Jdi na obsah Jdi na menu
 

TOPlist

Timeshift

Autor návodu-kaake,Kika                     kaake45@gmail.com

1.   Arrival

Keď sa preberieš z bezvedomia, zistíš, že sa nachádzaš v alternatívnej realite, v roku 1939. Vydaj sa teda jedinou možnou cestou až ku dverám s červeným svetielkom. Keď tam príde NPC, tak ti ich otvorí. Vbehni dnu. Hra sa automaticky uloží. Zaútočí na teba robot. Naľavo od teba je zabednený priechod. Po istom čase NPC, ktorý ti otváral dvere vylomí dosky, tak rýchlo prebehni za ním. Potom utekaj po schodoch hore, doprava, preskoč cez prekážku. Stále jedinou možnou cestou. Na konci sa zohni. Zoskoč dole a pokračuj rovno ďalej. Naľavo sa zošuchni dole a pokračuj dverami hneď vľavo. Po schodoch vybehneš do uličky. Tam choď k NPC za smetiakom a spolu počkajte kým prejdú vojaci. Potom sa kúsok od teba spustí rebrík, po ktorom vylez hore, kde dostaneš zbraň. Pokračuj budovou, jedinou možnou cestou až ku dvom NPC pri zabarikádovaných dverách. Tie dvere prerazí robot, tak sa trošku vráť, aby ťa nezabil a potom pokračuj vpravo hore po schodoch, kde nájdeš ďalšiu zbraň. Prejdi ku dverám, ktoré ťa vyvedú znovu von. Choď smerom doprava, kde je v múre diera, tam sa nachádzajú vojaci. Keď ich zabiješ vybehni hore po schodisku a vbehni opäť do budovy. Tam počkaj kým sa zničia dosky napravo a pokračuj až na opačný koniec, kde zoskoč dole. Choď cez ľavé dvere, výskoč oknom na strechu a tam skoč do šachty. Keď z nej vylezieš zabi vojakov pod sebou a pokračuj chodbou vľavo ku dverám. Prejdi ďalej do vedľajšej miestnosti, kde zoskoč , vyjdi von a vyriaď vojakov. Pozor jeden je aj v pravom okne. Pokračuj cez bránu, je tam bedňa s muníciou a niekoľko vojakov o ktorých sa postaraj. Sú aj v oknách a napravo prídu nejakí aj autom. Potom zoskoč dole a pokračuj vľavo, kde sú ďalší vojaci. Niektorí budú aj nad tebou. Sú tam aj výbušné sudy, ktoré ti môžu pomôcť. Potom prejdi cez kanál doprava, kde sú už tvoji bojujúci s vojakmi. Tam si dobi náboje z bedne, ak chceš môžeš pomôcť s likvidovaním vojakov a počkaj kým sa nepremiestniš do minulosti.
2.   Back Again

Po animácií zneškodni vojakov. Zbraň nájdeš pri smetiaku. Potom nasleduj zranených mužov z odboja. Keď prídeš k skupinke mužov z odboja, pomôž im proti vojakom. Potom tam prídu stroje, ktoré poškodia budovu po tvojej pravej strane, tak vbehni do nej a po schodoch hore. Cez dieru von a po rebríku vyššie. Tam sa ti aj uloží hra. Rozbi okno a preskoč dnu. Prejdi cez miestnosť s dierou na konci, do ktorej skoč. Tu použi obracanie času (ľavý shift + c) a prebehni cez most. Ak by si to nespravil, most by zničili a teba s ním. Pri prvej mŕtvole je nová zbraň. Pokračuj dvermi vpravo a hra sa uloží. Choď cez miestnosť až prídeš k diere, tam máš dosť nepriateľov, tak ich všetkých postrieľaj. Dávaj si pozor, lebo niektoré steny sa dajú rozbiť. Pokračuj ďalej a v jednej miestnosti ti vojak vykopne dvere naľavo od teba, tak sa nenechaj prekvapiť. Prejdi cez tie dvere a pokračuj vpravo. Tam máš ďalších vojakov. Po ich zabití skoč dole, kde zasa pozabíjaj vojakov. Potom prejdi cez dvere vpravo. Pokračuj smerom dole až k elektrickej vode. Cez ňu prejdeš tak, že použiješ svoje časové schopnosti (klávesa F). Pokračuj cez potrubie vpravo, až k odboju, ktorému pomôž s vojakmi. Je tam aj bedňa s nábojmi. Potom len počkaj kým odboj zničí stroj, ktorý pôjde okolo a tým sa ti uvoľní aj cesta ďalej. Takže choď ďalej, až k ďalšej elektrickej vode. Pred ňou je drevená konštrukcia, takže choď po nej. Preskoč cez trubku, ale použi časove schopnosti, inak z nej padneš. Tam pokračuj naľavo, ale daj si pozor, lebo je tam sniper. Ja som použil zastavenie času, ale je to na tebe ako si s ním poradíš. Pokračuj jedinou možnou cestou k malej budove, na ktorej je vojak. A v nej sú ďalší. Takže ich eliminuj. Potom pokračuj smerom doľava. Po ceste zabi nepriateľa, preskoč bedne a prídeš k odboju. Všimni si vstup do kanálu, sem sa neskôr vrátiš. Pokračuj po lávke hore. Chop sa guľometu (klávesa E) s strieľaj všetko čo sa hýbe. Potom sa vráť ku kanálu a počkaj kým ti ho odboj otvorí a zlez dole.

3.   New Blood

Po začatí misie, utekaj za odbojom a vyčisti ulice od vojakov. Vojaci sú na ulici a aj v oknách. Napravo je aj bedňa s muníciou. Keď budú všetci vojaci odstránení, tak zbehni do veľkej diery a do potrubia. Tam na križovatke doprava a pomocou kola otvor prechod ďalej (drž klávesu E). Keď to budeš mať otvorené, tak zastav čas (Shift + E) a prejdi ďalej. Pokračuj doprava a po rebríku hore, kde odstráň vojakov. Je tu najväčšia koncentrácia nepriateľov, akú si doteraz v hre stretol. Môžeš použiť aj auto, ktoré ma namontovaný guľomet, ale nachádza sa až trošku ďalej. Ja som ich strieľal z kanálu. Po ich vyzabíjaní pokračuj po ceste smerom k stanom. Tam sú dvaja vojaci za guľometmi, ale ďalší sú v stanoch. Potom pokračuj od brány napravo a vojdi do kanála. Tam cestou vpravo, ale pozor, je tam oheň. Tam treba zastaviť čas a prebehnúť. Pokračuj doprava a hore je znovu skupinka vojakov, ktorú eliminuj. V strede je veža, takže doporučujem zastaviť čas a eliminovať vojaka. Keď sa ti to podarí, tak za plotom príde vozidlo s nepriateľmi, tak ich postrieľaj. Potom tam príde tank , takže radšej opusť vežu. Zastav čas a presuň sa bližšie k tanku, ale snaž sa kryť. Zíď pravými schodmi do metra, kde zabi vojakov a následne choď vpravo pravou stranou a pokračuj ľavou stranou dolu po schodoch. Tam eliminuj ďalších vojakov a choď vľavo na koniec nástupiska.  Tam zastav čas a prejdi cez vodu na nástupisko oproti tebe kúsok vľavo.
4.   Infiltration

Po začatí misie sú vpredu dvaja vojaci, ktorí o tebe nevedia. Potom pokračuj doprava, kde vidíš modré záblesky, tam použi spomalenie času a prejdi cez ne. Vyšplhaj sa po sutine až na cestu a preskoč cez malú trhlinu. Choď vpred, ale daj si pozor. Sú tam vojaci, sniper naľavo a veža. Takže treba experimentovať s časom. Minimálne na snipera a vežu. Keď sa dostaneš k veži, tak odboč doprava a pokračuj ďalej. Po ceste zabíjaj vojakov a choď ku kontajnerom. Prejdi pomedzi ne a likviduj vojakov, ktorí sú i v oknách. Pokračuj stále jedinou cestou až prídeš ku schodom, kde oproti je diera v zemi s potrubím. Bež po potrubí potom zoskoč doprava dole a pokračuj na koniec. Tam naľavo je vchod do budovy. Prejdi cez dvoje zelené dvere. Tam skoč dole a rebríkom oproti zasa hore. Tam znovu cez dvoje zelené dvere až prídeš k odboju. Je tam, ale robot, ktorý ťa nepustí ďalej. Takže zastav čas a utekaj oproti do diery v stene. Treba využívať prekážky na dobitie spomalenia času a života. Takže do diery a po schodoch hore. Tam bež rovno až na koniec, kde doľava, potom doprava a po schodoch vyššie. Tam doľava, na konci doprava, potom doľava cez dieru v stene. Tam skoč dole, ďalej po trámoch a znovu dole až k odboju. Nasleduj odboj až k vojakom. Tam s pomocou odboja eliminujte všetkých vojakov, príde tam aj auto s guľometom. Všimni si, že prechod je zablokovaný silovým poľom. Takže vbehni vedľa prechodu dovnútra, kde je páka. Na krátky čas ti zruší pole, takže zastav čas a vbehni dnu. Tam na konci naľavo je ďalšia páka, ktorú použi a prebehni cez ďalšie pole. Tam eliminuj všetkých vojakov, je tam aj auto s guľometom. Prejdi okolo auta a pokračuj dolu po ceste až k dvom bránam. Medzi nimi je tlačidlo, ktoré ti otvorí pravú bránu, do ktorej vojdi.
5.   Ground Floor

Po začatí levelu stlač gombík na ľavej strane. Otvorí sa pred tebou brána a tam sú vojaci. Keď ich eliminuješ pokračuj dopredu a vstúp do dverí vpravo. Tam na pulte stlač blikajúce zelené tlačidlo. Vonku sa ti otvorí prechod ďalej. Choď von a vpravo od dverí je APC a nepriatelia. Potom pokračuj k barikádam, kde eliminuj vojakov. Niektorý budú v APC a pozor, jedno APC sa ťa bude snažiť prejsť. Potom pokračuj nakoniec a hore na rampu, kde je ďalšie tlačidlo, ktoré stlač. Privoláš si tým žeriav s bedňou. Keď príde zastav čas a znovu stlač tlačidlo a po bedniach rýchlo vylez hore na bedňu, ktorú drží žeriav. Odvez sa a na konci prejdi cez mrežu. Vľavo dole sú vojaci. Zoskoč z vrchu postupne dolu a pokračuj a po ceste zabíjaj vojakov. Choď až na koniec, kde je bedňa so zbraňou a tlačidlo. Prvá bedňa od tlačidla blokuje prechod ďalej. Takže stlač tlačidlo a keď sa uvoľní prechod zastav čas a prejdi. Choď vpravo za svetlom. Až nakoniec, kde skoč dolu. Stále ďalej až k mreži, ktorú otvor a zabi technikov. Cez dvere vpravo prídu vojaci. Tak ich eliminuj a choď k laserom. Najprv zneškodni vojaka na konci. Všimni si, že po bokoch máš miesta, kde si môžeš oddýchnuť. Ja som išiel takto:

-       Keď stredný laser išiel hore a krajný vľavo.

-       Počkal som, kým 3x prešiel laser okolo mňa a potom bežal ďalej a vpravo.

-       Počkal som, kým 3x prešiel laser okolo mňa a potom som zastavil čas. Jeden laser som obišiel zľava a posledný preskočil.

Tam choď až na koniec do miestnosti, kde tlačidlom vypneš lasery. Choď znovu cez lasery, ale hneď do prvej odbočky vpravo. Pomocou lávky so zastaveným časom vyskoč vyššie. Povyskakuj až hore a vlez do šachty. Tam si buď zastav alebo obráť čas a prejdi cez ventilácie. Na križovatke doprava, na ďalšej doľava. Tam použi rovnaký trik ako s prvou ventiláciou. Pokračuj a vľavo opusť šachtu.  Eliminuj vojakov a pokračuj rovno dole schodmi. Tam vľavo, je tam skrinka so zbraňami. Potom pokračuj oproti stolíku až prídeš k miestu, kde to vypadá na pascu. Dvoje mreže a zbrane oproti. Tam zastav čas a prejdi cez mreže až kým neuvidíš ďalšiu zbraň, tam zastav a počkaj kým sa ti nabijú časové sily. Tam odboč vľavo a pokračuj až ku veľkým dverám a pred nimi vpravo a vyskáč po bedniach do šachty. Tam 2x doprava, zabi vojaka a stlač tlačidlo. Vyjdi dvermi von a pokračuj k zbrani a vľavo cez mreže. Prejdi dvermi. Koniec levelu.
6.   Heist

Choď po schodoch a dvermi vpravo a ďalšími hneď vpravo. Tam je v miestnosti robot. Znič ho z diaľky. Naľavo od dvojice veľkých dverí sa sprístupnia dvere a sú tam vojaci. Všetkých eliminuj a pokračuj až k zeleným dverám na konci vpravo. Tam k ďalším dverám hneď oproti. Tú sú vojaci aj na poschodí. Všetkých eliminuj, pomôcť ti môžu aj výbušné sudy. Potom pokračuj zelenými dverami. Naľavo je skrinka so zbraňami. Potom ďalšími zelenými dverami. Tam naľavo za mrežami sú ďalší vojaci. Po ich vyzabíjaní si pober muníciu a vpravo je PC, ktorý aktivuj. Tým nabúraš databázu, ale spustíš i poplach. Takže oproti vstupu, ktorým si prišiel sú dvere, ktorými prídu vojaci a ďalší budú na lávke hore. Keď prejdeš dvermi choď doprava po schodoch hore a vpravo cez dvere. Potom prejdi po lávke na koniec a ignoruj dvere vľavo. Namiesto toho choď doprava do šachty a na konci po rebríku hore. Tam prejdi veľkými zelenými dverami a oproti uvidíš ďalšie. Za nimi sú vojaci. Dole sú tiež. Tam prejdi tromi zelenými dverami. Za tretími sú už vojaci, ktorých treba eliminovať. Tam sú veľké šedé dvere, ktorými sa dostaneš do miestnosti s ďalšími vojakmi. Tam za stolom je tlačidlo, ktoré aktivuj a naľavo od teba sú dvere, ktorými pribehnú vojaci. Je tam aj robot, ktorého odstreľ, ale z diaľky a vbehni do ľavého výťahu. Výťah je ale pokazený a tak začne padať dolu. Takže keď na chvíľku spomalíš pred otvorenými výťahovými dverami, zastav čas a vybehni von. Tam zabi vojaka a cez sklo preskoč do miestnosti, kde si zober zbrane. Potom nastúp do výťahu vpravo a vyvez sa hore. Koniec levelu.
7.   Getaway

Vystúp z výťahu a cez dvere vpravo. Vybehni hore schodmi a znovu cez dvere. Vyjdi na strechu. Napravo je bedňa s muníciou. Inak pokračuj naľavo. Prejdi cez šachtu a zabi dvoch vojakov. Tam kde stáli je sniperka, ktorú si vymeň za pištoľ. Môžeš mať len tri zbrane. Oproti na budove je protiletecká zbraň, takže pomocou sniperky odstreľ sudy a tým zabiješ vojaka, ktorý ju ovláda. Tým sa za tebou sprístupnia dvere a bude tam aj nepriateľ. Prejdi cez ne a pokračuj ďalšími von. Tam zneškodni vojakov. Potom choď až na koniec ku bránke, kde je bedňa s muníciou. Vyjdi po schodíkoch a znovu odstreľ sudy. Potom priletí vrtuľník. Schovaj sa, aby ťa nezabil. Ale zničí ti bránku pri bedni. Tou teda pokračuj ďalej. Tam choď bludiskom a likviduj vojakov až dôjdeš k rampe. Tam si znovu priblíž na sudy a odstreľ ich. Potom ešte zabi odvážnych vojakov. Pokračuj doprava a jedinou možnou cestou. Tam budeš mať opäť vojakov. Tam pokračuj až k rozbúranej stene, kde pobi vojakov. Prejdi ďalej a tam opäť pobi vojakov. Dôjdi až k ohňu, kde treba zastaviť čas, aby si mohol pokračovať. Prejdi cez neho a pokračuj doľava. Zabi vojakov a na vyvýšenej plošinke opäť zostreľ sudy. Potom prejdi cez dvoje dvere. Oproti je bedňa s muníciou. Choď ku šachte, ktorá je zatvorená. A daj si pozor na výbuch, ktorý ti šachtu otvorí. Prejdi cez šachtu, naľavo hore po schodoch a po tráme do budovy. Tam skoč dolu a cez dvere vľavo. Cez ďalšie rovno a do výťahu, ktorý ťa vyvezie hore. Tam sú vojaci. Niektorý majú jetpacky. Všetkých eliminuj a pri jednom stĺpe je bedňa s muníciou. Stlač páku, ktorá je oproti osvetleným dverám. Koniec levelu.
8.   Disputed Airspace

Po animácií usadneš do guľometu a budeš zostreľovať bomby a neskôr bombardéry. Experimentuj s časom. Život vzducholode sa ti bude pomaly dopĺňať.
9.   Better Late

Takže hneď na začiatku levelu choď za odbojom a napadnú ťa vojaci a APC. Potom si nastúp na motorku a choď po ceste až k mostu, kde zrýchli (klávesa Space) a zastav čas, aby si cez neho prešiel. Za mostom je v ceste odstavené APC s vojakmi. Riešil som to tak, že som ich zrazil. A zbylých som zabil z APC guľometu. Potom znovu zober motorku a choď až k vlaku, kde eliminuj hrozbu. Potom choď na krytý most, kde znovu zober motorku a choď po koľajniciach až k veľkej bráne, kde budeš potrebovať výbušniny. Naľavo od brány je tábor, ktorý je dobre chránený. Sú tu aj vojaci s jetpackami. Ja som to riešil kombináciou sniperky a zastavenia času. Sniperku si môžeš vymeniť za kušu, ak chceš. Vojdi do stanu, kde nájdeš zbrane, bedňu s muníciou a samozrejme aj hľadanú bombu. Potom sa vráť k bráne a aktivuj bombu, zastav čas a uteč na motorke z dosahu bomby. Vnútri nastúp na vlak a aktivuj páku. Po upozornení z vlaku vyskoč a pozabíjaj vojakov. A potom ďalších, ktorí pribehnú. Potom použi znovu motorku a choď k žltým značkám s lebkou. Tam použi zastavenie času spolu so zrýchlením motorky. A choď až po zábrany na ceste. Tam musíš pozabíjať vojakov opevnení a na veži. Tu sa ti hodí kuša. Keď to budeš mať choď ku kontajnerom napravo a pomocou hojdačky a zastavenia času na ne vylez. A z nich preskoč cez plot. Keď budeš v tábore, tak pozbieraj zbrane, tie máš aj v stanoch. A potom vylez na vežu. Tam aktivuj páku a rýchlo zlez z veže, pretože sa prirúti auto s výbušninami a nabúra do nej. Potom ešte zabi vojaka a nasadni na motorku. Choď až k drevenému mostu, kde budeš musieť použiť zrýchlenie, aby si preskočil na druhú stranu. Pokračuj až do tunela, kde sa musíš poriadne rozbehnúť. Použi zrýchlenie a zastavenie času, nakoľko vo vode je elektrina. Potom už len pokračuj. Koniec levelu.
10.    Point Of Impact

Choď dopredu a zabi vojakov. Potom pokračuj až k nákladnému autu, kde na teba zaútočia ďalší vojaci. Keď ich pozabíjaš, zabi ešte vojaka na veži. Potom na ňu vylez, je tam aj bedňa s muníciou a sniperka. Pomocou sniperky postrieľaj všetkých nepriateľov za plotom. Je tam aj jeden sniper. Keď sa splní úloha sú všetci. Potom pokračuj od veže doprava až k autu a vlez do stavby. Na konci vpravo je šachta. Vlez do nej, na križovatke doľava a otoč kolom. Zastav čas a prejdi padacou mrežou von. Tam pokračuj doprava. Tam si všimni rozpadajúci sa chodník, takže zastav čas a prejdi cez neho. Pokračuj až k vojakom, ktorých pozabíjaj. V pravej búdke s guľometom je sniperka, ak potrebuješ môžeš si ju na chvíľu vymeniť. Dostaň sa až na opačný koniec tábora a tam po ceste až k blikajúcej páke, ktorú aktivuj. Pokračuj ďalej, kde znovu pozabíjaj vojakov. Príde tam i nákladné auto s posilami. A nakoniec príde ešte jeden výťahom. Tu treba otočiť kolom. Tým dostaneš výťah hore. Potom prejdi k výťahu a nastúp a aktivuj vrátenie času. Tým sa výťah znovu dostane hore a ty len vystúp. Pokračuj doľava, tam vyskáč po bedniach. Pokračuj ďalej po plošine a pomedzi bedne, kde zoskoč dolu. Tam choď naspäť k najbližšej bedni, pred ňou doľava a zoskoč opäť dolu. Pokračuj po šikmej plošine až na koniec k rebríku, po ktorom vylez až na koniec, kde odsteľ lano a pokračuj do veže. Tam si zober novú zbraň (ja som ju vymenil za brokovnicu). Zlez z veže dolu a rovno, kde pozabíjaj vojakov. Potom choď cez stan do ďalšej časti tábora. Tam vľavo zo záchoda vylezie jeden vojak. Ty pokračuj rovno po šikmej ploche, cez kontajnery až na schody havarovanej vzducholode. Prejdi cez ňu, po schodoch hore a otvorom vľavo. Po lešení až k ďalším dverám. Tam hneď doľava a po schodoch vyššie. , kde vyjdi po ďalších schodoch späť dovnútra. Prejdi znovu cez vzducholoď až sa dostaneš von, po schodoch dolu, zoskoč na plošinu a choď až k motoru. Spomaľ čas a skoč na lopatku a z nej zoskoč na chodník. Pokračuj až k dvom vojakom. Pri nich je aj bedňa s muníciou. Pokračuj ďalej, ale neskáč dolu. Zastreľ snipera a všetkých vojakov. Po eliminovaní všetkých vojakov si ešte doplň muníciu a zoskoč dolu a pokračuj doprava. Choď až k vlaku, ktorý je v hangári a aktivuj páku. Potom z vlaku vyskoč. Potom nastúp do druhého vlaku, ktorý je za tým čo si nechal vybuchnúť a aktivuj páku. Koniec levelu.
11.    Liberation

Zíď z vlaku a prejdi dvermi vpravo. Potom ďalšími dvermi a odboč doľava, kde sú vojaci. Po ich zabití ešte priletia dvaja s jetpackami. Potom prejdi po koľajniciach na druhú stranu, ale daj si pozor. Keď sa na teba vyrúti vlak tak zastav čas a uhni mu z cesty. Pokračuj veľkou bránou, kde na teba zaútočia štyria vojaci s časovými oblekmi. To znamená, že možnosť ako ich zabiť je zastaviť čas. Po nich ti zostane nová zbraň. Pokračuj teda ľavým tunelom k najbližším dverám, ktoré budú na pravej strane. Tam je bedňa s muníciou a bomba. Všetko pober a vráť sa späť a tentokrát sa vydaj pravým tunelom, aktivuj bombu, zastav čas a utekaj z dosahu. Vzniknutou dierou pokračuj až na koniec a zoskoč dolu. Tam je prechod, ktorým sa dostaneš ďalej. Pri vode s elektrinou si aktivuj zastavenie času prejdi na ostrovček v strede. A tam to zopakuj. Pokračuj až k rebríku, po ktorom vylez hore a po brvnách k diere v stene. Si vo vezení. Pozabíjaj všetkých strážcov dolu a obehni toto podlažie dookola. Na druhej strane zoskoč o poschodie nižšie a schodami pred tebou o ďalšie poschodie nižšie. Tu prejdi zelenými dverami, potom ďalšími až do miestnosti s monitorom. Tam aktivuj páku, čím pustíš ľudí z väzenia. Potom vybehni von a zatoč dvakrát doprava a cez mreže ďalej. Pokračuj jedinou možnou cestou až k otvorenej veľkej bráne, cez ktorú prejdi a choď k motorke. Koniec levelu.
12.    Road Trip

Po animácii choď po ceste až k zábranám. Tam vybehni po briežku vpravo hore. Sú tam vojaci. Ja som to riešil tak, že som ich poprechádzal. Potom zoskoč späť na cestu a prejdi zbylých vojakov. To isté sprav aj na moste. Len tam budeš  musieť zbytok už vystrieľať. Keď bude čisto, tak v pravej  búdke je páka. Tá zdvihne most. Takže nechaj motorku na moste, ale priprav si ju k žltej čiare, aktivuj páku a zastav čas a vybehni na most. Tam sa rozbehni a preskoč pomocou zrýchlenia na cestu ďalej. Tam sa ukry v nákladnom aute (je tam bedňa s muníciou) napravo a najprv pozabíjaj vojakov (jeden je vo veži) a pomocou raketometu potom zneškodni robota. Pred vežou odboč doprava, kde pomocou motorky a zrýchlenia preskoč priepasť. Na križovatke odboč doprava a zneškodni odpor. Rýchlo si doplň muníciu z bedne pri stane a priprav sa na posily. Potom prejdi bránou a nastúp na motorku. Choď po ceste a prejdi nepriateľov. V najbližšom nákladnom aute si doplň muníciu. Potom pokračuj stále po ceste až k zátarasám, kde odboč doľava na poľnú cestu. Tam preskoč pomocou zrýchlenia priepasť a zabi vojakov (mne sa podarilo dvoch zraziť J). Opäť nastúp na motorku a pokračuj až kým nedostaneš upozornenie. Tam zastav čas a rýchlo prejdi kritický úsek. Na križovatke odboč vpravo. Pri nákladnom aute eliminuj nepriateľov a potom zo samopalu hoď granát do auta (stlač a drž pravé tlačidlo myši - PTM), odíď do bezpečnej vzdialenosti a potom pusť PTM. Nasadni na motorku a pokračuj po ceste. Pred koncom odboč doľava. Ďalej musíš ísť pešo. Pokračuj až ku koncu levelu.
13.    Forced Entry

Po začatí levelu, choď po cestičke až k mreži. Tam ti oblek detekuje hrozbu štítu. To sú vojaci zo štítom v ruke, ktorí sa nachádzajú za tebou. Po ich eliminácií ešte pozabíjaj aj ďalších darcov orgánov. Potom už len pokračuj k značke na radare. Keď ju dosiahneš cieľ sa ti posunie a cesta povedie priamo cez mínové pole. Môžeš míny odstreľovať. Sú to na červeno blikajúce body na zemi. Pokračuj za bodom na radare. Prídeš k vode a keď cez ňu preplávaš, stretneš odboj. Je tam bedňa s muníciou. Odboj zaútočí na továreň, tak im pomôž. Najprv zlikviduj jednotlivých nepriateľov a vežičku si nechaj na koniec. Pri obchádzaní vežičky si zastav čas a zneškodni vojaka v nej. Za vežičkou je ďalšia bedňa s muníciou. Potom pozabíjaj nepriateľov na ochodze. Ak sa ti nejaký nebude chcieť ukázať použi raketomet, konkrétne jeho sekundárnu funkciu. Tým môžeš zahýbať rakety. Potom môžeš použiť vežičku a zlikvidovať odpor, ktorý na teba nabehne zboku. Potom si už len dobi náboje a choď napravo od budovy. Je tam malá budova, cez ktorú sa dostaneš ďalej. Pokračuj až k šachte, ktorou zlez dolu. Tam na teba zaútočia vojaci so štítmi. Pokračuj cez dvere, hore schodmi, jedinou možnou cestou až k ďalším dverám. Prejdi cez ne, dolu schodmi, cez ďalšie dvere a pobi vojakov. Potom cez dvere, hore schodmi, dvermi, dvermi vpravo, dolu schodmi a dvermi. Si v chodbičke s vojakmi. . Na konci napravo sú dvere, z ktorých ti prídu vojaci. Keď cez ne prejdeš obíď sprava vlak a eliminuj vojakov a nastúp na vlak a potiahni páku. Koniec levelu.
14.    Test Labs

Opusť vlak a vľavo sú dvere, ktorými sa dostaneš ďalej. Si v miestnosti, kde sú štyri raketomety. Máš dve možnosti. Buď ich zničíš svojím raketometom, alebo zastavíš čas a pri každom raketomete, je bočná ulička, kde je tlačidlo, ktorým danú vežičku vypneš. Potom pokračuj zelenými dverami. Zabi technikov a choď k druhým dverám. Prídeš na otvorené priestranstvo, kde pozabíjaj vojakov. Naľavo od vstupu sú ešte jedny dvere, ale tam je len kuša. Ty choď okolo výťahu, ktorým prišla posila vojakov, až k osvetlenej bedni s muníciou. Pokračuj okolo kontajnerov a smerom do stredu. Stále rovno až na opačný koniec. Tam je pred veľkou bránou vozík a pri ňom výbušniny. Streľ do nich a prejdi okolo vozíka k rebríku. Tam zabi technikov a choď k tlačidlu, ktorým spustíš ventilátor. Potom prejdi jednými dverami, zabi vojakov a vpravo druhými. Si na ochodzi, odkiaľ pozabíjaj vojakov dole. Je tam aj bedňa s muníciou. Vedľa teba je rebrík, ktorým zlez dolu. Cestou zabíjaj vojakov i technikov. Od rebríku pokračuj smerom rovno a potom doprava. Preskoč cez potrubie, prejdi lomenou chodbičkou a vyskoč na potrubie a prejdi cez stupienok. Pokračuj rovno, preskakuj potrubia až prídeš k lávke. Tam zastav čas a z nej preskoč o trošku vyššie. Tam hneď zabi vojaka. Pokračuj až k osvetlenej bedni s muníciou. Vybehni po schodíkoch k tlačítku. Tu si to dobre načasuj. Keď ho totiž stlačíš, tak pred tebou sa na chvíľku odkryje priechod ďalej, takže pomocou experimentovania s časom sa dostaneš ďalej. Si pri tom ventilátore, ktorý si pustil. Choď čo najbližšie k nemu. Tu použi obrátenie času a vzduch ťa vyzdvihne hore, kde prejdi cez zábradlie a pozabíjaj vojakov. Cez prúd vzduchu náboje neprejdú. Takže si to k nim obehni. Tam sa dostaň k jediným dverám a prejdi nimi. Koniec levelu.
15.    Factory Recall

Choď dopredu k dverám naľavo. Tam zabi dvoch technikov. Prejdi dvermi oproti a zabi ďalšieho technika a pokračuj dvermi naľavo. Si v hale. Zabi kušou koho môžeš a choď po rebríku vľavo. Jedinou cestou k rebríku, po ktorom sa vráť hore. Tam cestou k zlomu. Tam sa nachádza aj bedňa s muníciou. Choď po ochodzi až k ďalšiemu rebríku, ktorým zlez dolu. Potom preskoč prekážku. Stále rovno až k rebríku, po ktorom zasa vylez hore. A ďalším rebríkom znovu dole. Na križovatke odboč doľava k rebríku. Po ňom hore a tu v strede miestnosti je tlačidlo. Tým vypustíš vojakov s časovými oblekmi, ale otvoríš si i montážnu halu. Opačnými dverami zasa prebehni až do haly. Tu pomocou kuše zlikviduj všetko čo vidíš. Zlez po dvoch rebríkoch až úplne dolu, tam likviduj všetkým nepriateľov rad za radom a postupne postupuj podľa radaru. Keď sa dostaneš medzi zástup vozidiel, objavia sa ďalší vojaci. Choď až ku kope kontajnerov, kde sú nepriatelia. Vyzerá to ako bludisko, ale na konci je bedňa s muníciou. Inak pokračuj vľavo od kontajnerov, je tam rebrík, po ktorom treba vyliezť opäť hore a hneď ďalším dolu do montážnej haly. Naľavo je osvetlený priechod, keď budeš pri ňom za tebou sa zjavia vojaci. Ty ale ním prejdi a za ním skoč cez otvor dolu. Koniec levelu.
16.    Some Assembly Required

Po začiatku levelu, počkaj kým sa otvoria dvere a pozabíjaj vojakov. Zbehni po ľubovolnom rebríku dole. Tam pozabíjaj vojakov o poschodie nižšie a ďalším rebríkom hore (len nie naspäť). Hore aby z teba nebola palacinka treba zastaviť čas, keď sú lisy hore. Zastavením času prebehni aj cez oheň. Za ohňom naľavo si môžeš oddýchnuť a napravo je vojak. Cez ďalšie lisy prebehni obdobným spôsobom. Z plošinky skoč o poschodie nižšie. A odtiaľto vyzabíjaj vojakov ešte o poschodie nižšie. Z pravých dverí na tejto úrovni ti potom prídu ďalší nepriatelia. Tam sa nachádza aj bedňa s muníciou. Potom zbehni rebríkom, doprava po ochodzi a pozabíjaj nepriateľov. Na pravej strane sú i sniperi, ktorých eliminuj. Ak chceš môžeš vyliezť po rebríku a stlačiť tlačidlo, ale to len zastaví lis, cez ktorý si išiel. Napravo od výťahu je koleso, ktorým pritiahneš výťah hore. Zastav čas a dobehni dovnútra. Keď sa zvezieš dolu, pozabíjaj vojakov, obíď bedne a pokračuj po lávke. Tam pozabíjaj vojakov a v pravých dverách stlač tlačidlo. Tým si sprístupníš rebrík. Vylez teda po ňom a zaboč doľava, kde zlikviduj hrozbu. Daj si pozor na výbušné sudy. Keď pôjdeš na opačnú stranu, daj si pozor na raketometčíka, ktorý je naľavo na lávke. Pokračuj po lávke, až kým nenastane výbuch. Odstreľ vojaka vzadu a pomocou zastavenia času prejdi cez ohne. Prejdi až k dverám (za nimi sú nejaké zbrane) a skoč vpravo dolu do šachty. Tam zoskoč ešte nižšie. Koniec levelu.
17.    Sabotage

Vyskoč zo šachty a zastav čas, aby si prešiel cez ventilátor. Po lávke doprava, kde zlikviduj vojakov. Aj dolu. Zlez rebríkom dolu a pokračuj na náprotivnú stranu, kde vylez po malom rebríku hore. Tam prebehni k ďalšiemu rebríku a vylez úplne hore. Vlez do kontrolnej miestnosti, kde zabi dvoch vojakov. A aktivuj páky. Najprv tú, čo je pri dverách, ktorými si vošiel a následne hneď druhú. Vyjdi von a preskáč cez dieru. Pokračuj po lávke k ďalšiemu rebríku, po ktorom zlez dolu. Tam si všimni, že v určitých intervaloch príde bedňa bez prednej a zadnej strany. Takže do nej nastúp, obráť čas a nechaj sa preniesť do druhej časti, kde z nej vystúp. Tam naľavo zabi vojaka. Choď po schodoch a cez dvere. Počkaj, kým sa ti sprístupnia ďalšie. Tam vyzabíjaj vojakov a choď na križovatke vľavo. Stále rovno a po ceste zabíjaj vojakov. V miestnosti je skrinka so zbraňami a dvere, cez ktoré potom pokračuj. Po lávke smerom doprava a zabíjaj vojakov so štítmi. A na lávke oproti dolu sú vojaci. Rovno až k dverám. V miestnosti pozabíjaj vojakov a pokračuj cez dvere. V ďalšej miestnosti je bedňa s muníciou. Tam prebehni cez dvoje dvere a za nimi pozabíjaj vojakov a vojakov s jetpackami. Potom utekaj ku bielej kruhovej stavbe. Je to výťah. Dolu je skrinka so zbraňami. Doporučujem si odtiaľ zobrať zbraň a príchodzích vojakov so štítmi zabiť alternatívnou streľbou. Pokračuj ďalej, kde na pravej strane sú lasery, cez ktoré musíš prejsť. Samozrejme pomocou zastavenia alebo spomalenia času. V nasledujúcej miestnosti je tlačidlo, ktoré stlač. Otvoria sa ti druhé dvere s lasermi, cez ktoré prejdi. Potom doprava cez výťah ku rebríku, po ktorom vyšplhaj hore. Hore za nezdržuj moc zabíjaním, snaž sa prebehnúť do výťahu, ktorým sa vyvez hore. Koniec levelu.
18.    Exeunt

Opusť výťah a vystrieľaj okolie. Potom sa vydaj k druhému výťahu napravo. Kým však k nemu prídeš napdane ťa vrtuľník. To znamená, treba používať časové sily a raketometom ho zničiť. Je tam aj bedňa s muníciou. Po zničení vrtuľníka zíde výťah dolu aj s dvoma vojakmi so štítom. Keď ich zabiješ zaujmi ich pôvodné pozície a nechaj sa vyviesť hore. Tam pred tebou vyskočia z vrtuľníka vojaci, takže zastav alebo spomaľ čas a pekne im ukáž kto je tu šéf. Je tu aj bedňa s muníciou. Keď bude pokoj, tak choď k horiacej veži naľavo, až k rebríku. Po ňom vylez hore a po lávke k vojakom, ktorých zabi. Vybehni celkovo po troch rebríkoch a samozrejme po ceste zabíjaj vojakov. Potom pákou aktivuj lanovku a rýchlo do nej skoč. Keď budeš asi v polovici cesty, na opačnom konci vjde raketometčík, ktorého zabi kušou. Potom vystúp z lanovky a choď cez dvere dnu. Pokračuj cez miestnosti až k laserom. Prvý laser prebehni, keď jeden bude hore a druhý naľavo. Schovaj sa vo výklenku vpravo. Počkaj kým ťa minie laser a utekaj cez ďalšie a schovaj sa opäť v najbližšom výklenku. Počkaj, kým ťa štyrikrát minie laser, potom zastav čas a prebehni cez ďalšie lasery do výklenku vľavo. Potom opäť počkaj, kým ťa sedemkrát minie laser, zastav čas prebehni posledný úsek. Zabi vojaka, vojdi do malej miestnosti a po rebríku hore. Prejdi šachtou až k ďalšiemu rebríku, po ktorom vylez. Tam napravo zlikviduj vojakov a utekaj k schodíkom naľavo. Nimi sa dostaneš k veľkej bráne, od ktorej naľavo je páka, ktorú zatiahni. Vonku zabi dvoch nepriateľov. Vyhni sa stíhačkám a potom pokračuj k poslednému stanovišťu. Tam sa priprav. Stlač tlačidlo utekaj späť do hangára a z pravej strany nastúp do vzducholode. Pri behu aktivuj buď spomalenie času, alebo návrat času, lebo to inak nestihneš. Koniec levelu.  
19.    Drive-By

Po krátkej animácii sa ocitneš v APC. Strieľaj všetkých, ktorí ťa sledujú. V strážnych búdkach sú zbrane. A po ceste k pevnosti sú okrem obyčajných vojakov aj vojaci so štítmi a s jetpackami. V oknách sú guľomety. Obíď budovu zľava a po schodoch vybehni hore, kde si pober zbrane ak chceš a prepni páku. Pokračuj cez bránu, kde zlikviduj vojakov, vojakov s jetpackami a sniperov. Pred bránou preskoč pomocou bední cez plot. Sú tam míny, takže hľadajte blikajúce červené svetielka v zemi. Môžete ich pomocou zbrane odpáliť. Pokračuj až k trámu, ktorý visí cez plot. Je v ňom elektrina. Takže zastav čas a prebehni cez neho za plot. Tam opäť eliminuj všetkých vojakov. Potom vybehni po schodíkoch naľavo do budovy. Pokračuj cez dvere a schodisku až von na lávku. Oproti na streche zabi dvoch sniperov a utekaj doľava k tlačidlu. Stlač ho a utekaj k diere v pletive. Keď pôjde pod tebou vlak, skoč naň a použi obrátenie času. Tým sa dostaneš do hangáru, kde postrieľaj odpor. Je tam aj bedňa s muníciou. V kúte oproti vstúp na výťah a on ťa automaticky vyvezie hore. Tam si pákou privolaj plošinu. Potom aktivuj páku opäť a preskoč na plošinu. Z plošiny potom preskoč na lávku a aktivuj zelené tlačidlo. Výťahom sa zvez dolu a utekaj k pracujúcemu stroju. Tam vyskoč na pás a použi obrátenie času. V ďalšom skladisku pozabíjaj vojakov a choď po ľavých schodoch a po lávke až na koniec. Tam zoskoč na potrubie a po ňom k šachte, do ktorej vojdi. Koniec levelu.
20.    Gate Crashers

Vyskoč zo šachty a zabi dvoch vojakov pred tebou. Odtiaľ potom ešte prídu vojaci so štítmi. Ďalší sú naľavo od teba. Ty choď naľavo a dopredu, kde budú aj vojaci s časovými oblekmi. Pokračuj jedinou možnou cestou a likviduj nepriateľov. Budú tam aj vojaci so štítmi. Choď stále rovno pozdĺž plotu a po krabiciach preskoč plot. Tam sprava na teba zaútočia vojaci, ktorých zlikviduj. Tam ale cesta nevedie. Cesta vedie smerom stále rovno, kde je výťah. Tým sa vyvez hore. Prepni páku pri tebe, potom spomaľ čas a prepni druhú páku na konci. Tým pustíš odboj dnu. Potom priletí vrtuľník, ktorý musíš pomocou raketometu zlikvidovať. Doporučujem zastaviť čas a strieľať doň. Potom sa vráť výťahom dolu a pomôž odboju zlikvidovať odpor. Bež k autu a dvermi vpravo, kde si vezmi výbušninu. S výbušninou choď od auta smerom doprava, kde ju nasaď, zastav čas a uteč do bezpečnej vzdialenosti. Potom vbehni dovnútra a doprava cez dvere za odbojom. Koniec levelu.
21.    The Wind Tunnel

Po zhliadnutí animácie prejdi ku dverám oproti. Zastav čas a bež doľava do výklenku. Vľavo oproti si všimni otvorené dvere. Takže obráť čas a bež k nim.  Ak sa ti nepodarí prejsť cez ne, tak sa aspoň snaž dostať k výklenku. Potom zas stopni čas a bež k nim. Tam zabi dvoch vojakov. Pokračuj po schodoch hore a cez dvere. Tam opäť eliminuj vojakov. Pokračuj k dverám oproti, kde vylez po rebríkoch a pokračuj dverami. Tam pozabíjaj vojakov. Najlepšie kušou. Lávka, ale povolí, takže nespadni. Takže preskoč na centrálnu lávku, choď po nej doprava a potom preskoč doprava na ďalšiu lávku. Choď po nej a preskoč dieru. Pokračuj až k tlačidlu, ktorým vypneš turbíny. Pozabíjaj vojakov s jetpackami, ktorí priletia a pokračuj po lávke ďalej. Tam prebehni až k dverám a následne rebríkom dole a cez dvere. Tam zabi vojakov a aktivuj tlačidlo v strede miestnosti. Potom sa vráť k rebríku, ktorým zlez dolu. Prejdi dvermi a pozabíjaj vojakov. Pokračuj k dverám oproti. Dolu po schodoch a prejdi dvermi. Tam opäť eliminuj vojakov. Potom zatiahni prvú páku, zastav čas a aktivuj druhú páku. Potom prejdi dvomi dvermi do hangáru. Tam prebehni dvermi ako na začiatku a po schodoch hore. A naľavo prejdi k odboju. Koniec levelu.
22.    Repo Men

Nastúp na vlak a aktivuj páku. Po zastavení vystúp, choď ku stanovisku, kde je aj bedňa s muníciou a postrieľaj odtiaľ všetkých nepriateľov. Potom choď k dverám vľavo od hangáru a vstúp do nich. Dole schodmi, cez dvere a zabi vojakov. Potom vstúp do hangáru a pokračuj dvermi oproti. Potom ďalšími dvermi, po schodisku hore a dvermi. Tam eliminuj všetkých nepriateľov. Jeden je za guľometom hore. Potom si doplň muníciu z bedne a aktivuj páku. Oproti tebe prídu vojaci, ktorých vyzabíjaj. Tiež bude jeden v za guľometom hore. Potom ti pribehnú vojaci z dverí spoza teba. Keď ich zabiješ pokračuj tými dverami. Po schodisku dolu, dvermi a pozabíjaj vojakov. Prejdi hangárom k dverám oproti. Tam znovu zabi vojakov a napravo stlač tlačidlo. Tým otvoríš dvere hangáru. Prejdi cez miestnosti, znovu do hangáru, oproti vybehnú vojaci, ktorých eliminuj a prejdi dvermi oproti, kde tiež eliminuj vojakov. Pokračuj cez miestnosti, po schodisku a zabi vojakov oproti. Potom prepni červenú páku a vyvez sa hore, kde zabi vojaka. Choď do ďalšej miestnosti, kde eliminuj vojakov a stlač tlačidlo naľavo. Potom si vychutnaj animáciu. Koniec levelu.
23.    En Route

Takže počkaj až budeš sedieť vo vežičke. Potom zostreľuj míny a vrtuľníky. Až pokiaľ nedostaneš novú úlohu. Opusť teda vežičku, choď na výťah a vyvez sa hore. Vyjdi dverami von a do stredu objektu, kde je páka. Tú aktivuj a zvez sa dolu. Tam postrieľaj vojakov. Aj tých dolu. Tam sa potom ešte zjavia vojaci s jetpackami. Potom vylez po rebríku, ktorý je napravo. Prejdi do šachty. Zoskoč o dve úrovne nižšie. Tam je veľa výbušných sudov. Keď sa rozbehneš dopredu, tak na ľavej strane sa otvoria dvere, kde je vojak, ktorý neskôr vystrelí do sudu. Takže treba použiť zastavenie času a zabiť vojaka. Je tam aj bedňa s muníciou. Oproti dverám je červeno vysvietená šachta, ktorú rozstreľ raketometom. Pokračuj šachtou až na koniec. Keď z nej vyjdeš pokračuj až k ďalšej šachte, ktorou tiež prejdi. Tam vyjdi a pozabíjaj nepriateľov. Nachádzajú sa aj hore. Potom po potrubí prejdi na hlavnú plošinu. Keď ich zabiješ tak z veľkej brány oproti prídu posily. Potom prepni páku, ktorá je na pravo od vlaku. Zíde pred tebou plošina. Takže znovu prepni páku, zastav čas a vyskoč na plošinu. Z nej preskoč na druhú plošinu, po schodoch a oproti eliminuj nepriateľov. Sú tam i sniperi. Potom po červených potrubiach vybehni hore. Vojdi do šachty, kde zoskoč dolu a postav sa na mrežu, ktorá pod tebou povolí. Tam prejdi až k rebríku, ktorým vylezte a zoskočte na druhej strane. Tam stlač tlačidlo. Napravo prejdi prielezom a pozabíjaj vojakov dolu. Potom prejdi šachtou na konci a pozoskakuj po potrubiach dolu. Dole pozabíjaj vojakov. Potom nastúp na vlak a prepni páku. Potom si úž len pozri animáciu. Koniec levelu.
24.    Consequences

Takže po začatí levelu vybehni z trosiek, pokračuj cez námestie a cez otvor v stene skoč dnu. Tam pokračuj cez dvoje dvere, hore schodmi a po rebríku vpravo vylez hore. Vybehni po schodoch, bež po lávke a zoskoč na lávku nižšie. Tam vybehni po ďalšom rebríku hore a prelez oknom dnu. Sú tam tri zbrane a bedňa s muníciou. Prejdi dvermi a zabíjaj nepriateľov. Steny sa dajú rozstrieľať. Pokračuj cez jednotlivé miestnosti až ku schodisku, po ktorom choď hore. Tam cez dvere a schodmi opäť hore. Cez dvere a po rebríku. Preskoč oknom, pozabíjaj vojakov a zober si zbraň z bedne. Tou zbraňou znič plazmové strelecké veže na strážcovi. To sú tie modro svietiace body. Po každej zničenej veži bude následovať letecký útok na strechu, kde sa nachádzaš. Takže treba sa vyhýbať raketám. Takto postupne treba zničiť všetky tri veže. Napravo od okna, ktorým si sem prišiel sa ti otvorí cesta ďalej. Tam pozoskakuj dolu a dôjdi k dverám. Tam skoč opäť dolu a cez okno von. Pomôž odboju zničiť nepriateľov vonku a potom si priprav opäť plazmovú zbraň. Za tebou v bedni si ju môžeš dobiť. Keď príde strážca, tak mu znič plazmovú vežu na spodu. Tým zničíš celého strážcu. Potom si pozri už len outro.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

Screenshot

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář