupý člověk napsal tyto dopisy. Slepý člověk je přečetl. Němý člověk je zopakoval.“)
 
Podívej na stojan pod nápisem, na kterém leží čtvercové dílky se symboly. Jeden z dílků je zastrčen v ovládací páce před tebou. Vyndej tento dílek a zatáhni za páku. Dveře nalevo se otevřou. Vejdi dovnitř, přistup k sarkofágu a odsuň jeho víko. Vezmi kostlivcovi kovové kopí, odstup od sarkofágu a vyjdi ven z hrobky.
Druhá hrobka: Dojdi zpět k rotundě a pokračuj dál po cestě vpravo až dorazíš k druhé hrobce, která je napravo od cesty. Popojdi k jejímu vchodu, na kterém jsou přihrádky se svíčkami. Podívej se na zem a vysyp na ní fosfor. Umang se schová za zeď hrobky a čeká na Firda, který za chvilku dorazí a vejde dovnitř. Přišel zkontrolovat urnu s popelem svého syna. Mezitím se Bargul rozčiluje nad neschopností svých vojáků, kteří měli Umanga zajmout. Kouzelník Gugon mu říká, že je obtížné zjistit kde se Umang nachází bez pomoci někoho z rodu Strážců. Po skončení animace přistup ke vchodu do hrobky. Je na něm 25 přihrádek s různě dlouhými svíčkami. Jedna ze svíček je zapálená. Tvým úkolem je zapalovat jednotlivé svíčky v určitém pořadí tak, aby nakonec hořely všechny svíčky. Zkus kliknout na některou z nezapálených svíček. Pokud první svíčka zhasla, nedodržel si správné pořadí. Všimni si také, že každá ze svíček má různou barvu plamene. Po chvilce zkoušení zjistíš určité souvislosti mezi barvami plamenů a délkami svíček: Červený plamen svíčky naznačuje, že další zapálená svíčka bude nahoře. Žlutý plamen svíčky naznačuje, že další zapálená svíčka bude nalevo. Zelený plamen svíčky naznačuje, že další zapálená svíčka bude napravo. Modrý plamen svíčky naznačuje, že další zapálená svíčka bude dole. Malá svíčka naznačuje, že další zapálená svíčka bude v některém sousedním poli. Střední svíčka naznačuje, že další zapálená svíčka bude v některém poli ob jedno pole. Velká svíčka naznačuje, že další zapálená svíčka bude v některém poli ob dvě pole. Správná posloupnost zapalování svíček je zobrazena v následujícím schématu. Na tom která svíčka bude zapálena jako první nezáleží.
 
20
23
13
11
12
15
24
14
1
25
19
18
4
10
5
21
22
8
9
7
16
17
3
2
6
 
Dodržuj tedy zjištěná pravidla a zapal postupně všechny svíčky. Dveře hrobky se otevřou a ty se ocitneš uvnitř. Sejdi ze schodů, otoč se doleva a zhasni svícen vedle schodů. Otoč se a na podlaze spatříš Firdovy fosforové stopy od bot, které vedou k jednomu z výklenků s urnou. Otoč se a rozsviť svícen vedle schodů. Dojdi k druhému výklenku zprava a vezmi si z něj urnu s Rizanovým popelem. Vyjdi ven z hrobky, vrať se k rotundě a pokračuj cestou napravo ven ze hřbitova. Až vyjdeš bočními vraty před hřbitov, ulož si hru! Popojdi směrem k zastávce kolejnicové dráhy. Umang spatří jak přijíždí zpět Salan. Jistě už prohlédl Umangovu léčku, takže je nutné se rychle schovat. Otoč se doprava a popojdi dopředu směrem k travnaté ploše napravo od skály. Umang se za skálu schová a tak unikne Salanovu hněvu. Dojdi k vozíku a nastup do něj.
Setkání s Firdem: Stiskni levé dolní tlačítko a dojeď do světa bažin. Vystup z vozíku, dojdi za Reinou a dej jí urnu s Rizanovým popelem. Reina řekne Umangovi, aby se vypravil za Firdem do opuštěného dolu. Opusť dům, dojdi zpět k vozíku a zkus do něj nastoupit. Reina očaruje urnu s popelem a zprostředkuje tak setkání Firda se svým zemřelým synem Rizanem. Nastup do vozíku, stiskni pravé dolní tlačítko a dojeď do lesního světa. Vystup z vozíku a dojdi do chaty za Sárou, která zrovna připravuje jídlo. Promluv si s ní. Sára už se díky léku cítí lépe a dá Umangovi další hudební kouli. Vyjdi ven z chaty a dojdi ke zvonkům v opuštěném dole. Polož hudební kouli na misku a přehraj její melodii. Tutéž melodii poté zahraj pomocí zvonků. Správná kombinace je zleva 4 5 4 2 5 1. Ze studny vyjede výtah. Nastup do něj a Umang sjede do podzemí. Vystup z výtahu a dojdi chodbou do středu místnosti před tebou. Promluv si s Firdem, který sedí na posteli nalevo. Fird už Umanga očekává. Umang po něm žádá znamení Temné legie, které ho dokáže na krátkou dobu skrýt před zraky vojáků. Toto znamení nelze odstranit, ale Umang nemá jinou možnost jak se do paláce dostat. Fird Umanga žádá, aby osvobodil konkubínu Milu, jejíž duše je díky Gugonovým kouzlům uvězněna někde v paláci. Dá mu na cestu Milin amulet. Poté Fird vloží ruce na Umangovu hlavu a tak mu předá znamení Temné legie. Po skončení animace přistup ke stolu nalevo a seber z něj papír s nákresem. Podívej se do deníku jak nákres vypadá. Dojdi zpět do výtahu a Umang vyjede nahoru. Vytup z výtahu, dojdi zpět k vozíku a nastup do něj.
Získání energie pro portál Strážců: Stiskni levé dolní tlačítko a dojeď do světa bažin. Vystup z vozíku, dojdi do domu a promluv si s Reinou. Umang jí požádá, aby vykouzlila blesky. Reina mu sdělí, že už vše potřebné na střeše připravila. Opusť místnost a vylez po žebříku naproti na střechu. Podívej se na tři kruhové stojany se sochou nálady na levém z nich a vzpomeň si co bylo napsáno v knize na polici v alchymistově domě. Symbol pro blesky je na pravém stojanu. Přendej tedy sochu na pravý stojan a zjistíš, že uvnitř sochy je další, menší socha. Tvým úkolem je tedy přesunout všechny sochy kterých je celkem pět na sobě z levého na pravý stojan. Řešení tohoto rébusu je následující. Když si označíš sochy od největší po nejmenší čísly 1 až 5 a jednotlivé stojany zleva doprava A, B a C, přesouvej jednotlivé sochy mezi jednotlivými stojany následovně: 1:A-C, 2:A-B, 1:C-B, 3:A-C, 1:B-A, 2:B-C, 1:A-C, 4:A-B, 1:C-B, 2:C-A, 1:B-A, 3:C-B, 1:A-C, 2:A-B, 1:C-B, 5:A-C, 1:B-A, 2:B-C, 1:A-C, 3:B-A, 1:C-B, 2:C-A, 1:B-A, 4:B-C, 1:A-C, 2:A-B, 1:C-B, 3:A-C, 1:B-A, 2:B-C, 1:A-C. Nyní by měly být všechny sochy na pravém stojanu. Slez dolů po žebříku, dojdi za Reinou a promluv si s ní. Reina je ohromena. Slíbí, že přivolá blesky, až bude Umang připraven. Vyjdi ven z domu, dojdi k vozíku a nastup do něj.
Použití portálu: Stiskni spodní tlačítko, zatáhni za páku uprostřed a po chvilce dojedeš do zastávky na skále uprostřed kráteru. Vystup z vozíku, dojdi k přepravní lávce a přejeď k okraji kráteru. Dojdi po cestě ke schodům před portálem a vyjdi po nich nahoru. Přistup k soše za stojanem a dej do jejích rukou kopí, které poslouží jako bleskosvod. Vrať se známou cestou k vozíku, nastup do něj, stiskni levé dolní tlačítko a dojeď do světa bažin. Vystup z vozíku, dojdi do domu za Reinou a promluv si s ní. Reina přivolá pomocí kouzel blesky, které dodají potřebnou energii do portálu Strážců, kam Umang mezitím došel. Michael dá ještě Umangovi radu ohledně horských jeskyní a prozradí mu, že jedny dveře otevírají mnoho chodeb. Umang poté použije portál a přesune se tak na jiný portál v blízkosti paláce Strážců.
Palác Strážců v obležení Temné legie
Nalezení vstupní jeskyně: Podívej se okolo a na skále za sebou spatříš vytesanou tvář. Otoč se do původního směru a vydej se prozkoumat cestu dál. Pokračuj stále vpřed a projdi pod oběma kamennými oblouky. Po chvilce Umang zjistí, že cesta dál není bezpečná kvůli hlídkujícímu vojákovi. Otoč se a vydej se nazpět. Až podejdeš druhý kamenný oblouk, otoč se doprava a jdi 2x vpřed okolo portálu. Otoč se doprava a na skále před sebou spatříš popínavou rostlinu. Vylez po ní nahoru a vydej se napravo po pěšině okolo útesu. Přejdi po kamenném mostu na druhou stranu a pokračuj po pěšině okolo dalšího mostu až na její konec. Podívej se vlevo dolů a spatříš pod sebou hlídkujícího vojáka. Na skále nad ním stojí kamenná socha. Vrať se kousek zpět a přejdi po kamenném mostu na druhou stranu. Vydej se vlevo po pěšině okolo útesu až dojdeš do místa, kde cestu dál blokují spadané balvany. Otoč se doprava, přistup k mezeře mezi skalami a podívej se skrz ní dalekohledem. Spatříš palác Strážců a také vchod do jeskyně o které hovořil Michael. Vydej se po pěšině zpět a dojdi až ke kamenné soše na jejím konci. Ulož si hru. Použij na spodní část sochy páčidlo, Umang jí shodí dolů a zbaví se tak hlídkujícího vojáka. (Pokud páčidlo použiješ na střední část sochy, bude Umang prozrazen a zatčen.) Vydej se známou cestou přes oba mosty zpět, dojdi k popínavé rostlině a slez po ní dolů. Dojdi před portál a vydej se po cestě nalevo po které už jsi jednou šel. Pokračuj dál pod kamennými oblouky. Až dorazíš do místa za třetím kamenným obloukem, kde předtím stál voják, seber ze země nalevo jeho meč. Pokračuj dál po cestě nalevo až dorazíš k mostu před palácem Strážců. Otoč se doleva a spatříš kostlivce, který visí na šibenici. Vydej se tímto směrem a pokračuj dál až dojdeš do místa, kde je cesta blokována seschlými stromy. Otoč se doprava a vylez na balvan u skály před tebou. Otoč se doleva, popojdi, otoč se doprava a vylez na skalní cestu. Otoč se doleva a dojdi pod skalním obloukem na konec cesty. Otoč se a popojdi mírně vpravo (vedle kamenného oblouku). Otoč se doleva a vyšplhej do skalního výklenku. Otoč se doprava, podívej se nahoru na skálu a klikni na aktivní místo. „Je to příliš vysoko.“ Zasuň meč do štěrbiny ve skále a vylez po něm nahoru. Otoč se a vezmi si meč zpět. Otoč se a jdi dvakrát vpřed. Nyní odboč doleva a poté hned doprava. Přesekej mečem popínavé rostliny, které ti brání v cestě dál. Jdi 2x vpřed a uslyšíš tekoucí vodu. Otoč se doprava a popojdi na okraj skalního výběžku. Otoč se vpravo dolů, sejdi k vodopádu a naplň vodou prázdnou vodní lampu. Otoč se doprava a vylez zpět na skalní výběžek. Otoč se doleva, popojdi dopředu, otoč se mírně doleva a podívej se dolů na pěšinu mezi skalami. Slez na pěšinu, vydej se doleva a pokračuj stále dál až za kamenný oblouk na konci cesty. Otoč se doleva, vydej se vpřed točitou cestou a pokračuj stále nahoru a mírně doleva až dorazíš k tmavému vchodu do jeskyně. Vejdi dovnitř a vyplašíš hejno netopýrů. Pokračuj jeskyní vpřed a na jejím konci použij pro postup dál vodní lampu.
Palác: Vejdi do osvětleného otvoru před tebou a ocitneš se na kamenné římse nad chodbou paláce. Otoč se doleva a vstup na prostřední římsu. Otoč se doprava a vydej se po římse vpřed. Po chvilce spatříš pod sebou procházet vojáky. Otoč se mírně doprava a přeskoč na příčnou římsu nad boční chodbou. Dole spatříš vojáka, který drží stráž u dveří. Otoč se mírně vpravo a vlez do otvoru ve střeše. Pokračuj vpřed a dojdi k osvětlenému otvoru. Umang spatří Bargula sedícího na trůnu jak hovoří s kouzelníkem Gugonem. Říká, že čas ovládnutí světa Strážců je blízko. Bargul se Gugona ptá, jak pokračuje na svém experimentu v laboratoři Strážců. Umang způsobí hluk díky sesunutím kamenů na kterých stojí a Bargul to zaslechne. Umang tedy odstoupí od otvoru aby nebyl spatřen a propadne se dřevěným světlíkem do místnosti pod sebou.
Mučírna: Popojdi doprostřed místnosti a podle okolních nástrojů zjistíš, že se nacházíš v mučírně. Dojdi k železné panně postavené u zdi a podívej se dolů k jejím nohám. Spatříš zámek se třemi kolíky. Podívej se do deníku na kresbu, kterou jsi našel na Firdově stolu v opuštěném dolu. Je to nápověda pro nastavení kolíků zámku. První kolík shora tedy nech v první poloze, druhý kolík shora nastav do třetí polohy, třetí kolík do čtvrté polohy a železná panna se otevře. Z panny vyletí duch umučeného zrádce Treye. Ten prozradil Bargulovi vztah mezi Milou a Rizanem. Trey doufá, že mu Mila odpustí a on bude mít konečně klid. Slíbí proto Umangovi, že mu pomůže, kdykoliv ho o to požádá. Trey naposledy Milu spatřil, když byla odváděna do sklepení. Nakonec Trey zmizí. Podívej se dolů do otevřené panny a seber ze země papír. Podívej se do deníku, kde kresba z papíru doplnila první kresbu na nápovědu pro zámek se sedmi kolíky. Odstup od železné panny a dojdi k zamčeným dveřím mučírny. Podívej se na jejich zámek, který má sedm kolíků. Podle nápovědy z deníku nastav první tři kolíky jako na železné panně, čtvrtý kolík shora nastav do čtvrté polohy, pátý kolík do druhé polohy, šestý kolík do páté polohy a sedmý kolík nech v první poloze. Dveře mučírny se otevřou. Vyjdi ven na chodbu, kde se nachází celkem tři vězeňské cely. Jdi doleva na konec chodby a přistup k pákám na podlaze. Prostřední páka je ulomená, takže zatáhni pouze za obě krajní. Vysuneš tak mříže obou krajních cel. Odstup od pák, otoč se a vejdi do první cely. Otoč se doprava a vezmi si ze země před kostrou vězně jeho pouta. Vyjdi ven z cely, pokračuj doleva a vejdi do třetí cely. Otoč se a prozkoumej dopis na podlaze. Je v něm napsáno toto:
 
Soon they will do away with me the same way as everybody else. Tle guards will throw me into the labyrinth to vander lost, hungry, and alone. Today i heard a young woman´s cry from the cell next to me.
I think its Mila, Bargul´s concubine. Bite me, she is writing for her time to come. She whispered to me that she know a way out of the labyrinth. So an exit from the underground does exist. I just hope they throw us in there together.
They are taking her away. But they´re not going to the labyrinth. Perhaps Bargul has had mercy on her?
And now I am alone again. Tomorrow they will throw me in the labyrinth just like the other prisoners. I hope I will be able to find the exit.
(Brzy se mnou skoncují stejně jako s ostatními. Stráže mě uvrhnou do labyrintu abych se ztratil, měl hlad a zůstal osamocen. Dnes jsem slyšel pláč mladé dívky z vedlejší cely.
Myslím že je to Mila, Bargulova konkubína. Trápí mě, že její dny jsou již sečteny. Zašeptala mi, že zná cestu ven z labyrintu. Takže východ z podzemí existuje. Doufám jen, že nás tam uvrhnou společně.
Odvedli jí pryč. Nešli ale do labyrintu. Že by se nad ní Bargul slitoval?
A teď jsem opět sám. Zítra mě uvrhnou do labyrintu stejně jako ostatní vězně. Doufám že budu schopen najít východ.)
Válcový rébus: Vyjdi ven z cely, odboč vlevo a sejdi dolů po schodech v chodbě nalevo. Otevři dveře před sebou a ocitneš se v místnosti se studnou uprostřed. Přistup k roletové schránce ve zdi napravo a otevři jí. Spatříš před sebou otočný válec, který je rozdělen na čtyři části. Na jednotlivých válcích jsou kovová oka a červené vodorovné čáry. Otáčet lze pouze krajními válci. Abys mohl otočit středními válci, musíš je něčím spojit pomocí ok s krajními válci. Odstup od schránky, vyjdi ven z místnosti a vrať se zpět do mučírny. Hned za dveřmi je gilotina. Polož na její lavici pouta, otoč ovládacím kolem a tím pouta přesekneš. Vezmi si pouta, zvedni ostří gilotiny nahoru, polož pouta znovu na lavici a znovu je přesekni. Získáš tak řetěz, který si vezmi. Vrať se do místnosti s válcovým rébusem a otevři roletovou schránku. Tvým úkolem je dosáhnout toho, aby červené čáry na všech válcích byly vepředu. Pro otáčení středními válci využívej řetězy, které kliknutím na střední válec spojíš s odpovídajícími krajním válcem. Když si označíš válce zleva doprava písmeny A až D, je správný postup otáčení následující: Otoč 4x válcem D, aby jeho oko bylo vedle oka válce C. Spoj oba válce řetězem. Otoč 2x válcem D. Sundej řetěz kliknutím na válec C a vrať ho zpět do inventáře. Otoč válcem A, aby jeho oko bylo vedle oka válce B. Spoj oba válce řetězem. Otoč 2x válcem A. Sundej řetěz a vrať ho zpět do inventáře. Otoč 8x válcem D, aby jeho oko bylo vedle oka válce C. Spoj oba válce řetězem. Otoč 2x válcem D a červené čáry ostatních válců se natočí dopředu. Sundej řetěz a vrať ho zpět do inventáře. Otoč 10x válcem D a jeho červená čára se natočí dopředu. Ze studny vyjede výtah, Umang do něj nastoupí a sjede dolů. Tam se setká s Treyem. Ten mu sdělí, že zde není živá duše. Umang bude muset najít něco, podle čeho najde cestu ven z bludiště. Ulož si hru. Po obvodu místnosti jsou čtyři východy. Pokud vstoupíš do některého z nich, skončíš navždy uvězněn v labyrintu chodeb. Vzpomeň si co bylo napsáno v dopise, který si našel v jedné z cel. Vezmi si tedy do ruky Milin amulet a nasměruj ho postupně na jednotlivé chodby. Před kterou chodbou se amulet rozsvítí, tou se vydej. Tímto způsobem postupuj i v dalších místnostech až se dostaneš ven z labyrintu.
Sklepení: Popojdi vpřed a otoč se doleva. V chodbě před tebou jsou dvoje dveře. Přistup k těm napravo a otevři je. Uvnitř se Umang opět setká s Treyem. Ten mu prozradí, že Mila je někde blízko. Vezmi si do ruky Milin amulet a porozhlédni se okolo. U jedné ze zdí se amulet rozsvítí. Použij na kameny zdi páčidlo. Umang udělá ve zdi díru a uvnitř nalezne kostru Mily. Přistup ke kostře a použij na ní Milin amulet. Objeví se duch umučené Mily. Ta se Umanga zeptá, jakým způsobem jí dokázal osvobodit z Gugonova zakletí. Také mu prozradí, že Gugon pro svá kouzla používá magickou kouli, která je ukryta za dveřmi se zámkem ve tvaru kříže. Po skončení rozhovoru odstup o kostry a vezmi si kámen z lavice napravo od otvoru ve zdi. Opusť místnost a vejdi do dveří napravo.
Průzkum paláce: Nacházíš se v jedné z věží paláce. Otoč se doleva a vyjdi po točitých schodech nahoru. V prvním patře narazíš na mříž, která blokuje cestu dál. Vejdi do dveří nalevo a zjistíš, že vedou do chodby s celami. Vrať se na schody ve věži a zatáhni za otočnou páku vedle mříže. Mříž se vysune nahoru ale poté hned spadne dolů. Použij kámen na otočnou páku, tím jí po vytažení mříže zablokuješ a mříž zůstane nahoře. Vyjdi po schodech do druhého patra a vejdi do dveří nalevo. Pokračuj dál chodbou lemovanou sochami příšer a vejdi do dveří na jejím konci. Ocitneš se v obrovské kapli. Uprostřed kaple je zničené točité schodiště z dřevěných trámů. Projdi kaplí na druhou stranu a vejdi do dveří před tebou. Nacházíš se v kruhové místnosti s výtahem uprostřed. Sejdi po točitých schodech o patro níž a obejdi výtahovou šachtu. Do chodby napravo zatím nevstupuj. Ulož si hru. Zatáhni za páku vedle šachty a výtah sjede dolů. To zalarmuje vojáka, který se přichází podívat co se děje. Rychle se otoč doleva a popojdi na schody. Umang vyjde nahoru do kruhové místnosti. Voják vstoupí do výtahu aby ho zkontroloval. Rychle vezmi do ruky meč a přesekni lano, na kterém výtah visí. Ten poté spadne i s vojákem na dno šachty. Sejdi po schodech o patro níž, obejdi šachtu a vejdi do chodby napravo. Otoč se doprava, popojdi a otoč se doleva. Po stranách a na konci chodby je celkem pět dveří. Popojdi dopředu a ze dveří nalevo uslyšíš hlasy vojáků, takže tam nevstupuj. (Pokud chceš zjistit co se stane když tam vstoupíš, nejprve si ulož hru, jelikož budeš chycen.) Popojdi dál a vejdi do dveří napravo. Jdi do zadní části místnosti a vezmi si hák, který leží v polici napravo. Vyjdi ven z místnosti, otoč se doprava a vejdi do dveří na konci chodby. Nacházíš se v knihovně se spoustou knih. Popojdi dopředu a prohlédni si kovový stojan uprostřed, připomínající obří vosu otočenou nohama nahoru. Klikni na desku kterou drží a zjistíš, že budeš potřebovat knižní kartu. Obejdi stojan, otoč se a klikni na jeho spodní část. Otevřeš tak dvířka schránky, kde je panel s jedenácti klíči. Dvanáctý klíč chybí. Odstup od schránky a vyjdi do patra knihovny po schodech napravo od vstupních dveří. Přistup k oknu v chodbě před tebou a vezmi si z jeho parapetu knižní kartu. Sejdi dolů ze schodů a opusť knihovnu. Vrať se známou cestou přes místnost s výtahem, kapli a chodbu se sochami příšer až do věže s točitými schody. Otoč se doleva a vyjdi po schodech do třetího patra. Klikni na dveře nalevo a klíčovou dírkou spatříš stráž, která hlídá na chodbě za dveřmi. Odstup od dveří, otoč se doprava, vyjdi nahoru po schodech a vejdi do dveří na jejich konci. Nacházíš se v místnosti na vrcholu věže, která slouží jako střílna. Na plošině před tebou je obrovský samostříl, jehož ovládací kola napravo zatím nefungují. Vyjdi po schůdcích nalevo a podívej se výhledem směrem nalevo. Spatříš jinou věž paláce, jejíž místnost je osvětlena. Podívej se nahoru a spatříš lano visící ze střechy nad tebou. Vrať se ke dveřím a vylez po žebříku vlevo od nich na střechu věže.
Gugonova komnata kouzel: Na levé straně střechy je jeřáb, ze kterého je spuštěné lano. Přistup k jeřábu a otoč se směrem na osvětlenou věž. Podívej se dalekohledem do okna věže naproti. Umang spatří kouzelníka Gugona, který v tajné komnatě připravuje svá kouzla. Přistup blíže k jeřábu. Klikni několikrát na jeho ozubená kola až snížíš lano do spodní polohy. Poté zatoč 2x ovládací klikou. Slez dolů po žebříku a přistup k ovládacím kolům samostřílu, která už jsou funkční. Nyní je potřeba nasměrovat samostříl na okno Gugonovy komnaty. Otoč 3x levým ovládacím kolem a samostříl se otočí úplně doleva. Otoč pravým ovládacím kolem a samostříl se natočí dolů. Dojdi k visícímu lanu a zjistíš, že je na jeho konci kovový kruh. (Pokud tam kruh není, je špatně nastavena výška lana.) Vezmi kruh do ruky a připevni ho na šíp, který je v hlavni samostřílu za tebou. Otoč se doleva, přistup k zadní části samostřílu a stisknutím spouště vystřel jeho šíp. Dojdi k lanu, které je nyní spojeno se střechou protější věže a použij na něj hák. Umang se po laně sveze k oknu Gugonovy komnaty. Podívej se skrz okno a spatříš stráž jak sděluje Gugonovi, že s ním chce Bargul hovořit. Gugon tedy odejde. Vlez oknem dovnitř, otoč se doprava a popojdi 2x dopředu. Otoč se doprava a spatříš knihu kouzel položenou na stojanu. Prolistuj její stránky a u jedné z nich Umang řekne:
 
Here it is! Tle stone ritual. Any spell will turn the user into stone!
(Zde to je! Kamenný obřad. Jakékoliv kouzlo promění toho kdo ho použije v kámen!)
Prozkoumej obrázek na levé stránce a poznamenej si jeho tvar.Obrazek
 
Čára obrazce spojuje celkem sedm vrcholů. Počáteční vrchol v kroužku znázorňuje knihu kouzel na stojanu před tebou. Otoč se a uprostřed místnosti spatříš dalších šest stojanů s knihami kouzel. Ty odpovídají dalším šesti vrcholům obrazce. Tvým úkolem je postupně dle pořadí na obrazci přistoupit k jednotlivým stojanům a na jejich knihách nalistovat stránky tak, aby levá stránka zobrazila stejný obrázek jako pravá strana na knize předchozího stojanu. Nezapomeň, že nyní stojíš zády k první knize a tak se na obrázek s postupem musíš dívat vzhůru nohama. Přistup tedy k levé přední knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté přistup k pravé prostřední knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté přistup k levé zadní knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté přistup k levé prostřední knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Poté přistup k pravé zadní knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
Nakonec přistup k pravé přední knize a nalistuj na ní tyto stránky:Obrazek
 
 
Ulož si hru! Popojdi k první knize v čele místnosti. Umang zaslechne Gugona, který se vrací do své komnaty. Rychle se otoč doprava, popojdi vpřed a Umang se schová za sloup. Gugon vstoupí do místnosti a vyzkouší jedno ze svých kouzel. V tu chvíli však Gugon díky správně nalistovaným knihám zkamení. Dojdi ke dveřím a vezmi si z jejich zámku křížový klíč. Opusť místnost, otoč se doleva a sejdi dolů po schodech. Přejdi kruhovou místnost okolo šachty výtahu a vejdi dveřmi do kaple. Dojdi ke dveřím v levé části kaple. Odemkni je pomocí křížového klíče a vejdeš dovnitř. Prozkoumej místnost a na stole nalevo najdeš další knižní kartu a chybějící klíč od stojanu v knihovně. Popojdi dozadu mezi knihovny a na pravé z nich spatříš kulaté zrcadlo. Klikni na jeho levou stranu a zrcadlo se přesune na druhou stranu knihovny. Dojdi k zrcadlu a podívej se do něj. Jsou v něm zobrazena okna místnosti. Když se otočíš a porovnáš skutečná okna s obrazem v zrcadle, zjistíš že v zrcadle je mezi okny tmavší místo.Obrazek
Klikni na toto místo a zaslechneš zvuk. Přistup k oknům a klikni na odpovídající místo, které je nyní aktivní. Zadní část jedné z knihoven zajede do podlahy. Dojdi tam a spatříš sadu devíti stojánků s magickými koulemi. V jedné z koulí je zakletá Milina duše. Která z nich to ale je? Dojdi ke kulatému zrcadlu, klikni na jeho levou stranu a zrcadlo se přesune zpět. Vrať se k zrcadlu a podívej se do něj. V jednom ze stojánku se koule zobrazí modře.Obrazek
 
Klikni na její obraz v zrcadle a zaslechneš zvuk. Otoč se a z odpovídajícího pravého spodního stojánku vyndej kouli s Milinou zakletou duší. Opusť místnost, vyjdi z kaple dveřmi nalevo, dojdi přes chodbu do věže a sejdi dolů do sklepení do místnosti, kde je kostra Mily. Přistup k ní a použij na ní zakletou kouli. Mila Umanga požádá, aby její duši rozptýlil pomocí větru. Opusť místnost a vyjdi po schodech věže až na její vrchol na plošinu se samostřílem. Vylez na střechu po žebříku vedle dveří. Umang osvobodí Milinu duši ze zakletí. Mila mu poděkuje za pomoc a poradí mu, že má najít místo, kde byly vytvořeny posvátné prsteny. Poté má Umang s pomocí Tetrahedronu vyzrát na Temnou legii a jejího vůdce.
Laboratoř posvátných prstenů
Knihovna: Opusť střechu věže, sejdi do druhého patra, vejdi dveřmi do chodby se sochami a pokračuj dál přes kapli, kruhovou místnost s výtahem a poté chodbou okolo cel vojáků až dorazíš do knihovny. Obejdi stojan uprostřed, otevři jeho schránku s klíči a vlož do otvoru poslední chybějící klíč.Obrazek
Nyní je tvým úkolem otočit některými z dvanácti klíčů tak, aby byly všechny klíče nakonec otočeny vodorovně. Aby to nebylo tak jednoduché, tak při otočením jakýmkoliv klíčem se současně otočí všechny klíče v dané řadě a sloupci. Když si označíš klíče čísly 1 až 12, je jedno z možných řešení následující: otoč postupně klíčem 4, 11, 9 a 6. Stojan má nyní energii. Obejdi stojan a otoč se k jeho přední straně. Polož na desku před sebou první knižní kartu, kterou máš v inventáři napravo. Kovová vosa obživne a doletí ti do knihovny pro první knihu. Otevři knihu a na prvních dvou stranách spatříš obrázek a popis laboratoře:
 
Sacred Rings Laboratory. Tle sacred rings were created in this lab. Tle large mechanism in the center of the cave served as the guidance system of the portal.
(Laboratoř Posvátných prstenů. V této laboratoři byly vytvořeny posvátné prsteny. Obrovský mechanismus uprostřed jeskyně sloužil jako naváděcí systém portálu.)
Na dalších dvou stranách je obrázek aktivace mechanismu pomocí čtyř ovládacích panelů a také použití symbolů světů:
 
Every symbol corresponds to every world. By choosing a certain symbol you choose the world that you go to.
(Každý symbol odpovídá některému ze světů. Výběrem určitého symbolu si vybereš svět, kam chceš jít.) 
  
Polož na desku druhou knižní kartu a vosa přiletí s druhou knihou, kterou si prohlédni. Na jednotlivých stranách jsou symboly a popisy jednotlivých světů:
 
Dangan. The Keepers chose this place to build their castle. The portal was installed in the main tower. Expeditions were sent throught this portal to explore other worlds. Some of the Keepers chose to stay in other worlds. This is how the Keepers spread to other worlds.
(Dangan. Strážci si vybrali toto místo, aby zde postavili svůj palác. Portál byl zabudován do hlavní věže. Skrz tento portál byly posílány expedice, aby prozkoumaly ostatní světy. Někteří ze Strážců se rozhodli zůstat v jiných světech. Tímto způsobem se Strážci rozptýlili do ostatních světů.)
Ademica Valley. Tle place of secret research and sacred rituals. Green organic Valley, protected on all sides by majestic mountains.
(Ademica Valley. Místo tajných výzkumů a posvátných obřadů. Zelené organické údolí, které je ze všech stran chráněno majestátními horami.)
Dragast. Dragast is the mechanical world and the kingdom of mountains and snow. Here the only season is winter and vegetation is extremly rare.
(Dragast. Dragast je svět mechanismů a království hor a sněhu. Jediným ročním obdobím je zde zima a rostlinstvo je tady naprostou vzácností.)
Na-Teixu. The esoteric world of the unknown, unimagined and the unexplained – consisting of four regions: the region of Spirit, the region of Astronomy and Alchemy, the region of Magic, and region of Children.
(Na-Teixu. Tajuplný svět neznáma, nepředstavitelného a nevysvětlitelného – skládá se ze čtyř oblastí: oblast Duchů, oblast Astronomie a Alchymie, oblast Magie a oblast Dětí.)
Bazzard Desert. The last world discovered by the Keepers. A lonely and desolate place for survival. No one wanted to stay there.
(Bazzard Desert. Poslední ze světů objevený Strážci. Je to liduprázdné a pusté místo nevhodné pro život. Nikdo zde nechtěl zůstat.)
The Island of Unity. A lonely island. The second portal was installed here. It is also here where the „Journey Ship“ used to travel between known worlds without the magic of the „Sacred Rings“ is concealed in underground chamber.
(Ostrov Jednoty. Opuštěný ostrov. Byl zde umístěn druhý portál. Také je zde „výletní loď“, která je používána pro cestování mezi známými světy bez magie „posvátných prstenů“ a je ukryta v podzemním sále.)
Všechny obrázky a jejich popis se ti zapíší do deníku. Kde se tedy nachází laboratoř posvátných prstenů? Musí to být ta místnost, která byla hlídána stráží. Ale jak se stráže zbavit?
Mučírna: Vyjdi ven z knihovny a dojdi známou cestou až do věže. Sejdi po točitých schodech o patro níž, vejdi do dveří napravo, projdi chodbou okolo cel vězení a vejdi dveřmi naproti prostřední cele do mučírny. Dojdi k otevřené železné panně a klikni na její hlavu. Umang Treye požádá, aby ho nějak zbavil stráže. Trey doletí do místnosti kde se voják nachází, svým představením ho vyleká k smrti a tak voják raději uprchne. Vrať se zpět do věže, vyjdi po schodech do třetího patra (o dvě patra výš) a vejdi do dveří nalevo. Dojdi chodbou až doprostřed obrovského sálu a vejdi do dveří v jeho levé části.
Laboratoř posvátných prstenů: Nacházíš v jeskyni, kde se nachází laboratoř posvátných prstenů. Uprostřed jeskyně jsou obří prsteny, ke kterým vede lávka před tebou. Před prsteny je ještě zvýšený můstek, na který lze vystoupit postranními schody a je na něm ovládací páka. Okolo prstenů jsou rozmístěny čtyři stojany s ovládacími panely, ke kterým se dostaneš po chodníku vedoucím po obvodu jeskyně. Dojdi tedy postupně ke všem ovládacím panelům a stiskni na nich tlačítka, která jsou na odpovídajícím obrázku v deníku označena černě.Obrazek
 
Poté dojdi po lávce naproti dveřím k dolní části prstenů, otevři kulatou schránku před sebou a vlož dovnitř Tetrahedron. Vrať se na obvodový chodník a postranními schody vyjdi na můstek před prsteny. Zatáhni za páku a pokud si stiskl správná tlačítka na ovládacích panelech, obří prsteny mají nyní energii a na chvíli se roztočí. Po skončení animace dojdi ke schránce ve spodní části prstenů. Ulož si hru. Klikni na schránku a okolo ní se zobrazí světelné symboly znázorňující jednotlivé světy.Obrazek
 
 
Vzpomeň si co ti radila Mila ohledně léčky a také co bylo napsáno o jednotlivých světech v knize z knihovny. Na základě těchto informací stiskni symbol znázorňující svět Bazzard Desert a tím nastavíš do tohoto světa cestu portálem. (Pokud stiskneš jiný symbol, vyzkoušíš si následně alternativu, která neskončí happyendem.) Tetrahedron se vysune ven ze schránky a nyní ho máš ve svém inventáři. Otoč se, projdi chodbou ven z místnosti, v sále dojdi k dvoukřídlým dveřím nalevo a vejdi dál. Dojdi po schodech k portálu a obejdi ho na protější stranu. Na stojan před sebou polož Tetrahedron. K věži s portálem se kvapem blíží Bargul a jeho vojáci. (Pokud si na prstenech nastavil cestu do jiného světa, ovládne všechny světy Bargul a jeho Temná legie.) Ulož si hru. (Pokud půjdeš doprava nebo doleva, vtrhnou dovnitř vojáci a jeden z nich tě zasáhne svým šípem.) Otoč se a popojdi dopředu. Umang se schová za jeden ze sloupů a dovnitř vtrhne Bargul a jeho vojáci. Bargul vojákům přikáže aby použili portál a nakonec do něj vstoupí i on. Otoč se a přistup ke stojanu s Tetrahedronem. Ulož si hru. (Pokud půjdeš kterýmkoliv směrem, Bargul vystoupí ven z portálu a ty budeš jeho vojáky nakonec usmrcen.) Klikni na Tetrahedron. Umang ho pomocí páčidla rozbije na kusy, portál se uzavře a Bargul je společně s vojáky Temné legie navždy uvězněn v pustém světě Bazzard Desert. Následuje překrásná animace ve které Nikifor přijíždí v novém mobilním domě k branám paláce. Umanga na uvítanou žádá, aby mu jej opět nezničil. Ten ho však ujišťuje o tom, že už to nebude zapotřebí. Svět Strážců byl osvobozen a tvé dobrodružství šťastně končí.
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky The Sacred Rings

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

posledni schema posvatnych prstenu

(vin, 7. 11. 2009 16:20)

Tak to posledni schema mi dalo zabrat nejvic, musel sem si stahnout pozici a podivat jak se to nastavuje. Jinak hra nebyla tak tezka.