Jdi na obsah Jdi na menu
 

80 days/Cesta kolem světa za 80 dní/

17. 4. 2016
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ (80 DAYS)
10.3.2007 Autor návodu: Karel Frey
Upozornění !!!-Když kliknete na jednotlivé názvy kapitol,tak se vám otevře videonávod k příslušné kapitole.
Ovládání hry: Při spuštění nové hry si volíš její obtížnost mezi třemi režimy, které se liší měřením času a množstvím peněz, které máš na začátku k dispozici. Od nejlehčího po nejtěžší je to režim turista (bez měření času, největší množství peněz), světoběžník (měření času, normální množství peněz) a dobrodruh (měření času který ubíhá rychleji, nejmenší množství peněz). Během hry se do hlavního menu dostaneš pomocí klávesy ESC. Hra se automaticky ukládá po dokončení jednotlivých misí. Pohyb se ovládá klávesami W, A, S, D nebo šipkami. Pro skrčení nebo plíživý pohyb slouží klávesa X, pro běh slouží levý SHIFT a pro skok nebo vylezení na žebřík či překážku MEZERNÍK. Pro nastavení směru chůze nebo otáčení v prostoru slouží pohyb myší, pro rozhovory a sbírání věcí slouží její levé tlačítko. Obsah inventáře zobrazíš pomocí klávesy P nebo stiskem pravého tlačítka myši. Pro posun položek v inventáři slouží klávesy O a P. Aktuální misi zobrazíš pomocí TAB. V levém horním rohu obrazovky je zobrazena mapka, která ti pomáhá při orientaci v oblasti, kde se právě nacházíš. Tvoje pozice je vyznačena oranžovou šipkou. Barva šipky na okraji mapky se mění podle toho, kde se nachází cíl tvé mise. Červená barva znamená hotel. Zelená, modrá a fialová barva znamená, že cíl mise je ve stejné, vyšší nebo nižší úrovni dané oblasti. Na mapce se též objevují čtverečky, jejichž barvy mají stejný význam. Jsou to označená místa, kde máš sebrat nebo použít nějakou věc. V levém dolním rohu obrazovky je zobrazen ukazatel množství energie. Pokud jsi unaven, můžeš si koupit nějaké jídlo, nebo si odpočinout v hotelu. To však stojí nějaké peníze a v případě hotelu i čas. Pokud si chceš něco koupit nebo pronajmout, stoupni si před věc nebo budovu abys jí aktivoval (zelený obrys), otevři inventář, vyber váček s penězi a stiskni levé tlačítko myši. V pravém horním rohu obrazovky jsou hodiny, časová osa a ukazatel dne nebo noci. Také je zde počitadlo dnů, které jsi strávil na cestě. Pokud má ukazatel vedle počitadla zelenou barvu, držíš krok s Phileasem Foggem. Když se jeho barva změní na červenou, máš zpoždění. Pomocí klávesy T si můžeš zobrazit celkové porovnání průběhu hry.
Londýn, 2. říjen 1899: Oliver Lavisheart v úvodu hry nostalgicky vzpomíná na rozhovor se svým strýcem Mathewem. Ten ho nejprve informuje o přání Oliverových rodičů, aby se oženil. Poté Olivera žádá o pomoc. Uzavřel totiž sázku, že je možné uskutečnit cestu kolem světa za kratší dobu než 80 dní, které strávil na cestě slavný Phileas Fogg. Chce k tomu využít Olivera, který by měl zároveň během cesty obnovit patenty strýcových čtyř vynálezů. Pokud nebude Oliver úspěšný, bude strýcovi odebrán inženýrský titul a přijde o veškerý svůj majetek, který vsadil.
KÁHIRA
Příjezdový ostrov
Nacházíš se na příjezdovém ostrově u Káhirského přístavu. V inventáři máš nůž a peníze. Všimni si pestrobarevného ptáka, který patří tvému strýci a bude tě doprovázet na tvé cestě. Promluv si s námořníkem, který právě oznámil, že je na 24 hodin zakázán vstup do města. Sdělí ti, že celnice v přístavu je na 2 dny uzavřena, jelikož policisté hledají vykradače hrobek. Dojdi k dřevěnému jeřábu a seber ze země železnou tyč. Promluv si s dalšími čekajícími cestujícími a námořníky. Poté sejdi po schodech o patro níž. Zde si můžeš promluvit s čekajícím ženami nebo si ve stánku koupit ovoce pro doplnění energie. Obejdi příjezdový ostrov na protější stranu a použij železnou tyč na řetěz zakotvené loďky. Po nasednutí do loďky obepluj ostrov a vydej se do Káhirského přístavu. Cestou se vyhni rybářským lodím a jejich sítím. Zakotvi u mola, kde je připoutána vzducholoď.
Káhirský přístav
Po vystoupení z loďky spatříš 3 policisty, kteří střeží prostor celnice. Tvým úkolem je projít přes celnici do města, aniž by tě policisté zpozorovali. Využívej k tomu úkryty za složenými bednami. Mezi jednotlivými úkryty přebíhej pouze tehdy, když nejsou korzující policisté poblíž. Za nižšími bednami se ještě přikrč. Tímto způsobem se vydej nejprve dopředu, u rohové bedny pokračuj směrem k bráně, skrz kterou projdi do města. Nejprve se vydej úzkou uličkou naproti a na jejím konci si vezmi pohozené peníze. Poté se vrať zpět a dojdi k půjčovně dopravních prostředků. Vyber si velblouda, motorovou tříkolku nebo létající koberec a zaplať za jeho pronájem. Po nasednutí se vydej nejkratší cestou do hotelu. Nejprve rovně, poté doprava, dále doleva, pokračuj rovně a nakonec obejdi zprava zeď okolo kruhové budovy hotelu až k jeho vchodu. Vystup a vejdi do recepce. Zaplať recepčnímu za ubytování a vezmi si hrací váleček a peníze od svého strýce. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Přehraj si na přístroji vedle recepce váleček se vzkazem od strýce. Máš za úkol nalézt jeho vynález. Pomůže ti jeho přítel Youssouf.
Nalezení obchodníka Youssoufa
Vyjdi ven z hotelu a zastaví tě skot Mac Harony. Chce tě využít k tomu, abys na svých cestách propagoval Spolek nošení skotských sukní jehož je členem. Na oplátku ti pomůže najít obchodníka Youssoufa. Nejprve však musíš najít čtyři členy spolku a předat jim příručky pro skládání sukní. Okolo mapky se objeví čtyři šipky odpovídající čtyřem hledaným Skotům. Vyjdi na ulici a vydej se napravo. Odboč doprava ulicí vedle hotelu kterou jsi přišel a pokračuj stále rovně. Na konci narazíš nalevo na dlouhé schody, po kterých vyjdi nahoru. Pokračuj rovně a na volném prostranství odboč doprava. Projdi menší budovou, ve které nalezneš nějaké peníze. Pokračuj dál přes další budovu a u hradeb města sejdi po schodech dolů. Dojdi až k balkonu na druhé straně a vyjdi nahoru po schodech. Dej prvnímu členovi spolku příručku a on ti prozradí heslo pro Youssoufa. Vrať se zpět k prvnímu balkonu, kde se prochází turista. Pokud chceš, můžeš zde sebrat pohozený šperk, za který získáš nějaké peníze. Vrať se zpět k dlouhým schodům a sejdi po nich do ulic města. Pomocí šipek okolo mapky najdi další tři členy spolku a dej jim příručku. Jeden z nich ti řekne, že Youssouf je na tržišti a druhý ti prozradí, že Youssoufův klub se nazývá Reformní. Poslední člen spolku, kterého najdeš na tržišti vedle hotelu ti poradí, že máš jít dál nahoru po schodech. Obdržíš prémii 15 bodů za splněný úkol.
Youssouf
Projdi dál tržištěm, vyjdi nahoru po schodech nalevo a dojdi k Reformnímu klubu. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Promluv si s Youssoufem a poté ho následuj až před vchod do katakomb, kde se máš setkat s archeologem Ottem. Potkáte zde detektiva Fixe, který má na Youssoufa spadeno. Před tím než s ním Youssouf odejde, předá ti klíč od katakomb.
Uvěznění vykradačů hrobek
Vejdi do vstupní chodby katakomb vyzdobené ornamenty a pomocí klíče odemkni dveře na jejím konci. Vejdi dovnitř a pokračuj dál až do centrální místnosti. Zaslechneš rozhovor vykradačů hrobek po kterých pátrají úřady. Tvým úkolem je zavřít všech pět vchodů okolo centrální místnosti a uvěznit tak vykradače hrobek. Vydej se do prvního vchodu napravo a dojdi až k žebříku za vytaženou mříží. Stoupni si jeden krok od žebříku a pomocí mezerníku vylez nahoru. Otoč ovládacím kolem a zavřeš tak první bránu. Slez dolů a pokračuj chodbou k druhému vchodu. Ovládací kolo brány je moc vysoko, takže na něj nedosáhneš. Pokračuj tedy chodbou k dalšímu vchodu. Vlez do jámy v podlaze nalevo od lešení a pokračuj chodbou až na její konec. Otoč ovládacím kolem a zavřeš tak druhou bránu. Skoč dolů na zem a dojdi chodbou ke třetímu vchodu. Vylez po balvanech na římsu napravo a dojdi po ní až na lešení. Sklop dolů zvednutou lávku a přejdi po ní k ovládacímu kolu. Otoč kolem a zavřeš tak třetí bránu. Skoč dolů na zem a pokračuj chodbou k dalšímu vchodu. Jeho brána je zčásti blokována kamenným kvádrem. Dojdi k závalu naproti vchodu a přizvedni dřevěný trám. Uvolníš tak kamennou kouli, která se skutálí dolů až ke kvádru v bráně. Vylez na římsu u závalu a dojdi po ní k ovládacímu kolu nad branou. Zatoč kolem a zavřeš tak čtvrtou bránu. Spodní část je uzavřena kvádrem a koulí. Skoč dolů na zem a pokračuj chodbou k dalšímu vchodu. Vylez na římsu po kvádru napravo. Dojdi a přeskákej po římsách k ovládacímu kolu brány. Zatoč kolem a zavřeš tak pátou bránu. Nyní jsou zloději uvězněni. Obdržíš prémii 25 bodů za splněný úkol.
Archeolog Otto  
Vrať se zpět ke třetímu vchodu a vyjdi východem naproti ven z katakomb. Setkáš se zde s archeologem Ottem, který se pohybuje na parní trojkolce. Splete si tě se svým novým asistentem a dá ti za úkol nalézt v ruinách okolo sedm kalichů. Pokud chceš, můžeš se kdykoliv vyspat ve stanu napravo abys nabral síly. Také si můžeš vzít jídlo ze stolku nalevo.
Nalezení sedmi kalichů
Vezmi si helmu položenou na stolku před stanem a automaticky si jí nasadíš na hlavu. Pomocí této helmy budeš moci najít celkem sedm symbolů oka na zdech ruin. Ty vyznačují místa, kde jsou v tajných schránkách ukryty hledané kalichy. Symboly se zobrazí jako cíle na mapě. Vydej se uličkou mezi ruinami a odboč do první místnosti napravo. Dojdi za druhý sloup nalevo, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky první kalich. Vyjdi ven z místnosti a pokračuj uličkou doprava. Na křižovatce odboč doleva a dojdi k otočné lávce. Ta je špatně natočena, takže skoč dolů a otoč jí do správné polohy. Projdi chodbou ven, odboč doleva a poté doprava. Vyjdi nahoru po schodech napravo, pokračuj okolo pilíře u překlápěcí lávky a na křižovatce odboč doprava. Přejdi otočnou lávku a pokračuj do chrámové budovy nalevo. Uvnitř vejdi do první místnosti nalevo, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky druhý kalich. Vyjdi ven z chrámové budovy, přejdi otočnou lávku a na křižovatce odboč doleva. Dojdi k překlápěcí lávce a shoď na ní pilíř, abys zajistil její polohu. Přejdi na zvýšený konec lávky a přeskoč do chrámové budovy naproti. Dojdi do levé zadní části budovy, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky třetí kalich. Vrať se doprostřed budovy, dojdi k otvoru ve zdi nalevo a slez dolů po kamenech o patro níž . Vejdi do zadní kaple, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky čtvrtý kalich. Vyjdi ven, vyskákej a vylez nahoru před otvor ve zdi a vydej se doleva po vnější římse budovy. Na rohu římsy si všimni symbolu oka na vnitřní zdi uzavřené budovy pod tebou. Vylez na povalený pilíř napravo a seskoč z něj do uzavřeného prostoru. Klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky pátý kalich. Vylez na povalený šikmý pilíř u zdi a nahoře přeskoč přes zeď ven. Nacházíš se na prostranství s mnoha poničenými sloupy. Dojdi k vysokému čtvercovému sloupu vzadu napravo, obejdi ho, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky šestý kalich. Vrať se k uzavřené budově, projdi uličkou vlevo a vyjdi nahoru po schodech nalevo. Pokračuj okolo překlápěcí lávky, na křižovatce odboč doleva a obejdi střechu chrámu napravo. Ve slepé uličce si sundej helmu pravým tlačítkem myši a pomocí železné tyče shoď dolů padací lávku. Seskoč na lávku, otoč se a vejdi skrz odkrytý vchod do chrámu. Nasaď si helmu, klikni na symbol oka a vezmi si ze schránky sedmý kalich. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Tajný východ z ruin
Vyjdi po lávce z chrámu, pokračuj po schodech nalevo a vrať se nejkratší cestou k Ottovi. Dej mu sedm nalezených kalichů a on tě pochválí za dobrou práci. Dozvíš se také něco o strýcovu prvním patentu. Jedná se o pobřežní sonar, který je schopen detekovat objekty skrz 30 stop silnou vrstvu písku. Patent je bezpečně uschován v budově majáku. Je ukryt v nerozbitné váze, které se říká černá slza. Promluv si s Ottem a on ti prozradí, jak se dostat ven z ruin zpět do města. Vydej se tedy na prostranství s poničenými sloupy a dojdi dozadu k chrámu se sochami v průčelí. Vylez na kvádr, seskoč dolů a pomocí klíče odemkni dveře od tajného východu. Dostaneš se tak zpět do ulic města.
Černá slza
Vyjdi po schodech vlevo nahoru a pokračuj až na hlavní ulici. Odboč doleva a dojdi k policistovi. Řekni mu o uvězněných vykradačích hrobek. Poté co policisté provedou úspěšný zátah na lupiče, dostaneš slušnou finanční odměnu. Nyní se vydej od vstupu do katakomb směrem nalevo po hlavní ulici a dojdi až do přístavu, kam jsi připlul. Vejdi do muzea v budově majáku nalevo a pokus se vstoupit na točité schody vedoucí nahoru. Hlídkující policista tě dál nepustí. Vyjdi ven z budovy majáku a dojdi k obchodu s převleky, který je naproti půjčovně dopravních prostředků. Visí před ním koberce. Vejdi do obchodu a získáš tak za nepatrný obnos převlek v podobě policejní uniformy. Vrať se do budovy majáku. Nyní už můžeš jít směle nahoru, jelikož policista si tě splete se svým střídajícím kolegou. Vyjdi po točitých schodech až do druhého patra a vezmi si ze stojanu na balkoně jednu černou slzu. Obdržíš prémii 15 bodů za splněný úkol. Sejdi na balkon o patro níž a vyhoď černou slzu oknem ven. Přes vstup do majáku bys jí totiž bez povšimnutí nepronesl. Vyjdi ven před maják a seber černou slzu ze země. Vrať se do obchodu s převleky a vezmi si na sebe zpět své oblečení. Nyní se s pomocí mapy vydej k Youssoufovu klubu. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Šeherezáda
Přistup před Youssoufa, který diskutuje s detektivem Fixem a přeruš jejich rozhovor. Potřebuješ nějakým způsobem otevřít nerozbitnou černou slzu a získat tak strýcův patent který je uvnitř. Youssouf se zmíní o Šeherezádě z harému, která by mohla vázu rozbít svým hlasitým zpěvem. Zároveň tě upozorní na co si máš dát pozor, abys neskončil jako eunuch. Vrať se přes tržiště zpět na hlavní ulici. Harém je vysoká budova napravo, naproti dvěma fontánám. Jeho hlavní vchod je zamčen, takže pokračuj dál a odboč doprava do průjezdu, který vede k zadnímu vchodu harému. Pokud je den, hlídá zde strážce harému, takže musíš počkat až bude noc a hlídač odejde. Můžeš se zatím porozhlédnout po městě, povozit se nějakým dopravním prostředkem, nakoupit něco k jídlu nebo se jít vyspat do hotelu. Až nastane noc, vejdi nestřeženým průjezdem k zadnímu vchodu harému. Do mřížových dveří nevstupuj, protože je za rohem stráž. Seskoč do vodního kanálu, projdi vodou pod zadní branou a vylez po schodech napravo na nádvoří harému. Jdi do zadní části nádvoří a vyskoč na žebřík ukrytý mezi růžemi na zdi nalevo. Vylez po žebříku nahoru a vstup oknem do pokoje kde se nachází krásná ale namyšlená Šeherezáda. Poté co jí přesvědčíš o jejích pěveckých kvalitách, rozhodne se splnit ti tvé přání a bude tě následovat za archeologem Ottem.
Cesta z harému
Vyjdi ven na balkon levými dveřmi a vezmi si lavici postavenou vlevo. Polož lavici mezi střední část zábradlí balkonu a zábradlí mostu naproti. Vyskoč na lavici, přejdi po ní na most a poté co přejde i Šeherezáda pokračuj do místnosti napravo. Projdi dveřmi do další místnosti, kde se nachází bazén. Sejdi dolů pravým schodištěm, ale dveře napravo jsou zamčené. Vrať se nahoru, tentokrát sejdi dolů po lávkách u zdi a cestou otevři všechna okna. Vrať se znovu nahoru a odboč doleva do předchozí místnosti. Za dveřmi vyjdi na balkon nalevo. Vylez na zábradlí a seskákej po otevřených okenicích až dolů. Nejlepší metoda jak nespadnout je jít vpřed a současně skákat. Otevři dveře nalevo kde už čeká Šeherezáda aby tě následovala. Vydej se po nádvoří k vodnímu kanálu, ale cestu dál vám blokuje otáčející se vodní kolo. Na zdi vpravo jsou tři obrazy a pod nimi páky pro ovládání vodního kola. Z obrazů získáš nápovědu jak vodní kolo zastavit. Zatáhni nejprve za levou páku, poté za pravou páku a nakonec za prostřední páku. Vodní kolo se zastaví a cesta dál je volná. Dojdi dozadu k mřížovým dveřím a vyjdi společně se Šeherezádou ven z harému. Poté co dorazíte do ruin za archeologem Ottem, začne  Šeherezáda zpívat aby předvedla své umění. Váza ve tvaru černé slzy pod náporem decibelů praskne. Vezmi si z rozbité vázy listinu, na které je zapsán 1. strýcův patent. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol.
Zakoupení jízdenky na další cestu
Vydej se po hlavní ulici zpět do přístavu a vejdi do budovy cestovní kanceláře. Přistup k okénku bez fronty a kup si jízdenku do Bombaje. Můžeš si vybrat ze třech způsobů dopravy. Cesta všemi druhy dopravních prostředků je popsána dále v návodu. Opusť budovu cestovní kanceláře a na rozloučenou ti Šeherezáda a další obyvatelé Káhiry předvedou své pěvecké a taneční vystoupení.
CESTA VLAKEM
Strojvedoucí vlaku
Nacházíš se ve svém kupé ve vlaku směřujícím do Bombaje. Vlak však náhle zastavil. Vezmi si dva šperky ze stolu nalevo. Poté vyjdi ven na chodbu a vydej se směrem doprava. Jdi stále vpřed přes další vagóny vlaku a cestou zaslechneš v jednom kupé rozhovor mezi princeznou Kugloffovou a doktorem Vladem. Pokračuj dál až dorazíš před stanoviště strojvedoucího v přední části lokomotivy. Strojvedoucí vlaku zde diskutuje s kapitánem Proctorem. Po chvilce se Oliver také zapojí do diskuse. Dozví se, že vlak nemůže jet dál, protože je rozbité zařízení pro načerpání vody do nádrží vlaku. Oliver se tedy nabídne, že se to pokusí opravit.
Zapojení baterií a načerpání vody
Opusť stanoviště strojvedoucího a vezmi si dvě cennosti z místnosti průvodčího naproti. Poté sejdi po schodech dolů do strojovny. Před dalšími schody odboč doprava a vystup ven z vlaku dveřmi na konci. Pokud chceš, můžeš si dojít pro peníze ležící před skladem v mezipatře nalevo. Poté jdi doprava a ze skladu na nástupišti si vezmi maznici s olejem. Pokračuj dál až na začátek nástupiště a vyjdi po schodech do druhého patra. Projdi okolo budovy vodárny a dojdi ke střeše lokomotivy. Vstup na kruhovou plošinu se šesti drážkami pro baterie a přečti si ceduli s návodem na přípravu vodní nádrže lokomotivy pro načerpání vody. Je potřeba, abys pomocí vozíku na střeše lokomotivy přesunul baterie z protější kruhové plošiny na tuto plošinu. Přejdi na protější kruhovou plošinu. Je zde šest baterií, které mají tři různé barvy a dva různé tvary horní části. Vezmi zelenou čtvercovou baterii a polož jí na vozík. Vezmi zelenou kruhovou baterii a polož jí také na vozík. Stiskni tlačítko pro ovládání vozíku a ten přejede na druhou stranu. Vyndej z vozíku zelenou čtvercovou baterii a dej jí do odpovídající drážky naproti té, ze které si baterii vyndal. (Baterie se lépe dávají a vyjímají z vozíku, když stojíš na schodech.) Pro provoz vozíku však potřebuješ také kruhovou baterii, takže stiskni tlačítko a pošli vozík i s baterií na druhou stranu. Vezmi kruhovou žlutou baterii a polož jí na vozík. Pošli vozík na druhou stranu, vyndej z něj zelenou kruhovou baterii a dej jí do odpovídající drážky. Pošli vozík na druhou stranu, vezmi žlutou čtvercovou baterii a polož jí na vozík. Pošli vozík na druhou stranu, vyndej z něj žlutou čtvercovou baterii a dej jí do odpovídající drážky. Pošli vozík na druhou stranu, vezmi modrou kruhovou baterii a polož jí na vozík. Pošli vozík na druhou stranu, vyndej z něj žlutou kruhovou baterii a dej jí do odpovídající drážky. Pošli vozík na druhou stranu, vezmi modrou čtvercovou baterii a polož jí na vozík. Pošli vozík na druhou stranu, vyndej z něj modrou čtvercovou baterii a dej jí do odpovídající drážky. Nakonec vyndej z vozíku i modrou kruhovou baterii a dej jí do poslední drážky. Poté co přemístíš všechny baterie, vysune se ze střechy lokomotivy potrubí vodní nádrže. Dojdi k vodárně a zatáhni za páku u ovládacího přístroje nalevo. Tím vysuneš přečerpávací potrubí vodárny. Přistup k trubkám na čele vodárny, zkus otočit pákou pro pouštění vody, ale je zarezlá. Promaž jí tedy olejem, zatáhni za ní a načerpáš tak vodu do nádrži v lokomotivě. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Nezdržuj se a nastup zpět do vlaku nebo ti ujede.
Poklad princezny Kugloffové+druhá část videonávodu
Nacházíš se ve svém kupé a najednou zaslechneš ženský výkřik. Vyjdi ven na chodbu a vydej se směrem doprava. Pokračuj dalšími vagóny a poté co projdeš jídelním, vyjdi v následujícím vagónu po schodech do prvního patra. Dojdi až doprostřed a vstup do kupé princezny Kugloffové. Dozvíš se od ní, že byla údajně okradena o rodový šperk. Spíše to ale vypadá, že neví kam ho schovala. Kvůli vyšetřování údajné krádeže nechala princezna zpomalit vlak, takže se nabídneš, že jí pomůžeš v pátrání. Podívej se na kyvadélko položené na polici ve skříni napravo od dveří. Poté přistup ke stolu uprostřed kupé a přečti si princeznin deník. Nakonec přistup ke skříni nalevo od stolu a přečti si recept od doktora Vlada položený na polici. Opusť kupé a vydej se za doktorem Vladem. Najdeš ho v prvním patře jídelního vozu. Po skončení rozhovoru se společně vrátíte do kupé za princeznou Kugloffovou. Doktor Vlado princeznu zhypnotizuje, aby zjistil kde se ztracený šperk nachází. Dozvíš se, že pro otevření skrýše budeš potřebovat pět rukou. Opusť kupé a opět si vyslechneš upovídaného kapitána Proctora. Podívej se na mapu a vydej se požadovaným směrem. Sejdi po schodech do přízemí jednoho z vagónů, kde se nachází kuchyně. Najdi zde pět skrytých tlačítek a stiskni je. První tlačítko se nachází na skříňce naproti schodům, druhé na pípě u zdi za rohem, třetí na kotli vedle. Poslední dvě tlačítka se nachází na skříňkách kuchyňské linky v uličce uprostřed. Po stisknutí pátého tlačítka si uvědomíš že budeš potřebovat pomoc, jelikož tlačítka musí být stisknuta všechna najednou. Proč k tomu nevyužít členy Spolku nošení skotských sukní, jehož ses stal členem. Vyjdi po schodech ven z kuchyně, pomocí mapy najdi ve vlaku pět členů spolku a požádej je o pomoc. Poté se vrať do kuchyně, kde už všichni čekají na svých místech. Na tvé znamení stisknou najednou pět tlačítek a v rohu kuchyně se otevře skříňka s princezniným pokladem, který si vezmi. Vrať se do kupé princezny Kugloffové a vrať jí nalezený šperk. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol. Nyní se vydej za strojvedoucím vlaku na jeho stanoviště. Požádáš ho, aby opět zvýšil rychlost vlaku, jelikož „krádež“ šperku už byla objasněna.
Hledání upíra
Sotva si trochu odpočineš ve svém kupé, zaslechneš kapitána Proctora volajícího o pomoc. Vyjdi ven z kupé, jdi doprava a na konci vagónu vyjdi po schodech do prvního patra. Vstup do kupé naproti schodům, kde nalezneš zděšeného kapitána. Má na krku dva otvory od upíra, který mu ve spánku sál krev. Abys rozptýlil jeho obavy tak se nabídneš, že mu přineseš česnek jako účinnou protilátku. Opusť kupé a dojdi známou cestou až do kuchyně. Na pracovní desce linky uprostřed kuchyně najdeš česnek, který si vezmi. Odnes česnek kapitánovi a ten se do něj s chutí zakousne. Obdržíš prémii 15 bodů za splněný úkol. Opusť kupé, sejdi dolů po schodech a pokračuj směrem do přední části vlaku. Poté co projdeš jídelním vagónem, vejdi v dalším vagónu do kupé doktora Vlada. Přistup k rakvi a zkus jí otevřít. I po dalším marném pokusu uslyšíš pouze doktorovo chrápání. Přečti si knihu na stole, kde je návod jak rakev otevřít. Vezmi si dřevěný kůl z postele mladé panny položený vedle knihy. Na podlaze najdeš vápenatou svěcenou vodu a v polici naproti stolu uspávací svěcenou vodu. Z gauče seber kus dřevěné protézy a ze země před gaučem kus dřeva ze Snagovského kláštera. Přistup k dřevěné skříňce mezi rakví a umyvadlem. V její vrchní části je trychtýř a otvor. Zatoč za kliku na jejím boku ale je zaseknutá. Vlož dřevěnou nohu z postele mladé panny do otvoru nahoře a do trychtýře nalij uspávací svěcenou vodu. Po zatočení klikou se rakev konečně otevře. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Popovídáš s probuzeným doktorem Vladem, který ti vysvětlí, že provádí výzkum a krev mu vlastně ani nechutná. Doporučíš mu tedy změnit styl oblékání aby nebyl tak podezřelý. 
Proměna upíra Vlada
Opusť kupé a vydej se pomocí mapy do zadní části vlaku. Vejdi do nejbližšího kupé ve druhém vagónu. Diskutují zde tři členové spolku s vlakovým aranžérem. Mají ztřeštěný plán vyzdobit tento vagón ve skotském stylu. Navrhneš jim aby si svůj záměr nejprve vyzkoušeli ve Vladově kupé. Souhlasí s tvým nápadem, ale na oplátku musíš rozdat jejich propagační letáky šesti členům posádky. Pomocí mapy tedy najdi ve vlaku šest stewardů a dej jim letáky. Jeden steward je v kupé na druhé straně tohoto vagónu, dva další jsou v kuchyni, jeden je v patře vagónu za jídelnou, další je ve strojovně a poslední steward je v patře nad strojovnou. Dostaneš se za ním skrz místnost naproti stanovišti strojvedoucího. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Vrať se do kupé za členy spolku, kteří tentokrát přijdou s nápadem jak zvýšit rychlost vlaku. Po chvilce zaslechneš Vladův zděšený výkřik, takže se odeber do jeho kupé. Poté co se zde vyřádili členové spolku, nemůže se Vlado vzpamatovat z menšího šoku. Jeden ze skotů je dokonce dočasně uvězněn uvnitř rakve. Jediný kdo práci členů spolku ocení je princezna Kugloffová. Nakonec dostaneš od jednoho člena spolku skotskou sukni, pomocí které údajně zvýšíš rychlost vlaku. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Zprovoznění vlaku
Vlak z nějakého důvodu zastavil. Vyjdi tedy dveřmi ve strojovně ven a podívej se nalevo pod kola lokomotivy. Je tam zaklíněný trám, který však nejde vyndat. Vrať se ke schůdkům, nalevo do nich otevři schránku a vyndej z ní železnou tyč. Jdi zpět k zablokovaným kolům a pomocí tyče odstraň zaklíněný trám. Nyní se vydej k čelu lokomotivy a polož na něj skotskou sukni. Dle členů spolku by to mělo fungovat. Obdržíš 40 bodů za splněný úkol. Rychle se tedy vrať do vlaku aby ti neujel. Uvnitř si opět pohovoříš s kapitánem Proctorem a dostaneš od něj hrací váleček se vzkazem od strýce. Jdi do dalšího vagónu a přehraj si váleček na gramofonu. Strýc Mathew ti blahopřeje, že si byl přijat za člena Reformního klubu. Vyjdi po schodech do prvního patra a vejdi do kupé princezny Kugloffové. Dozvíš se od ní překvapující informaci, že jsi potomkem starého šlechtického rodu. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
BOMBAJ
Ubytování v hotelu
Nacházíš se v Bombajském přístavu. Nejprve musíš najít s pomocí mapky hotel kde se ubytuješ. Cestou můžeš použít některý ze zajímavých dopravních prostředků. Samozřejmostí jsou jako obvykle pohozené peníze nebo šperky, které se nachází v různých zákoutích města. Přejdi můstek, odboč doleva, dojdi k druhé ulici vpravo a odboč na ní. Nyní se vydej vpřed po hlavní ulici, projdi branou, poté přejdi most k další bráně a pokračuj stále dál až dojdeš k zaparkovanému automobilu. Pokračuj dál, na křižovatce odboč doleva a dojdi až před hotel. Vchod do hotelu však blokuje posvátná kráva, která zde stojí a nehne se z místa. Jeden z džentlmenů stojících okolo dostane nápad, že jediný způsob jak pohnout s krávou je vyplašit jí hadem. Ten by se dal sehnat v Hadím chrámu. Vydej se tedy zpět. Na křižovatce zahni doprava a pokračuj stále rovně až dojdeš před vstupní bránu do areálu Hadího chrámu nalevo. Jsou tam cedule se zákazem vjezdu vozidel. Vejdi dovnitř a dojdi přes nádvoří k další bráně, kde stojí hlídač. Promluv si s ním. Slíbí, že ti věnuje nejstrašnějšího hada kterého má, ale nejprve musíš přinést do chrámu dary v podobě koření. To se dá koupit na trhu. V animaci zjistíš že had se nachází v koši na vrcholu věže uprostřed chrámu. Aby ses tam dostal, musíš nejprve položit dary které přineseš na oltáře v obětních místnostech chrámu. Otoč se, vyjdi ven z chrámu, na ulici pokračuj vpřed a pomocí mapky dojdi až na trh za pootevřenými vraty vedle půjčovny slonů. Nakup od trhovkyň následující druhy koření: hnědý zázvor, bílou sůl, tmavě zelený Jamajský pepř, světle žlutou kurkumu, červený šafrán, oranžovohnědý koriandr, černý hřebíček a světle zelenou mátu. Všimni si, že každé koření má u svého pytle ceduli s názvem. U zdi tržiště se také nachází přístroj na přehrávání válečků. Mají zde vystaveno své zboží také tví přátelé ze Skotského klubu. Opusť trh a dojdi zpět do chrámu k bráně kde stojí strážce.
Získání hada
Vejdi do prostor chrámu, kde se nachází věž s hadem. K vrcholu věže vedou dva postranní můstky, které jsou však zatím od věže vzdáleny. Dojdi k zadní zdi chrámu naproti bráně a cestou si všimni že v patrech pod tebou se po obvodu chrámu nachází obětní místnosti. Na zadní stěně je vytesaný obrazec. Jsou na něm hadi, zamotaní ve čtyřech směrech a mezi jejich těly je osm barevných výplní.ObrazekJednotlivé barevné výplně a jejich umístění na obrazci znázorňují barvy koření, které jsi nakoupil a umístění místností s oltáři v jednotlivých směrech a patrech chrámu, kam máš odpovídající koření položit. Sejdi tedy po schodech o patro níž, na oltář v místnosti pod bránou dej bílou sůl, na oltář v místnosti napravo dej světle žlutou kurkumu, na oltář v místnosti pod obrazcem dej oranžovohnědý koriandr a na oltář v místnosti nalevo dej červený šafrán. Sejdi po schodech o patro níž, na oltář v místnosti pod bránou dej tmavě zelený Jamajský pepř a na oltář v místnosti pod obrazcem dej černý hřebíček. Sejdi po schodech o patro níž, na oltář v místnosti napravo dej hnědý zázvor a na oltář v místnosti nalevo dej světle zelenou mátu. Pokud si dal všechna koření na správné oltáře, boční lávky se přisunou k vrcholu věže. Vyjdi po schodech až nahoru, přejdi po jedné z lávek na věž a vezmi si koš s hadem. Opusť chrám, vrať se před hotel a použij hada na krávu. Z koše vyleze nebezpečná kobra, která krávu vyděsí a ta uteče pryč. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Nalezení Shankara
Vejdi do hotelu, dej recepčnímu peníze a obdržíš od něj hrací váleček a peníze od svého strýce. Přehraj si vzkaz na přístroji napravo. Dostaneš instrukce, že máš najít strýcova přítele Shankara, od kterého obdržíš konstrukční plány na další strýcův vynález. Zároveň tě však strýc žádá, aby ses ihned poté vrátil zpět do Londýna. Proč? Dojdi k recepčnímu a dej mu další peníze. Oliver pošle svému strýcovi vzkaz, kde se ho ptá na důvody předčasného ukončení své cesty. Pokud chceš načerpat dostatečnou energii, vyspi se ve svém pokoji za dveřmi nalevo. Poté vyjdi ven z hotelu a vydej se po ulici nalevo. Jdi stále vpřed, na křižovatce za Sloním chrámem odboč doleva, na dalších křižovatce odboč doprava až dojdeš k moři. Pokračuj směrem doprava a na konci odboč na most nalevo, přes který přejdi a vstup do zahrady Shankarova domu. Obdržíš prémii 15 bodů za splněný úkol. Dojdi do altánku nalevo, kde si promluvíš se Shankarovou dcerou Anandou. Ta o patentu na zařízení proti záplavám ví, ale je na rozdíl od Olivera toho názoru, že autorem tohoto vynálezu je její otec. Aby Oliver nemohl něco podniknout, zavolá Ananda své strážce a ty Olivera uvězní na neznámém místě ve městě.
Nádvoří s teleskopem
Oliver se po nějaké době probouzí na neznámém místě. Nachází se na uzavřeném nádvoří s obřím teleskopem. Setkává se zde s Bolywoodskou herečkou Aoudou, kterou zde Ananda také nechala uvěznit. Jediná cesta ven z nádvoří vede branou naproti teleskopu. Ta je však příliš vysoko, jelikož čtyři z pěti kvádrů, které tvoří spojovací chodník, jsou zasunuty v zemi. Musíš je tedy nějakým způsobem vysunout. Na nádvoří jsou kromě teleskopu ještě čtyři stojany se schody. Na každém ze stojanů je po obou stranách různý počet modře zvýrazněných hvězd od 1 do 6. Okolo stojanů i teleskopu jsou na zemi kruhy s několika namalovanými symboly. Dojdi k pravé straně teleskopu a klikni na jeho ovládací kolo. Nyní můžeš pomocí kláves A a D otáčet kolem doleva nebo doprava a tím teleskop natáčet nahoru nebo dolů. Natočení teleskopu má celkem šest různých poloh, které odpovídají různému počtu modrých hvězd na stojanech. První poloha odpovídající jedné hvězdě je úplně nahoře. Natoč tedy teleskop do té polohy shora, která odpovídá nejmenšímu počtu hvězd na jednom ze stojanů. Odstup (dozadu) od ovládacího kola a vyjdi po schůdcích teleskopu k jeho okuláru. Podívej se do okuláru a spatříš v něm hvězdy. Posouvej okulárem pomocí kláves A a D doleva nebo doprava, dokud se v něm neobjeví jasně zářící hvězda. Až bude hvězda přibližně uprostřed okuláru, zobrazí se pod ní jeden ze symbolů, které jsou nakresleny v kruzích okolo stojanů. Odstup od okuláru, dojdi ke stojanu podle jehož počtu hvězd máš nastavenu polohu teleskopu a stoupni si na stejný symbol v kruhu okolo, jaký jsi viděl v okuláru. Jeden z kvádrů tvořící cestu se vysune nahoru. Stejný postup zopakuj pro ostatní tři kvádry. Symboly z okuláru a kruhů vypadají pro jednu z variant počtu hvězd následovně:ObrazekPo vysunutí všech kvádrů dojdi k teleskopu, vyskoč na spojovací chodník, přejdi po něm před bránu a vyjdi ven z nádvoří. Aouda Oliverovi poděkuje za vysvobození a slíbí mu, že se díky svým kontaktům ve vyšších kruzích o Anandu postará. Vrať se pomocí mapky do hotelu, zaplať recepčnímu za další hrací váleček od strýce a přehraj si vzkaz na přístroji. Oliver se dozví, že jeho rodiče zmrazili strýcovi účet, aby mu nemohl dál posílat peníze. Dokonce chtějí Olivera vydědit. Dojdi k recepčnímu a dej mu peníze. Oliver pošle strýcovi vzkaz, že bude i přes tyto potíže v cestě pokračovat.
Nalezení Ravishe
Vyjdi ven z hotelu a narazíš na člena spolku nošení skotských sukní Mac Maa. Oliver se od něj mimo jeho podnikatelských záměrů v Bombaji dozví i to, že Strýc Mathew zde měl přítele Ravishe, který by mohl něco o jeho patentu vědět. Na to kde Ravish bydlí se Oliver musí zeptat čtyř členů spolku, které nalezne někde ve městě. Vydej se je tedy s pomocí mapky hledat. Jednoho člena najdeš u jedné z křižovatek města schovaného ve výklenku mezi domy. Prozradí ti že Ravish bydlí na severu města a má rád slony. Dalšího člena najdeš u brány a dozvíš se od něj, že Ravish bydlí v domě s červenými dveřmi. Dalšího člena najdeš v přístavu a řekne ti, že se Ravish stará o svou slonici Kiouni. Posledního člena spolku najdeš na náměstí naproti Hadímu chrámu a dozvíš se od něj, že má obrovský dům. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. S pomocí mapky najdi Ravishův dům s červenými dveřmi. Vejdi dovnitř po schodišti na rohu domu, uvnitř sejdi dolů do místnosti a promluv si s Ravishem. Oliver se od něj dozví, že Aouda kterou zachránil je jeho snoubenka. Ravish Oliverovi slíbí, že mu pomůže nalézt strýcův patent, nejprve mu ale musí pomoci vykoupat slonici Kiouni.
Vykoupání slonice
Klikni na slonici, Oliver na ní vyleze a ty nyní ovládáš její pohyb. Popojdi k vratům, slonice je vyrazí a vyjde ven z domu. Před domem je myčka na slony, ale nemá zapnutý přívod vody. Slez ze slonice a promluv si o tom s Ravishem. Ten Oliverovi poradí, že musí s pomocí slonice zatáhnout za šest vodních pák a tím vodu do potrubí pustit. Páky se nachází ve zděných výklencích v nejbližším okolí Ravishova domu a proto se nezobrazí na mapce. Nasedni na slonici, najdi všech šest pák a zatáhni za ně Kiouniným chobotem. Při hledání se pohybuj pouze v okolních uličkách (nevycházej skrz bránu do města). Poté se vrať k myčce a vhoď ze hřbetu slonice do platebního automatu nějaká peníze. Slonice Kiouni vleze do myčky a osprchuje se.
Zakoupení jízdenky na další cestu
Vejdi do Ravishova domu a přečti si dopis, který najdeš na dřevěné bedně u dveří. Ravish na Olivera čeká v budově cestovní kanceláře. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Vrať se zpět před hotel. Oliver zde potká inspektora Fixe, který mu je v patách a chce mu zabránit v cestě kolem světa. Po skončení jeho přednášky vejdi do hotelu, dej recepčnímu peníze a dostaneš od něj hrací váleček od strýce. Přehraj si vzkaz na přístroji. Poté vyjdi ven z hotelu a pomocí mapky dojdi k budově cestovní kanceláře, která je v přístavu. U jejího vchodu však spatříš inspektora Fixe jak hovoří s Anandou. Asi chce Olivera zatknout, proto se musíš dostat dovnitř jinudy. Jdi doprava a dojdi okolo půjčovny vozidel k osvětlenému oknu cestovní kanceláře. Vylez po bednách k oknu a použij nůž na vylomení jeho mříže. Seskoč dovnitř a u pokladny si kup si jízdenku do Jokohamy. Ravish tu na tebe nečeká. Vylez oknem ven a vrať se do jeho domu. Od Aoudy a členů klubu, kteří jsou uvnitř se dozvíš, že Ravish byl unesen. Dle jeho snoubenky by mohl být ukrýván někde v džungli.
Zachránění Ravishe
Dojdi ke slonici Kiouni a nasedni na ní. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Po vyjití ze vrat domu se vydej na hřbetě slonice směrem doprava. Pokračuj rovně a na konci zahni doprava. Dojdi k dřevěnému mostu a vejdi na cestu džunglí. Pokračuj vpřed cestou, která je lemována kamennými patníky s namalovanými symboly. Jejich posloupnost se ti bude za chvíli hodit. Na konci cesty dorazíš na oplocenou budovu, která má místo dveří mříže. Vejdi branou dál, obejdi budovu zleva a slez ze slonice na aktivní části zadní kamenné plošiny, kde se nachází patník s posledním symbolem. Vejdi do jeskyně naproti budově a sejdi dolů po schodech. Nacházíš se v místnosti s dveřmi na kterých jsou symboly z patníků. Je to první místnost bludiště, takže při vstupu do dalších místností používej dveře se symboly v tom pořadí, jak si je viděl po cestě džunglí. Pořadí symbolů a orientace odpovídajících dveří v jednotlivých místnostech dle hodinových ručiček je následující:ObrazekAž dojdeš do poslední místnosti, vyjdi nahoru po schodech. Ocitneš se uvnitř zamřížované budovy. V jejích rozích jsou čtyři cely. V jedné z nich je uvězněn Ravish, se kterým si promluv. Ravish Olivera požádá aby vymyslel způsob jak rozbít mříže jeho cely. Dojdi k cele nalevo a zatáhni za páku na zdi vedle ní. Vejdi do otevřené cely a ze země seber nádobu s olejem. Vyjdi ven, dojdi k další cele a zatáhni za její páku. Je zarezlá takže jí namaž olejem a zatáhni za ní znovu. Vejdi do otevřené cely a seber ze země provaz. Vyjdi ven, dojdi k další cele, použij na její páku olej a zatáhni za ní. Vejdi do otevřené cely a seber ze země žulový kámen. Dojdi zpět k Ravishově cele, jejíž páka je samozřejmě nefunkční. Přivaž jeden konec provazu k mříži cely. Otoč se, přistup ke kovovému svícnu uchyceném na sloupu a provlékni okolo něj provaz. Ke druhému konci provazu ležícímu u mříže budovy přivaž žulový kámen. Přistup k mříži a prohoď ven provaz s žulovým kamenem. Slonice Kiouni za provaz zatáhne a vytrhne tak mříže Ravishovy cely. Cestou zpět do města si pak Oliver vyslechne od Ravishe příběh, jak to ve skutečnosti bylo s jeho strýcem Mathewem, proradným Shankarem a patentem na protizáplavové zařízení. Obdrží od něj též listinu, na které je tento 2. strýcův patent zapsán. Před odjezdem z Bombaje se ještě Oliver společně se svými přáteli a dalšími obyvateli města zúčastní pěkné taneční a pěvecké produkce.
CESTA LODÍ
Lodní bar
Při procházce po palubě lodi na Olivera vykoukne zpod plachty záchranného člunu člen spolku Mac Clean. Je zde schován, jelikož má velké obavy z racků a jejich trusu, který nejde ze skotského oděvu vyčistit. Požádá Olivera, aby došel do lodního baru a zkontaktoval barmana Baltimora. Otoč se a vyjdi po schodech u kajut na druhou palubu nahoře. Nalevo v přední části lodi se nachází kapitánský můstek. Za můstkem je výtah ke kterému dojdi a přivolej ho pomocí tlačítka. Nastup do kabiny výtahu a s trochou šikovnosti stiskni spodní tlačítko. (Nejlepší způsob je stoupnout si dál od panelu aby postava Olivera nebyla vidět a nakláněním nahoru nebo dolů vybírat tlačítko.) Dole vystup z výtahu, sejdi do snížené části místnosti a pravými dveřmi vejdi do baru. Přistup k barovému pultu a promluv si s barmanem Baltimorem. Ten Olivera po chvilce požádá, aby za něj na chvilku převzal jeho práci, jelikož musí jít namíchat speciální drink.
Míchání drinků
Nyní se nacházíš na barmanově místě a na míchání drinků máš k dispozici šejkr. Než přijdou první zákazníci, seznam se s jednotlivými druhy alkoholu v polici za barem. Spodní řada zleva doprava: 1 – rajčatový džus s česnekem, 2 – modrozelené curacao, 3 – zelené tabasco, 4 – koncentrovaný zázvor, 5 – likér z vysušeného manga, 6 – slaný vermut, 7 – 95 procentní rum, 8 – koňak. Horní řada zleva doprava: 9 – alkohol z africké papáje, 10 – quiquina. Každý ze zákazníků který k baru přijde si objedná jeden z následujících likérů (jejich složky jsou označeny čísly): atomový baltimor (4 + 4), krvavý oceán (4 + 1), africká vášeň (4 + 9), těžké ráno (4 + 10), bílá noc v plamenech (4+3) nebo plamenomet (4 + 7). Pokud se při míchání drinků spleteš, můžeš obsah šejkru vylít do kýblu na podlaze. Pokud dáš zákazníkovi drink který si objednal, poděkuje ti a odejde. V opačném případě si drink objedná znovu. Jedním ze zákazníků který k baru přijde je ředitel cirkusu Batulcar. Ten se při pití drinku rozpovídá a začne Oliverovi vyprávět o nádherné vrhačce nožů jménem Moira, které chce nabídnout angažmá. Nemá však k tomu zatím odvahu a tak se rozhodne zastavit loď, aby svou příležitost promluvit si s Moirou nepropásl. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Nalezení Batulcara
Skončila ti brigáda za barmana a nyní se musíš vydat z Batulcarem který odešel, aby neprovedl nějakou hloupost. Vyjdi ven z baru a vyjeď výtahem až nahoru. Sejdi po schodech napravo o palubu níž a přejdi po lávce na palubu uprostřed lodi. Dojdi ke dveřím ve kterých před chvílí Batulcar zmizel, ale jsou zamčené. Vyjdi po schodech vedle dveří na vyšší palubu, hned za nimi odboč doleva a dojdi ke vchodu věže se schodištěm. Vyjdi po schodech na vyšší palubu, obejdi věž na druhou stranu a opět vyjdi po schodech nahoru. Otevři dveře a skoč do komína. Dole otevři dveře a ocitneš se ve strojovně. Sejdi po schodech do přízemí strojovny a dojdi ke dveřím místnosti, kde se nachází Batulcar. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Koukni se skrz okno dveří a spatříš Batulcara, který zde odpálil časovanou nálož a tím poškodil lodní motory. Promluv si s ním. Vydíráním donutí Olivera, aby zašel za Moirou a přemluvil jí účasti na jisté soutěži. Vrať se do komína, vylez po žebříku nahoru a vyjdi dveřmi ven. Sejdi po schodech ve věži dolů, přejdi po lávce na přední palubu a sjeď výtahem do třetího patra. Dojdi chodbou ke kupé Moiry, ale ta místo přivítání vyzkouší na Oliverovi své vrhačské umění a uteče. Vyslechni si hlášení od kapitána, který má v úmyslu místo porouchaných motorů rozvinout plachty. Mechanismus rozvíjení ale nefunguje.
Oprava rozvíjení plachet
Otoč se doprava, dojdi k výtahu a vyjeď s ním až nahoru. Vystup z výtahu a dojdi po schůdcích na kapitánský můstek. Promluv si s kapitánem, který má zrovna mořskou nemoc a tak je vykloněn z okna. Nechce sice mluvit s nikým kdo není členem posádky, ale nakonec Oliverovi dovolí, aby opravil mechanismus rozvíjení plachet. Ovládací páky mechanismu se nachází na každém ze tří stožárů na lodi. Vyjdi ven z kabiny a dojdi k prvnímu stožáru, který je u výtahu. Vylez po žebříku nahoru a dojdi po lávce do kabinky nalevo. Jsou zde tři ovládací páky. Pro jejich správné nastavení poslouží jako nápověda obrázek před pákami. Nastav tedy levou páku k sobě a ostatní páky nech ve střední poloze. Opusť kabinku a slez dolů ze stožáru. Sejdi po dvojích schůdcích až na hlavní palubu. Dojdi ke druhému stožáru uprostřed lodi, nastup do kabinky výtahu a vyjeď nahoru. Vystup z kabinky, obejdi žebřík a vylez po něm výš. Po dalším žebříku vylez až na vrchol stožáru k ovládacím pákám. Dle nápovědy z obrázku nastav levou páku od sebe, prostřední páku k sobě a pravou páku nech ve střední poloze. Slez dolů ze stožáru a dojdi k třetímu stožáru na zádi. Stejným způsobem jako u předchozího stožáru se dostaň na jeho vrchol k ovládacím pákám. Zde nápověda není, takže po chvilce zkoušení najdi správné nastavení pák. Nastav tedy levou a prostřední páku od sebe a pravou páku k sobě. Tím si zprovoznil mechanismus rozvíjení plachet a můžeš tak sledovat překrásnou animaci. Po rozvinutí plachet Oliver spatří Moiru, jak vyhazuje zapečetěnou obálku do moře.
Kajuta Moiry
Nacházíš se ve své kajutě na zádi lodi. Za chvilku přichází skot Mac Clean a vyřizuje Oliverovi vzkaz, že má pro něj barman Baltimor důležitou informaci. Vyjdi ven z kajuty, vydej se doprava k výtahu a dojeď s ním na první podpalubí. Vystup z výtahu, vyjdi po schodech o palubu výš a vyjdi ven na hlavní palubu. Dojdi k výtahu na přídi a sjeď s ním na druhé podpalubí. Dojdi do Baltimorovy kajuty a promluv si s ním. Baltimor Oliverovi sdělí že byl vykraden a že zmizela důležitá obálka a také jeho návody na veškeré drinky. Poté Olivera požádá, aby návody znovu získal. Olivera napadne, že v tom má určitě prsty Moira. Vyjdi ven z kajuty, vydej se doleva ke schodům vedle výtahu a sejdi po nich do třetího podpalubí. Dojdi ke kajutě Moiry, která je však zamčená. Potřebuješ náhradní klíč, který má u sebe kapitán. Dojdi k výtahu, vyjeď s ním až nahoru a vejdi na kapitánský můstek. Kapitán se s tebou nechce bavit. Musíš sehnat námořnický převlek. Vyjdi ven, sejdi po schodech na hlavní palubu, dojdi až na záď lodi a vejdi dveřmi na zadní straně kajut dovnitř. Otevři šatník na stěně a Oliver se převlékne do námořnického. Dojdi znovu na kapitánský můstek a pokud necháš kapitána v klidu pracovat, můžeš si vzít univerzální klíče, které jsou položené na stolku nalevo. Vrať se zpět do kabiny na zádi a převlékni se zpět do civilu. Jdi znovu na příď a sjeď výtahem ke kajutě Moiry ve třetím podpalubí. Otevři dveře kajuty pomocí univerzálního klíče a uvnitř si vezmi skříňku ze stolu. Opusť kajutu, dojdi za Baltimorem do jeho kajuty o patro výš a dej mu skříňku. Baltimore na sebe prozradí, že je tajným agentem FBI v přestrojení za barmana. Dostaneš od něj dva hrací válečky a leták na představení. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Nalezení zkušební místnosti+2.část videonávodu
Nyní musíš najít přístroj, kde si přehraješ vzkazy. Opusť kabinu, dojdi k výtahu a vyjeď s ním až nahoru. Sejdi po dvojích schůdcích napravo až na hlavní palubu, dojdi ke kajutám na zádi a bočními dveřmi vejdi dovnitř. Sejdi po schodech o palubu níž, nastup do výtahu a vyjeď s ním až nahoru do komunikační kajuty. Přehraj si na přístroji vzkaz od Proklouze a dozvíš se, že Moira je neprávem obviněna z vraždy, kterou má na svědomí Triáda tygra. Proklouz má pro to důkazy a tak shání pro Moiru peníze na soud. Poté si přehraj na přístroji vzkaz od strýce a dozvíš se, že Moira ti celou dobu dělá bodygárda, aby se ti na cestě náhodou něco nestalo. Otoč se a klikni letákem s představením na zařízení s válečky před tebou. Dozvíš se kód 432, který má nějaký význam pro poslíčka Triády tygra. Nyní musíš najít Moiru. Otoč se, nastup do výtahu a sjeď na první palubu. Vyjdi po schodech nahoru a vyjdi bočními dveřmi ven. Dojdi k palubám uprostřed lodi a vyjdi po schodech na vyšší palubu. Najdi Moiru a promluv si s ní. Oliver nakonec přesvědčí Moiru, aby účinkovala v Batulcarově vystoupení. Poté se společně odeberou do baru, kde už je Batulcar očekává. Po skončení rozhovoru Moira odejde. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Nyní musíš najít zkušební místnost pro domluvené vystoupení. Promluv si s Baltimorem. Ten Olivera požádá, aby mu sehnal klíče od kabaretní místnosti a hlavičkový papír. To by mohl mít kapitán ve své kajutě. Opusť bar, vyjeď výtahem na první palubu a dojdi před dveře kapitánovy kajuty. Pro jejich otevření použij univerzální klíč. Uvnitř seber klíč od kabaretní místnosti a hlavičkový papír. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Opusť kajutu, dojdi do baru za Baltimorem a promluv si s ním. Oliver mu dá to co po něm Baltimor žádal. Po chvilce od něj obdrží zfalšované pozvánky na vystoupení.
Oprava trhliny v boku lodi
Jeden z námořníků informuje kapitána, že v boku lodi je trhlina, kterou teče voda dovnitř. Oliver už se s opravami osvědčil, takže za ním námořník dojde do baru a požádá ho, zda by se na to nešel podívat. Pomocí mapky se známým způsobem přesuň do strojovny a dojdi až do místnosti, kde Batulcar napáchal škodu se svou bombou. Promluv si s námořníkem, který se snaží díru v lodi zacpat prknem. Je nutné prkno něčím zapřít. Opusť místnost a vezmi si sekeru a kladivo položené u zábradlí vlevo. Pomocí mapky najdi ve strojovně tři části potrubí a odsekni je sekerou. Vrať se do místnosti s dírou a pomocí trubek zapři prkno aby drželo na svém místě. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Promluv si s námořníkem. Nyní je potřeba odčerpat vodu. Otoč se a pomocí kladiva otoč ovládacím kolem na pravé stěně. Vyjdi ven z místnosti a s pomocí mapky najdi ve strojovně další tři ovládací kola, které pomocí kladiva také otoč. Poté vyjdi po schůdcích nahoru a vezmi si černou plastovou hadici pověšenou na stěně. Vrať se do místnosti s dírou a připevni hadici na čerpadlo u dveří. Poté čerpadlo zapni a voda se díky tomu odčerpá. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Vystoupení Moiry a Batulcara
Vylez komínem na hlavní palubu lodi, dojdi k výtahu na přídi a sjeď s ním dolů před bar. Přistup k nástěnce mezi barem a kabaretní místností a přišpendli na ní pozvánku na vystoupení. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Nyní s pomocí mapky najdi na lodi tři námořníky a dej jim pozvánky na vystoupení. Poté co splníš tento úkol se nacházíš ve své kajutě. Opusť kajutu a dojdi s pomocí mapky do kabaretní místnosti. Obdržíš prémii 15 bodů za splněný úkol. Nyní se můžeš pokochat vystoupením Moiry, která s milimetrovou přesností vrhá své nože okolo Batulcara, který je připoután na otáčecím kole. Oliver se poté ještě v baru dozví podrobnosti o strýcovi a Moiře.
JOKOHAMA
Dům San Saruta
Poté co dorazíš do Jokohamy, nacházíš se na bárce zakotvené v přístavu. Dojdi do kajuty, seber ze země pohozené peníze a poté vystup z lodi na molo. Nyní se musíš ubytovat v hotelu. Vydej se směrem doleva, dojdi k lávce přes koleje a přejdi po ní na druhou stranu. Na kruhové křižovatce pokračuj doprava a dojdi až do hotelu s červenými dveřmi. Zaplať recepčnímu za ubytování a obdržíš od něj hrací váleček. Přehraj si vzkaz od strýce na přístroji nalevo. Strýc Oliverovi poděkuje za jeho odhodlání pokračovat dál a požádá ho, aby našel San Saruta, se kterým má smlouvu na vlastnictví patentu. Jedná se o hydraulické podstavce, které chrání domy při zemětřesení. Pokud chceš, načerpej síly v hotelovém pokoji a poté vyjdi ven z hotelu. S pomocí mapky nyní musíš najít Sarotův dům. Vydej se tedy po cestě doleva, poté přejdi most napravo, pokračuj rovně a na křižovatce odboč doleva. Dojdi k bráně před Sarutovým domem, která je ale zamčená. Po chvilce na Olivera zavolá starší žena, která stojí opodál. Jmenuje se Yoko a prozradí Oliverovi, že Saruto byl zatčen Shogunem kvůli podezření ze spiknutí proti císaři. Jediný způsob jak se dostat do jeho domu je nenápadně se dostat do Shogunova paláce a nějak zjistit, kdy bude u Saruta probíhat policejní prohlídka.
Shogunův palác
Otoč se, vydej se vpřed, přejdi most, na křižovatce odboč doleva a dojdi až před bránu Shogunova paláce. Před bránou stojí stráže, takže tudy se dovnitř nedostaneš. Pokračuj tedy dál za palác až k polorozpadlé dřevěné boudě. Obejdi jí a zjistíš, že uvnitř je vchod dolů do podzemní chodby. Vezmi si železnou tyč, která leží na zemi nalevo vedle pohozených prken.Seskoč otvorem do chodby a dojdi k ovládacímu kolu přivázanému řetězem, které je na jejím konci. Použij železnou tyč na přetržení řetězu, poté otoč kolem a tak otevřeš poklop nad sebou. Vylez po žebříku nahoru a ocitneš se v altánku na zahradě uvnitř Shogunova paláce. Obejdi žebřík a přistup k východu z altánku. Na mostě napravo spatříš korzující stráž. Počkej až přijde, otočí se a začne se vzdalovat. Poté přeběhni za kameny podél zdi až do uličky mezi zdí a budovou naproti. Dojdi k rohu budovy a opatrně se za něj podívej. Až se stráž otočí a odejde, popojdi k dalšímu rohu budovy a podívej se za něj. Počkej až stráž odejde kus dál a poté přeběhni k levé straně domu uprostřed zahrady. Popoběhni až k rohu a přikrč se. Počkej až stráž půjde od tebe a bude až za mostem mezi budovami, poté se narovnej a přeběhni do otevřeného domu naproti. Uvnitř vyjdi po schodech nahoru a přejdi po mostě do protějšího domu. Vejdi do zadní místnosti napravo, kde najdeš dopis v japonštině položený u oltáře. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol. V protějším rohu místnosti můžeš sebrat pohozený šperk. Opusť místnost, přejdi po mostě do předchozí budovy a sejdi po schodech dolů. U východu je stráž, takže tudy se ven nedostaneš. Otoč se a vyskoč na římsu u okna naproti schodům. Zatlač na mříž okna a poté co vypadne, přejdi po ní na hradbu paláce. Seskoč dolů na ulici a pomocí mapky dojdi za Yoko. Dej jí dopis a ona ho přeloží. Sdělí Oliverovi, že prohlídka Sarutova domu proběhne zítra. Bude tedy vhodné sehnat si nějaký převlek. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Samurajský převlek+ druhá část videonávodu
Po chvilce přijde člen spolku nošení skotských sukní Mac Sushi. Obdržel dopis s jistým pověřením a proto žádá Olivera, aby pověsil celkem deset luceren na domy, kde bydlí přátelé spolku. Najdi tedy ve městě pomocí mapky jednotlivé domy a pověs na držák vedle jejich vstupních dveří lucernu. Až pověsíš lucernu na devátý dům, překvapí tě inspektor Fix. Ten ihned nařídí strážím, aby Olivera uvěznili. V cele vězení je s Oliverem  starý malíř Takeshi, který kreslí obrazy na želví krunýře. Je zde s vámi též jeden připoutaný kostlivec. Všimni si zazděného otvoru, kde je aktivní jedna z cihel. Ta však nejde vyndat. Vystup na první schod na schodech nalevo a vyskoč na trám nad sebou. Vylez na trám a přejdi po něm až k oknu, za které pověs poslední lucernu. Za chvilku přijde Mac Sushi a podá Oliverovi oknem ostrý nůž. Seskoč dolů a použij nůž na cihlu v zazděném otvoru. Takeshi poté použije na cihly v otvoru bojové umění Tokui a cesta ven je volná. Přikrč se a prolez otvorem do kanalizační chodby. Dojdi k mříži napravo a najdeš u ní pohozené peníze. Otoč se, vydej se chodbou vpřed, dvakrát zaboč do dalších chodeb nalevo a následován Takushim vylez po žebříku ven před vězení. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Poté co dorazíte do hotelu, promluv si s Mac Sushim. Oliver se dozví, jakým způsobem inspektor Fix přesvědčil Shoguna, aby ho uvěznil. Zároveň dostane radu, aby dojel ke krejčímu pro převlek. Vyjdi ven před hotel a nasedni do motorové rikši. S pomocí mapky dojeď před dům krejčího, vystup z rikši a vejdi dovnitř. Oliver se převlékne do samurajského oděvu. Dojeď rikšou před Sarotův dům, kde spatříš inspektora Fixe. Ten si Olivera splete s překladatelem, na kterého čekal, aby mohl zahájit prohlídku domu. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Sedm soch Budhy+2.část videonávodu+3.část videonávodu
Vystup z rikši, vejdi brankou dovnitř a poté vstup dveřmi do Sarotova domu. Vejdi do místnosti napravo a vezmi si peníze položené na stole. Jdi do místnosti naproti a vezmi si peníze pohozené na zemi za stolem. Opusť místnost, dojdi ke schodům naproti vstupním dveřím, vejdi do místnosti napravo a sejdi po schodech do suterénu. Spatříš zde kruhovou skládací stěnu, na které je namalováno sedm různých soch Budhy. Jedna ze soch stojí nalevo od stěny. Klikni na malbu a Oliver zjistí, že je to nápověda pro otevření stěny. Musíš tedy nalézt všechny zbývající sochy někde ve městě. Vyjdi ven z domu (ne na ulici) a obejdi ho dozadu. Na zahradě za domem spatříš první sochu Budhy. Vystup po schůdcích na její podstavec a stiskni vystouplou cihlu na zdi. Socha Budhy se natočí a ukáže ti tak směr k další soše. Opusť zahradu Sarotova domu a dojeď rikšou na určené místo. Druhá socha obřího Budhy se nachází pod červeným mostem. Vejdi na most a shoď dolů kus dřeva u pravého zábradlí, který je přivázán k lanu. Vylez na protější zábradlí, vyskoč na napnuté lano a přeručkuj po něm nad desku za sochou. Seskoč na desku a stiskni kruhové tlačítko na jejím vrcholu. Socha Budhy se natočí a ukáže ti směr k další soše. Seskoč s desky, vyjdi po schodech nahoru a dojeď rikšou na další místo. Třetí socha zlatého Budhy se nachází v zahradě s mostem. Vejdi branou do zahrady a všimni si kamene napravo s vytesaným znakem. Vyjdi po cestě nalevo ke zvednutému mostu. Na dlažbě před mostem spatříš jakousi tabulku s vytesanými znaky.ObrazekObrazekJeden ze znaků v tabulce byl i na kameni pod mostem. Sloupce a řádky tabulky jsou označeny čárovými znaky, které jsou vytesány i na kvádrech poházených okolo. Před mostem jsou dva pilíře, kam tyto kvádry zapadají. Najdi tedy oba kvádry které odpovídají souřadnicím znaku z kamene a polož je na pilíře před mostem. Pokud jsou jejich čárové znaky správné, most se sklopí dolů. Dojdi přes most k soše Budhy a stiskni kruhové tlačítko na jednom ze sloupků přístřešku. Socha se natočí a ukáže ti směr k další soše. Vyjdi ven ze zahrady a dojeď rikšou na další místo. Čtvrtá socha se nachází na ostrůvku uprostřed jezírka, takže musíš dojet až na konec slepé ulice u přívozu. Sejdi po schůdcích k ovládacím kolům převozní lávky, otoč se a seber ze země dvoumetrové prkno. Otoč se a otoč třikrát levým ovládacím kolem. Lávka popojede po vodě do místa, kde jsou kameny po obou stranách lana. Polož prkno mezi molo a kámen a přejdi po něm na první kámen. Seber prkno a stejným způsobem se dostaň přes další kameny a převozní lávku až do místa, kde ve vodě plave mimo žraloků i čtyřmetrové prkno které seber. Vrať se pomocí dvoumetrového prkna zpět na břeh a opět otoč třikrát levým ovládacím kolem. Lávka popojede mezi kameny vzadu. Nyní se známým způsobem vydej přes kameny, v místě kde byla lávka původně použij čtyřmetrové prkno a pokračuj přes další kameny a lávku až se dostaneš na ostrůvek se sochou Budhy. Zatáhni za malou větev na stromě, socha se natočí a ukáže ti směr k další soše. Přejdi pomocí prken zpět přes vodu a dojeď rikšou na další místo. Pátá socha bronzového Budhy se nachází na zahradě u domu. Dojdi k soše a stiskni kruhové tlačítko na jejím podstavci. Socha se natočí a ukáže ti směr k další soše. Dojeď rikšou na další místo. Šestá socha Budhy se nachází v jednom z kamenných bazénků zasypaných pískem. Dojdi k bazénku a vytáhni nahoru kamenná stavidla okolních bazénků napravo a nalevo. Hladina písku v bazénku se sochou klesne. Seskoč do bazénku a zatlač na kamenný kvádr vystouplý ze zdi. Socha se natočí a ukáže ti směr k další soše. Vylez po kamenech z bazénku a dojeď s rikšou k Sarutovu domu, v jehož suterénu se nachází poslední sedmá socha Budhy. Uvnitř domu potká Oliver inspektora Fixe, který zde však nenašel co hledal. Dojdi do místnosti se sochou a stoupni si na aktivní dlaždici uprostřed. Skládací stěna se zasune do podlahy a zpřístupní ti tak tajnou místnost.
Otevření trezoru
Vejdi do tajné místnosti, ve které je spoustu zajímavých věcí. V rohu místnosti je zamčený trezor, do kterého se musíš dostat. Nalevo vedle trezoru je pult se šesti ovládacími pákami pro nastavení správné kombinace. Nad pákami jsou obličeje, které vyjadřují určitou náladu. Posunem páky která má pět poloh je tedy potřeba u každého obličeje nastavit jednu z pěti nálad. Spodní poloha páky odpovídá velmi smutné náladě, druhá poloha zdola smutné náladě, prostřední poloha neutrální náladě, druhá poloha shora veselé náladě a horní poloha velmi veselé náladě. Nejprve však musíš sehnat nějakou nápovědu, kterou najdeš na obrázku na protější stěně.ObrazekSymboly shora dolů odpovídají náladám obličejů zleva doprava. Oblouky směřující nahoru odpovídají podle svého tvaru smutné nebo velmi smutné náladě, oblouky směřující dolů naopak veselé nebo velmi veselé náladě. Přistup tedy k panelu a nastav páky zleva doprava do těchto poloh: 1 – druhá zdola (smutná nálada), 2 – horní (velmi veselá nálada), 3 – prostřední (neutrální nálada), 4 – druhá shora (veselá nálada), 5 – spodní (velmi smutná nálada) a 6 – horní (velmi veselá nálada). Trezor se otevře a uvnitř najdeš další dopis v japonštině. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Vyjdi ven z domu a dojeď rikšou do hotelu. Takeshi dopis přeloží. Je v něm informace o tom, že Shogun má v úmyslu svrhnout císaře z trůnu a uzavřít spojenectví s Británií. Yoko vymyslí plán jak dopis císařovi doručit. Oliver bude muset sehnat kytici s názvem ikebana.
Zabránění převratu
Císařská ikebana se skládá z bambusu, kosatce a třešňové větvičky. Oliver od Yoko obdržel lotos, vistárii a azalku. Musíš tedy tyto květiny vyměnit za ty správné. Vyjdi ven z hotelu, nasedni do rikši a dojeď k prodavačům květin, které mají své stánky nalevo vedle brány vedoucí na nádraží. Cestou můžeš spatřit ještě jeden stánek na pravé straně ulice. Prodavač má sice bambus který potřebuješ, ale všechny květiny co vlastníš má také, takže by ti bambus nevyměnil. Před nádražím jsou tři stánky. Přistup k tomu nalevo a vyměň svůj lotos za třešňovou větvičku napravo. Dojeď zpět k osamělému stánku který si minul cestou sem a vyměň třešňovou větvičku za bambus. Dojeď znovu ke stánkům u nádraží a v tom prostředním vyměň svojí vistárii opět za třešňovou větvičku napravo. Nakonec přistup ke stánku napravo a vyměň svojí azalku za kosatec napravo. Nyní už máš všechny potřebné květiny. V inventáři se ti tedy objeví uvázaná císařská ikebana. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Dojeď zpět do hotelu a promluv si s Yoko. Ta Oliverovi sežene převlek za gejšu, aby mohl splnit svůj úkol. Dojdi tedy k bráně paláce a dej jednomu ze strážců dopis s ikebanou. Oliver tak zabránil císařskému převratu a zároveň osvobodil nevinného San Saruta z vězení. Ten mu na oplátku věnuje listinu, kde je zapsán 3. strýcův patent. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol. Nyní jsi už opět převlečen v civilu, takže dojdi z hotelu do nádražní budovy a kup si tam jízdenku do San Franciska.
CESTA VZDUCHOLODÍ
Oprava radaru
Nacházíš se ve své kajutě na palubě vzducholodi. Z palubního rozhlasu se dozvíš, že kapitán vzducholodi se rozhodl pozměnit trasu kvůli prolétajícím hejnům ptáků. Předpokládané zdržení bude 2 dny. Je potřeba promluvit si s kapitánem. Opusť kajutu a vydej se chodbou doprava. Jdi stále dál až dorazíš před šikmé dveře na přídi. Stiskni tlačítko na panelu nalevo a dveře se otevřou. Vejdi dovnitř a zatáhni za páku u sedaček. Zjistíš že se nacházíš v kabině zdviže, kterou nyní jedeš nahoru. Po otevření dveří vyjdi ven a vystup po schodech na kapitánský můstek. Oliver si vyslechne diskusi mezi kapitánem, mladou dámou Rose a jejím ctitelem Bunsbym ohledně pozorování hejna ptáků. Také se od kapitána dozví, že je rozbitý prostorový radar. Oliver se tedy nabídne, že radar opraví. Sejdi dolů levými schody, přistup k radaru který je vedle a klikni na jeho aktivní rám. Oliver zjistí, že prostorový radar je strýcovým vynálezem a že mu chybí důležitá součástka. Musí se o tom se strýcem poradit. Nastup do zdviže, sjeď dolů a dojdi chodbou až ke schodům. Všimni si, že čísla jednotlivých podlaží jsou vyznačena na dřevěném obložení vedle jejich vchodů. Sejdi po schodech na druhé podlaží a dojdi chodbou až k postranním schodům. Sejdi dolů do knihovny, uprostřed které se nachází průhledná zeměkoule. Dojdi do přední části a dej peníze stewardovi v budce napravo, aby poslal Oliverův vzkaz strýcovi. Za chvilku dorazí hrací váleček s odpovědí, který si přehraj na přístroji naproti. Zpráva je sice špatně čitelná, ale Oliver se alespoň dozví, že má udržovat nulový úhel a že součástky radaru jsou křehké a jsou obvykle uschovány v bezpečnostní místnosti. Dojdi ke zdviži, vyjeď nahoru na můstek a promluv si s Bunsbym. Ten Oliverovi prozradí, že chybějící díly radaru jsou v kajutě jednoho ze stewardů a dá mu od ní klíč. Sjeď zdviží dolů, dojdi ke kajutě a odemkni klíčem její dveře. Uvnitř otevři truhlu a vezmi si z ní součást radaru a číselník radaru. Vrať se na kapitánský můstek a vystup na schody vedle radaru. Vyndej rozbitou součást radaru a vyměň jí za novou součást radaru. Sestup ze schodů, přistup k radaru a vlož do jeho kruhového držáku číselník. Poté ještě nastav ukazatel radaru do nulové polohy. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Průlet hejnem ptáků
Bunsby chce své lásce Rose za každou cenu splnit její přání, aby spatřila hejno vzácných Zeronů. Má proto v plánu dočasně uvěznit kapitána na horním můstku a doplout se vzducholodí blíže k hejnu. Kapitán už se nachází na horním můstku, kam před chvílí vyjel výtahem na zadní stěně. Dojdi tedy k ozubeným kolům výtahu a zablokuj je rozbitou součástí radaru. Poté sjeď dolů zdviží a dojdi chodbou až ke schodišti. Sejdi po schodech do prvního podlaží a vejdi dveřmi pod schody do strojovny. Zatáhni za čtyři otočné páky na stěnách vepředu a vzadu a tím otevřeš zdymadla pro manuální kormidlování vzducholodi. Vrať se zpět na kapitánský můstek a dojdi po schůdcích k sedadlu s kormidlem a přístrojovým panelem. Klikni na kormidlo a nyní se musíš pomocí zobrazovacího panelu vyhýbat hejnům letících ptáků. Až se ti podaří průlet s co nejmenším počtem zásahů, splníš nejenom přání Rose, ale také ušetříš několik dní letu navíc. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Nyní už můžeš sejít dolů k výtahu a vyndat z jeho ozubených kol rozbitou součást radaru, která je blokovala.
Vyzdobení pláště vzducholodě skotskou látkou
Na dveře tvé kajuty někdo klepe. Otevři je a steward ti vyřídí vzkaz, že máš zajít do kajuty 103. Pokud chceš, můžeš mu dát spropitné. Dojdi s pomocí mapky do kajuty 103 na prvním podlaží a promluv si s Mac Flyem. Ten Olivera požádá, aby sehnal plánek vzducholodi, který je v kapitánově kajutě 504. Dojdi s pomocí mapky ke kajutě 504, ale její dveře jsou zamčené. Jdi tedy ke kajutě stewarda, kde si našel součásti na opravu radaru, otevři její dveře klíčem od Bunsbyho a na stolku najdeš univerzální klíč. Vrať se ke kapitánově kajutě, otevři univerzálním klíčem její dveře a uvnitř najdeš plánek vzducholodi položený na stole. Na gauči si ještě vezmi nějaké peníze. Opusť kajutu a na chodbě narazíš na Bunsbyho. Ten je nešťastný kvůli neopětované lásce a proto se zamkne ve své kajutě. Skus zaklepat na dveře kajuty, ale je to marné. Musíš se dovnitř dostat jinudy, než Bunsby provede nějakou hloupost. Dojdi ke schodišti a sejdi po schodech na druhé podlaží. Vejdi do dveří napravo a poté vstup do prostoru ventilace za otočnou přepážkou nalevo. Vylez do ventilační chodby a dojdi k šachtě se žebříkem. Seskoč dolů, pokračuj dál chodbou za sebou a dojdi k další šachtě. Pokračuj dál chodbou naproti a v další šachtě vylez po žebříku nahoru. Pokračuj dál chodbou za sebou, na křižovatce odboč doprava a spatříš ventilační mřížku na kterou klikni. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Oliver skočí do Bunsbyho kajuty a zabrání mu v jeho sebevraždě. Opusť kajutu, pomocí mapky dojdi za Mac Flyem do kajuty 103 a dej mu plánek vzducholodi. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Mac Fly Olivera pověří úkolem vyzdobit plášť vzducholodi skotskou látkou. Vezmi si skotskou látku položenou na posteli a opusť kajutu. Dojdi ke zdviži na přídi a vyjeď na kapitánský můstek. Vyjeď výtahem na horní můstek, dojdi ke dveřím za sebou a otevři je. Otevři potrubí napravo vedle schodů a vlož dovnitř skotskou látku. Vyjdi nahoru po schodech a dojdi po lávce až na zadní rampu, na které je ovládací panel se šesti pákami. Tvým úkolem je zatáhnout za některé z pák tak, aby se celý plášť vzducholodi obalil skotskou látkou. Aby se ti to povedlo, zatáhni zleva doprava za páky 1, 4 a 6. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Záchrana Zerona
Nacházíš se ve své kajutě a zaslechneš opět klepání na dveře. Nyní tě shání Bunsby, takže známým způsobem dojdi až na horní můstek a promluv si s ním. Oliver nyní dostane za úkol, aby kvůli Rose zachránil Zerona, který se zamotal do lan vzducholodi. Sjeď dolů výtahem a zdviží a dojdi chodbou až ke schodům. Vejdi do dveří napravo a projdi spojovací rampou až na její konec. Zatáhni za páku na podlaze a tím vysuneš palivové potrubí. Otevři dveře před sebou a slez na konec potrubí. Otoč se doprava a přeskoč na potrubí vzduchotechniky. Přejdi po lávce k žebříku a vylez po něm nahoru. Přejdi po střeše spojovací rampy, před menší výletní vzducholodí se skrč a podlez (se shiftem) na druhou stranu. Dojdi pod lano směřující napravo k zachycenému ptákovi a otoč se směrem na kotvící sloup. Vyskoč na lano, otoč se a doručuj až k Zeronovi. Po jeho sebrání přeručkuj zpět a seskoč na střechu spojovací rampy. Vydej se zpět a Oliver za chvilku dorazí ke schodišti uvnitř vzducholodi, kde už na něj čeká Rose a Bunsby. Rose najde u zachráněného Zerona dopis od jistého Cyruse Smitha, který je adresován strýcovi Mathewovi. Je v něm napsáno, že strýcův synovec se nesmí oženit dříve než za 80 dní, tedy dokud mu nebude 23 let. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Doplnění paliva z jiné vzducholodi
Vzducholoď z neznámých příčin zpomalila. Opusť tedy svojí kajutu, dojdi na kapitánský můstek a promluv si s Bunsbym a kapitánem. Vzducholoď má díky nehospodárnému letu nedostatek paliva a tak musí letět pomaleji. Kapitán tedy požádá o doplnění paliva jinou vzducholoď, u které Oliver na oplátku opraví prostorový radar. Vzducholoď poté přiletí a připojí se přes spojovací rampu. Sjeď dolů zdviží a dojdi chodbou ke schodišti. Vejdi dveřmi napravo na spojovací rampu a dojdi na její konec. Zatáhni za páku této i druhé vzducholodi a tím propojíš obě palivová potrubí. Dojdi spojovací rampou do druhé vzducholodi a najdi na čtvrtém podlaží kabinu stewarda, kde jsou v truhle uschovány součást a číselník radaru. Dojdi na kapitánský můstek, oprav nefunkční radar a nastav ho na nulovou hodnotu. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Nouzový přelet zpět na vzducholoď
Vydej se zpět na svojí vzducholoď. Cestou Oliver zaslechne tři stewardy, jak se domlouvají, že otočí směr čerpání paliva, aby jejich vzducholoď byla dříve v cíli. Dojdi až na konec spojovací rampy a zatáhni za páku. Odpojíš palivová potrubí a překazíš tak stewardům jejich plán. Zároveň se ale odpojí i obě vzducholodi a ty jsi na té nesprávné. Otoč se, přistup ke dveřím napravo a přivolej si výtah k nouzové vzducholodi. Nyní kormidluješ tuto malou vzducholoď. Musíš doletět ke své vzducholodi a přistát na volném místě na její levé spojovací rampě. S použitím směrových kláves, SHIFTu pro stoupání a MEZERNÍKu pro klesání se vydej potřebným směrem a poté proveď přistávací manévr. Po přistání dojdi na druhé podlaží, projdi chodbou a bočními schody sejdi do knihovny. Promluv si s kapitánem. Oliver si vyslechne i Rose, která má v plánu ukradnout jednu malou výletní vzducholoď a odletět společně s Johnem na líbánky. Také se dozví nějaké informace o neznámém panu Smithovi. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol.
SAN FRANCISKO
Ubytování v hotelu+ 2.část videonávodu
Nacházíš se na náměstí před nádražím v San Francisku. Dojdi k půjčovně dopravních prostředků nalevo a jeden z nich si pronajmi. Doporučuji formuli, která je (zvláště se shiftem) hodně rychlá. Nyní vyjeď nahoru po hlavní třídě naproti nádraží a na poslední křižovatce před slepým koncem ulice odboč doleva. Pokračuj obloukovou ulicí až na konec a zaparkuj před hotelem. Zkus vejít do hotelu ale hlídač u dveří ti sdělí, že tento hotel je určen pouze pro bohaté lidi. Dojdi tedy do dalšího hotelu nalevo, kde budeš úspěšnější. Zaplať recepčnímu za ubytování a obdržíš hrací váleček od strýce. Otoč se a přehraj si vzkaz na přístroji. Strýc po Oliverovi žádá, aby nalezl dokument s jeho vynálezem střídavé cirkulace. Žádného známého přítele zde strýc nemá, takže se Oliver bude muset po někom poohlédnout sám. Vyjdi ven před hotel a potkáš zde člena spolku Mac Donalda. Ten Oliverovi slíbí, že mu pomůže, ale nejprve musí najít ve městě nejméně pět obchodů, kde budou ochotni prodávat skotské sukně. Na oplátku Oliverovi pomůže najít ochotného inženýra Abela, který ví o strýcově patentu něco víc. Nasedni do auta, projeď se po městě a s pomocí mapky najdi obchody, kde budou ochotni skotské sukně prodávat. Za udané sukně obdržíš od majitelek obchodů peníze. Obchodů je sice více, ale ne všude budeš mít úspěch. Až všech pět sukní prodáš, vrať se s penězi před hotel a dej je Mac Donaldovi. Ten Oliverovi za odměnu prozradí, že Abela najde na staveništi škrabodrapu, který naprojektoval. Dojeď s pomocí mapky až před staveniště, vystup a dojdi nahoru na dřevěnou konstrukci před rozestavěným domem. Promluv si s Abelem. Ten Olivera informuje, že dostavba jeho škrabodrapu je ohrožena. Prozatím je postaveno šest pater z dvanácti a dělníci nemohou kvůli závratím pracovat dál. V blízkosti však žije indiánský kmen, jehož muži nemají s výškami problémy. Jedině oni mohou stavbu dokončit. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Trénink střelby bramborami
Nasedni do auta a s pomocí mapky dojeď před bránu indiánského zábavního parku. Dovnitř se dostaneš dvěma možnými způsoby. Pokud si chceš zahrát na kaskadéra, rozjeď se s autem a přeskoč hradby parku pomocí rampy nalevo. Z auta se však po dopadu stane vrak, takže si na další cestování budeš muset pronajmout jiné. Pokud máš rád rébusy, přistup k nástěnce vlevo vedle vstupní brány. Jsou zde umístěné šípy, které vytváří obrazec trojúhelníku směřujícího dolů. Tvým úkolem je přesunout tři šípy tak, aby obrazec trojúhelníku směřoval nahoru. Řešení je jednoduché: přesuň spodní šíp uprostřed nahoru a horní šípy na stranách dolů. Brána zábavního parku se otevře. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Vejdi dovnitř (pokud si tam už nepřistál s autem) a dojdi k ranči napravo. Promluv si s indiánským náčelníkem Žirafou stojícím u vchodu. Jeho muži pomohou Abelovi se stavbou, ale nejprve se Oliver musí osvědčit ve zkoušce ohněm (střelbě bramborami). Následuj náčelníka dovnitř a kup si brambory abys měl čím střílet. Poté brambory nasyp do zásobníku vrhače a můžeš začít pomocí mezerníku střílet. Ve dveřích se začnou objevovat různé cíle, trefuj však pouze padouchy. Po úspěšném zakončení střelby náčelník Oliverovi pogratuluje. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol.
Osvobození Abela
Dojeď zpět na staveniště a zjistíš, že Abel je uvězněn v kovové boudě vedle vchodu. Elektrický zámek u dveří boudy je deaktivovaný, jelikož je odpojen od proudu. Tvým úkolem je propojit správně kabely vedoucí k zámku podle schématu nakresleném na dveřích.ObrazekNa schématu je vyznačeno pět sloupů s rozvodnými skříněmi, které se nacházejí na staveništi. Jednotlivé sloupy jsou propojeny kabely vrchem nebo pod zemí. V každé rozvodné skříni jsou kabely s různými barvami. Tvým úkolem je propojit kabely v rozvodných skříních tak, aby jednotlivé barvy na sebe dle schématu navazovaly a stejnou barvu měl i kabel na začátku a konci obvodu. Jedno z možných řešení je následující (schéma obvodu je zrcadlově obráceno):viz obrázek,viz obrázek.Poté co Abela vysvobodíš, prozradí Oliverovi, že dokument se strýcovým patentem by měl být v městské knihovně. Pro vstup do knihovny je však potřeba povolení. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol.
Prohledání městské knihovny
Dojeď ke knihovně, která má otevřeno pouze přes den a vejdi dovnitř. Při pokusu vejít do prostor knihovny tě hlídač upozorní, že nemáš potřebné povolení. Vyjdi tedy ven, jdi doleva okolo knihovny a vejdi bočními dveřmi dovnitř. Přikrč se aby tě nespatřil hlídač a prozkoumej šatnu. Kromě pohozených peněz najdeš ještě novinářský průkaz. Vyjdi ven a vrať se do knihovny hlavním vchodem. Nyní už můžeš bez problémů vejít do prostor s knihami. Promluv si s paní Mac Ewingovou, která vlastní stánky s rychlým občerstvením ve městě. Ta Oliverovi doporučí, že by měl strýcovy dokumenty hledat v polici s letopočtem 1870-80. Vyjeď výtahem do patra, kde se nachází dokumenty s letopočtem okolo roků 1730, 1740 a 1900. Dojdi k polici vedle roku 1900 a vytáhni z ní složku z roku 1884, která sem dle svého letopočtu nepatří. Budeš zde muset udělat pořádek. Přistup tedy k polici napravo a vyměň složku za složku z roku 1803. Přistup k polici nalevo od výtahu a vyměň složku za složku z roku 1687. Sjeď dolů výtahem a přistup k policím nalevo vedle paní Mac Ewingové. Zatáhni za páku a natočíš tak tímto směrem centrální zvedací plošinu. Nastup na plošinu a vysuň jí nahoru. Vyměň složku kterou máš u sebe za složku z roku 16-- a sjeď dolů. Natoč plošinu na police nalevo od výtahu a vysuň se na plošině nahoru. Vyměň složku za složku z roku 1523 a sjeď dolů. Natoč plošinu na police napravo od vchodu a vysuň se na plošině nahoru. Vyměň složku za složku se strýcovým patentem, která je však prázdná. Sjeď s plošinou dolů a opusť prostor knihovny. Hlídač prohodí větu, že strýcova složka je dnes nějak populární a jiný muž informuje někoho telefonem, že jsi nic nenašel.
Kancelář inspektora Fixe
Vyjdi ven před knihovnu, kde už na Olivera čeká inspektor Fix se svými kumpány. Oliver však naštěstí stačí utéct. V ulicích města pak potká náčelníka Žirafu, který Olivera odkáže na své druhy. Ti mu pomohou najít dům s Fixovu kanceláří. Náčelník také Oliverovi poskytne indiánský převlek. Vydej se pomocí mapky za prvním indiánem, který stojí u křižovatky. Ten tě pošle za svým kolegou a tímto způsobem se nakonec dostaneš až před budovu, kde má v sedmém patře kancelář inspektor Fix. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Popojdi dopředu a zaboč doprava k bednám mezi domy. Oliver se převlékne zpět do civilu. Vyskoč na bedny vpředu a vytáhni se na konstrukci požárního schodiště. Stáhni si dolů schody pomocí otočné páky na zdi a vyjdi po nich do druhého patra. Opět si stáhni schody a vyjdi do třetího patra. Zde je otočná páka zaseknutá, takže vejdi do budovy a vyjdi schodištěm uvnitř do čtvrtého patra. Než vyjdeš ven na požární schodiště, vstup do úklidové místnosti nalevo a vezmi si na sebe uniformu uklízečky, kterou najdeš na věšáku. Vyjdi ven na požární schodiště a vyjdi po něm až do sedmého patra. Vejdi do budovy a dojdi k místnosti, kterou hlídá kovboj. V převleku za uklízečku můžeš bez problémů vejít do kanceláře inspektora Fixe.
Otevření Fixova trezoru
Vezmi si stetoskop položený na stole. Přistup k trezoru vedle dveří a použij stetoskop na jeho číselník. Nyní musíš najít správnou číselnou kombinaci. Otoč pomocí spodní šipky ručičkou číselníku směrem doprava a nastav na něm číslo 1. První číslo je nastaveno. Otáčej pomocí horní šipky ručičkou číselníku směrem doleva a nastav na něm číslo 11. Druhé číslo je nastaveno. Otáčej pomocí spodní šipky ručičkou číselníku směrem doprava a nastav na něm číslo 21. Poslední číslo kombinace je nastaveno a dveře trezoru se otevřou. Za nimi jsou však další dveře s číslicovým panelem. Nastav na něm opačnou kombinaci posledních dvou čísel které si zadával před chvílí, tedy čísla 1 2 1 1 a i tyto dveře trezoru se otevřou. Uvnitř najdeš listinu, kde je zapsán 4. strýcův patent a hrací váleček s nahrávkou inspektora Fixe. Přehraj si váleček na přístroji. Fix v nahrávce obviňuje Mathewa, že je podvodník. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol. Opusť kancelář a sejdi po požárním schodišti do čtvrtého patra, kde se v úklidové místnosti převlékni zpět do civilu. Sejdi po vnitřním schodišti o patro níž a poté po požárním schodišti až dolů před budovu.
Odjezd z města  
Vydej se po ulici směrem nalevo, jdi stále vpřed až dorazíš na náměstí před nádražím. Pokladnu kde se prodávají jízdenky však hlídají Fixovi kovbojové. Promluv si s Mac Maniacem, který stojí u stánku rychlého občerstvení vedle půjčovny dopravních prostředků. Pomůže ti odlákat kovboje, když najdeš ve městě šest členů spolku. Pronajmi si tedy nějaké vozidlo nebo létající koberec, s pomocí mapy najdi ve městě šest členů spolku a požádej je aby zašli před nádraží. Poté co vše zařídíš, vydej se směrem k nádraží, velkým obloukem zleva obejdi zaneprázdněné kovboje. Dojdi až k pokladně a kup si jízdenku na vlak. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Nyní musíš najít způsob, jak se do vlaku dostat. Dojeď znovu k indiánskému zábavnímu parku a dojdi k zastávce horské dráhy nalevo. Zaplať za jízdu a nasedni do prvního vozíku. Až se vozíky horské dráhy rozjedou, musíš v jedné z pravotočivých zatáček u hradby parku vystihnout správný okamžik a vyskočit z vozíku. Pokud se ti to povede, Oliver vyskočí na hradbu a poté na střechu projíždějícího vlaku. Na závěr ještě v zábavním parku shlédneš taneční a pěvecké vystoupení indiánů a ostatních obyvatel města.
CESTA ZPĚT DO LONDÝNA
Jízda vlakem
Vlak zpomalil, takže se vydej za kapitánem abys zjistil co se děje. Cestou potkáš Aoudu a Mac Maniaca. Aouda dostala novou filmovou roli. Z hlášení rozhlasu se dozvíte, že kapitán chce během jízdy uspořádat lov na bizony. Mac Maniac žádá Olivera, aby tomu zabránil. Dojdi do jídelního vagónu a promluv si s kapitánem, který dříve pracoval na vzducholodi a nyní velí tomuto vlaku. Přemlouvat ho aby zrušil lov bizonů a zvýšil rychlost vlaku je zbytečné. Dojdi až do přední části lokomotivy, před kabinou strojvedoucího projdi místností nalevo a stiskni tlačítko na stěně. Dolů sjede výtah, kterým vyjeď na střechu lokomotivy. Dojdi ke kouřícímu komínu napravo a klikni na něj. Oliver dostane nápad, že by mohl kouř něčím přesměrovat dolů a tak zabránit lovcům ve výhledu z oken vagónů. Sjeď výtahem dolů a dojdi až do kuchyně, kde si vezmi odsavač par nad kotlem. Vyjdi ven z kuchyně, dojdi až na konec vlaku a seber ze země tlampač z rozbitého přehrávacího přístroje. Vrať se zpět na střechu lokomotivy a nasaď na kouřící komín odsavač a tlampač. Kouř je nyní přesměrován dolů. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Sjeď výtahem dolů a dojdi zakouřeným vlakem do jídelního vozu. Kapitán odmítá i přes špatnou viditelnost lov bizonů zrušit. Promluv si s Aoudou a Mac Maniacem, kteří Oliverovi pomohou zvýšit rychlost vlaku. Aouda zabaví kapitána a Mac Maniac dojde s Oliverem na stanoviště strojvedoucího. Zatáhne za páku kterou sice zvýší rychlost, ale páka mu zůstane v ruce. Přijde kapitán který je zděšen, protože vlak nyní nejde zastavit. Jedinou možností je odpojit lokomotivu od vagónů. Vylez na střechu lokomotivy a dojdi k její zadní části. Seskoč dolů mezi vagóny, kde spatříš propojovací kabely. Otoč se k lokomotivě, otevři poklop na podlaze a slez dolů. Najdeš zde sekeru, kterou přesekni kabely nahoře. Poté se vrať dolů, zatáhni za dvě páky a tím odpojíš vagóny od lokomotivy. Obdržíš prémii 50 bodů za splněný úkol. Olivera pak ze střechy lokomotivy zachrání Rose a John, kteří letí okolo v malé výletní vzducholodi. Ti ho pak dopraví na mateřskou vzducholoď.
Let vzducholodí
Blíží se bouře a tak se kapitán rozhodne z bezpečnostních důvodů předčasně přistát. Vydej se za kapitánem a po cestě potkáš jednoho z členů spolku. Ten Oliverovi prozradí, že na vzducholodi je přístroj, který umí bouřku zastavit a vzducholoď by pak nemusela přistávat. Je však potřeba sehnat nějaké pomocníky. Najdi další čtyři členy spolku a pošli je do strojovny. Jednoho najdeš na čtvrtém podlaží, druhého venku na pravé spojovací rampě, třetího v knihovně se skleněnou zeměkoulí a čtvrtého na střeše vzducholodi. Sejdi dolů do strojovny. Členové spolku zde zajímavým způsobem vyrobí svými vlastními silami energii pro zabiják bouřek na střeše vzducholodi. Obdržíš prémii 30 bodů za splněný úkol. Jdi se podívat za kapitánem na kapitánský můstek, ale narazíš zde na inspektora Fixe. Ten chce za každou cenu zmařit Oliverovy plány a tak ho zamkne v jeho kajutě. Vyskoč na postel a klikni na ventilační mřížku. Poté co vlezeš do ventilační chodby dojdi k šachtě a skoč o patro níž. Pokračuj chodbou dál a vylez z ventilace zpět na chodbu vzducholodi. Vyjdi po schodišti na čtvrté podlaží a projdi dveřmi nalevo na spojovací rampu. Dojdi ke druhému výtahu a přivolej ho. Oliver tak opět nastoupí do malé výletní vzducholodi a tou ho Rose s Johnem dopraví až na příď lodi, která pluje po moři. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol.
Plavba lodí+2.část videonávodu
Vydej se směrem k zádi po levé straně paluby. Oliver zde potká Šeherezádu a archeologa Otta. Zjistí od nich, že tato loď naštěstí pluje do Londýna. Poskočení rozhovoru dojdi ke kajutám na zádi a vejdi bočními dveřmi dovnitř. Sejdi po schodech o dvě paluby níž a vejdi do své kajuty. Obdržíš prémii 20 bodů za splněný úkol. Z rozhlasu se ozve kapitán, který se kvůli menšímu incidentu rozhodl změnit kurz. Vydej se tedy za kapitánem. Na palubě s výtahem na tebe zavolá Mac Clean. Sdělí Oliverovi pravý důvod změny kurzu lodi a prozradí mu, že na zádi lodi je náhradní bárka, která by se dala použít na cestu do Londýna. Dojdi k zadním kajutám, vyjdi po schodech o dvě paluby výš a dojdi do zadní části, kde jsou jeřáby pro spouštění bárky. Vejdi nejprve do boudy u jeřábu napravo a klikni na ovládací panel. Tvým úkolem je každý z osmi kolíků nejprve vložit a poté jedním tahem zasunout na své místo na jednom z vrcholů hvězdice. Jedno z možných řešení je následující-ObrazekNyní dojdi do boudy u jeřábu nalevo a klikni na ovládací panel. Tvým Obrazekúkolem je pomocí stisku tlačítek vytvořit na pravém panelu stejný barevný obrazec jako je na panelu nalevo. Oba panely mají celkem devět tlačítek. Stiskem rohového tlačítka se změní barva též u třech okolních tlačítek. Stiskem prostředního tlačítka se změní barva též u všech tlačítek ve vodorovném a svislém směru. Stiskem středních tlačítek po stranách se změní barva též u tlačítek v odpovídajícím sloupci nebo řádku. Pokud je obrazec moc složitý, odstup od panelu a znovu k němu přistup. Obrazec bude jiný. Po zprovoznění obou jeřábů se bárka začne spouštět do vody. Pravý jeřáb se ale po chvilce zasekne. Co s tím? Dojdi na hlavní palubu a skus sebrat palici položenou na zemi. To není to co potřebuješ. Dojdi k Šeherezádě jestli by ti nemohla pomoci svým hlasem. Ta je však nachlazená, takže musíš její hlasivky nějak vyléčit. Dojdi tedy k výtahu na přídi a sjeď dolů do baru. Promluv si s Baltimorem a ten dá Oliverovi poslední alkohol co mu zbyl – atomový Baltimor. Vyjeď výtahem nahoru, přejdi po lávce na prostřední zvýšenou palubu a vejdi dveřmi až do strojovny. Sejdi k nádržím s bublající kapalinou a doplň s ní sklenku s alkoholem, kterou máš u sebe. Získáš tak koktejl Armagedon. Vrať se k Šeherezádě a dej jí koktejl vypít. Díky jejímu pronikavému zpěvu se konečně podaří dostat bárku na hladinu moře. Obdržíš prémii 40 bodů za splněný úkol. Nyní se společně s Mac Cleanem plavíte na bárce směrem do Londýna. Po nějaké době však začíná klesat tlak v kotli. Otevři kotel za sebou a zjistíš, že dochází palivo. Rychle dojdi na záď, seber sekeru a použij jí na prkna paluby. Rychle se vrať ke kotli, otevři ho a vhoď prkna dovnitř. Indikátor napravo ukáže zvýšení tlaku. Tímto způsobem tedy použij jako palivo prkna z celé paluby. Nakonec tedy Oliver dorazí do Londýna, ale místo přivítání je rovnou zatčen. Ještě k tomu nestihl svojí cestu ve stanoveném čase. Po nějaké době přichází do Oliverovy cely strýc Mathew. Ten ho nejprve uklidní, že svou cestu kolem světa stihl ještě dřív než za 80 dní, jelikož díky přechodu přes časová pásma ušetřil 24 hodin. Poté Oliverovi prozradí, jaký byl pravý účel jeho putování. Nakonec tedy vše dobře dopadlo a Oliver se strýcem odchází, aby se mohl začít věnovat honosnějším záležitostem.KONEC
Uložené pozice
Čeština
Demo
Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky 80 Days/Cesta kolem světa za 80 dní/

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jízda do džungle - záchrana Ravishe

(Lucie, 30. 9. 2020 20:48)

Ahoj na starém PC mi hra běžela normálně, ale na novém objevuji jeden zákys za druhým. :(
Problém s teleskopem jsem tu dohledala, ale hned v BOmbaji mám druhý.
Mám zachránit Ravishe z džungle. Sednu na Kijúni a přejedu most do džungle. Projedu kolem první značky, ale hned za ní je velký šutr po levé straně. A na této úrovni se mi Kijúni zasekne na místě. Není to tím, že bych najížděla na šutr. Ať jedu v jakékoliv vzdálenosti je vidět škubavý zásek grafiky, kdy ji to střídavě strká vpřed a vzad a prakticky chodí na místě. Zkoušela jsem s ní toto místo i "procouvat", ale nepomohlo. :(
Nevím, co s tím Zkoušela jsem trik s nastavením rozlišení jako u problému teleskopu, ale nefunguje. Poradíte?

CHYBA HRY (NEBO BUG)

(Petrosir, 5. 6. 2018 19:42)

mám problém s jedním úkolem i když jsem to jednou dohrál neměl jsem vůbec problém nevím proč ale u mise s TELESKOPEM mě nejde najet na hvězdu která vypadá jako A je to vlastně 2 od spoda prosím o radu řešil jsem to 6hodin díval se na YT a jeden pán s tím měl stejné problémy a nevyřešil to prosím o radu

DĚKUJI

(DANKOKOT, 24. 3. 2016 17:40)

DK za ten rozvoj eletriky

kahira

(lukáš, 30. 6. 2014 20:00)

kdybych nenašel tuhle stránku tak bych se motal někde u 7 kalichů já sem vůbec nevědel o tom snímači:)

San Francisko

(Honza Dvořák, 16. 5. 2013 10:04)

ahoj mate dobry stranky moc mne pomohl ten rozvod eletriky

odpověď Máje

(stan, 12. 5. 2013 15:51)

ahoj Májo,jsem rád ,že ti naše návody pomáhají,je to i smysl našich stránek.Přeju ti hodně pěkných her /dohraných/jako je tato

:))

(Mája, 12. 5. 2013 14:42)

Moc děkuju za návody, někdy se mi dost hodili:)) +videa se hodila taky:) Mám to už celé dohrané:)

letajici koberecek

(Kuba, 29. 3. 2009 14:54)

musis s tema penězma kliknout na ten koberec

teleskop

(stan, 21. 11. 2011 22:50)

sniž si rozlišení na 800x600,to by mělo pomoci.pak si to zase nastav jak to máš

Pro houba

(Martin Liberda, 21. 11. 2011 18:10)

pomoc s tim teleskopem 2. hvězda nejde na ni najet napiste pls

Super

(Anonym, 6. 3. 2010 12:43)

díky že jsi napsal tyhle návody,napsal si i kd době ledové 2 the meltdown což mě potěšilo :-)jenom jsi mohl dát všechny dopravní prostředky jak jedeš s Káhiry do Bombaje já jsem letěl vzducholodí nevědělej jsem co mám dělat a já jsem se koukl na návod tenhle a tu byl vlak..kvůli tomu jsem musela udělat ceeelous hru od začátku..

Re: °°°°°°°°°°vzducholod°°°°°°°°°°°°

(nikola, 8. 11. 2010 16:30)

cau zatáhni zleva doprava za páky 1, 4 a 6

zase vzducholod

(terQa, 18. 7. 2008 17:43)

a za jaky paky mam teda zatahnout????..furrt to zkousim ae furt se ta vzducholod nemuze pokryt cela!!! xD

Teleskop

(Data, 13. 11. 2010 1:13)

Takze pokud se vam nedari sipkou do leva nebo A dosahnout na hvezdu na nebi(teleskop na 2 hvezde).
Mate nastavreno rozliseni s pomerem stran 16:9, coz vede k roztazeni obrazu, ale schopnost otacet teleskop zustane. Neboli se v podstate zuzi uhel posunu. A timpadem nelze dojet az do kraju, kde bohuzel tato hvezda je...

Takze nastaveni 1024x768 toto resi...

Po dokonceni je mozno vratit puvodni rozliseni, nebot tato situace se jiz nebude opakovat.


Musim si to nekam napsat, abych s tim zase nestravil 3 dny hledani... Googole sklamal!!!

Jeste nejaky klicovy slova, pro brejlouna.

teleskop telescope bombaj bombay
can't reach star
angle too narrow

Teleskop

(Data, 12. 11. 2010 5:10)

Uz si nepamatuju jak sem minule vyresil problem s teleskopem. Pri nastavenejch dvou hvezdickach je minimalni rozsah pohybu a nejde se natocit na tu hvezdu...
Vypnout-zapnout nepomaha. Pamatuju si, ze mi to minule taky neslo, ale dohral sem to, takze se to nejak vyresilo... Urcite ne sejvem!!!

Ale mozna s tim ma neco spolecnyho ta voda pred hotelem... vlni se jak blazen metr do vejsky...
To bude asi znamka toho, ze je poskozenaj save, nebo neco...

pomoc

(zdenuska, 25. 4. 2010 19:35)

som v jokohame,dostanem sa do domu cez stráže,zoberiem dopis a ked chcem skrčená prejst z miestnosti cez mostík, vzdy ma vymáknu stráže. ako prosím prejst nepozorovane.

PLS POMOC!!!

(Tamiky, 1. 3. 2010 20:24)

Ahojte, túto hru milujem! A aj tento návod! :-D Minule som nevedela prejsť cez tú veznicu v Bombaji, a kde som teraz? V Jokohame! No, tu mám ale problém, stále neviem prejsť cez stráže čo som sa rozprávala s tou starenou. Je to vlastne ne začiatku Jokohamy, prvá hádanka. Prosím, poraďte mi. Tomuto v tomto návode nechápem, padlo by mi vhod nejaké video. Ďakujem, píšte na e-mail tamiky@centrum.sk! Ešte raz ďakujem a prosím, pora´dte! :-D

Sqwele

(Daťo, 16. 2. 2010 19:26)

toto je sqwele
sam som tu hru hral a je to tu tak skvelo popisane
gratulujem

Palac 2.pomoc

(Houba, 20. 12. 2009 8:47)

Nejdrive musis pockat na strazce jak bude na tom moste a pak rychle utikej za tu malou budovu ale dej pozor na druhem konci je dalsi strazce a nejlepe udelas kdis se skrcis PS:ja tu hru uz presel,takze vim vse.Tvuj Houba

Pro sulistka

(Houba, 19. 12. 2009 8:03)

Neboj se,jen napiš kde si se dostal a já pak budu viedet jak pomoct P.S.NAPIš CO NEJDRIVE.Zdravý HOUBA


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »