Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Zolotoj teljonok (Zlaté tele)

18.1.2014 Autor návodu: Karel Frey

V hlavním menu lze (zleva doprava) začít novou hru, nahrát uloženou hru, uložit hru a nastavit hru. Vpravo dole je dále tlačítko pro ukončení hry. V nastavení hry lze posunem na stupnicích volit (shora dolů) hlasitost hudby, hlasitost zvuků a hlasitost řeči. Zaškrtnutím políčka dole lze zvětšit písmo v dialozích. Nastavení hry lze uložit pouze pro právě spuštěnou hru. Ovládání hry je klasické, levé tlačítko myši je akční (pohyb, zkoumání, sbírání a kombinování předmětů nebo rozhovory a jejich urychlení), pravým tlačítkem myši se přepíná kurzor mezi ikonou zkoumání (lupa) a ikonou sbírání předmětů (otevřená ruka). Při možnosti pohybu v lokalitách nebo mezi nimi se kurzor myši změní na ukazující ruku. Mezerníkem se zobrazuje nebo skrývá inventář, v němž se po najetí na jakýkoliv předmět v políčcích nahoře objeví na papíru ve spodní části jeho název nebo podrobnější popis. V horní liště jsou ikony pro vstup do inventáře a do hlavního menu, do nějž se dá vstoupit i pomocí klávesy Ecs. Ve spodní liště probíhají dialogy, veškeré animace jsou ve formě listování knihou, animace lze v jejich průběhu opakovat nebo urychlit kliknutím na příslušnou šipku ve spodní liště.

Hlavními hrdiny hry jsou tři nevlastní bratři Ostap Bender, Šura Balaganov a Michail Panikovský. Děj hry je inspirován příběhem ze stejnojmenného románu.

Město Arbatov

Ostap: Promluv si 2x s babičkou a pak jdi doleva. Prozkoumej odpadkový koš na rohu a pak vejdi dveřmi do budovy národního výboru. Promluv si s předsedou a zvol tyto možnosti (shora dolů): 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1. Po skončení rozhovoru od něj dostaneš peníze. Ihned poté vejde do místnosti tvůj nevlastní bratr Šura.

Šura: V rozhovoru s Ostapem zvol tyto možnosti: 1, 1, 1. Oba bratři poté opustí národní výbor. Následuje animace.

Ostap: Po skončení rozhovoru před zahradní restaurací počkej, až projíždějící automobil úplně zmizí vpravo, pak jdi doleva. Promluv si s řidičem automobilu Adamem Kozlevičem, po skončení rozhovoru od něj dostaneš zaschlou zelenou barvu. Jdi od zahradní restaurace doprava a před budovou národního výboru přistup blíž k dělníkovi, který natírá transparent. Promluv si s ním a zvol tyto možnosti: 2, 2. Odstup od dělníka, jdi zpět doleva k zahradní restauraci a promluv si s hostinským na všechna témata. Jdi znovu doprava k národnímu výboru, popojdi doprava, prohledej 2x odpadkový koš na rohu a najdeš v něm mrtvou mouchu a kus čerstvého chleba. Dojdi k Adamovi sedícímu u svého automobilu, promluv si s ním a zvol možnost 1. Ostap se Šurou se pak vrátí k zahradní restauraci. Nyní na nic nečekej, schovej se za keřem vpravo a vezmi si do ruky mouchu z inventáře. Počkej, až začne Adam, projíždějící kolem v automobilu, hlasitě lákat zákazníky restaurace na výlet po okolí, a v okamžiku kdy oba hosté vezmou do rukou noviny, použij mouchu na hosta vpravo. Pokud budeš úspěšný, přistane sice moucha přímo v jeho sklenici piva, ale hostovi to kupodivu nevadí. (Pokud to nestihneš, musíš dojít požádat Adama o další jízdu autem.) Promluv si s hostinským, poté jdi doleva za Adamem, promluv si s ním též a zvol možnost 2. Prohledej bedýnku na boku automobilu, najdeš v ní matici. Promluv si s Adamem ještě jednou a zvol možnost 1. Nyní zopakuj s maticí stejnou fintu, jakou jsi před chvílí předvedl s mouchou. Nyní už matice v pivě hosta namíchne víc a tak vynadá hostinskému. Využij okamžiku, kdy hostinský není na svém místě a nastav mu budík postavený na pultu na jiný čas. (Pokud to nestihneš, musíš dojít za Adamem, vzít si z bedýnky na boku automobilu novou matici a požádat Adama o novou jízdu.) Promluv si s hostinským a dostaneš od něj sklenici piva. Vypij pivo v inventáři (klikni na něj pravým tlačítkem myši) a zůstane ti jen prázdná sklenice. Dojdi za dělníkem natírajícím před národním výborem transparent, promluv si s ním a pak postav prázdnou sklenici na zadní okraj povozu, ve kterém je zapřažený kůň. Následuje animace. Vezmi si ze schodů bílou plechovku s ředidlem, pak od schodů odejdi, popojdi doprava a vyndej z koše na rohu zničený transparent. Použij ředidlo na zaschlou zelenou barvu a poté i na zničený transparent, získáš zelenou barvu a obnovený transparent. Dojdi za Adamem a použij nejdříve barvu a poté i transparent na jeho auto. Následuje animace. Na společnou cestu autem se s Ostapem a Šurou vydá i jejich nevlastní bratr Michail.

Městečko Udoev

Šura: Nyní máš u sebe pouze prázdný kanistr na benzín. Promluv si s dělníkem stojícím u stodoly nalevo a pak jdi doleva. Vejdi do stodoly a všimni si kleští položených nahoře. Zkus vylézt nahoru po žebříku vlevo. Žebřík sice spadne, ale najdeš díky tomu alespoň hever. Zkus vylézt nahoru po bednách vpravo. Bedny se sice zřítí, ale najdeš díky tomu alespoň pumpičku a bedýnku s mřížkou. Seber ze země kolo od auta, které se přikutálelo od spadlých beden a pak použij hever na přizvednutí dlouhého prkna vlevo. Pošli po šikmém prkně kolo od auta a díky jeho nárazu do podpěrného sloupu se zřítí část konstrukce stodoly. Seber ze země kolo, hever a kleště, pak prohledej trosky a najdeš v nich ještě klacek. Zkombinuj v inventáři klacek s bedýnkou, vyrobíš tak past bez návnady. Vrať se zpět na náměstí a promluv si s Adamem. Přejdi náměstí, jdi směrem dozadu a promluv si s mužem stojícím u sudů s benzínem. Zkus mu dát kleště a pak s jejich pomocí sudy otevři. Seber ze země vpravo od sudů trychtýř, pak se vrať na náměstí a promluv si s mužem stojícím u stodoly. Poté jdi doprava a u stolu s občerstvením si promluv s babičkou vpravo. Šura si poté vezme ze stolu malý kus sýra. Dej v inventáři sýr do pasti bez návnady, získáš tak připravenou past. Vrať se na náměstí, jdi dozadu, popojdi trochu doprava a spatříš krysu na kameni vpravo. Polož past na zem vlevo od kamenu a krysa se do ní po chvilce chytí. Seber ze země past s chycenou krysou, vrať se na náměstí, jdi doprava a ukaž chycenou krysu některé z babiček stojících u stolu s občerstvením. Následuje animace. Seber z levé části stolu velký kus sýra, vrať se na náměstí a jdi dozadu. Použij sýr na hejno vran. Sýr položený na zem přiláká smečku krys, které vyplaší vrány a ty uletí pryč. Seber ze země u kostry zvířete vpravo hadici, zkombinuj jí v inventáři s kanystrem, použij prázdný kanystr s připevněnou hadicí na sudy s benzínem a získáš kanystr s benzínem. Vrať se na náměstí a promluv si s Adamem. Následuje animace.

U neznámého města

Ostap: Utrhni si listy z lopuchů vlevo a pak vejdi do chalupy vpravo vepředu. Vezmi si z pece lístek a prohlédni si ho v inventáři. Je to recept na 60% alkohol. Promluv si s majitelem chalupy a zvol tyto možnosti: 1, 1, 1, 2. Po skončení rozhovoru Ostap opustí chalupu a dojde do stodoly vzadu. Prohlédni si destilační přístroj vzadu, z přísad uskladněných v policích vpravo chybí pro výrobu alkoholu pouze oves. Odstup od destilačního přístroje, vyjdi ven ze stodoly a jdi okolo chalupy směrem k sobě. Zobrazí se mapa, na které zvol lokalitu „silnice“ (dole uprostřed). Promluv si s řidičem opravujícím své auto a poté i s jeho pasažérem stojícím u silnice. Jdi směrem k sobě a vrať se zpět do lokality „dům na kraji srázu“ (uprostřed mezi řekou a lesem). Vejdi do chalupy a promluv si s jejím majitelem. Opusť chalupu, jdi směrem k sobě a zvol na mapě lokalitu „hlavní náměstí“ (v zadní části města). Nejprve zkus chytit kočku, která sedí v průjezdu domu vlevo vzadu. Pak popojdi okolo kašny doprava, promluv si s jedním z malířů sedících na lavičce a zvol možnost 1. Vejdi do obchodu na levé straně náměstí a promluv si s prodavačem. Opusť obchod a dojdi si znovu promluvit s jedním z malířů na lavičce. Opusť náměstí ulicí vlevo dole a zvol na mapě lokalitu „zahrada malíře (v levé části města). Promluv si s malířem a pak jdi dozadu k holubinci (je vidět skrz zahradu nahoře uprostřed). Promluv si s hlídačem holubince na všechna témata a pak se vrať doleva k zahradě malíře. Pokračuj doleva a přesuň se s pomocí mapy na náměstí. Jdi pomalu a velmi opatrně okolo přední stany kašny doprava tak, abys nevyplašil kočku v průjezdu vzadu. (Pokud kočka uteče, musíš náměstí opustit a pak se do této lokality přes mapu zase vrátit.) Zastav se vpravo vedle kašny tak, aby tě kočka moc neviděla a zkus kočku chytit. Pokud stojíš na správném místě, promluví si Ostap se Šurou a pak se opatrně schová za rohem průjezdu, ve kterém sedí kočka.

Šura: Popojdi k pravé přední straně kašny, tak aby tě kočka neviděla a zkus kočku chytit. Pokud stojíš na správném místě, Šura na kočku zamňouká, ta vyleze ven z průjezdu a Ostap následně živou kočku chytí. (Pokud se ti to nepovede a kočka uteče, musíš opustit náměstí, vrátit se a celý postup opakovat znovu.)

Ostap: Opusť náměstí a dojdi známou cestou až k holubinci. Odvaž hlídačova psa přivázaného k plotu vzadu, pak se schovej vpravo vedle vchodu do holubince a použij na hlídačova psa kočku. Pes uteče za kočkou a hlídač odběhne psa chytit. Otevři okénko na boku vchodu do holubince. Následuje animace. Vrať se doleva a vezmi si z malířovy zahrady pytel ovsa. Vrať se známou cestou k domu u srázu a vejdi do stodoly vzadu. Podívej se blíž na destilační zařízení vzadu a oves se automaticky doplní do police vpravo dole. Nyní nastav v jednotlivých policích napravo správný poměr všech ingrediencí dle receptu v inventáři, který ti ještě slovně upřesnil majitel chalupy. Množství každé z ingrediencí se nastavuje tak, že klikneš v polici do určitého místa vlevo od původní polohy ingredience, ta se tam automaticky přesune a nastavené množství je aktuálně zobrazeno v horní části příslušné police. Nastav tedy v policích shora dolů: 10% sladu, 13% droždí, 20% cukru, 50% vody a 2kg ovsa. Pak si vezmi z inventáře listy lopuchu, dej je do destilační nádoby nalevo a nakonec klikni na baňku ve spodní liště. Pokud jsi vše nastavil správně, máš nyní v inventáři láhev samohonky se zdokonalenou chutí. Odstup od destilačního přístroje, vyjdi ven ze stodoly a dojdi známou cestou až na silnici, kde řidič stále opravuje své auto. Promluv si s pasažérem auta a dostaneš od něj výměnou za samohonku peníze. Opusť silnici a dojdi známou cestou až do obchodu na náměstí. Promluv si s prodavačem a pak si vezmi z levé strany levé prostřední police vzadu nádobku se žlutou barvou. Opusť obchod, dojdi známou cestou až do stodoly za chalupou na okraji srázu a použij žlutou barvu na Adamův automobil. Následuje animace.

Město Černomorsk

Ostap: Podívej se blíž na papír položený na stole. Spustí se minihra jejíž princip je následující: na papíře vlevo je pomocí symbolů znázorněno sedm lokalit ve městě. Jsou to následující místa: náměstí, úřad „Herkules“, kino, dům, park, pošta a pláž. To, kde se právě nacházíš, je znázorněno modrou tečkou, která se v průběhu dne automaticky pohybuje mezi jednotlivými lokalitami. V horní části papíru je okénko znázorňující aktuální denní dobu, aktuální čas znázorňují stopky vpravo dole. Na papíru vlevo je pro danou lokalitu napsán seznam činností, které lze aktuálně provádět. Ve spodní liště je vidět ukazatel aktuální nálady poručníka, která je uvedena v %. Cílem minihry je snížit náladu poručníka ze 100% na -1%. Dosáhneš toho tím, že v aktuálních lokalitách (nebo při přechodu mezi nimi) volíš (a to i několikrát za sebou) některé z možných činností tak, aby se ukazatel nálady neustále snižoval. Pokud se ale začne ukazatel nálady opět zvyšovat, už tuto činnost v daném okamžiku nevol, ale zvol jí až při další možné příležitosti (například další den ve stejnou dobu). Po úspěšném ukončení minihry následuje animace, po které se ti v inventáři objeví krabička s 10 tisíci rubly. Odejdi z domu (směrem dozadu) a na mapě města, která se před tebou objeví, zvol lokalitu „Korejkův byt“ (označenou světle šedou barvou). Promluv si s milionářem Alexandrem Korejkem. Následuje animace. Zvol na mapě lokalitu kanceláře s názvem „Rohy a kopyta“ (označenou žlutou barvou). Projdi mezi stolem a zábradlím (směrem k sobě) do druhé části kanceláře. Přijde stařík jménem Funt, se kterým si promluv. Poté přijde muž jménem Berlag, se kterým si promluv též a v průběhu rozhovoru zvol možnost 2. Po skončení rozhovoru máš v inventáři složku Korejkův případ s neúplnými důkazy. Vrať se (směrem k sobě) do přední části kanceláře, opusť kancelář a zvol na mapě lokalitu úřadu s názvem „Herkules“ (označenou bílou barvou). Vyjdi po schodech napravo do prvního patra a promluv si s úředníky v obou kancelářích. Vyjdi po schodech napravo do druhého patra a promluv si s úředníky v obou kancelářích. Jdi doleva, vejdi do kanceláře nalevo a promluv si s úředníkem u psacího stolu. Opusť kancelář, jdi dozadu a promluv si s úředníkem v kanceláři vzadu. Nyní jdi stejnou cestou zpět až do prvního patra úřadu a cestou mluv několikrát se všemi úředníky v jednotlivých kancelářích do té doby, než tě jeden z nich odkáže na vrátnou v přízemí. Poté sejdi dolů do přízemí (v prvním patře jdi směrem doleva) a promluv si s vrátnou, která je v okénku vpravo od vchodu do budovy. Opusť úřad a zvol na mapě lokalitu s názvem „pláž“ (označenou žlutou barvou). Poté co se Ostap vrátí zpět, opusť pláž a vrať se do úřadu „Herkules“. Promluv si s vrátnou, poté vyjdi nahoru až do posledního patra úřadu (až do míst kde stojí na chodbě sekretářka za pultíkem) a zkus vejít do kanceláře ředitele Polychaeva úplně vzadu (vpravo od sekretářky). Sekretářka tě tam nepustí bez potvrzeného formuláře. Vrať se doleva a promluv si s úřednicí sedící v kanceláři napravo. Dostaneš od ní formulář A, formulář B, formulář V a formulář G. Jdi opět směrem k sobě, promluv si nejprve s úředníkem Gromovem v kanceláři nalevo a poté s úředníkem Smirnovem v kanceláři uprostřed. Sejdi až do druhého patra budovy a promluv si s úředníkem Komarovem v kanceláři nalevo. Sejdi do prvního patra a promluv si s úředníkem Pavlovem v kanceláři napravo. Vyjdi opět do třetího patra a poslechni si rozhovor v kanceláři úředníka Komarova. Jdi doleva, pak dozadu a opět si promluv s úřednicí sedící v kanceláři napravo. Dostaneš od ní speciální formulář s razítkem. Popojdi k sobě a promluv si s úředníkem Gromovem v kanceláři nalevo. Výměnou za speciální formulář s razítkem od něj získáš formulář A s razítkem. Vejdi do kanceláře ředitele Polychaeva vzadu. Ostap s Šurou poté sejdou až do přízemí úřadu. Opusť úřad a zvol na mapě lokalitu s názvem „železniční nádraží“ (označenou světle zelenou barvou). Po skončení rozhovoru se strážným u závory jdi k rouře uprostřed obrazovky a promluv si s mužem schovaným uvnitř. Vejdi do budovy nalevo a promluv si s mužem sedícím v řídící centrále tiskárny (je částečně skrytý za sloupkem okna). Opusť budovu a vydej se do informační kanceláře (město vzadu nahoře). Promluv si se sekretářkou a poté vyhledej (ikona otevřené ruky) v kartotékách nalevo následujících sedm dokumentů: „1923 Ljamkin“, „1924 Ljamkin“, „1925 Ljamkin“, „1926 Ljamkin“, „1926 Prochindeev“, „1926 Morozenko“ a „1926 Prochorov“ (poslední z dokumentů si Ostap vezme v průběhu předchozího hledání automaticky). Opusť informační kancelář, dojdi si promluvit s mužem v rouře a pak si promluv i s mužem v budově nalevo. Vyjdi z budovy, opusť tuto lokalitu (směrem doleva) a Ostap se vrátí do kanceláře „Rohy a kopyta“ za svými bratry. Nyní máš v inventáři složku Korejkův případ se všemi důkazy. Opusť kancelář a vydej se s pomocí mapy do Korejkova bytu. Po skončení rozhovoru následuje animace. Poté se všichni tři bratři ocitnou v protichemickém krytu.

Ostap: Promluv si nejprve se svými bratry a poté s dívkou jménem Zosa, která sedí na lavici v popředí. V průběhu rozhovoru vol různá témata a zapamatuj si, že dívka má ráda kino, divadlo, hudbu, poezii, romantiku, přírodu, cestování a svého dědečka. Poté co skončí protichemické cvičení následuje animace. Ostap a jeho bratři se pak vrátí do zájezdního hostince, kde je ubytovaný jejich řidič Adam. Promluv si s Adamem, po skončení rozhovoru se Ostap automaticky na chvíli podívá z okna. Využij tohoto krátkého okamžiku a prozkoumej sloup s plakáty na druhé straně ulice. (Pokud to nestihneš, podívej se z okna nalevo ještě jednou.) Ostap prostuduje složku s Korejkovým případem a vytvoří z ní scénář k filmu. Adam poté připraví auto k odjezdu. Vyjdi ven z hostince, jdi doprava a zvol na mapě lokalitu s názvem „filmová studia“ (označenou modrou barvou). Vejdi dovnitř do vstupní haly. Směrem doleva se nachází studia označená těmito písmeny: N, CH, Č, O, F, M, G, I, D, V, K a Z. Směrem doprava se nachází studia označená těmito písmeny: A, S, R, Ž, C, T, E, B, L, U, Z a JU. Pokud do některého ze studií nahlédneš, objeví se v liště dole možnost nabídnout režisérovi daného studia scénář pro němý film (možnost 1), nebo scénář pro ozvučený film (možnost 2). Scénář pro němý film nabízej ve studiích, kde zaslechneš zvuk promítačky. Scénář pro ozvučený film nabízej ve studiích, kde zaslechneš zvuk brzdícího auta a smích. Ve studiích kde je úplné ticho můžeš nabídnout jakýkoliv scénář, nebo do těchto studií nemusíš vůbec nahlížet. Jdi tedy doleva, nabídni ve studiích N, M, I, V scénář pro němý film a ve studiích CH, Č, G, Z scénář pro ozvučený film. Vrať se zpět do vstupní haly, jdi pro změnu doprava, nabídni ve studiích A, S, E, JU scénář pro němý film a ve studiích R, Ž, T, L scénář pro ozvučený film. Vrať se zpět do vstupní haly, vyjdi ven a promluv si s vrátným. Poté znovu vejdi do budovy filmových studií, dojdi chodbou nalevo do studia označeného písmenem O a promluv si s jeho režisérem. Dostaneš od něj peníze za scénář k filmu. Poté co Ostap opustí filmová studia, zvol na mapě lokalitu s názvem „zájezdní hostinec“ (označenou tmavě zelenou barvou). Vejdi do hostince a podívej se blíž na papír položený na stole vlevo. Spustí se minihra jejíž princip je následující: na papíře jsou znázorněny tři lokality ve městě. Jsou to: park, pláž a náměstí. V každé z těchto lokalit lze po jejím zvolení vykonávat několik činností (v přestávkách mezi jednotlivými částmi rozhovoru s dívkou jménem Zosa). V parku si lze poslechnout vystoupení umělců, navštívit cirkus nebo koupit Zose suvenýr. Na pláži lze dojít se vykoupat v moři, koupit Zose květiny nebo jít do kina. Na náměstí lze navštívit divadlo nebo navštívit muzeum. V pravém horním rohu papíru s lokalitami je vidět ukazatel aktuální nálady Zosy, která je uvedena v %. Cílem minihry je zvýšit náladu Zosy z 0% na 100%. Zvyšování nálady dívky dosáhneš tím, že v libovolně zvolených lokalitách s dívkou pohovoříš pouze o jejích oblíbených činnostech (kino, divadlo, hudba, poezie, romantika, příroda, cestování a její dědeček) a nebo ihned po její odpovědi na dané oblíbené téma zvolíš činnost s tímto tématem přímo související (hudba – poslechnout si vystoupení umělců, romantika – vykoupat se v moři nebo koupit Zose květiny, divadlo – navštívit divadlo, atd.). V průběhu rozhovorů se můžeš zeptat i na osobní informace o Zose, dozvíš se od ní následující: narodila se 21. května, má ráda oranžovou barvu, její oblíbený básník se jmenuje Fet, její oblíbený skladatel je Čajkovský, její oblíbené číslo je 5, s Ostapem se seznámila 11. srpna a má hnědé oči. Tyto informace se zapamatuj, protože se tě na ně může Zosa kdykoliv zeptat. Pokud odpovíš správně, nálada Zosy se zlepší, pokud ne, nálada se naopak zhorší. Nálada Zosy se zhoršuje samozřejmě i v případě, když se zeptáš na téma, které nepatří mezi její oblíbená (sport, technika, atd.) nebo když se jí na stejné oblíbené téma zeptáš dvakrát za sebou. Pokud zrovna neprobíhá rozhovor, můžeš danou lokalitu opustit (vpravo nebo vlevo dole) a přesunout se jinam, nebo jen zkontrolovat jaký je aktuální stav nálady dívky. Až ukazatel nálady Zosy dosáhne 100%, zvol v rozhovoru při nejbližší příležitosti téma „promluvit si o Korejkovi“. Rande se Zosou poté skončí a Ostap se vrátí za ostatními do zájezdního hostince. Opusť hostinec, jdi doprava a zvol na mapě ulici s názvem „cesta z města“ (označenou tmavě šedou barvou). Následuje závěrečná animace.

Uložené pozice

Čeština

Demo

Recenze

Videoukázka

Obal na cd(dvd)

 

Náhledy fotografií ze složky Zolotoj teljonok

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář