Jdi na obsah Jdi na menu
 

Tristan et le Mystère du Dragon (Tristan a tajemství draka)

28.5.2014 Autor návodu: Karel Frey

Může Tristan, mladý a odvážný panoš, s jeho hravou kamarádkou Sybille bojovat proti síle zla, která pustoší jejich rodnou zemi? Měli by věřit tajemné zprávě, která je vybízí, aby našli dračí krev? Zažij společně s těmito dvěma hrdiny dobrodružství, odehrávající se v polovině 13. Století. Prozkoumej středověký hrad, klášter, přístav a další zajímavé lokality. Zkus přijít na kloub záhadě v podobě legendě o drakovi. Vyzkoušej si různá středověká řemesla, vykovej meč, vytvoř barvy, vyrob pergamen nebo namíchej elixír života. To vše můžeš zažít v této velmi zábavné a vzdělávací hře, která je určena nejen pro děti.

Ovládání hry je následující: v hlavním menu můžeš začít novou hru (N), načíst uloženou hru (C), uložit hru (S), nastavit parametry hry (P), spustit průvodce ovládáním hry (A), vrátit se do hry (R) nebo hru ukončit (Q). V nastavení hry se dají zapnout titulky dialogů, nastavit hlasitost hlasů nebo okolí a dále je zde možné nastavit obtížnost hry. Po vlastním zahájení hry se po stisku pravého tlačítka myši ve spodní liště objeví/skryje řada následujících ikon (zleva doprava): ukončení hry (vrata), hlavní menu (pergamen), veškeré vysvětlivky k nastavení a ovládání hry (sokol), nastavení parametrů hry (trubka), encyklopedie (kniha), deník (brk s inkoustem), mapa (plakát s lokalitami) a inventář (včelí úl). Pomocí mapy se můžeš rychle přesouvat do centra již navštívených lokalit. Inventář má tvar včelí plástve a zobrazuje se v pravé části obrazovky. Po najetí na předmět v inventáři se dole objeví jeho název. Dvojím kliknutím se předmět v inventáři zvětší na celou obrazovku. Předměty se do inventáře ukládají automaticky a to poté co je sebereš, nebo je od někoho dostaneš a nebo je nějakým způsobem vyrobíš v rámci daného úkolu. Předměty z inventáře nebo i mimo něj se používají tak, že je uchopíš a přetáhneš je na nějaký jiný předmět nebo osobu.

Začínáš na hlavním nádvoří hradu a máš u sebe pouze nařízení s posláním (L'orde de mission), které Tristan našel na vystřeleném šípu v úvodní animaci. Prohlédni si nařízení v inventáři, je v něm zmínka o krvi draka, kterou máš nalézt, abys zachránil království od záhuby. Odlož nařízení, vyjdi nahoru po schodech v zadní části nádvoří a promluv si se šaškem (Tristan mu ukáže nařízení). Vrať se na hlavní nádvoří, jdi doleva a promluv si se stráží stojící u východu z hradu. Projdi brankou dozadu a promluv si se dvěma templáři stojícími u studny (Tristan jim ukáže nařízení). Vrať se ke stráži a promluv si s ní ještě jednou. Jdi opět za templáři a promluv si s nimi ještě jednou. Vrať se až na hlavní nádvoří hradu, vejdi dveřmi vzadu do kovárny a promluv si s kovářem. Použij kovářskou pec vzadu (symbol kladiva), nyní vidíš pec v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je vykovat meč. Uchop poleno z hromady vlevo dole a dej ho do pece, klikni na pec a tím jí zapálíš. Dej do pece kus železa ze stolu uprostřed, použij měchy a tím železo v peci rozžhavíš na správnou teplotu. Vyndej žhavý kus železa z pece, polož ho na kovadlinu, použij na žhavý kus železa palici položenou na stole a tím ho vykováš na potřebný tvar. Zchlaď vykované železo ve vědru s vodou vpravo dole, pak železo použij na kotouč brusky napravo a získáš tak meč, který si vezmi (Tristan si meč automaticky připne k opasku). Odstup od kovářské pece, opusť kovárnu, dojdi k templářům a promluv si s nimi. Vejdi dveřmi vlevo do alchymistovy laboratoře a promluv si 2x s alchymistou. Opusť laboratoř, dojdi za šaškem, promluv si s ním a dostaneš od něj Clotildin prsten (La bague de Clotilde). Vejdi dveřmi vzadu napravo na vnitřní nádvoří hradu, projdi vchodem napravo do hradní věže a ocitneš se v komnatě královny Clotildy. Dej královně její prsten, Tristan si s ní promluví a dostane od ní učebnici zdvořilé lásky (Le traité d'amour courtois). Prohlédni si učebnici v inventáři a tak zjistíš, že pro získání přízně dívky lze použít růže, maska a prstýnek. Dále se zde píše, že když dívka z lásky onemocní, hodí se k její léčbě tunika a kořen mandragory. Zavři učebnici, přesuň se s pomocí mapy na hlaví nádvoří hradu, dojdi za templáři a promluv si s nimi. Následuje animace, po které se Tristan společně se svým pomocníkem sokolem ocitne uprostřed lesa. Popojdi směrem k sobě a na křižovatce lesních cest si promluv s dívkou stojící nalevo. Vydej se cestou doprava a u stromu vzadu utrhni růži (Une rose). Vrať se k dívce a růži jí dej. Vydej se cestou doprava a promluv si se stráží, která stojí za mostem přes potok a střeží cestu do přístavu (stráž však Tristana do přístavu nepustí). Vrať se na lesní křižovatku, vydej se cestou k sobě, pokračuj doprava a promluv si s rytířem v brnění, který střeží vchod do dračí jeskyně. Přesuň se na hlavní nádvoří hradu a promluv si s kovářem, který stojí před kovárnou. Dojdi za šaškem, promluv si s ním a dostaneš od něj dračí masku (Un masque). Vejdi dveřmi na vnitřní nádvoří, promluv si s královnou, která zde stojí a dostaneš od ní prstýnek (Un anneau). Dojdi za alchymistou do jeho laboratoře a promluv si s ním. Přesuň se do lesa, dojdi za dívkou, dej jí dračí masku a potom prstýnek (nyní bude dívka, která se jmenuje Sybille, chodit všude s Tristanem a pomáhat mu). Přesuň se k dračí jeskyni a promluv si s rytířem. Tristan rytíře za pomoci menší lsti přemůže a dostane se tak do dračí jeskyně. Projdi celou jeskyni a seber ze země celkem deset kostí (Os). Přesuň se na nádvoří hradu, dojdi za alchymistou do jeho laboratoře a promluv si s ním. Použij schody do sklepa v levé části místnosti (symbol kosti), nyní vidíš sklep v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je složit z kostí nalezených v dračí jeskyni kostru, kterou vidíš na obrázku vlevo. Vyndej tedy nejprve z inventáře všech deset kostí, polož je na stůl před sebou (kosti se umístí v levé části stolu) a pak začni skládat kostru v pravé části stolu. Slož tedy nejprve přední a zadní nohy, pak kyčle, potom bederní páteř, pak hrudní koš, potom krční páteř, pak lebku a nakonec spodní čelist. Poté co úspěšně složíš celou kostru, opusť sklep a promluv si s alchymistou. Následuje animace, po které se Tristan se Sybille a sokolem opět vrátí do lesa. Vydej se cestou doprava, dojdi až ke klášteru a vejdi dovnitř. Projdi vchodem napravo na dvůr kláštera, promluv si s opatem, který stojí u studny a dostaneš od něj zásobník na barvy (La boite de couleurs). Přesuň se na nádvoří hradu, dojdi za alchymistou do jeho laboratoře a promluv si s ním. Použij dveře nalevo (symbol hmoždíře) a ocitneš se v pracovně na výrobu barev. Jsou zde tři stoly, u kterých se vyrábějí barvy a u každého z nich je plakát s ingrediencemi, které jsou na danou barvu potřeba. Na výrobu jednotlivých barev do zásobníku od opata tedy budeš potřebovat následující ingredience: A) kameny – malachit, lápis a železitý kyz, B) rostliny – borůvky a černý bez, C) kořeny – mořenu a kurkumu. Nyní je potřeba všechny tyto ingredience někde najít nebo od někoho získat. Přesuň se do lesa a z keře u stromu napravo utrhni stonek borůvky (Myrtille). Popojdi směrem k sobě, na lesní křižovatce se vydej cestou doleva a u stromu za mostem utrhni černý bez (Sureau). Pokračuj přes most směrem doleva a v přístavu si promluv se stráží. Jdi směrem doleva, na molu si 2x promluv s templáři a dostaneš od nich malachit (Malachite). Vejdi na loď a u žebříku vzadu si vezmi kurkumu (Curcuma). Přesuň se k dračí jeskyni, jdi doleva a seber mořenu (Garance) ležící u cesty (poblíž stromu uprostřed). Přesuň se na nádvoří hradu, promluv si 2x s kovářem a dostaneš od něj železitý kyz (Pyrite de fer). Přesuň se k hradní věži, dojdi za královnou do její komnaty a promluv si s ní. Přesuň se na hradní nádvoří, jdi doprava, vejdi do hradní katedrály napravo, uvnitř pokračuj doprava a seber z jedné z lavic tuniku (Une tunique). Přesuň se do lesa, popojdi směrem k sobě, na lesní křižovatce se vydej cestou doprava a utrhni kořen mandragory (Racine de Mandragore) rostoucí u stromu napravo. Přesuň se k hradní věži, vrať se za královnou do její komnaty, dej jí nejprve tuniku, potom kořen mandragory a dostaneš od ní lápis (Lapis-Lazuli). Nyní už máš všechny ingredience na výrobu barev nasbírané, takže dojdi k alchymistovy do jeho laboratoře, použij dveře nalevo (symbol hmoždíře) a pusť se do výroby barev. Přistup tedy nejprve třeba ke stolu nalevo (symbol hmoždíře), nyní stůl vidíš v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je vyrobit tři barvy z kamenů. Vyndej všechny tři kameny z inventáře a polož je na levou stranu stolu. Vezmi třeba malachit, dej ho do misky nalevo, použij na misku paličku a tak malachit rozdrtíš. Polož rozdrcený malachit na desku uprostřed, dej na desku ještě vodu (Eau), med (Miel) a Arabskou gumu (Gomme Arabique) z nádob položených na stole a pak všechny čtyři části směsi zamíchej pomocí lžičky. Získáš tak zelenou barvu, kterou si vezmi z misky napravo. Zopakuj stejný postup i se dvěma dalšími kameny a získáš tak ještě světle modrou barvu a šedivou barvu. Odstup od stolu, nyní přistup třeba ke stolu vzadu (symbol hmoždíře), nyní stůl vidíš v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je vyrobit dvě barvy z rostlin. Vyndej obě rostliny z inventáře a polož je do levé části stolu. Nalij do nádoby postavené na peci vodu (Eau) z nádoby napravo, přidej do nádoby třeba borůvky, zapal pec a zamíchej směs v nádobě pomocí lžičky napravo. Nyní přidej do nádoby ještě ledek (Alun) z nádoby napravo, opět směs zamíchej lžičkou a získáš tak tmavě modrou barvu, kterou si vezmi z misky v popředí. Zopakuj stejný postup i s druhou rostlinou a získáš tak ještě fialovou barvu. Odstup od stolu, nyní přistup ke stolu napravo (symbol hmoždíře), nyní stůl vidíš v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je vyrobit dvě barvy z kořenů. Vyndej oba kořeny z inventáře a polož je do levé části stolu. Vezmi třeba mořenu, dej jí do misky napravo, použij na misku paličku a tak mořenu rozdrtíš. Polož rozdrcenou mořenu na desku uprostřed, dej na desku ještě vodu (Eau) z nádoby vzadu a pak obě části směsi zamíchej pomocí lžičky. Získáš tak červenou barvu, kterou si vezmi z misky napravo. Zopakuj stejný postup i s druhým kořenem a získáš tak ještě žlutou barvu. Nyní už máš zásobník v inventáři naplněný všemi barvami, takže se přesuň ke klášteru a dojdi za opatem ke studni na vnitřním dvoře kláštera. Dej opatovi zásobník s barvami a dostaneš od něj inkoust z dračí krve (L'encre sang de dragon) a knihu bratra Thomase (Le livre de frère Thomas). Následuje animace, ve které se Tristan a jeho přátelé vrátí zpět na hrad. Prohlédni si knihu od opata, dozvíš se tak něco o drakovi zvaném Satan z biblické knihy Apokalypsa. Zavři knihu, projdi brankou dozadu a promluv si s alchymistou, který stojí před svou laboratoří. Přesuň se na nádvoří hradu, jdi do hradní katedrály napravo a uvnitř ukaž biskupovi knihu od bratra Thomase. Přesuň se k přístavu, dojdi na molo a promluv si 2x se stráží. Přesuň se k dračí jeskyni, promluv si s rytířem (rytíř po skončení rozhovoru odejde). Vejdi do jeskyně a seber ze země v její druhé části biskupskou berlu (La Grosse de l'évêque). Přesuň se na nádvoří hradu, dojdi do katedrály, projdi dveřmi vzadu a dej berlu biskupovi stojícímu u oltáře. Přesuň se do lesa, jdi směrem dozadu a pokračuj okolo padacího mostu hradu směrem dozadu na pole za vesnicí (Tristan zde za pomoci sokola odhalí královnu, která tajně opustila hrad). Vrať se do hradu, dojdi za alchymistou, který stojí před svojí laboratoří, promluv si s ním a dostaneš od něj recept na elixír života (Recette de l'élixir de vie). Prohlédni si recept v inventáři, jsou zde zmíněny jeho jednotlivé ingredience: růže, med, dračí krev, hloh a kozlík. Dračí krev už máš, vše ostatní musíš najít nebo od někoho získat. Přesuň se do lesa a utrhni z keře napravo větvičku hlohu (L'aubépine). Popojdi směrem k sobě a na lesní křižovatce utrhni růži (La rose) rostoucí u stromu vpravo. Přesuň se k dračí jeskyni a utrhni kozlík (La valériane) rostoucí poblíž stromu uprostřed. Přesuň se ke klášteru, vejdi dovnitř a promluv si s opatem. Použij dveře vlevo vzadu (symbol pergamenu), ocitneš se v klášterní dílně a tvým úkolem je vyrobit pergamen. Uchop polotovar pro jeho výrobu pověšený vzadu uprostřed, namoč ho v kádi vzadu a pak namočený polotovar polož na stůl v popředí. Uchop pytlík s vápnem (Chaux) v pravé části stolu a nasyp vápno do nádoby s vodou (Eau). Uchop vodu s vápnem a namoč s ní polotovar položený na stole (struktura polotovaru se zjemní a na stole vznikne hromada jeho zbytků). Použij na polotovar pytlík s vápnem (polotovar zbělá). Použij na vybělený polotovar škrabadlo (Fer à ruisseler) ve tvaru motyky (seškrábneš z polotovaru zbytky vápna). Napni polotovar na rám (Chassis) vlevo vzadu, použij na napnutý polotovar hladítko (Fer à raturer) ve tvaru poklice a tak vyrobíš pergamen (Parchemin), který si vezmi. Opusť dílnu, dej pergamen opatovi a dostaneš za něj sklenici medu (Le miel). Nyní už všechny ingredience pro výrobu elixíru života máš, takže se přesuň k hradní věži a dojdi za královnou do její komnaty. Promluv si s nemocnou královnou, pak přistup blíž ke stolku vpravo vzadu (symbol baňky), nyní stolek vidíš v přiblíženém pohledu a tvým úkolem je vyrobit elixír života. Vyskládej všech pět potřebných ingrediencí potřebných k jeho výrobě na stůl. Nalij vodu (Eau) z nádoby položené na stole do nádoby postavené na peci a pak do této nádoby přidej v libovolném pořadí ještě okvětní lístky růže (Pétales de roses), med (Miel), dračí krev (Sang de Dragon), hloh (Aubépine) a kozlík (Valériane). Nyní pec zapal a tak z připravené směsi vydestiluješ baňku elixíru života (L'élixir de vie), kterou si vezmi. Odstup od stolu a dej elixír života královně. Následuje závěrečná animace, ve které je Tristan za své zásluhy odměněn tím, že je králem pasován na rytíře.Konec hry

 

Náhledy fotografií ze složky Tristan a tajemství draka

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář