Jdi na obsah Jdi na menu
 

Tristan et les Trois Mousquetaires (Tristan a tři mušketýři)

25.8.2014 Autor návodu: Karel Frey

Tentokrát se dobrodružství Tristana a jeho přítelkyně Sibylle odehrává v Paříži v první polovině 17. století za vlády krále Ludvíka XIII. Děj hry je vsazen do příběhu slavného románu Alexandra Dumase o třech mušketýrech. D´Artagnan se právě vrací do Paříže s královniným diamantovým náhrdelníkem a pověřuje Tristana, aby jej doručil do Louvru. Jedině tak lze překazit intriky kardinála Richelieu a milady Winter. Buď tedy chytrý a zároveň obezřetný, protože kardinálovy stráže jsou na každém kroku. Získej na svou stranou nové přátele, kteří ti pomohou splnit tvou misi. Poznej temná zákoutí Paříže, projdi podzemním labyrintem, vžij se do role lékárníka nebo překonej mechanismus trezoru. Nejen to, ale i spoustu dalšího dobrodružství tě čeká v této napínavé historické hře.

Ovládání hry je následující: Animace lze přeskočit kliknutím levého tlačítka myši, v hlavním menu v podobě knihy můžeš začít novou hru (Nouvelle Partie), načíst nebo uložit hru (Charger/Sauvegarder), nastavit parametry hry (Options), spustit průvodce ovládáním hry (Aide), ukončit hru (Quitter), nebo se do hry vrátit (Retour). V nastavení parametrů hry se dá zvolit hlasitost (Volumes) hlasů (Voix) nebo okolí (Ambiance) a dále je zde možné zvolit obtížnost hry (Niveau) mezi lehkou (Facile) nebo těžkou (Difficile) variantou. Obtížnost hry je po každém novém spuštění hry automaticky nastavená na lehké úrovni a to i tehdy, když je načtená dříve uložená hra s těžkou obtížností. Po vlastním zahájení hry se po kliknutí na ikonu ve tvaru kordu v levé horní části obrazovky (nebo po stisku klávesy Esc) objeví v horní a spodní liště obrazovky řada ikon, po stisku Esc obě lišty s ikonami zase zmizí. V liště nahoře to jsou (zleva doprava) tyto ikony: vstup do hlavního menu, načtení/uložení hry, nastavení parametrů hry, spuštění průvodce ovládáním hry a ukončení hry. V liště dole to jsou (zleva doprava) tyto ikony: mapa města (Plan), deník Tristana a nebo Sibylle (Livret), inventář s deseti políčky pro sebrané předměty a vysvětlivky jmen a pojmů zmíněných ve hře (Glossaire). Pomocí mapy se můžeš rychle přesouvat do centra již navštívených lokalit města. Pod předměty v inventáři je uveden jejich název. Dvojím kliknutím se předmět v inventáři zvětší na celou obrazovku. Předměty se do inventáře ukládají automaticky a to poté co je sebereš nebo je od někoho dostaneš. Předměty z inventáře nebo i mimo něj se používají tak, že je uchopíš a přetáhneš je na nějaký jiný předmět nebo osobu. Na mnoha místech ve hře narazíš na položený klobouk. Pokud na něj klikneš, můžeš si promluvit s některým z mušketýrů, který ti odpoví na několik otázek souvisejících s dalším postupem ve hře.

Kapitola 1 – V ulicích Saint Germain

Po skončení animace se ocitneš uvnitř domu v městské čtvrti Paříže zvané Saint Germain. U sebe máš pouze váček s náhrdelníkem (Ferrets). Klikni na dveře domu s klíčem namalovaným na vývěsním štítu (Tristan vyjde ven z domu). Seber dopis (Lettre) připevněný ke dveřím domu a přečti si ho v inventáři. Je v něm zmíněn naléhavý úkol, kterým Tristana pověřil D´Artagnan. Jdi ulicí napravo dozadu, pokračuj nahoru po schodech nalevo a ocitneš se v ulici se studnou, u které stojí kardinálova stráž. Mluvit se stráží nemá význam, stejně tě dál nepustí a maximálně dosáhneš toho, že skončíš ve vězení, takže se schovej za sudy nalevo (Tristan zde vyplaší schovanou krysu a kardinálova stráž díky tomu odejde). Popojdi blíž ke studni, pokračuj dozadu ulicí přímo za studnou, jdi po schodech doleva a ocitneš se na prostranství u městské brány, kde spatříš lupiče, který přepadl jednoho z obyvatel města. Promluv si s lupičem pouze 1x (vícekrát s ním mluvit nemá cenu), pak se vrať známou cestou zpět ke studni a sejdi po schodech napravo dolů (Tristan ohlásí poblíž stojící kardinálově stráži přepadení a tak je přepadený obyvatel města před lupičem konečně zachráněn. Promluv si 2x se zachráněným mužem (říkají mu hrbáč) a dostaneš od něj za odměnu zlaťák (Louis d´or). Po skončení rozhovoru sejdi dolů po schodech napravo, pokračuj ulicí doprava a dojdeš ke věži u řeky zvané Tour de Nesle, kterou hlídá další kardinálova stráž. Promluv si s ní 1x, ale projít bránou věže ti stráž nedovolí. Přesuň se s pomocí mapy do lokality, kde jsi začínal (St. Germain), nyní se vydej pro změnu ulicí nalevo a dojdeš tak k místnímu hostinci. Vejdi dovnitř a promluv si 3x se šenkýřkou Aurore, která stojí v zadní části místnosti (Aurore poté odejde). Promluv si 2x s hrbáčem, který sedí u stolu hned u dveří a zahraješ si s ním hru s kelímky a kuličkou. Tvým úkolem je 3x po sobě uhodnout, pod kterým ze třech kelímků se po jejich zamíchání kulička nachází. Klikni tedy nejprve na prostřední kelímek, hrbáč kelímky zamíchá a pak klikni na ten kelímek, pod kterým si myslíš, že se nachází kulička. Pokud to uhodneš, pokračuj dál, pokud ne, musíš začít hrát znovu. Poté co 3x vyhraješ, promluv si opět 4x s hrbáčem a znovu si zahraješ hru s kelímky. Tentokrát musíš uhodnout pod kterým kelímkem se kulička nachází 5x po sobě. Poté co opět vyhraješ, vezmi si ze stolu u kterého sedí hrbáč mapu (Plan) podzemního labyrintu pod městem. Vyjdi ven před hostinec a promluv si se Sibylle, která už tu na Tristana čeká (Sibylle po skončení rozhovoru odejde). Vrať se do hostince, popojdi doprava, dej hostinskému zlaťák a dostaneš od něj džbán (Pichet) s vínem. Vyjdi nahoru po schodech vzadu nalevo a ocitneš se v pokoji se spící kardinálovou stráží. Nechoď dál do pokoje, ale hned u dveří použij na stráž džbán (Tristan stráž omráčí). Vezmi si ze židle odložený plášť kardinálovy stráže (Tristan se převlékne za stráž a opustí pokoj). Přesuň se pomocí mapy k věži u řeky a promluv si 2x se stráží (stráž odejde pryč). Přesuň se do jiné lokality (nebo jen dojdi doleva), pak se zase vrať zpět k věži a nyní zde na Tristana čeká Sibylle, se kterou si promluv (následuje animace ve které se Tristan díky Sibylle dostane do vězeňské místnosti ve věži, ze které vede tajný labyrint do druhé části města).

Kapitola 2 – Tajná návštěva Le Louvre

Prozkoumej dvoje dvířka na zdi poblíž dveří vlevo vzadu a nyní vidíš v přiblíženém pohledu posuvný rébus. Tvým úkolem je posunout jednotlivé posuvné dílky tak, abys mohl dílek označený erbem přesunout na jeho vyhrazené místo vpravo. Až se ti to povede, objeví se před tebou další posuvný rébus se stejným principem řešení. Poté co vyřešíš i druhý rébus, odsune se zeď vpravo od dvířek a zpřístupní se ti tak tajný průchod. Jdi tedy dál a ocitneš se před vstupními dveřmi do podzemního labyrintu. Zkus do dveří vejít, ale Tristan to odmítne, protože u sebe nemá pochodeň aby si v labyrintu posvítil. Vrať se tedy zpět do předchozí místnosti a vezmi si pochodeň (Torche) pověšenou na zdi poblíž vězeňské cely u vchodových dveří. Nyní, ještě předtím, než přistoupíš ke dveřím do labyrintu, si v inventáři prohlédni plánek, který jsi dostal od hrbáče. Tvým úkolem je projít labyrintem v co nejkratším čase a dostat se tak z místa dole uprostřed až do místa nahoře uprostřed. V labyrintu jsou samozřejmě i slepé uličky a také místa označená pochodní, na kterých si zapálením další pochodně můžeš trochu prodloužit čas, který můžeš strávit v labyrintu. I tak je však vhodné si cestu labyrintem přesně naplánovat. Přistup tedy tajným vchodem ke dveřím labyrintu a nyní se ti začne odpočítávat 300 vteřin, během kterých musíš labyrintem projít na druhou stranu. Když si označíme jednotlivé kroky labyrintem D-dozadu, P-doprava a L-doleva, je nejkratší cesta labyrintem následující (první krok je průchod vstupními dveřmi): D, L, L, D, D, P, D, D, L, D, P, D, D, D, P, D, D, L, L, D, P, P, D, D, P, P, D, L, L, L, D, D, P a D (Obrázek – průchod labyrintem). Pokud jsi postupoval správně a zbyl ti dostatek času, ocitneš se u východu z labyrintu. Zatáhni za páku vpravo od zazděných dveří (Tristan dveře otevře). Nyní hraješ pro změnu na Sibylle, která právě stojí na mostě přes řeku Seinu a má u sebe propustku (Sauf conduit). Ukaž propustku kardinálově stráži hlídající průchod přes most a ta tě na základě toho pustí dál do čtvrti na druhé straně řeky označené na mapě názvem zámku Le Louvre. Pokračuj ulicí směrem vlevo dolů a zaklepej na dveře nejbližšího domu. V otevřených dveřích se sice objeví majitel domu jménem Germain, dovnitř však Sibylle nepustí. Přesuň se tedy zpět ke věži u řeky, projdi podloubím pod věží na druhou stranu a promluv si 2x se zraněnou ženou jménem Ágnes. Přesuň se do čtvrti St. Germain, dojdi do hostince a promluv si 6x s dívkou jménem Aurore (dívka na chvilku odejde a přinese Sibylle šaty (Robe). Promluv si 3x s hrbáčem spícím u stolu a pak seber ze stolu klíč od lékárny (Apothicaire), který tam hrbáč položil. Opusť hostinec, dojdi ke studni (doprava, vpravo dozadu a po schodech doleva) a pak se vydej ulicí za studní dozadu. Použij klíč na dveře lékárny vzadu uprostřed (Sibylle sice vejde do lékárny, ale uvnitř je příliš velká tma). Vrať se tedy do hostince, promluv si s Aurore a dostaneš od ní zapalovač (Briquet). Dojdi znovu do lékárny, použij zapalovač na válcovou lampu postavenou na parapetu okna vzadu a tak je v lékárně konečně dostatek světla. Seber z police vlevo od okna přísady do léků (Ingrédients) a pak použij pracovní stůl umístěný mezi oknem a vstupními dveřmi (nyní vidíš pracovní stůl v přiblíženém pohledu a přísady do léků, které jsi před chvílí sebral, jsou automaticky umístěné v jeho zadní části). Otevři knihu s recepty na výrobu léků položenou vlevo a nalistuj v ní třetí dvojstranu, na které je popsán recept na přípravu masti proti bolesti (Pommade apaisante). K výrobě masti budeš potřebovat palmový olej, dubové listí (obojí už máš) a vodu (tu ještě musíš sehnat). Odlož tedy knihu s recepty, odstup od pracovního stolu, opusť lékárnu a dojdi známou cestou ke studni. Použij rumpál na studni (Sibylle zjistí, že na konci provazu není vědro). Jdi tedy dozadu doleva, vezmi si vědro (Seau) postavené u dveří domu nalevo a pak se zase vrať ke studni. Použij vědro na studni, pak použij rumpál a nakonec zkus vzít vědro s vodou, které Sibylle vytáhla nahoru (vědro s vodou je však příliš těžké a tak ho Sibylle postaví na zem). Dojdi do hostince, vezmi si z okraje dlouhého stolu napravo pohár na víno (Gobelet) a pak se vrať zase ke studni. Použij pohár na vědro naplněné vodou a Sibylle do něj nabere vodu (Eau). Dojdi do lékárny, přistup blíž k pracovnímu stolu a nyní konečně můžeš vyrobit mast proti bolesti. Použij dubové listy na hmoždíř (Sibylle listy rozmělní na prášek a dá je na misku), použij na misku s práškem z listů palmový olej a potom vodu (Sibylle směs pokaždé zamíchá), nasyp výslednou směs z misky do nádoby postavené na vařiči vpravo vzadu (směs se povaří), použij nádobu na vařiči (Sibylle směs přelije z nádoby do skleněné lahvičky v popředí). Seber z pracovního stolu lahvičku s mastí (Cerat) a opusť lékárnu. Přesuň se ke věži u řeky, projdi na druhou stranu a zjistíš, že poblíž zraněné Ágnes nyní stojí kardinálova stráž. Promluv si s ní 2x (zjistíš že miluje Aurore), takže dojdi do hostince, promluv si 2x s Aurore a dostaneš od ní dopis (Lettre) a prsten (Bague). Vrať se zpět za kardinálovou stráží stojící poblíž zraněné Ágnes, dej jí dopis a prsten od Aurore (stráž poté konečně odejde). Použij mast na zraněnou Ágnes (Sibylle jí ošetří ránu), dej Ágnes ještě šaty (Sibylle dojde spolu s převlečenou Ágnes na most přes řeku). Ukaž kardinálově stráži ještě jednou propustku ( Sibylle s Ágnes jsou puštěny na druhou stranu řeky. Jdi opět vlevo dolů, znovu zaklepej na dveře nejbližšího domu (tentokrát Germain Sibylle pozve dál, protože zachránila jeho milou Ágnes). Promluv si 3x s Germainem a pak stiskni tlačítko na levé straně krbu (otevřou se tajné dveře a objeví se zde Tristan, který prošel podzemním labyrintem). Nyní hraješ zase za Tristana. Promluv si s Germainem a poté se Sibylle (Sibylle odejde). Promluv si znovu s Germainem a dostaneš od něj prsten (Bague). Následuje animace, ve které Germain zabaví kardinálovu stráž a Tristan díky tomu uprchne v loďce na řeku Seinu.

Kapitola 3 – Cesta na radnici

Pluj s loďkou směrem doprava, na molu u domu zatím nevystupuj z loďky, ale (posuň se obrazovku doprava a) pokračuj dozadu ke schodům u mostu (Tristan vystoupí na břeh). Zkus 2x po sobě vstoupit na schody (kardinálova stráž tě dál nepustí). Vrať se tedy zpět doleva (Tristan dopluje k molu u domu), vystup na molo a vezmi si lucernu (Lanterne) pověšenou na trámu. Nyní se s pomocí mapy přesuň do lokality Le Louvre, popojdi směrem k sobě, promluv si 3x se Sibylle a dostaneš od ní klíč od lékárny (Apothicaire). Přesuň se ke věži u řeky, popojdi doleva a odemkni klíčem dveře lékárny vzadu (Tristan vejde dovnitř). Vezmi si nádobu s olejem (Huile) postavenou pod pracovním stolem a poté se přesuň na řeku Seinu. Dopluj na loďce až ke schodům u mostu a použij na horní část schodů olej (Tristan schody olejem namaže). Hoď na loďku vpravo lucernu (oheň z lucerny loďku zapálí, kardinálova stráž díky nastražené léčky skončí v řece a Tristan se tak dostane do další části města s názvem Hotel de Ville). Projdi bránou na náměstí a dej stráži stojící před zadním východem z radnice prsten. Promluv si se stráží a ta poté odejde. Přesuň se do lokality St. Germain, dojdi k hostinci, pokračuj ulicí doleva a promluv si 4x se zlodějem, který stojí za zamřížovaným oknem cely (zloděj od okna odejde). Vrať se k hostinci, vejdi dovnitř, vyjdi po schodech vzadu do pokoje pro hosty a promluv si 4x s kardinálovou stráží odpočívající v posteli (zjistíš že postrádá plášť). Přesuň se ke věži u řeky, vejdi dveřmi do vězení uvnitř věže a vejdi do průchodu vzadu dole (Tristan projde bludištěm a ocitne se v Germainově domě). Promluv si 4x s Germainem a vezmi si ze stolu vzadu plášť (Cape), který nosí kardinálova stráž. Poté se opět přesuň do čtvrti St. Germain, dojdi do pokoje pro hosty v hostinci, dej kardinálově stráži plášť a pak si s ní promluv. Přesuň se ke věži u řeky (zde už na Tristana čeká kardinálova stráž z hostince a předá mu klíč od radnice (Hotel de Ville). Přesuň se do lokality Hotel de Ville, projdi bránou na náměstí a použij klíč na dveře v zadním východu z radnice (následuje animace, ve kterém je Tristan překvapen Milady a kardinálovými strážemi, je mu zabaven váček s náhrdelníkem a je uvržen do vězení).

Kapitola 4 – Závod s časem

Nyní hraješ opět za Sibylle, která se právě nachází v bytě Milady na radnici. Promluv si 4x s Milady (ta poté byt opustí). Přesuň se ke věži u řeky a promluv si 2x se stráží. Přesuň se do St.Germain a jdi k hospodě (Sibylle zde narazí na Aurore, která se poleká). Promluv si s Aurore (ta poté odejde). Dojdi známou cestou k lékárně, vejdi dovnitř a vezmi si z vázy na stolku úplně vlevo přísady do léků (Ingrédients) ve formě bylin. Nyní přistup blíž k pracovnímu stolu (byliny se automaticky umístí v zadní části stolu), otevři knihu s recepty a hned na první dvojstraně je recept na uspávací prostředek (Soporifique). Pro jeho výrobu budeš potřebovat listy meduňky, květy pomerančovníku, fenykl, květy levandule, listy máty a vodu. Všechny potřebné přísady již máš, takže odlož knihu s recepty a rozemel v hmoždíři všech pět druhů bylin (Sibylle byliny rozmělní na prášek a dá je na misku). Zalij misku s rozemletými bylinami vodou (Sibylle směs zamíchá a přelije jí do skleněné lahvičky v popředí). Seber z pracovního stolu lahvičku s uspávacím prostředkem (Saporifique) a přesuň se ke věži u řeky. Počkej, až korzující stráž odejde a namíchej do jejího vaku s vínem položeném na zábradlí uspávací prostředek. Pak odejdi doleva, vrať se zpět ke věži, prohledej spící stráž a najdeš u ní klíč od věže (Tour de Nesle). Odemkni klíčem dveře uvnitř věže (Sibylle vejde dovnitř) a promluv si 4x s uvězněným Tristanem. Projdi chodbou vzadu (Sibylle projde podzemním labyrintem do domu Germaina) a vezmi si ze stolu v popředí univerzální klíč (Passe). Vrať se tajnou chodbou zpět do věže a odemkni klíčem dveře cely, ve které je uvězněný Tristan (ten Sibylle poděkuje za osvobození něžným polibkem). Nyní hraješ opět za Tristana. Promluv si se Sibylle a dostaneš od ní univerzální klíč (Passe). Projdi podzemním labyrintem do domu Germaina a odemkni pomocí klíče vstupní dveře domu (Tristan vyjde ven na ulici). Přesuň se do lokality Hotel de Ville, dojdi k radnici, projdi zadním vchodem a vejdi dveřmi do bytu Milady. Vezmi si ze stolu ruličku papíru s návodem na otevření trezoru (Plan coffre), který si prohlédni v inventáři. Odlož návod a přistup blíž k trezoru, který je zabudovaný ve skříni nalevo. Tvým úkolem je zatížit malými a velkými závažími jednotlivé tyčky mechanismu trezoru tak, aby byly všechny tyčky ve vodorovné poloze. K dispozici máš maximálně 4 velké a 12 malých závaží v zásobníku vpravo nahoře, další dvě velká závaží už jsou na jedné z tyček upevněny bez možnosti je sundat nebo přemístit. Malé závaží má čtvrtinovou hmotnost velkého závaží. Závaží nemusí být použity všechny. Polohu jednotlivých provázků na kterých visí závaží nebo tyčky lze libovolně měnit posunutím na vyznačené zářezy v tyčkách. Jedno z možných řešení je následující: (Obrázek – nastavení trezoru). Poté co nastavíš všechny tyčky mechanismu do vodorovné polohy se trezor otevře a ty si z něj vezmi váček se zabaveným náhrdelníkem (Ferrets). Pak vyjdi ven z bytu Milady, kde už na Tristana čeká D´Artagnan. Promluv si s ním 2x, dej mu náhrdelník a pak si s D´Artagnanem opět 2x promluv (D´Artagnan odejde splnit svůj úkol, přijde Sibylle a následuje závěrečná animace). Konec hry

 

Náhledy fotografií ze složky Tristan a tři mušketýři

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář