Jdi na obsah Jdi na menu
 

Riven – The Sequel to Myst

28. 5. 1998

TOPlist

Riven – The sequel to Myst
Autor návodu-Karel Frey
Úvod
Riven - pokračování Mystu, je mnohem rozsáhlejší než jeho předchůdce. Tento návod tě provede nejkratší cestou až na konec hry. To ale neznamená, že si nemůžeš dopřát příležitostnou procházku po okolí, aby ses pokochal pozoruhodnostmi a zvuky, které svět Rivenu nabízí.
Docela jsem se těšil na řešení hádanek v této hře. Některé z nich jsou docela náročné. To je také asi důvod, proč čteš tento návod. Jsou zde také obrázky, které budeš při řešení hádanek potřebovat. Dobrá, nebudu to odkládat. Začněme.
Ostrov s obří kopulí
Atrus tě pošle pomocí své fascinující malé knížky na ostrov Riven. Máš za úkol začít s pátráním, abys zachránil Atrusovu milovanou ženu Kateřinu. Během okamžiku se ocitneš zavřený v malé vězeňské cele. Nejde z ní vyjít ven. Za chvilku se objeví upovídaný domorodec. Vytrhne ti z ruky vězeňskou knihu skrz mříže cely. Jedná se o knihu, kterou máš dle pokynů Atruse použít pro chycení Gehna do pasti. Ukradená kniha leží venku na zemi tak daleko, že na ní nedosáhneš. Nakonec je ale drzý domorodec sražen k zemi šípem a odtáhnut pryč jiným domorodcem. Útočník tě vysvobodí z cely a odejde. Přímo před tebou je zvláštní kuželové zařízení. Jdi dopředu a podívej se na něj. Všimni si trubky vedoucí do čela skály. Ta napájí kuželové zařízení. Otoč se, jdi zpět okolo vězeňské cely a jdi nahoru po schodech vedle útesu. Až dosáhneš vrcholu schodů (uvidíš zde most přes moře), zatoč dvakrát vlevo. Projdi vchodem do pětiúhelníkové místnosti a podívej se skrz padací mříže, které blokují jiný vchod. Je tam chodník, který překlenuje propast vedle kuželového zařízení. Předmětem tvé první hádanky je otevřít padací mříže, abys mohl přejít po tomto chodníku. To je lehčí říct než udělat. Možná se budeš chtít pokusit vyřešit hádanku sám, protože je naprosto intuitivní. Na to jak je místnost natočena se vždy můžeš podívat dovnitř skrz otvor ve vyduté části zdi, ale uvidíš tam toho celkem málo. Jestliže nevíš jak dál, řešení je následující: opusť místnost a otoč se. Stiskni 4x tlačítko umístěné na stěně vpravo. Místnost se otočí vždy o jednu polohu ve směru hodinových ručiček. Má pětiúhelníkový tvar a tak se otočí do páté možné polohy, druhé dveře se pokaždé natočí do jiné pozice. Nyní musíš najít další vchod, aby ses dostal dovnitř. Otoč se a jdi doleva dolů druhou stranou schodů na útesu. Až přijdeš dolů, dvakrát se otoč doleva a narazíš na zamčenou branku. Nejprve se zdá, že potřebuješ klíč, ale můžeš podlézt pod brankou pomocí kliknutí, když kurzor ruky ukazuje směrem k spodní části obrazovky.Vstup do pětiúhelníkové místnosti a postav se čelem k protějšímu vchodu. Jdi k trubkám, podívej se nahoru a uvidíš unikat páru z horní části svislé trubky. Otoč přepínač a pára je nyní nasměrována do kuželového zařízení (všimni si symbolu na desce nad vypínačem). Otoč se a jdi zpět ke vchodu. Na zdi vpravo stiskni dvakrát tlačítko, potom přepni vypínač na levé straně vchodu do horní polohy. Uvidíš, jak se zvednou padací mříže protějšího vchodu. Projdi skrz nově otevřené mříže (bronzové dveře vestavěné do zdi jeskyně stále blokují tvou cestu) a otoč se doleva. Stiskni dvakrát tlačítko na zdi, potom se otoč doleva a přepni vypínač na levé straně vchodu do horní polohy. Tato akce způsobí, že se otevřou padací mříže, blokující dveře k chodníku nad propastí (který právě teď nemůžeš vidět). Nyní se tam jenom musíš dostat. Projdi protějším vchodem a vrať se tam, kde jsi začal tento úkol. Potom se otoč, stiskni dvakrát tlačítko na zdi a projdi skrz nyní otevřené mříže. Ocitneš se na chodníku nad propastí.Přejdi chodník a vstup do zlaté kopule. Pokračuj stále po chodníku skrz kopuli až se objevíš opět venku. Pokračuj cestou dál a nalevo na konci malého výběžku uvidíš další parní vypínač. Přehoď i tento vypínač. Pohání totiž část mostu, který budeš potřebovat snížit, aby ses mohl později dostat do kopule. Otoč se a pokračuj cestou dál ve směru jakým jsi šel původně. Těsně před tím než vstoupíš do tunelu, se nachází jakýsi výtah na který se můžeš postavit. Když se otočíš vpravo, je na zdi tlačítko, ale to ještě nefunguje. Pokračuj dál skrz tunel a přehoď parní vypínač umístěný na malém balkonu na jeho konci. Potom se otoč a jdi celou cestu zpět až do kopule. Před tím než vystoupíš z kopule si můžeš zkusit přehodit vypínač na zdi vedle vchodu. To zvedne a sníží most nad propastí. Napájí ho parní vypínač na malém balkonu u cesty. Vrať se skrz pětiúhelníkovou místnost a přejdi chodník nad mořem, který je přímo před tebou. Pokračuj do tunelu. V půlce cesty skrz tunel jsou ve zdi nalevo vestavěné dveře. Vstup do nich a podívej se skrz okénko nalevo. Přehoď vypínač na zdi vedle okénka a uslyšíš, že se někde otevřou dveře. Otevřené dveře nyní uvidíš okénkem. Opusť tuto místnost a pokračuj dolů tunelem. Otevři dveře na konci tunelu a pokračuj do chrámu. Vyjdi ven dveřmi napravo (které jsi před chvílí viděl otevřené při pohledu skrz okénko). Stiskni tlačítko na stojanu napravo od kovových schodů. To způsobí, že se vytáhne nahoru kabina lanovky. Vlez do kabiny, sedni si na sedadlo řidiče a stiskni kruhový vypínač aby otočil kabinu dokola. Potom přehoď nožový vypínač abys rozpohyboval kabinu vpřed. Užij si cestu po lanové dráze nad mořem k dalšímu ostrovu.
Ostrov dřevěných očí
Vystup z kabiny lanovky a jdi doprava. Na čele skály uvidíš vyčnívající malou kouli, která se podobá oku vyřezanému ze dřeva. Dotek na kouli způsobí to, že se roztočí a odhalí symbol na odvrácené straně. Poznamenej si tento symbol. Také si všimni zvířecího zvuku, který se ozve, když se koule otáčí. Otoč se a jdi do jeskyně. Jdi nahoru po schodech. Po vystoupání několika schodů se otoč a všimni si zvířecího tvaru, který je tvořen ústím jeskyně. Oko zvířete je dřevěná koule, kterou jsi právě našel. Opět se otoč, jdi stále nahoru a po opuštění jeskyně pokračuj směrem dolů.Dole na skále v malém výklenku vidíš dvě povalující se zvířata. Nyní bys měl popojít dopředu pouze tehdy, když jsou jejich hlavy dole, nebo uprchnou. Jestliže se dostaneš dost blízko před tím než se vyplaší, jedno z nich vydává divně znějící řev (něco jako "Gehn"). Význam tohoto zvuku se ti objasní později. Sestup z cesty na pláž. Zahni vpravo a jdi cestou dál až na konec výběžku. Pak zahni vlevo a jdi směrem ke skále ve vodě. Další dřevěné oko! Znovu si poznamenej symbol a zvuk. Tato velká skála je sama o sobě zvířecím tvarem. Vrať se na cestu a pokračuj ve směru, kterým jsi postupoval před tím, než jsi vstoupil na pláž. Schody vedou dál nahoru do jeskyně. Projdi jeskyní a objevíš se u jezera uprostřed kráteru. Slez dolů po žebříku a dotkni se dřevěného oka v kamenném bazénku abys odhalil další symbol. Zapamatuj si zvuk který vydává toto zvíře. Otoč ventil na okraji bazénku a ten se naplní trochou vody, která se vytvaruje podle zvířete. Je zde ještě další žebřík vedoucí dolů k jezeru. Pokud si přeješ, můžeš to tam jít prozkoumat, ale cesta končí v jezeru a není tam nic víc co můžeš v tuto chvíli udělat. Otoč se tedy a vylez zpět nahoru po žebříku. Vrať se skrz jeskyni, pokračuj cestou podél pláže a dále jdi po schodech tentokrát až nahoru dokud nedojdeš na vrchol kopce. Přejdi dřevěný most a skončíš na kamenné cestě (vlastně ve žlabu) na území s mnoha pařezy. Zamiř k dřevěným dveřím vestavěným mezi dvěma stromy přímo před tebou. Projdi dveřmi a sejdi po schodech. Hned po projití skrz první strom se otoč doleva. Opusť cestu a jdi dolů po malých schodech mezi luminiscenčními houbami. Postup několikrát vpřed a najdeš další dřevěné oko. Toto oko sice nemá zvířecí tvar s ním spojený, ale vydává zvuk. Zakresli si symbol. Pak se vrať na cestu a pokračuj směrem kterým jsi šel před tím než sis udělal tuto odbočku.Vejdi do druhému stromu, na V-křižovatce odboč doprava a jdi dolů po dalších vestavěných schodech. Na konci cesty, právě když stojíš před sochou připomínající totem, je dvojice lamp. Když se postavíš přesně mezi ně, tak se po stisknutím malého tlačítka nahoře na lampě napravo otevřou ústa sochy. Postupuj do sochy až nemůžeš pokročit dál a automaticky se otočíš. Přehoď páku po tvé pravici do horní polohy. Dveře sochy se zavřou a ty jsi přepraven nahoru ke skupině spojovacích můstků. Opusť strom a na první odbočce zahni doprava. Před tebou je rotující kovová kopule. Abys zastavil rotaci, podívej se skrz okulár zařízení na konci spojovacího můstku. Musíš stisknout tlačítko právě když se v okuláru objeví žlutý symbol. Poznamenej si symbol, budeš ho později potřebovat. Jestliže se ti nepodařilo poznamenat si symbol napoprvé, můžeš znovu spustit rotaci kopule stisknutím tlačítka v horní části zařízení. Jakmile si zastavil rotaci kopule, jdi k ní přes spojovací můstek. Podívej se na přístroj ve středu kopule. Vidíš přes jeho sklo knihu, ale ještě nemáš kód k otevření přístroje. Otoč se a potom vyjdi nahoru po kovových schodech vlevo. Vstup do síně nahoře a posaď se do křesla mezi dvěmi pákami. Zatáhni za levou páku. Vrchol síně se otevře a křeslo vystoupá nahoru. Nyní jsi na vrcholu tohoto ostrova. Podívej se dolů abys viděl jezero, které jsi dříve navštívil. Zatáhni za pravou páku abys zavřel plošinu dole na jezeru. Brzy tam půjdeš. Opět zatáhni za levou páku abys snížil křeslo a opusť síň. Vrať se zpět okolo kopule a znovu vejdi do výtahu ve stromu. Pohni pákou dolů abys uvedl do chodu výtah. Dále zatáhni za páku nalevo abys znovu otevřel dveře v ústech sochy. Jdi zpět ven a když vstoupíš do stromu s kopulí na jeho vrcholu, pokračuj na V-křižovatce doprava. Jdi nahoru po schodech a skrz dřevěnou branku na dřevěný spojovací můstek. Otoč se vpravo a pokračuj skrz jeskyni stále dolů k jezeru.Jdi stále po dřevěném chodníku okolo okraje jezera a vylez nahoru po žebříku. Na vrcholu žebříku je obydlí. Následuj chodník kolem levé strany obydlí a vylez nahoru po dalším žebříku. Na konci dalšího chodníku je kovová ponorka posazená na okraji útesu. Zatáhni za páku po tvé levici abys ponorku spustil do jezera. Nyní musíme absolvovat cestu zpět k ponorce. Jdi zpět dolů k jezeru, nahoru skrz jeskyni, na stezku přes kamenný žlab, přes dřevěný most, dolů po schodech k chodníku podél pláže, do jeskyně a dolů po dvou žebřících a dojdeš k ponorce. Možná by teď bylo dobré uložit hru a potom se trochu projet ponorkou po okolí. Zkus si přistání v několika zastávkách. V každém případě, nejkratší cesta jak zde splnit všechny úkoly je následující (od výchozí polohy ponorky): Jakmile jsi uvnitř ponorky, stiskni kruhový vypínač abys otočil ponorku dokola. Potom, pro postup dál, zatáhni za páku po tvé pravici a pak ještě jednou. Vystup z ponorky a pokračuj nahoru po kovových příčkách zasazených do strany útesu. Až se dostaneš do místnosti nahoře, poznamenej si polohu 5 vypínačů před tebou. Ty ovládají polohy žebříků v různých přístavištích ponorky. Přehoď 3 vypínače, které směřují dolů, do horní polohy. Nyní je všech 5 žebříků ve vodě a ty můžeš zakotvit kdekoli uznáš za vhodné. Vrať se dolů do ponorky. Stiskni kruhový vypínač abys otočil ponorku dokola. Potom zatáhni za páku po pravé straně pro postup vpřed. Nyní jsi na křižovatce. Pohni posuvným přepínačem vlevo abys vybral levou dráhu. Pohni se znovu dopředu a opusť ponorku až zastaví. Půjdeme do školy. Jak vstoupíš do třídy, otoč se vlevo a přistup k „výpočetní hračce". Pokaždé když zatáhneš za kroužek na hračce, tak jedno ze zavěšených čísel spadne dolů o náhodný počet zářezů (dokud se k němu nakonec nedostane hlava velké ryby dole). Odpovídající číslo (symbol) v rivenské početní soustavě se objeví v okně ve spodní časti hračky. Používej hračku dokud se nenaučíš počítat od 1 do 10 a poznamenej si symboly odpovídající číslům.ObrazekV tuto chvíli by bylo dobré přiřadit k symbolům, které jsi nalezl na dřevěných očích odpovídající čísla naší číselné soustavy. Pro dnešek ukonči školní aktivity, spokojen že ses naučil opět něco užitečného, a jdi zpět do ponorky.
Stiskni kruhový vypínač pro otočení ponorky dokola. Potom se pohni dopředu. Na další křižovatce se ujisti že posuvný vypínač je stále vlevo, zvol levou dráhu a znovu postup dopředu. Opusť ponorku a vydej se do středu plošiny, jejíž otvor jsi předtím z věže nad jezerem uzavřel. Zatáhni za trojúhelníkovou rukojeť pro snížení hrazdy, potom vylez na hrazdu a projeď se na vrchol. Podívej se tam na vězně v cele. Zatím se neobtěžuj otevřít celu. Ještě nemáš dostatek informací pro postup dále abys to mohl udělat. Nejprve jdi dál po kovové lávce směrem dolů. Sniž žebřík na konci lávky a slez dolů k dřevěnému chodníku, který ohraničuje jezero. Potom se otoč a zamiř zpět skrz jeskyni k vrcholu kopce. Vydej se doleva až dosáhneš cesty s kamenným žlabem a projdi okolo pařezu s zaseknutou sekerou. Nyní máš pěkný výhled přes vodu ke dvěma ostrovům spojených pomocí pěšího mostu. Brzy tam zamíříš. Sejdi dolů do otvoru na konci žlabu a zatáhni za páku po tvé levici. Užij si výlet tunelem pod vodou, který vede zálivem k dalšímu ostrovu. Jeho tubus je lemován magickými zlatými obručemi.
Ostrov s kotlovým domem
Po nenuceném vyhazovu z přepravního vozidla dojdi na plošinu s vyhlídkou na jezero nacházející se v kráteru. Jdi dolů po žebříku na pláž, potom pokračuj po spojovací lávce do středu jezera. Pohni ventilem který tam najdeš směrem k sobě do další (střední) polohy, potom dojdi ke kotlového domu. Všimni si modrých plamenů vespodu kotle. Budeš je muset vypnout, abys mohl vejít dovnitř. Přistup po schodech ke kotli, otoč se doleva, jdi dozadu za kotel a otoč se doprava čelem ke kotli. Otočení ventilu vpravo uhasí plameny. Potom otoč kolem nalevo pro odčerpání kotle. Otoč se doleva a pohni ventilem, který odkloní proud do mřížky která je uvnitř kotle. Potom se otoč ještě jednou doprava a zvedni páku abys zdvihl mřížku. Nyní můžeš vstoupit do kotle přes hlavní vchod.Jakmile jsi uvnitř kotle, slez dolů žebříkem uprostřed a jdi dál tmavým tunelem. Pokračuj nahoru dalším žebříkem a poté se objevíš na konci roury s vyhlídkou na moře. Slez dolů z roury a jdi cestou nad hřebenem kopce k vrcholu kráteru. Pokračuj dolů na balkon s výhledem na jezero. Otevři padací dveře vestavěné v podlaze balkonu aby sis umožnil přístup zpět do jezera. Sejdi dolů po žebříku na pláž, jdi okolo kotlového domu a dále znovu ven na spojovací lávku do středu jezera. Otoč ventilem doprava do polohy kterou zaujímal původně. Namiř si to zpět až k balkonu, otevři dvoukřídlé dveře a vstup do nich. Pokračuj na konec spojovací lávky. Je zde podivné zařízení, které vypadá něco jako obrácený cedník. Podívej se nahoru a uvidíš rychle rotující větrák. Budeš muset vypnout tento větrák, abys získal přístup do větrací šachty. Otoč se a jdi zpět směrem k dvoukřídlým dveřím. Zavři je zevnitř a odhalíš dva skryté průchody. Odporný trik, že! Jdi levým průchodem a po schodech dolů. Otevři dveře ve spodní části schodů a objevíš další rotující kopuli. Pohni se dopředu skrz otevřené dveře, potom se okamžitě otoč a zavři dveře zevnitř. Odhalíš tak další skrytý průchod! Sejdi dolů tímto průchodem a uvidíš zařízení, které ti umožní zastavit rotaci kopule. Podívej se skrz okulár zařízení a pokus se stisknout tlačítko těsně před tím než symbol zežloutne. Poznamenej si tento symbol jelikož se ti bude později hodit. Nyní opusť skrytý průchod a jdi až ke kopuli. Pak se podívej nahoru. Všimni si zde velké díry u stropu. Toto je další důležitá část informací.Jdi zpět nahoru po schodech a pokračuj dále okolo dvoukřídlých dveří až dosáhneš vrcholu. Skončíš na jiném chodníku podél okraje kráteru. Asi v půli cesty dolů po chodníku, jak se přibližuješ k budově v dálce, je napravo vypnutá páka s průchozím kabelem procházejícím skrz ní. Přehozením této páky se vypne větrák. Nyní jdi zpět na konec spojovací lávky kde je umístěn cedník a větrák. Je čas na to chytit nějaké žáby! Otevři cedník (je to skutečně past na žáby) pomocí kliky nahoře. Potom vezmi kuličku z hrnku napravo a umísti jí do jamky ve středu otevřené pasti. Nezavírej past! Pohni velkou pákou na levé straně pasti pro její snížení. Počkej chvilku než uslyšíš jak se pružina pasti zavře. Potom stiskni páku ještě jednou pro zvednutí pasti. Po otevření pasti objevíš jasně zabarvenou žábu. Ribbit! Zvuk který žába vyloudí než uteče je jako ten, který jsi slyšel dříve. Když už si skončil s chytáním žab, podívej se nahoru na nečinný větrák. Klikni na něj abys vyšplhal nahoru do ventilační šachty. Na druhém konci šachty pohni mříží a slez dolů do laboratoře. Je zde mnoho zajímavých věcí, které si můžeš prohlédnout.V laboratoři není opravdu nic tak důležité jako kniha hned před tebou. Je to Gehnův deník. Otevři ho a pěkně si počti. Ve zvláštní poznámce je kombinace, která byla umístěna na centrálních zařízeních uvnitř kopulí které jsi otevřel. Vzpomínáš si jak ses učil rivenskou číselnou soustavu ve škole? Jejich číselná soustava je založena na pětkovém řádu. Už víš, že 5 = otočená 1, a 10 = otočená 2, takže jak by mohly vypadat čísla 15, 20? Dobrá, vypadají takhle:Obrazek
Nyní bys měl mít dostatek informací abys, přeložil řadu pěti čísel, zapsaných dole v Gehnově deníku, do naší číselné soustavy. Příklad: číslo 19 může být vytvořeno zkombinováním symbolů pro 15 a 4. V tuto chvíli to sice není moc užitečné, ale přesto si poznamenej kombinaci pěti čísel na později. (Upozornění: čísla je různá pro každé spuštění hry.) Opusť laboratoř přes hlavní vchod (zadní dveře vedou dolů k jiné zastávce lanovky) a jdi doprava. Podívej se, a hele! Cesta zpět do obří kopule na ostrově kde jsi začal své dobrodružství. Přejdi velmi dlouhý pěší most a přehoď páku napravo směrem ke konci abys snížil poslední část mostu. Tato akce bude možná pouze tehdy, jestliže jsi dříve dole přepnul parní vypínač. Jestliže jsi to opomněl udělat, dobře ti tak, nastává dlouhá cesta zpět. Ale takový je život neohroženého dobrodruha!
Zpět v kopuli
Jsi zpět na ostrově kde jsi začal toto malé dobrodružství. Tentokrát už ale máš šanci dostat se na některé z nedostupných míst, kterým jsi dříve mohl pouze zamávat! Postupuj na kovové spojovací lávce uvnitř kopule, zahni na první odbočce doleva a znovu vyjdi ven. Před tebou je mezera v chodníku! Otoč se a stiskni tlačítko na zdi. Výtah dole, který byl mimo provoz, vystoupá a překlene tak mezeru. Přejdi přes výtah a jdi dál po klikatém chodníku. Po tvé levici si dole všimni rotující kopule. Na konci chodníku zatáhni za páku napravo abys zvednul bronzové dveře. Nyní můžeš konečně začít rozpoznávat, jak spolu všechny z těchto míst souvisejí! Znovu jsi u pětiúhelníkové místnosti. V tuto chvíli se neobtěžuj s ní znovu otáčet. Místo toho se otoč a vrať se ke kopuli. Vstup do kopule, jdi doleva a otoč kolem na konci této části spojovací lávky abys konečně spojil všechny díly spojovací lávky! Nyní jdi dál po spojovací lávce do spodní části kopule a vyjdi ven. Jdi stále po cestě dokud nepřijdeš k místu (těsně před tunelem), kde byl výtah. Ten byl nahrazen jiným výtahem. Otoč se doprava a stiskni tlačítko na stěně abys sjel výtahem dolů. Otoč se a jdi stále po schodech až k zařízení před rotující kopulí. Podívej se skrz okulár. Ještě jednou stlač knoflík těsně před tím než symbol zežloutne a poznamenej si symbol. Otoč se, vyjeď zpět nahoru výtahem, jdi po cestě do kopule a dále nahoru do nejvyšší úrovně spojovací lávky uvnitř kopule. Na první odbočce zahni doprava a zatáhni za páku na vnitřní straně zdi abys zvednul chodník přes propast. Tato akce ti později ušetří nějaký čas. Nyní se otoč, jdi zpět ven druhým vchodem vpravo a pokračuj přes dlouhý pěší most nad vodou k předchozímu ostrovu. Vstup hlavním vchodem do laboratoře, otoč se a stiskni tlačítko na stojanu vedle dveří abys přivolal lanovku. Vyjdi zadními dveřmi laboratoře a najdeš čekající kabinu lanovky u spodní části schodů. Hurá, nový cíl cesty!
Mapa ostrova Riven
Až dorazíš na nový ostrov, vystup z kabiny lanovky, projdi vchodem a jdi nahoru po schodech ven. Došel jsi na okraj podivného jezera (neměj obavy, žádní skuteční sloni nebyli použiti při jeho zrodu)! Vstup do budovy ve středu jezera (projdi trhlinou ve zdi a nahoru výtahem). Jdi vpřed na plošinu, která je na dohled. A hele, toto místo je vlastně mapou pěti ostrovů Rivenu! Ještě jsi nenavštívil malý ostrov na horní pravé straně. Pokaždé, když stlačíš tlačítko na panelu před tebou, změní se tvar vody odpovídajícího ostrova tak, aby odpovídal jeho obrysu. Před tím než půjdeš dále se ujisti že víš, který ze skutečných ostrovů jež jsi navštívil odpovídá každému z přibližných hranatých tvarů na panelu. Pohled přímo vpřed a pak doprava by měl dokonale splnit tento účel (hledej vzhled a rysy, které jsi poznal na každém ze vzdálených ostrovů)! Potom udělej toto popořadě pro každý z ostrovů:
1) Stiskni tlačítko ostrova
2) Otoč se a jdi do budovy ve tvaru houby umístěné uprostřed vody ( po cestě můžeš vidět po tvé levici rotující kopuli na tomto ostrově. Udělej si představu o tom, kde je na ostrově umístěna. Budeš tuto informaci brzy potřebovat).
3) Pod zvětšovacím sklem (lupou) uvidíš odpovídající tvar ostrova toho tlačítka, které jsi stiskl venku.
4) U každého z ostrovů, které jsi předtím navštívil si zkus vzpomenout, kde byla rotující kopule. Stiskni tuto oblast na ostrovním tvaru pod lupou. Nahoru vyskočí 3D obrysová mapa oblasti. Můžeš otáčet pohledem na ní s použitím kliky na lupě. Pokus se umístit reprezentaci rotující kopule do oblasti, kterou jsi vybral. Můžeš zkusit několik oblastí na každém ostrově pokud si nejsi jistý kde byla kopule umístěna!
5) Poznamenej si v které oblasti na každém ostrově jsi umístil kopuli a kde přesně to je na mřížce 5x5 pro tuto oblast.
Pokud si nebudeš vědět rady, vytvořil jsem kresby mřížek pro každý z ostrovů:
ostrov s obří kopulí ostrov s mapou Rivenu
Obrazek
Obrazek
 
 
 
 
 
ostrov dřevěných očí
Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ostrov kotlových domů
Obrazek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pátý ostrov
ObrazekNyní jdi dál po spojovací lávce dokud nenajdeš zařízení, které ti dovolí zastavit rotaci kopule na tomto ostrově. Tentokrát však neuvidíš žádný symbol, který zežloutne! Dobrá, budeš to muset udělat bez této informace. V pořádku, nyní jdi zpět dolů k lanovce. Vstup do její kabiny, pouze se otoč dokola (nepohybuj s ní vpřed) a vystup druhou stranou ven!
 
Otevři dveře a jdi směrem ke konci haly. Zatáhni za páku po tvé levici a přivoláš tak velmi podivný výtah. Sjeď dolů do spodního podlaží. Opusť výtah, projdi dveřmi a jdi na cestu. Jdi stále cestou přímo dopředu skrz další vchod, nahoru po několika schodech a posaď se na trůn (vtipné že)! Stiskni tlačítko na páce po tvé pravici abys otočil trůn do nové polohy. Potom zatáhni za páku napravo. Dolů se sjede prohlížecí zařízení. Podívej se do něj. Nyní musíš přiřadit symboly rotujících kopulí k barvám. Symboly na šesti polohách kola odpovídají symbolům rotujících kopulí. V tuto chvíli známe pouze tři z nich. Zde jsou přiřazená barevná světla k symbolům:
Ostrov dřevěných očí – červené světloObrazek
 
 
 
 
 
 
Ostrov s obří kopulí – zelené světloObrazek
 
 
 
 
 
 
Ostrov kotlových domů – světlo je rozbité takže barvu ještě neznášObrazek
 
 
 
 
 
 
Další nepřiřazené barvy – oranžová, žlutá a modrá
 
(poznámka: nepřiřazené barvy k symbolům kopulí jsou uvedeny dále v návodu).
 
Opusť detailní pohled a zatáhni za páku napravo ještě jednou, abys stáhnul zpět prohlížecí zařízení. Poté zatáhni za páku nalevo a do prostoru sjede jiné prohlížecí zařízení. Když stiskneš šestihranné tlačítko tohoto zařízení po tvé levici (můžeš to zkusit několikrát), uvidíš ženu, která se po chvilce objeví v místnosti. To nemůže být nikdo jiný než Kateřina, která je někde nedobrovolně zajata! Nyní stiskni šestihranné tlačítko napravo. Když stiskneš štítek na vnější straně prohlížecího zařízení, tvůj pohled bude kroužit přes různá zajímavá místa jezera na ostrově dřevěných očí. Udržuj kroužení v chodu dokud neuvidíš zvířecí tvar. Poznamenej si tento tvar, protože to je chybějící pátý zvířecí tvar, který jsi nemohl předtím vidět, když jsi byl na ostrově dřevěných očí! Zde si už vše dokončil, tak stáhni zpět prohlížecí zařízení a stiskni tlačítko pro otočení trůnu zpět do jeho původní polohy. Jdi zpět dolů po cestě a na první odbočce zahni doprava do stanice lanové dráhy. Použij vozík lanovky pro návrat na ostrov dřevěných očí.
Ostrov dřevěných očí podruhé
Opusť kabinu lanovky a projdi dveřmi do výtahu. Ano, už jsi tu jednou byl! Vyjeď výtahem do prvního patra, potom zatáhni za páku nalevo pro otevření úst sochy. Jdi nahoru po schodech a na V-křižovatce ve stromě jdi pravou cestou. Vyjdi nahoru po schodech, otevři dřevěnou branku a odboč vpravo na dřevěnou spojovací lávku. Dojdi cestou dolů k jezeru a vyšplhej na žebřík, který sis snížil dříve. Osvoboď vězně z cely stlačením knoflíku na stěně napravo. Hej, kam odešel? Po otevření kruhové mřížky na podlaze cely a kliknutí na vodu se vytáhne skryté táhlo. Zatažení za něj způsobí, že se stáhnou zpět tajné dveře vestavěné do zdi cely. Vstup do nového otvoru, jdi do tmavého tunelu a pokračuj skrz 6 úplně černých obrazovek až se znovu vynoříš z temnoty. Tunel je zakončen výhledem na vodu. Z levé stěny tunelu je vysunuta tyč. Zatáhni za ní abys rozsvítil světlo. Otoč se a pokračuj zpět cestou, kterou jsi přišel zapnout světla, která se nyní v tunelu objevila jako mávnutím kouzelného proutku. Když projdeš vchodem, otoč se a otevři nově objevené dveře po tvé pravici. Pokračuj skrz ně do velké kruhové komnaty.Nyní bys měl mít dost informací pro vyřešení této hádanky. Musíš zatlačit dolů pět kamenů se symboly zvířat ve správném pořadí. Dobrá, vzpomínáš si na dřevěné oči? Každé z nich (s jedinou vyjímkou) mělo rivenské číslo a zvířecí tvar s ním spojený. Zde je řešení:
1)Vzpomínáš si na stín ve tvaru ryby, který jsi viděl na jezeře skrz prohlížecí zařízení? Tento tvar nemá přiřazené rivenské číslo. Čísla 2 a 5 už jsou zabrána, takže zbývá 1.Obrazek
2)Tento tvar brouka jsi spatřil po naplnění kamenného bazénku nad jezerem vodou. Rivenské číslo v bazénku bylo 2.Obrazek
3)Úplně první oko které jsi našel mělo rivenské číslo 3. Z jeskyně do které jsi vešel bylo po otočení viděl ústí jeskyně ve tvaru žáby.Obrazek
4)Dvě z těchto zvířat se vyhřívala na kameni u pláže. Odpovídající dřevěné oko s rivenským číslem 4 jsi našel mezi luminiscenčními houbami. Zvířata i oko vydávaly stejný zvuk (Gehn).Obrazek
5)Toto je zvíře odpovídající tvaru skály na konci pláže. Jeho dřevěné oko mělo rivenské číslo 5. Tato zabijácká ryba měla být použita při popravě nešťastníka, který byl uvězněn Gehnem, a to s pomocí zařízení s hrazdou uprostřed jezera.Obrazek
Když stlačíš kameny ve správném pořadí, otevře se výklenek ve zdi. Obsahuje spojovací knihu. Kam? Otevři jí a dotkni se nádherného obrázku abys to zjistil.
Uvěznění
Až dorazíš do tohoto neznámého místa, otoč se a jdi do jeskyně. Jakmile se přiblížíš k modle před tebou, dva z místních obyvatel tajně půjdou za tebou nahoru a trefí tě jednou z jejich malých uspávacích šipek. Na chvilku procitneš v momentě, když jsi převážen v lodi přes jezero. Za okamžik se probudíš úplně a jsi uvězněn v cele. Jdi až k dřevěným dveřím cely a podívej se ven. Potom se jdi podívat ven zadním oknem. Když se vrátíš do středu místnosti od zadního okna s výhledem, navštíví tě Kateřinina důvěrná přítelkyně. Obdaruje tě deníkem Kateřiny a Vězeňskou knihou kterou ti dal Atrus, abys do ní polapil Gehna. Tato kniha ti byla sebrána na samém začátku hry. Ulož si zde hru a zkus použít Vězeňskou knihu, jestliže toužíš po předčasném pohledu na závěrečné titulky! Toto je první možný konec hry ale naprosto nežádoucí. Poskytne ti ale dobrou představu o účelu této knihy. Takže znovu načti uloženou pozici a pokračujeme dál. Hezky si počti v deníku Kateřiny. Obsahuje záznam, který opakuje to, co ti řekl Atrus na začátku. Jen tak si připomeneš, co se předpokládá že uděláš! V deníku je také na mnoha stránkách několik šikovných typů pro ovládání kuželovitého zařízení. Napiš si 5 číselných kombinací rivenských čísel. (Upozornění: kombinace je různá při každém spuštění hry.) Kombinace slouží pro otevření portálu vespod kuželového zařízení. Všimni si také odkazu na "stop" na levé straně zařízení. Chvilku potom, co skončíš se čtením deníku se dívka vrátí. Tentokrát tě obdaruje použitelnou spojovací knihou pro návrat do kruhové komnaty. Jdi do ní!
Barevné kuličky
Dobrá, konec se rychle blíží! Jedna z posledních velkých hádanek. Jdi zpět na úplný vrchol tohoto ostrova, kde se nachází pařezy. Jdi okolo pařezu se zaseknutou sekerou a jeď vozíkem skrz podivný tunel zpět na ostrov kotlových domů. Projdi okolo kotlového domu a nahoru po žebříku na balkon. Projdi dvoukřídlými dveřmi, potom dveře zavři a projdi pravým průchodem. Jdi dál po chodníku okolo Gehnovy laboratoře a přes dlouhou lávku zpět do obří kopule. Vstup do kopule, potom na první odbočce zahni doleva a vrať se znovu ven (nejprve se ujisti, že most na lávce přes propast je zvednutý!). Projdi pětiúhelníkovou místností, potom se otoč a stiskni dvakrát tlačítko, aby se místnost otočila a umožnila tak přístup k chodníku nad propastí. Projdi místností a jdi nahoru na právě zvýšenou lávku nad propastí k samotnému vrcholu obří kopule.Dobře se podívej na mřížku uprostřed chodníku (znovu vidíš 5 rivenských ostrovních tvarů!) a všimni si 6 barevných kuliček seřazených vedle mřížky. Ihned z nich můžeš něco vydedukovat! Poslední kulička má fialovou barvu a ty jsi tuto barvu nikdy předtím neviděl. Tak to tedy musí být barva rozbitého světla, a tak barva odpovídá ostrovu kotlových domů! Řešení této hádanky se týká umístění barevných kuliček na mřížku tak aby obsadily přesné pozice rotujících kopulí na 5 ostrovech. S jistotou znáš všech 5 pozic ale pouze 3 barvy, takže je potřeba trochu odhadu a zkoušení. Vždy když jsi umístil kuličky se otoč, jdi vpřed o jednu obrazovku, potom se znovu otoč a zatáhni za páku umístěnou na stěně vpravo. Poté co se zařízení zamkne do spodní polohy, stiskni bílé tlačítko umístěné nad pákou. Jestliže uslyšíš dunivý rachot, umístil si kuličky správně. Jestliže ne, zvedni páku a zkus jiné umístění kuliček. Musíš zaplnit 2 zbývající pozice 3 kuličkami, které máš na výběr. Bude dobré vést si záznam toho co děláš. Dělej to s úsměvem, je to veselá hádanka!. Zde je řešení když se zasekneš:Obrazek
 
Nyní když jsi vyřešil kuličkovou hádanku mají rotující kopule energii. Možná že jsi už předtím zkoušel otevřít kopule s použitím kombinace z Gehnova deníku. Kdybys to udělal, byl bys zpozoroval, že knihy uvnitř byly nepoužitelné. Dobrá, teď už knihy nebudou nepoužitelné! Najdi cestu zpět do rotující kopule na tomto ostrově. Vstup do ní a pohni 5 šoupátky do poloh, které jsi vypočítal z kombinace v Gehnově deníku. Vnitřní část kopule se otevře. Dotkni se knihy, sleduj hezkou videosekvenci. Potom se dotkni obrázku a odjedeš se podívat na Gehna!
 
Gehn
Jsi znovu uvězněn! A opět není v tvé moci dosáhnout skrz mříže na žádnou spojovací knihu. Stiskni tlačítko na čtvercovém panelu a přivoláš Gehna. Po vyslechnutí dlouhého monologu se dotkni Vězeňské knihy, když ti jí Gehn nabízí. Blahopřeji! Atrusův záměr byl dokončen a tobě se podařilo polapit Gehna (snad až příliš snadno)! Zaujmi jeho místo venku za mřížemi. Otoč se doprava a slez dolů otvorem v podlaze. Zde je Gehnův pokoj. Na stole vedle postele je malý stříbrný globus. Dotkni se ho a globus přehraje sledu zvuků. Nyní si uložit hru, protože budeš později několikrát potřebovat přehrát tuto sekvenci za účelem vyřešení hádanky. Opusť Gehnův pokoj a zatáhni za páku na kulatém kotli. Toto zařízení napájí knihy! Nyní najdi vypínač na okenní římse, který zatáhne zpět mříže klece. Najdi spojovací knihu s jedním čtvercem a použij jí.
Kateřina
Opusť kopuli stisknutím tlačítka na podlaze. Potom přejdi chodník, vstup do budovy a postav se do klece. Podívej se na tři vypínače na stěně. Musíš je stisknout tak, abys reprodukoval sled zvuků, který jsi slyšel ze stříbrného globusu v Gehnově pokoji. (Upozornění: sled zvuků je rozdílný pro každé spuštění hry!) Potom zatáhni za páku abys otočil zpět klec. Když vše půjde jak má, tak jsi právě zachránil Kateřinu! Kateřina ti řekne, abys dal signál Atrusovi s použitím kuželového zařízení v puklině. Dobrá, nyní už máš všechny informace které potřebuješ. Na co ještě čekáš? Kateřina použila kopuli, tak budeš nejprve muset znovu zastavit její rotaci, abys jí mohl následovat. Odcestuj zpět na Gehnovo místo, potom použij spojovací knihu pro návrat na ostrov se "superkopulí" (znovu zde budeš muset zrušit několik věcí, které Kateřina změnila, když odešla před tebou).
Hvězdná puklina
Teď už věřím, že kuželové zařízení zvládneš sám. První věc která je zde na práci je podívat se na spodní levou nohu stroje na kterém je zařízení posazeno. Je tam dorazový kolík (který Kateřina naznačila v jejím deníku)! Přehoď ho nahoru. Potom použij kombinaci, kterou jsi též nalezl v deníku Kateřiny, abys otevřel portál pod zařízením (pozn.: 2 v kombinaci představuje druhé tlačítko zleva na portálu). Přehoď páku napravo směrem dolů, potom stále tlač na knoflík dokud zařízení neroztříští sklo, které chrání Hvězdnou puklinu. Jestliže jsi až doposud udělal všechno správně, potom se ti podařilo splnit tvé poslání! Atrus a Kateřina jsou znovu spolu a všichni včetně tebe budou zachráněni. Kdyby ses náhodou pokusil otevřít portál a snížit zařízení dříve (bez zachráněné Kateřiny), tak doufám, že máš někde předtím uloženou hru! Jak se Riven sám zničí, skoč do Hvězdné pukliny a následuj knihu! Tím končí tvé dobrodružství na ostrově Riven.
Uložené pozice
Čeština
Demo

Recenze
Videoukázka
Obal na cd(dvd)
 

Náhledy fotografií ze složky Riven – The Sequel to Myst

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Instalace

(Eda, 31. 3. 2019 16:46)

Zdravím, bohužel mi nejde hra nainstalovat. Pokaždé se mi po chvíli na obrazovce objeví error. Vždy ke konci instalace. Mám win7 je to tím? Nebo je potřeba stahovat nějaký program?? Předem díky za info

Dík moc za pomoc! :-)

(Ramirez, 16. 2. 2019 20:30)

Znovu, po rokoch, a moje nadšenie je rovnaké, ak nie väčšie ako vtedy. Pred týmto som si prešiel Quern, tiež je skvelý, samozrejme s modernejšou grafikou, ale puzzle má jednoduchšie. Návod som používal len v krajnej núdzi, obvykle len na kontrolu, aby som si nekazil radosť z rozseknutia uzla... Veľká vďaka zaň, je to super, mať sa kde poradiť.

Riven

(Martin, 9. 1. 2011 0:26)

Pecka hra, a úplná pecka návod.Akorát mi hlava nebere jak jsi proboha živého na všechno přišel:-))z barevných kuliček mě bude bolet hlava ještě příští týden:-)))

Re: Riven

(Klára, 15. 6. 2012 20:12)

jsi dobrý to se musí nechat klobouk dolů moje děti tuhle sérii zbožnují a já také díky tobě se nám podařilo projít vše ...teda kromě rivenu ale to je chyba systému našeho počítače ne tvá....tobě patří naše díky za prima chvíle nad hrou

OPRAVA .....

(Klára, 15. 6. 2012 20:20)

Moje i dětí díky patří autorovy těchto stránek ...ještě jednou děkuji... snad jen škoda že nemáme riven pro xp ale pro vin 7:( To nám ten náš počítač nebere ale i tak ty hry mají stále své kouzlo...dík :)

Re: Riven

(Klára, 25. 2. 2013 3:12)

veř že tě bolet nebude máš to tu opravdu dukladně popsané :)

juuuu

(Akira, 11. 8. 2010 15:38)

zacal jsem hrat Riven a shanel jsem cz navod a tady je:o) juuu

sice jen nakoukavam, kdyz potrebuju, ale malo.. treba nsi jen overuji, jestli to delam spravne, abych nemusel drepet hodiny a hodiny a hodiny na necim, co treba zrovna tak vubec neni.. kazdopadne dik za navod

co ja vim

(Karel Frey, 16. 1. 2009 23:47)

Nemáš zač. Já jsem prozměnu potěšen, že si ještě v dnešní době někdo zahraje tyhle skvělé starší díly nezapomenutelné série Myst.

co ja vim

(4ndris5, 11. 1. 2009 9:34)

ty jo diky myslela sem ze nikde nebude cesky navod natoz tak dobre popsany fakt dik