Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rhem 2 The Cave-3.část návodu

3. 7. 1998
TOPlistRHEM 2: The Cave
 
 
20.1.2007 Autor návodu: Karel Frey
 
Třetí,poslední část návodu
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Poté se otoč a na panelu vedle dveří stiskni tlačítka podle předchozí nápovědy: nejprve horní kulaté, dále 2x spodní čtvercové, horní čtvercové, spodní čtvercové, prostřední čtvercové, 2x horní čtvercové a nakonec spodní kulaté tlačítko. Poté co se dveře otevřou, vejdi do místnosti D. Otoč se doprava a spatříš schránku, ke které vede modrý kabel. Nad schránkou je na papíru nakreslený osmiúhelník. Každému z jeho segmentů odpovídá jeden z tečkovaných znaků. Otoč se doleva a spatříš válec s geometrickým obrazcem. Zatáhni za páku napravo, válec se otočí a zobrazí se na něm osmiúhelník. Stiskni čtvercové tlačítko nalevo a po obvodu osmiúhelníku postupně zablikají kontrolky, která odpovídají jednotlivým segmentům. Zakresli si jejich posloupnost. Otoč se doleva a spatříš panel s osmi tlačítky označenými tečkovanými znaky. Posloupnost stisků tlačítek zjistíš, když porovnáš posloupnost kontrolek (segmentů) s nápovědou na papíru nad schránkou. Stiskni tlačítka v následujícím pořadí:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Otoč se a z otevřené schránky si vezmi bezpečnostní pojistku. Vrať se do místnosti C a pokračuj do místností H, L, K, G, F a A. V místnosti A se otoč a stiskni tlačítko abys zavřel dveře. Otoč se doleva a vejdi do místnosti B. V místnosti B stiskni tlačítko na dveřích a pokračuj do místností C, H, L, K, G, F, J, N, R, S, T a U. V místnosti U se otoč doleva a stiskni tlačítko abys zavřel dveře. Vrať se do místnosti T a pokračuj do místností S, R, N, J, F, G, K, O a P. V místnosti P se otoč doleva, stiskni tlačítko abys otevřel dveře, ale do místnosti L nevstupuj. Vrať se do místnosti O a otoč se. Stiskni tlačítko abys zavřel dveře. Vejdi do místnosti K a pokračuj do místností L, P, Q a M. V místnosti M je na protější stěně panel se čtyřmi svislými segmenty, od kterých vedou kabely k ovládacím válcům na zdech napravo a nalevo. Nastav na jednotlivých válcích takové tvary, aby výsledný obrazec odpovídal znaku s klikatou čárou, který jsi viděl vedle dveří v místnosti F.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Vrať se do místnosti Q a pokračuj do místností P, L, K, G a F. V místnosti F stiskni fialové čtvercové tlačítko a dveře se otevřou. Vejdi do místnosti E a otoč se doprava. Dojdi k budově na volném prostranství před tebou. Budova má na pravé a levé straně celkem šest vchodů chráněných vodorovnými paprsky. Vejdi do budovy jedním ze vchodů a všimni si, že uvnitř jsou jednotlivé vchody označeny písmeny H, L, N, U, X a Z. V zadní části budovy je ještě vchod do místnosti označený písmenem C. Vedle vchodu je otočný ukazatel s ryskou. Pod ním je tlačítko, které slouží pro otevření kruhové schránky v místnosti před tebou. Natočení rysky na ukazateli odpovídá hodinovým číslům. Stiskni tlačítko a poznamenej si sekvenci hodinových čísel. Je to kombinace čísel 1, 2, 3, 9, 10, 11 a 12, která je pokaždé jiná ale vždy končí číslem 12. Po skončení otáčení panelu se otevře kruhová schránka v místnosti před tebou. Aby ses k ní dostal aniž by se opět zavřela, musíš nyní postupovat skrz vchody označené písmeny v takovém pořadí, které odpovídá kombinaci hodinových čísel. Pokud se spleteš a vejdeš do špatného vchodu, schránka se zavře a ty musíš začít znovu s jinou kombinací. Pro stanovení pořadí dveří ti pomůže následující tabulka:
 
 Hodina odpovídající
natočení ukazatele  
 Odpovídající znak
 z oblasti čtyř věží  
 Protější znak v chodbě pod
budovou z ornamenty
C
L
obrácené N
N
U
U
X s čárou nahoře
X
X s čárou napravo
Z
N
H
Z
C
 
Pokud je tedy kombinace hodinových čísel například 3, 1, 11, 10, 2, 9 a 12, postupně tedy vycházej a vcházej do budovy vchody označenými písmeny U, L, H, Z, N, X a nakonec vejdi do zadní místnosti vchodem s písmenem C. Z otevřené kruhové schránky si vezmi druhý modrý fragment. Opusť budovu a vrať se do místnosti E. Pokračuj dál do místností F, J, N, R, S a T. V místnosti T se otoč doprava a otevři ventilační mřížku. Prolez chodbou k žebříku a vylez po něm nahoru do místnosti V.
 
Otevření dveří v oblasti s výtahy: Otoč se doleva a stiskni tlačítko u zamřížovaných dveří. Přivoláš si tak pojízdnou kabinu. Nastup do kabiny, stiskni zelené tlačítko a projedeš tunelem na druhou stranu. Nevystupuj ven, otoč se a stiskni tlačítko pro návrat zpět. Před tím než kabina zastaví si všimni nápisů F9 na vnitřních stranách zamřížovaného vstupu. Opět se otoč a dojeď znovu na druhou stranu. Vystup z kabiny a otoč se doprava. Spatříš před sebou potrubí, které vede do oblasti s vodní elektrárnou. Nalevo od něj je žebřík po kterém slez dolů. Otoč se doprava a nastav na panelu F 9. Otoč se doleva a stiskni čtvercové tlačítko vedle žebříku. Jeho spodní část se otočí a zpřístupní ti tak chodbu za ním. Projdi chodbou na konec a ocitneš se na balkoně v zadní části oblasti s výtahy. Stiskni čtvercové tlačítko a jeho barva se změní z červené na zelenou. Otevřeš si tak dveře v oblasti s výtahy v chodbě mezi zadními vstupy do výtahů A a B. Podívej se ještě dolů pod balkon a spatříš červeně svítící symbol. Vrať se zpět k žebříku a stiskni tlačítko, aby se otočila zpět jeho spodní část. Vylez nahoru po žebříku, otoč se doprava a vylez po žebříku do potrubí. Pokračuj dál potrubím a sklouzneš se tak dolů do oblasti s vodní elektrárnou.
 
Návrat do věže: Dojdi ke vstupním dveřím do oblasti s vodní elektrárnou a vyjdi ven. Pokračuj dál po kolejích a na křižovatce odboč doleva do vodní jeskyně. Na křižovatce pokračuj doprava a dojdi do budovy s otočnou chodbou. Uvnitř se vydej doleva a vylez nahoru po žebříku. Otoč se, vyjdi ven z budovy a dojdi do budovy naproti. Uvnitř se otoč doprava a vejdi do oblasti s výtahy. Nastup do výtahu A a vystup z něj dveřmi napravo. Dojdi k výtahu B a nastup do něj. Sjeď dolů, vystup z výtahu a otoč se. Zavři dveře a pošli prázdný výtah nahoru. Otoč se doprava, dojdi k výtahu C a přivolej ho. Nastup do výtahu, vyjeď nahoru a vystup. Dojdi k zadní části výtahu B a nastup na něj. Sjeď dolů a vystup z výtahu. Na konci odbočky napravo jsou dveře, které sis otevřel pomocí tlačítka na balkoně. Ještě ale potřebuješ další nápovědu. Dojdi k zadní části výtahu A, nastup do něj a vyjeď nahoru. Vystup z výtahu, dojdi k výtahu B a přivolej ho. Nastup do výtahu, sjeď dolů a vystup. Dojdi k výtahu C, přivolej ho, ale nenastupuj do něj. Vrať se k výtahu B, nastup do něj a vyjeď nahoru. Vystup z výtahu a jdi rovně do vodní jeskyně. Na křižovatce se vydej doprava a dojdi do budovy. Uvnitř se otoč doprava, dojdi k výtahu A a nastup do něj. Sjeď dolů a vystup z výtahu dveřmi napravo. Dojdi ke dveřím, stiskni tlačítko abys je otevřel a pokračuj dál k výtahu C. Nastup do výtahu, vyjeď nahoru a vystup. Dojdi ke dveřím a stiskni čtvercové tlačítko abys je otevřel. Slez dolů po dvou žebřících a dojdi do oblasti s věží.
 
Jeskyně s krystaly

Nápověda ke zdroji krystalů: Vyjdi po schodech ve věži do 3. podlaží (o patro výš), vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Spatříš před sebou čtvercové tlačítko, jehož rámeček modře bliká. Nemačkej ho a popojdi dál. Všimni si, že vozík kruhové dráhy okolo jezera není v této zastávce. Podívej se dolů a uvidíš žebřík po kterém slez dolů. Otoč se doprava a dojdi k zamřížovanému oknu na levé stěně. Stiskni tlačítko vedle okna a uvidíš, jak se otevřely kovové dveře uvnitř místnosti v 1. podlaží. Dojdi k žebříku a všimni si kovových dveří vedle. Vylez nahoru po žebříku a dojdi ke vstupním dveřím. Otoč se, stiskni blikající tlačítko a do zastávky přijede vozík. Popojdi dopředu, otoč se, otevři si vstupní dveře pomocí tlačítka a vyjdi ven. Sejdi po schodech věže do 1. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Kovové dveře uvnitř sis před chvílí otevřel, takže dojdi k vozíku a nastup do něj. Otoč se doleva a zatáhni za madlo napravo pro jízdu vpřed. Otoč se doleva, vystup z vozíku a vylez nahoru po žebříku. Zvedni kovový poklop a vylez nahoru na molo nad černým jezerem. To je to molo, které má zabedněný vstup ze zastávky kruhové dráhy. Dojdi k ovládacímu panelu u zábradlí, ale zatím nic nenastavuj. Všimni si dobrého výhledu na tři mola okolo jezera. Vrať se k poklopu a zavři ho. Na jeho vrchní straně je papír s první nápovědou. Je to kruhový diagram s dvanácti segmenty, uprostřed je symbol energie a okolo je několik geometrických obrazců. Část papíru je utržena. Obrázek diagramu je uveden dále v návodu. Otevři poklop a slez dolů po žebříku. Nastup do vozíku, otoč se doprava, zatáhni za madlo a dojedeš na začátek dráhy. Otoč se doleva a vystup z vozíku. Otoč se doprava a dojdi ke dveřím na konci klikaté chodby. Otevři dveře pomocí tlačítka a vejdi dovnitř. Tady už jsi jednou byl. Otoč se doleva a vylez nahoru na žebřík. Podívej se nahoru na spodek vozíku. Je zde nakreslena druhá nápověda. Tentokrát jsou uvnitř dvanácti segmentů kruhového diagramu čísla. Uprostřed je opět symbol energie. Obrázek diagramu je uveden dále v návodu. Slez dolů ze žebříku, otoč se doleva a dojdi k vozíku. Projdi vozíkem na druhou stranu a vyjdi ven dveřmi před tebou. Vyjdi po schodech ve věži do 3. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Nastup do vozíku a podívej se na mapu kruhové dráhy na jeho zadní stěně. Je to třetí nápověda. Diagram dráhy je opět rozdělen na dvanáct segmentů. Ve třech z nich jsou vyznačena jednotlivá mola u jezera. U jednoho ze segmentů je geometrický obrazec. Obrázek mapy je uveden dále v návodu.

Zapojení zdroje krystalů: Otoč se, stiskni tlačítko a dojedeš vozíkem do další zastávky. Vystup nalevo do místnosti se třemi ovládacími panely pro krystaly na molech u jezera. Na každém z panelů jsou tři obrazovky. Na první zleva se zadává geometrický tvar a na dalších dvou čísla. Přistup k jednomu z panelů. Když budeš mačkat levé tlačítko, objeví se postupně na levé obrazovce celkem dvanáct různých geometrických obrazců. Tyto obrazce odpovídají dvanácti segmentům z první nápovědy. Některé obrazce jsou složeny ze dvou a odpovídají segmentu, který je umístěn mezi segmenty s těmi obrazci, ze kterých je výsledný obrazec složen. Přiřaď tedy odpovídající obrazce třem segmentům z mapy ve vozíku, na kterých jsou vyznačena mola. Těm samým segmentům ještě přiřaď čísla z druhé nápovědy tak, že symbol energie natočíš ve stejném směru.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Nápovědy pro přiřazení čísel a geometrických tvarů k jednotlivým segmentům.
 
 Zjištěné geometrické tvary a čísla zadej na jednotlivé ovládací panely:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->   <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->   <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Otoč se směrem ke vchodu a stiskni čtvercové tlačítko na jeho pravé straně. Otočný můstek nalevo propojí kabely od zdroje s kabely ke krystalům na molech a napravo se rozsvítí jejich žluté kontrolky včetně zelené kontrolky pod nimi.
 
Aktivace krystalů: Nastup do vozíku a popojeď do další zastávky. Vystup napravo a projdi dveřmi na první molo krystalové jeskyně. Všechny tři krystaly jsou napájeny a každý z nich má jinou barvu. Zde je krystal modrý, na dalších dvou molech je krystal červený a zelený. Přistup k ovládacímu panelu krystalu a stiskni jeho tlačítko ve tvaru čísla. Na čtvercové obrazovce se objeví obrazec doprovázený bzučivým zvukem. Stiskni několikrát ovládací tlačítko, dokud bzučivý zvuk neustane a nahradí ho tišší elektrizující zvuk. Tím si krystal aktivoval. Ten samý postup použij u dalších dvou krystalů ke kterým se dostaneš pomocí vozíku. Obrazce na panelech aktivovaných krystalů jsou na následujících obrázcích:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->  <!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Kódy krystalů: Dojeď vozíkem do výchozí zastávky a vyjdi ven z jeskyně. Sejdi po schodech věže do 1. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Dojdi k vozíku, nastup do něj a dojeď na druhou stranu dráhy. Otoč se doleva, vystup z vozíku a vylez nahoru po žebříku. Zvedni kovový poklop a vylez nahoru na molo nad jezerem. Přistup k ovládacímu panelu u zábradlí a stiskni jeho pravé ovládací tlačítko. Na obrazovce se objeví svítící body a pod ní odpovídající kód ve tvaru segmentů, které jsou vždy propojeny různě dlouhým a jinak umístěným vnějším obloučkem. Stiskni ovládací tlačítko tolikrát, dokud se mezi ryskami neobjeví jeden ze třech barevných proužků odpovídající jednomu z krystalů. Pod ním se zobrazí odpovídající kód krystalu. Stejný postup použij pro všechny krystaly.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Vrať se do vozíku a dojeď na začátek dráhy. Vystup z vozíku a vyjdi ven z místnosti.
 
Třetí a čtvrtý modrý fragment
 
Rozsvícení modré místnosti: Vyjdi po schodech ve věži do 4. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Pokračuj přes rozcestí dál a vejdi do dřevěných dveří naproti. Nacházíš se v první ze tří místností s nožovými přepínači po stranách. Nastavení jednotlivých přepínačů je potřeba nastavit tak, aby byly propojeny kabely v místnosti pod nimi. (Do této místnosti si vylezl po žebříku za dveřmi s panelem se čtyřmi čtverci, které se nachází v modré kruhové místnosti.) V první místnosti nastav levý přepínač doleva a pravý přepínač doprava. Ve druhé místnosti (za zelenými dveřmi) nastav oba přepínače doleva. Ve třetí místnosti nastav oba přepínače také doleva. Otevři schránku naproti dveřím a vlož do ní bezpečnostní pojistku. Zavři schránku a stiskni tlačítko nad ní. Ozve se zvuk podobný zvonu. Vyjdi ven z místnosti a na rozcestí odboč doprava k pyramidovému přístroji s kuličkou. Nyní se ti bude hodit nápověda ze všech grafů v podobě tabulky:
 
Seznam grafů a jejich barevných čísel. Směr a pořadí čar je uveden shora dolů.
směr čar 
LLL
LLP
LPL
LPP
PLL
PLP
PPL
PPP
červená
13
9
6
14
11
2
23
8
modrá
16
22
15
1
18
24
5
20
zelená
4
3
10
21
7
17
19
12
 
Stiskni tlačítko a poznamenej si tvar dráhy kuličky, která se skutálí shora dolů. Zapamatuj si také barvu kontrolky, která se dole rozsvítí. Z tvaru dráhy zjistíš jakému odpovídá grafu a z barvy kontrolky zjistíš číslo z daného grafu odpovídající této barvě. Výsledné číslo si zapiš, protože ho budeš za chvíli potřebovat. Nemačkej znovu tlačítko, protože bys musel zjišťovat nové číslo a opusť místnost. Sejdi po schodech ve věži do 2. podlaží, vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci.
 
Třetí modrý fragment: Modrá kruhová místnost je nyní osvětlena. Popojdi doprostřed místnosti a podívej se nahoru. Na stropě je nakreslen obrazec připomínající pavučinu, rozdělující celou místnost na osm segmentů. Mezi hranicemi segmentů je různý počet různě umístěných čar. Podívej se zpět dolů a všimni si, že po obvodu místnosti je v každém segmentu jeden ze znaků složených z čar a teček. Poznamenej si jakým segmentům pavučiny odpovídají jednotlivé znaky. Je to první nápověda pro ovládací panel v postranní místnosti. Opusť místnost a vyjdi po schodech ve věži do 3. podlaží. Vstup na severní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Nastup do vozíku a dojeď s ním do třetí zastávky. Otoč se doleva, popojdi a vejdi dveřmi do skleněného bludiště. Nejkratší cestou dojdi podle mapy do místnosti C a otoč se směrem ke dveřím do místnosti D. Zadej na jejich ovládacím panelu správný kód, který byl uveden v předchozí části návodu a vejdi dovnitř. V místnosti D přistup k válci a pomocí páky napravo na něm nastav obrazec ve tvaru pavučiny. Stiskni čtvercové tlačítko nalevo a poznamenej si sekvenci rozsvícení kontrolek, které odpovídají jednotlivým segmentům. Je to druhá nápověda pro ovládací panel. Vrať se známou cestou do modré kruhové místnosti. Vstup do postranní místnosti nalevo a otoč se doprava. Před sebou vidíš ovládací panel se znaky. Z porovnání obou nápověd zjistíš správnou kombinaci stisků jednotlivých tlačítek:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Po zadání kombinace se otoč a na číslicovém panelu zadej číslo, které si zjistil z grafů pomocí pyramidového přístroje s kuličkou. Otoč se doprava a pomocí tlačítka otevři schránku. Vezmi si z ní třetí modrý fragment.
 
Čtvrtý modrý fragment: Opusť modrou kruhovou místnost, projdi skrz věž na jižní rampu a opusť tuto oblast. Vylez po žebřících nahoru a vstup do oblasti s výtahy. Nastup do výtahu C a sjeď dolů. Vystup z výtahu, pokračuj dál přes dveře až k výtahu A a nastup do něj. Vyjeď nahoru, vystup z výtahu a vydej se oklikou k jeho zadní části. (Pokud nevíš jak se tam dostaneš, vejdi do místnosti, pokračuj doleva ven z místnosti, chodbou rovně, na křižovatce doleva a na další křižovatce opět doleva a na konci je zadní část výtahu A.) Nastup do výtahu, sjeď dolů, vystup, jdi rovně a na křižovatce odboč doleva ke dveřím, které sis odemkl pomocí tlačítka na balkoně. Otevři dveře a vejdi dovnitř. Projdi otočnou chodbou a na zdech místnosti vzadu spatříš ovládací panely odpovídající třem krystalům. Zadej na nich barvy krystalů a jejich kódy, které si zjistil dříve:
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Poté projdi otočnou chodbou a otoč se. Stiskni tlačítko napravo a chodba se otočí. Vyjdi ven z místnosti a pokračuj napravo k výtahu A. Vyjeď výtahem nahoru, vystup a známou cestou dojdi k jeho přední části. Nastup do výtahu, sjeď dolů a vystup dveřmi napravo. Pokračuj dál přes dveře až k výtahu C a nastup do něj. Vyjeď nahoru, vystup a slez po žebřících za dveřmi do oblasti s věží. Vyjdi po schodech ve věži do 4. podlaží, vstup na jižní rampu a vejdi do dveří na jejím konci. Projdi otočnou chodbou a podívej se skrz trhlinu ve skále na konci. Je zde výhled na černé jezero. Otoč se doprava a otevři schránku před sebou. Vezmi si z ní čtvrtý modrý fragment. Vyjdi ven z místnosti a sejdi po schodech ve věži do 1.podlaží. Otevři poklop na konci jižní rampy a slez dolů po žebříku. Dojdi k vozíku a nastup do něj.
 
Disk

Napájení otočného mostu: Stiskni 3x tlačítko pro jízdu vpřed a dojedeš do 3. zastávky kolejové dráhy. Vystup z vozíku, dojdi k budově s ornamenty a vstup dovnitř. Vejdi do druhé místnosti nalevo, otevři postupně nýtované schránky a uvnitř nastav na panelech skládajících se ze čtyř čtverců tvary svítících symbolů, které odpovídají barvám tlačítek. Na panelu s červeným tlačítkem stiskni pravý dolní čtverec, na panelu s modrým tlačítkem stiskni levý horní a pravý dolní čtverec a na panelu se zeleným tlačítkem stiskni oba horní čtverce.

 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
 
Opusť místnost a v hlavní hale se vydej doleva. Projdi zadními dvoukřídlými dveřmi a ocitneš se před otočnou lávkou ve tvaru L. Zatáhni za páku napravo, kterou jsi před chvílí připojil ke zdroji a lávka se otočí. Přejdi po lávce do místnosti napravo a otoč se. Vlož do držáků po obou stranách dveří všechny čtyři modré fragmenty a tím připojíš ke zdroji další ovládací páku otočné lávky. Dojdi k lávce, zatáhni za páku napravo a lávka se otočí. Přejdi po lávce do místnosti s dřevěnou podlahou napravo.
 
Získání disku: Otoč se doprava a spatříš disk připevněný pomocí čtyř držáků na dřevěných dveří. Fotografii tohoto disku po tobě žádá Zeitas. Otoč se doleva, slez dolů po žebříku a otoč se. Otevři dveře pomocí páky a zjistíš, že vchod je zamřížovaný. Nalevo na zdi je zámek s klíčovou dírkou. Vylez nahoru po žebříku, otoč se doprava, stiskni pravé tlačítko vedle dveří s diskem a dveře se vysunou nahoru. Vejdi do místnosti a otoč se doleva. Na zdi před sebou spatříš mapu této oblasti. Otoč se doprava, slez dolů po žebříku a otoč se. Spatříš před sebou zamčené kovové dveře. Vylez zpět po žebříku nahoru a opusť místnost. Přistup ke dveřím místnosti naproti a odemkni je klíčem. Vejdi do místnosti a otoč se doprava. Spatříš před sebou ovládací panel, ke kterému vede kabel od levého tlačítka u dveří s diskem. Stiskni jeden z devíti čtverců panelu a objeví se na něm část kružnice. Při dalším stisku čtverce se poloha kruhové části změní. Pro správné nastavení všech čtverců musíš najít nápovědu. Opusť místnost a stoupni si před vysunuté dveře s diskem. Stiskni pravé tlačítko abys zavřel dveře a poté stiskni levé tlačítko. Propadneš se dřevěnou podlahou do místnosti pod tebou. Jsi v pasti. Otoč se doleva a klikni na mříž před zavřeným oknem. Okno se otevře a ty se opět setkáš s ženou v červených šatech. Tentokrát ti něco sdělí nesrozumitelným jazykem. Poté si od tebe vezme čtecí kartu z vozíku, kterým jsi v úvodu přijel. Dá ti za ní zlatou minci a poté ti otevře dveře napravo. Vyjdi ven z místnosti, vylez nahoru po žebříku a otoč se. Stiskni tlačítko vedle dveří a vyjdi ven z místnosti. Otoč se směrem ke vchodu a spatříš ženu v červeném u otočné lávky. Vyjdi ven a žena odejde. Pomocí otočné lávky se vydej zpět do budovy s ornamenty, projdi skrz a nastup do vozíku. Dojeď zpět do výchozí zastávky, vystup a vylez po žebříku do 1. podlaží věže. Opusť oblast s věží po jižní lávce ve 2. podlaží a vylez po žebřících do oblasti s výtahy. Nastup do výtahu C a sjeď dolů. Vystup z výtahu, dojdi k výtahu A a nastup do něj. Vyjeď výtahem nahoru a vystup. Vlož zlatou minci do otvoru vpravo vedle dveří. Vrať se do výtahu A, sjeď dolů, otoč se a vystup z výtahu dveřmi naproti ovládacím tlačítkům. Stiskni zelené tlačítko a podívej se skrz blikající okulár. Spatříš nápovědu pro ovládací panel s devíti čtverci. Obrázek je uveden dále v návodu. Vrať se do výtahu A a projdi jeho pravými dveřmi ven. Dojdi k výtahu C, nastup do něj, vyjeď nahoru a vystup z výtahu. Známou cestou se přemísti až k panelu s devíti čtverci v místnosti naproti dveřím s diskem. Zadej na panelu správnou polohu devíti kruhových částí.
 
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
<!--[if !vml]-->Obrazek<!--[endif]-->
Opusť místnost a pomocí pravého tlačítka zasuň dolů dveře z diskem. Stiskni levé tlačítko a držáky disku se uvolní. Vezmi si disk a známou cestou se přemísti do oblasti s výtahy. Sjeď dolů výtahem C, dojdi k výtahu A a vyjeď s ním nahoru. Vystup z výtahu, vyjdi ven do vodní jeskyně a dojdi do místnosti s otočnou chodbou naproti. Slez dolů po žebříku, vyjdi ven z místnosti a dojdi až do příjezdové oblasti chodbou nalevo. Dojdi po kolejích k žebříku, vylez nahoru a vstup do příjezdové budovy.
 
Fotografie disku: Dojdi do místnosti s fotoaparátem a vlož disk do držáku na zdi. Fotoaparát automaticky udělá fotku disku. Vezmi si fotku disku a disk a jdi do místnosti s monitorem. Vlož fotku disku do slotu pod monitorem a vyslechneš si pochvalu od Kalese za splněný úkol. Vezmi si zpět fotku disku a otoč se doprava. Stiskni ovládací tlačítko výtahu a tím zdvihneš vozík do prvního patra dráhy. Opusť příjezdovou budovu a vydej se po lávce do místnosti za ní. Vlož disk do držáku na okně, které se poté otočí. Vezmi si zpět čtecí kartu. Okno se otevře a dočkáš se poděkování od ženy v červeném. Škoda že tomu není rozumět. Poté vyjdi z místnosti, otevři pomocí čtecí karty dveře vozíku a nastup do něj. Stiskni tlačítko pro jízdu vpřed a kochej se cestou ven z podzemního komplexu RHEM 2. V samotném závěru ti Zeitas poděkuje za fotografii disku a doufá, že se s ním zúčastníš nějakého dalšího dobrodružství.
KONEC
Uložené pozice

Čeština
Demo

Recenze

Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Rhem 2-The Cave

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář