Jdi na obsah Jdi na menu
 

Thorgal - Odin´s Curse

29. 3. 1996

TOPlist

Thorgal - Odin´s Curse

23.2.2009 Autor návodu: Karel Frey

Tipy na úvod

Při rozhovorech je vždy nutné vyčerpat všechny náměty a to opětovným kliknutím na danou osobu. Dialogy lze přeskakovat pravým tlačítkem myši. Před prozkoumáním nebo sebráním věci je potřeba nejprve dojít do její těsné blízkosti. Před použitím luku je většinou potřeba stoupnout si na aktivní místo v určité zdálenosti od terče. Inventář se otevírá pravým tlačítkem myši. V jeho pravé části je ikona deníku a ikona pro přístup do hlavního menu. Do menu se dá dostat i pomocí klívesy Esc. Hra se automaticky ukládá na konci každé kapitoly nebo jí můžeš kdykoliv (kromě časově omezených úkolů) uložit manuálně.

Vesnice Vikingů

Po skončení úvodní animace prozkoumej zvon pověšený na kůlu vlevo. Jdi do vesnice, otevři dveře nejbližšího domu a vejdi dovnitř. Promluv si s Oldreifem. Zmíní se o tom, že musel přivázat zvon v přístavu, jelikož venku fouká silný vítr. Thorgala napadne možnost přejít přes les na druhou stranu ostrova. Oldreif ho ale odmítne pustit přes padací most, protože lupiči v lese jsou příliš nebezpeční. Po skončení rozhovoru se v domě objeví Noral. Promluv si s ním též. Noral Thorgala varuje, že jeho syn je v nebezpečí. Podívej se do zrcadla, které se objevilo na truhle. Thorgal v něm spatří děsivou scénu, při které zabije svého vlastního syna Jolana. Promluv si s Noralem znovu. Zrcadlo vypovídá o věcech, které se mají stát. Noral chce Thorgalovi pomoci tuto budoucnost změnit. Na závěr se zmíní se o rybáři Malebovi na druhé straně ostrova, který by mohl Thorgalovi půjčit svojí loď. Poté se Noral rozloučí, promění se v ptáka a odletí. Jdi doprava až na konec vesnice a dojdeš k padacímu mostu. Prozkoumej jeho zvedací mechanismus vpravo. Chybí v něm ovládací páka. Vrať se doprostřed vesnice a všimni si rotujícího terče u jednoho z domů. Stoupni si na aktivní místo v určité vzdálenosti před terčem a Thorgal automaticky vyndá luk a šíp. Tvým úkolem je 3x zasáhnout rotující terč. Je potřeba dobře zamířit a načasovat okamžik výstřelu tak, aby šíp trefil terč nacházející se právě v poloze proti tobě. Až se ti to povede, promluv si s pracující ženou. Ta se zmíní o hrozném drakovi v lese a o svém synovi, kterého ztratila. Také mu prozradí, že chybějící součást mechanismu padacího mostu má Oldreif uschovánu ve svém domě. Pokud jsi byl úspěšný v lukostřelbě, dostane Thorgal na konci rozhovoru od ženy nůž, který patřil jejímu synovi. Dojdi ke zvonu před vesnicí a pomocí nože odřízni lano, kterým je přivázán. Poté vejdi do Oldreifova domu. Oldreif zaslechne zvuk utrženého zvonu a tak opustí dům, aby jej opět přivázal. Nyní nastává časově omezený úkol. Prozkoumej štít vpravo od dveří. Najdeš za ním schovanou páku, kterou si vezmi. Pokud páku nestihneš vzít před příchodem Oldreifa, musíš znovu dojít odříznout zvon a poté si celou akci zopakovat. Opusť Oldreifův dům, dojdi k padacímu mostu na konci vesnice a zasuň do jeho ovládacího mechanismu nalezenou páku. Zatáhni za páku a tak most zprovozníš. Přejdi na druhou stranu a ocitneš se v lese.

Les lupičů

Jdi dál vpravo po lesní cestě, na první křižovatce odboč nahoru a na druhé křižovatce pokračuj dolů. Dojdeš k bráně před kameným mostem, kterou hlídá jakýsi ničema. Promluv si s ním, ale ničema Thorgala přes les pustit nehodlá. Přibliž se k němu, abys ho vyprovokoval a pak rychle ustup dozadu. Ničema začne po Thorgalovi vrhat nože. Nyní je potřeba co nejrychleji trefit šípem všechny tři provazy, které drží horní část brány a kamenný kruh nad ničemou. Až se ti to povede, kruh na ničemu spadne a zabije ho. Pokračuj cestou vlevo dolů. U ztrouchnivělého kmenu v popředí najdeš železný luk, který si vezmi. Vrať se zpět k mrtvému ničemovi a prohledej jeho tělo. Najdeš u něj sošku, kterou si vezmi. Přejdi kamenný most a na křižovatce pokračuj cestou nahoře. Dojdeš k domu starého muže, se kterým si promluv. Muž se živí výrobou zbraní. Ukaž mu železný luk. Muž je vděčný, že mu Thorgal přinesl luk, který před nedávnem vyrobil pro Andrulfa. Promluv si s ním znovu. Zmíní se o sošce, pomocí které je možné přemoci draka. Vrať se na křižovatku v lese a na jejím rohu najdeš vedle poskládaných klád lano, které si vezmi. Nyní se vydej po cestě vpravo dolů. Pokračuj doprava a dojdeš ke skále, za kterou odpočívá spící drak. Cesta dál je blokována ohnivou stěnou. Prozkoumej skálu za sebou. Je na ní trojůhelníkový výstupek, který stiskni. Otevřeš tak kamenný výklenek. Prozkoumej jej a poté vlož dovnitř sošku. Nyní máš za úkol složit sošku do tvaru draka tak, aby pasovala do prohlubně ve skále. Sošku je možné natáčet v prostoru čtyřmi šipkami, abys měl lepší orientaci a přístup k posuvu jednotlivých segmentů. Pokud budeš chtít začít skládat sošku od začátku, je vlevo resetovací tlačítko ve tvaru draka. Správný postup je tento: Otoč si sošku na pohled zezadu. Zatlač zboku segment 1, zezadu segment 2 a zezadu segment 3. Otoč si sošku na pohled zepředu a shora. Zatlač zepředu segment 4 a 2x shora segment 5.

Obrazek

Po úspěšném složení se soška zasune do štěrbiny ve skále a ohnivá stěna na cestě zhasne. Popojdi blíž k drakovi. Thorgal zjistí, že to byla jen atrapa vytesaná ze skály, aby zde vystrašila kolemjdoucí. Pokračuj po cestě dál doprava a dojdeš ke kamenné tvrzi. Všimni si havrana sedícího na skále. Popojdi blíže k hradbám tvrze. Stoupni si pod věž a prozkoumej mříž v jejím okně. Aby za ní mohl Thorgal zachytit lano, bude k němu muset nejprve přivázat nějaký hák. Vrať se zpět ke starému muži a promluv si s ním. Thorgal jej požádá, zda by mu nějaký hák neopatřil. Muž Thorgalovi rád vyhoví, ale nejprve musí vyzkoušet jeho nový stroj na trénování lukostřelby. Nakonec Thorgalovi řekne, aby se šel připravit. Dojdi si stoupnout na aktivní místo v popředí, Thorgal vyndá luk a šíp a muž stroj roztočí. Tvým úkolem je trefit co největší počet rotujících terčů. Tentokrát je vystihnutí správného okamžiku střelby náročnější a střelba je navíc časově omezena. Nejlepší je mířit na osu otáčení stroje v odpovídající výšce terčů a vystřelit již ve chvíli, když je terč natočen doprava. Až se ti povede zasáhnout dostatečný počet terčů, dostaneš od muže slíbený hák. Přivaž ho k lanu v inventáři a dojdi znovu k věži tvrze. Stoupni si pod věž a použij lano s hákem na mříž v okně. Thorgal hák zaklesne za mříž a vyleze po laně nahoru na hradby.

Hradby tvrze

Vchod do vnitřních prostor tvrze hlídá nebezpečný hromotluk. Proti jeho svalům nemá Thorgal šanci a tak je nutné jej obelstít. Seber tedy nejprve kameny na dřevěném ochozu v místě 1. Popojdi k bednám do místa 2 a hromotluk vyrazí směrem k tobě. Až dorazí do místa 3, hoď po něm kámen a popoběhni na místo 4 u pobořeného místa hradeb. Těsně předtím než k tobě hromotluk dojde uskoč stranou. Hromotluk přepadne přes hradby a tak se ho Thorgal zbaví.

Obrazek

Vnitřní prostory tvrze

Seber ze země klíč, který hromotluk před svým pádem upustil a otevři jím dveře napravo. Dostaneš se tak do vnitřních prostor tvrze. Jdi nejprve vpravo a na křižovatce pokračuj do místnosti vzadu. Ocitneš se ve zbrojnici. Na sudu vpravo seber klíč a na bedně za sudem nalevo si vezmi odložené kleště. Vyjdi ven z místnosti a použij kleště na aktivní část dřevěného obložení chodby. Poté si vezmi uvolněné prkno. Pokračuj chodbou doleva a narazíš na propadlou podlahu. Zkus použít prkno na výstupek u levé zdi, ale je příliš krátké. Vrať se na křižovatku a jdi zpět k místu kudy jsi do tvrze vešel. Pokračuj chodbou doleva a zahni za roh. Dojdi ke dveřím vzadu a odemkni je pomocí klíče. Thorgal se ocitne v laboratoři.

Laboratoř

Zatím na nic nesahej a prozkoumej všechny aktivní předměty. V polici vzadu je prázdná nádoba, hned vedle je v rohu opřené prkno, na konci stolu vpravo je hmoždíř, na stoličce uprostřed je láhev vody, na stole v popředí je trychtýř destilační aparatury a na stole vlevo vedle sudu je zelený nerost. Vezmi si tedy nejprve prkno opřené v rohu. Ihned poté se ozve pán hradu, který se rozhodl, že se nezvaného hosta zbaví. Okamžitě se zavře a zamkne mříž ve vchodu do laboratoře a nastává časově omezený úkol dostat Thorgala ven. Posbírej tedy urychleně nádobu, hmoždíř, láhev vody a nerost. Rozdrť nerost v hmoždíři a prášek nasyp do trychtýře destilační aparatury. Přilej k tomu vodu a směs se předestiluje. Použij prázdnou nádobu na kapající destilát z trubice v levé části aparatury a získáš tak nádobu s kyselinou. Použij kyselinu na zámek mříže. Zámek se ihned rozleptá a mříž se otevře. Poté co zvládneš tento náročný úkol, opusť laboratoř.

Dračí oko

Naštvaný pán hradu Thorgalovi oznámí, že pokud se k němu chce dostat, musí se nejprve dotknout dračího oka. Dojdi do chodby s propadlou podlahou a zkombinuj v inventáři obě nalezená prkna. Dlouhé prkno poté použij jako lávku na zbylý kus podlahy u levé zdi a přejdi po něm. Seber dlouhé prkno, polož ho na podlahu v popředí a přejdi po něm do další části chodby. Pokračuj dál a na křižovatce odboč doleva. Dojdeš do místnosti s rytinami na zdech. Na rytině vlevo je vyobrazen drak. Stiskni jeho oko vpravo nahoře a zaslechneš zvuk otevírajících se dveří. Vrať se chodbou zpět, pokračuj doprava a vejdi do otevřených dveří. Dveře se zavřou a Thorgala přivítá pán tvrze. Popojdi vpřed a ocitneš se v trůnním sálu. Promluv si s pánem tvrze Hiralgurem. Není moc rád že Thorgala vidí a tak se ho snaží zastrašit vyprávěním o svých hrůzných činech. Popojdi ještě jednou o krok vpřed.

Bodáky a kopí

Sál se promění v jednu velkou past. Z jednotlivých čtverců podlahy se začnou na náhodných místech vysouvat bodáky. Z otvorů stupínku vepředu začnou prozměnu v libovolném pořadí vylétávat kopí. Thorgalovi jde o život a proto musíš bodáky a kopí co nejrychleji deaktivovat. Tvým úkolem je sestřelit pytle s pískem , které jsou připevněné k lanům a vysouvají se v pravidelném časovém intervalu z otvorů vedle trůnu. Zůstaň tedy stát na místě, protože jedině tady nelétají nebezpečná kopí. Zamiř těsně nad předpokládanou koncovou polohu vysunutého pytle s pískem a vystřel ještě před tím, než se tam pytel dostane. Lano lze totiž přetnout jedině tehdy, když se pytel nachází přesně v horní poloze. Tímto způsobem sestřel všechny čtyři pytle s pískem. Až se ti to podaří, smrtící mechanismus se zastaví a Hiralgur zemře ve své vlastní pasti. Poté se však začne celá místnost zaplňovat vodou. Thorgal nakonec umírá a nastane okamžik, kdy byl ve světě lidí spatřen naposledy.

Mezi dvěma světy

Popovídej si s Noralem, který Thorgalovi vysvětlí pointu celého jeho životního příběhu. Hovoří o tragické ztrátě jeho milované manželky a o Thorgalově věčném odsouzení k nesmrtelnosti. Poté co Noral dohovoří a zmizí, vydej se směrem doprava. Promluv si se strážkyní klíčů. Strážkyně Thorgalovi otevře jeden z portálů do jiného světa, aby v něm mohl najít jistý klíč. Projdi portálem a Thorgal se ocitne na kosmické lodi.

Kosmická loď

Promluv si s chlapcem, který si hraje na podlaze. Ten Thorgala požádá, aby mu našel a přinesl disk a skříňku. Za tyto dvě věci dá chlapec Thorgalovi loďku se kterou si právě hraje. Vyjdi po schodech vzadu a otevři automatické dveře. Projdi dveřmi a pokračuj chodbou doprava. Zkus otevřít nejbližší dveře, ale ty jsou zamčeny. Prozkoumej stojan u dveří. K odemčení zámku dveří je nutné použít trojúhelníkový předmět. Jdi dál chodbou doprava a na křižovatce odboč dozadu. Mezi Thorgalem a dveřmi místnosti vzadu je několik stěn magnetického pole, které mu brání jít dál. Všimni si trojůhelníkového spínače u dveří. Tref tento spínač vystřeleným šípem. Jednotlivé magnetické stěny se začnou v určité sekvenci vypínat a zapínat, což je indikováno zhasínáním a rozsvěcením červených kontrolek na boku. Po nějaké době začne sekvence zapínání a vypínání stěn od začátku, což je indikováno zablikáním všech kontrolek. Zmapuj tedy, kdy je která stěna vypnuta a dostaň Thorgala ke dveřím na druhé straně. Správný postup je tento: Počkej až budou volně dostupné první dva segmenty podlahy a popojdi na druhý z nich. Až se uvolní další segment podlahy, popojdi na něj. Počkej na místě, než proběhnou dvě změny přepnutí stěn a až se stěny přepnou potřetí, popojdi na další volné pole. Počkej na uvolnění posledního segmentu podlahy  a popojdi na něj. Stiskni spínač u dveří a vejdi do řídící místnosti. Vezmi si skleněný trojúhelník položený na ovládacím pultu v popředí naproti vchodu. Opusť místnost a dojdi zpět na křižovatku. Otevři všechny čtyři schránky na stěně vpravo a v jedné z nich najdeš železný klíč. Jdi chodbou doprava a vejdi do místnosti na jejím konci. Popojdi ke středu místnosti a z podstavce uprostřed se vysune hlídací robot.

Deaktivace robota

Robot začne po Thorgalovi okamžitě střílet a tak se raději vzdal z jeho blízkosti. Abys robota deaktivoval, musíš stisknout všech šest spínačů, které jsou umístěny na sloupcích okolo robota. Při jejich stisknutí není potřeba stát těsně u spínačů. Hlavně ale musíš dávat pozor, aby robot Thorgala nezasáhl. Nejlepší postup je tento: začni stisknutím spínače úplně vlevo, počkej až robot zamíří a v tu chíli popoběhni a stiskni spínač vlevo vzadu. Takto postupuj ve směru hodinových ručiček, dokud nestiskneš všechny spínače. Poté co robota deaktivuješ, vezmi si disk z vrcholu skleněné pyramidy, která je umístěna na podstavci uprostřed místnosti. Opusť místnost a vrať se chodbou doleva k zamčeným dveřím. Použij skleněný trojúhelník na podstavec u dveří. Nyní je tvým úkolem zjistit a zadat kód zámku, který se zkládá z pěti různých písmen řecké abecedy. Zkus postupně vybrat pět různých písmen na klávesnici v levé části podstavce a tato písmena se objeví na panelu vpravo. Stiskni potvrzovací zelené tlačítko uprostřed hvězdice. Pokud je některé písmeno správně a je na správném místě, rozsvítí se pod ním zelená kontrolka. Pokud je písmeno správně, ale je na špatném místě, kontrolka zeleně pouze zabliká. Pokud se písmeno v kódu zámku nevyskytuje, kontrolka zůstane zhasnutá. Je tedy potřeba vylučovací metodou zjistit kód zámku. Máš na to pět pokusů a pokud se ti to nepovede, zámek se překóduje na jiná písmena a ty musíš začít s hledáním kódu od začátku. Po nalezení a zadání správného kódu zámku chvilku počkej až se dveře odemknou. Otevři dveře, vejdi do místnosti a použij železný klíč na odemčení jedné z vitrín. Vezmi si z ní skříňku. Opusť místnost a vrať se zpět za chlapcem. Zkombinuj disk se skříňkou, což je vlastně přehrávač disků a dej jej chlapci. Tomu se konečně vrátí paměť a vzpomene si na bájnou říši svých předků. Promluv si s chlapcem znovu. Ten Thorgalovi odvypráví svůj příběh. Hovoří o velké katastrofě, která zničila celou bájnou civilizaci. Obyvatelé Atlantidy museli prchnout z ruin zničeného města a začít hledat ve vesmíru nový svět. Chlapec též Thorgalovi poodhalí, že byl kdysi Vikingy zachráněn před jistou smrtí. Jedná se tedy ve skutečnosti o mladého Thorgala. Chlapec nakonec Thorgalovi věnuje svou loďku a po rozloučení zmizí. Vezmi si kroužek, který chlapec zanechal na podlaze. Je to první část klíče, který bude Thorgal potřebovat později. Thorgal se poté vrátí ke strážkyni klíčů. Promluv si s ní a strážkyně otevře další z portálů. Vejdi do něj.

Svět stínů Niflheim

Promluv si se Smrtí. Thorgal musí najít ztracenou duši a přesvědčit jí, aby se vrátila s ním. Vejdi do jeskyně a na křižovatce pokračuj dál doprava prostřední chodbou.

Promluv si se slepým andělem. Thorgal se od něj dozví, že motýli jsou duše a že bude muset najít zlatou a stříbrnou část masky. Dále anděl Thorgala požádá, aby našel a přinesl dva krystaly, které mu pomohou navrátit zrak. Vydej se chodbou vlevo nahoru. Na plošině vzadu najdeš červenou růži, kterou seber. Vrať se až na první křižovatku a na zemi v pravé části vchodu do zadní chodby najdeš první krystal, který seber. Vydej se chodbou vpravo dolů, pokračuj chodbou dozadu a dojdi až na její konec. Na zemi vpravo najdeš druhý krystal, který seber. Vrať se ke slepému andělovi, dej mu oba krystaly. Andělovi se vrátí zrak a po krátkém rozhovoru s Thorgalem zmizí. Seber ze země zlatou čelenku, kterou zde anděl zanechal. Jdi zpět na křižovatku a vydej se chodbou dozadu. Zde si promluv s němým andělem. Ten Thorgala obeznámí s mocí zlaté a stříbrné masky. Poté jej vyzve, aby si s ním zahrál runovou hru. Na stole jsou dvě krychle, bílá slouží pro vyzkoušení hry, černá je pro samotnou hru proti andělovi. Stiskni tedy nejprve bílou krychli. Když stiskneš lebku nalevo, vysvětlí ti anděl pravidla hry. Pro opuštění hry slouží pyramida napravo. Vezmi si bílé hrací destičky s vyritými runami z misky nalevo a ty se rozmístí v zásobníku před tebou. Tvým úkolem je postupně obsadit všechny čtyři hrací místa s vyrytýmu runami v prostřední řadě stolu svými destičkami odpovídajících symbolů. Střídáš se se svým soupeřem vždy po třech tazích. Pokud máš požadovanou runu, dej jí na odpovídající místo. Pokud nemáš požadovanou runu, můžeš si libovolnou destičku vyměnit buď se soupeřem nebo z mističky nalevo. Pokud máš požadovanou runu vícekrát, můžeš jí dát buďto na svojí již položenou destičku, nebo si jí nechat na později na vyhození soupeře, který již obsadil některé z hracích míst. To uděláš tak, že dáš nejprve jednu destičku s odpovídající runou na odkládací místo před obsazené hrací místo a poté dáš druhou runu na obsazené místo soupeřem. Když ti destičky s runami v zásobníku dojdou, rozdají se automaticky nové. Poté co si hru vyzkoušíš, odstup od hracího stolu a stiskni černou krychli. Nyní hraješ proti andělovi a musíš ho třikrát porazit. Pokud třikrát prohraješ, hra končí. Je tedy dobré nejprve si hru uložit.

Hledání motýla

Poté co anděla 3x obehraješ, promluv si s ním. Thorgal od něj dostane  stříbrný obličej. Zkombinuj obličej s čelenkou a získáš tak magickou masku. Ihned poté zaslechneš zpěv ozývající se z jeskyní. Vydej se tedy za jeho zvukem, který se bude postupně zesilovat. Musíš jít stále směrem dolů a doprava. V jedné z chodeb spatříš červeného motýla. Nepokoušej se s ním mluvit nebo si ho blíže prohlížet, jinak ho vyplašíš. Místo toho na něj použij červenou růži. Díky tomu Thorgal přetvoří motýla na svojí před mnoha lety ztracenou lásku Aliannu. Promluv si s ní. Alianna Thorgalovi prozradí, že musí zničit svůj přívěšek a díky tomu skončí jeho nesmrtelnost. Je též ochotná opustit jeskyni, aby Thorgalovi pomohla s jeho posláním. Předtím než zmizí, věnuje mu kulatý měsíční kámen. Promluv si se smrtí, která se zde nečekaně objevila. Thorgal od ní dostane druhou část klíče a poté opustí svět stínů.

Osvobození zajatců

Promluv si se strážkyní klíčů. Ta Thorgala vyzve, aby odemkl poslední portál. Slož obě části klíče a získáš tak klíč od portálu. Použij klíč na otvor v pravé části prostředního portálu a tím jej odemkneš. Poté do portálu vejdi. Thorgal se objeví před propastí, uprostřed které je na ostrůvku umístěn další portál. U něj stojí žena, se kterou si promluv. Jedná se o Kriss, která uvěznila duše Thorgalovy manželky dcery a syna. Tvým úkolem je co nejdříve vysvobodit Thorgalovu rodinu uvězněnou ve třech klecích, které se objevují nad propastí. Musíš to zvládnout dříve než Kriss klece sestřelí do propasti. Provedeš to tak, že co nejrychleji trefíš šípem obě postranní tyče spojující strop a dno každé klece. Musíš mířit doprostřed tyče. Při střelbě na pravou krajní klec je nutné popojít až k pravé straně propasti co nejblíže kleci, aby se zobrazil zaměřovací kříž. U prostřední a levé klece stačí stát uprostřed naproti portálu. Poté co Thorgal osvobodí své blízké, objeví se strážkyně klíčů a zpřístupní portál uprostřed propasti. Věnuje mu též trochu magického písku ze země mezi dvěma světy. Vejdi do portálu.

Mitgard

Jdi vpřed a promluv si s rybářem Malebem. Zmíní se o tom, že zde byl před nedávnem Noral. Rybář by rád Thorgalovi pomohl dostat se domů, ale jeho loď byla při bouři rozbita. Dojdi na konec přístavní lávky a polož malou loďku do vody. Poté na loďku použij kouzelný měsíční kámen. Loďka se zvětší a Thorgal s její pomocí odcestuje za svými blízkými.

Thorgalův ostrov

Vydej se doprava a dojdi ke svému domu. Promluv si s manželkou Aaricií. Ta Thorgalovi sdělí, že jejich děti jsou na pláži. Jdi vlevo abys poodstoupil od domu a poté se vydej od domu směrem doprava. Jdi stále doprava až dojdeš na pláž, kde najdeš syna Jolana a dceru Louve. Promluv si s Louve a poté si zkus promluvit se spícím Jolanem. Probuď ho pomocí magického písku a promluv si s ním. Jolan svému otci poví o starém muži a o tom co viděl předtím než usnul. Mluv s Jolanem do té doby, dokud se na pláži neobjeví Noral v podobě dokonalého dvojníka Thorgalova syna. Poté co se Noral promění na havrana, okamžitě běž zpět ke svému domu! Zastav se poblíž domu a klikni na Norala, abys upoutal jeho pozornost. Poté jej neprodleně tref šípem. Thorgal Norala zasáhne, zbaví se konečně svého přívěšku a osvobodí se tak z pout nesmrtelnosti. Pohovoř si s Noralem. Následuje závěrečná animace.Konec hry

Uložené pozice
Čeština
Demo

Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Thorgal-Odins Curse

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář